Roemer wil ontslaggolf in zorg en onderwijs

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (52)

#1 Christian

Even snel rekenen. Tien miljard bezuinigen op bureaucratie. Laat daarvan nou eens de helft materiële kosten zijn en de rest personeel. Reken 100.000 euro personeelskosten per bureaucraat. Dan wil Roemer dus 50.000 mensen op straat zetten.

#1.1 Rob - Reactie op #1

Ik heb buitenhof niet gezien, maar als ik het nu.nl artikel lees dan heb ik het idee dat die 10 miljard tot stand komt door bezuinigingen op bureaucratie, terugdraaien van de marktwerking in de zorg, buitenlandse missies, een verhoging van de winstbelasting en het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek.

#1.2 Dr Banner - Reactie op #1

Roemer heeft in Buitenhof absoluut niet gezegd dat hij 10 miljard kan besparen met ontmanteling van bureaucratie

#2 Klaplong

@ Christian

Het gegeven dat er, voordat er een stuk bij mij uberhaupt de afdeling kan verlaten richting minister, vier parafen nodig zijn laat volgens mij duidelijk een onbalans zien tussen het aantal productieve werknemers en coördinerende werknemers.

De berekeningen van Roemer zijn natuurlijk uit de losse pols maar volgens mij kan er wel een slag gemaakt worden wat dat betreft.

#2.1 Christian - Reactie op #2

Dat spreek ik ook niet tegen. Wat mij tegenstaat is makkelijk populistisch gebabbel over bureaucratie, terwijl de SP altijd de eerste is die de barricades op gaat als bezuinigingen tot baanverlies lijden.

#2.2 jsk - Reactie op #2.1

Wanneer heeft Roemer op de barricaden gestaan voor wegbezuinigde managers?

BTW: Dat verhaal over hoe populistisch de SP wel niet is, is natuurlijk zelf erg populistisch (alleen mbt een ander publiek).

#3 AntonB

Roemer is niet wijs, als je de marktwerking in de zorg terugdraait kost dat miljoenen en stijgt de bureaucratie. Er moet dan eerder 10 miljard bij dan dat ze er af kunnen!

#3.1 Harm - Reactie op #3

Tja, als AntonB het zegt……

#3.2 ruurd - Reactie op #3

Volkomen K-U-L. Marktwerking in de zorg zou werken als er sprake was van prijselasticiteit – met andere woorden als JIJ bereid bent om naar een andere markt te gaan omdat daar de consumentenprijs beter is. Dat is niet het geval. De prijs word bepaald door vier grote verzekeraars. M.a.w. de zorgmarkt is een oligopolie. Dat betekent dat jij teveel betaald voor je zorg. De premie word even onderling bepaald en daar heb jij geen invloed op. M.a.w. je gedrag is niet van invloed op de marktprijs en DUS IS MARKTWERKING IN DE ZORG KLINKKLARE ONZIN.

#3.3 salvatore - Reactie op #3.2

Is zeker klinklare onzin.
Wel kunnen we massaal uit protest ,elke behandeling,in belgie laten doen,welke de verzekeringen ook vergoeden,zeker daar het goedkoper is dan bij ons. (wel gemeen de belse overheid zo te belasten,zoals we ook onze studenten daar dumpen..voor beter en goedkoper studie)
Dit om een statement te maken.

Of massaal, weigeren de premies te betalen;net zolang tot de verplichte wurgmarkt uitzuig idioterie is teruggedraaid; basisbehoefte niet aan het wilde westen over te leveren.want de zogenaamde vergrijzing is op geen enkle manier veantwoordelijk voor de immer stijgende absurde kosten;en we weten allemaal wat en wie ,waar en waarom, en hoe wel.

Zolang we niets doen,gaan deze stijgende maffia freewheel praktijken door; gewoon omdat het kan;en het kan omdat 17 miljoen mensen dat toelaten;
cest ca!

#4 Gr.R.

Nou lekker dan. Een groot deel van de bureaucratie in de zorg, komt door de reacties van onze volksvertegenwoordigers, naar aanleiding van incidenten. Ik werk in de bureaucratische kant van de zorg en bij ieder incident op mijn vakgebied komen er weer kamervragen, wordt de regelgeving aangepast (lees strakker gemaakt) en moeten we aan steeds meer eisen voldoen. Aan de ene kant roept men: “meer handen aan het bed”, maar als het dan weer een keer misgaat, dan komt er een dermate hoeveelheid regelgeving, dat de administratieve last weer hoger wordt. En natuurlijk, we kunnen voorkomen dat het niet misgaat, maar dan wordt de zorg sowieso twee keer zo duur…

#4.1 gronk - Reactie op #4

En natuurlijk, we kunnen voorkomen dat het niet misgaat, maar dan wordt de zorg sowieso twee keer zo duur…

Mijn ervaring is dat ‘meer bureaucratie’ helemaal niet zorgt dat dingen niet misgaan. Integendeel, je hebt een veel grotere kans dat d’r ergens in het beslisproces een nitwit zit die zegt dat iets niet kan of juist moet volgens regel X die helemaal niet opgaat voor proces Y.

Bureaucratie is wel een hele goede manier om je straatje schoon te vegen. ‘Wij hebben ons werk goed gedaan, kijk maar, volgens de regels is het allemaal OK.’

#4.2 Gr.R. - Reactie op #4.1

Ik doelde niet eens zozeer op meer bureaucratie, want daar mogen we wel wat minder van hebben, maar meer mensen in de directe zorg, want de werkdruk is daar best groot. Zelfs aan onze kant ((onderhoud) medische technologie) ligt er meer werk dan dat we aankunnen. Ook wat normalere omgangsvormen, een arts/chirurg denkt vaak nog steeds dat hij god is en overal verstand van heeft, zou kunnen helpen.

Er is veel kennis/kunde op de vloer waar niet tot nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Deels omdat het niet mag (wet- en regelgeving, IGZ), deels omdat men het niet wil omdat er dan zekere autoriteiten aangetast worden. Overigens werkt de steeds mondigere cliënt ook niet mee. Al googlend denkt men ook overal verstand van te hebben..

#5 Toko Senang

Is dit dan niet de spagaat waarin we zitten. Goede zorg waar niets fout mag gaan en anderzijds mag zorg niets kosten. En als ik zie hoe de zorg nu functioneert waar de zorg redelijk om d patient is georganiseerd n plaats van om de specialist, dn heeft de priatisering toch iets goeds gedaan

#5.1 pedro - Reactie op #5

“En als ik zie hoe de zorg nu functioneert waar de zorg redelijk om d patient is georganiseerd n plaats van om de specialist”

Leg dat eens uit, want ik heb daar helemaal niks van gemerkt, tot nu toe, en mijn vader, die al jarenlang thuiszorg nodig heeft, moet de laatste jaren steeds meer betalen voor steeds minder goede zorg. Nu is dat maar een voorbeeld van 1 persoon, en ik laat me dan ook graag overtuigen, dat mijn vader een uitzondering is en het verder normaal gesproken beter is geworden. Jij zegt dat dat zo is. Wat is je bewijs?

#6 Grolschje

Roemer liet maar weer eens zien dat hij een nog grotere demagoog is dan Wilders.

De nutteloze bureaucratie word grotendeels veroorzaakt door de eisen en controle instanties van de overheid.

Marktwerking terugdraaien en je hebt opeens een miljard te pakken. Dat terwijl de feiten uitwijzen dat de vrijgegeven zorgproducten minder hard in prijs zijn gestegen dan de door de overheid vastgestelde prijzen.

#6.1 Harm - Reactie op #6

Welke feiten?

#6.3 Harm - Reactie op #6.2

Daar wordt geen vergelijking getrokken tussen het A- en B-segment.

#7 Ome Jan

Ben het helemaal met Roemer eens. Alle bureaucratie eruit en eindelijk weer normale dienstverlening, lees zorg aan het bed en docenten voor de klas, concierges op scholen etc.

Het wordt tijd dat we eens ophouden met de debilisering van de medewerkers op de werkvloer en daadwerkelijk deze mensen weer gaan faciliteren om hun werk te doen.

De winst zal een betere zorg en onderwijs zijn tegen minder kosten. Tevens een paar nutteloze ambtenaren in de bijstand, het kan niet beter.

#8 Eurocraat

Christian verengt een totaal bezuinigingspakket van de SP van 10 miljard inclusief aanpakken hypotheekrenteaftrek, minder buitenlandse missies en verhogen winstbelasting tot alleen ingrijpen in bureaucratie en heeft daarbij het lef anderen “populisme” te verwijten?

Tja…

#8.1 Rob - Reactie op #8

Hé dat zei ik ook al! Maar dan zonder de punchline.

#8.2 Christian - Reactie op #8

Ach, die 5 miljard die ik voor materiele kosten neem is schromelijk overdreven, net als die 100.000 euro per werknemer. Grosso modo hebben we het wel degelijk over 10.000en ontslagen

#8.3 jsk - Reactie op #8.2

Totale loonkosten per hoger opgeleide medewerker kunnen best oplopen tot een ton hoor.

Maar als je het allemaal niet zo serieus neemt met je berekeningen, misschien dan gewoon niet doen?

#8.4 Christian - Reactie op #8.3

Ik bedoel dat ik met mijn sommetje behoorlijk naar de SP heb toegerekend door het aandeel materiële kosten veel hoger in te schatten dan ik denk dat het is, en door de loonkosten gemiddeld veel hoger in te schatten (het gros van de mensen waar het om gaat is gewoon administratief medewerker en kost geen 100.000 euro per jaar)

#8.5 parallax - Reactie op #8.4

Het gros van ‘de mensen’ is iets van een ’tussenpersoon’. Reken voor het gemak in grote organisaties & bedrijven met de ‘x2’ regel.

Wel eens de reünie of klasgenoten gezien? Dat soort mensen. Allemaal ‘managers’. Lees ‘middlemanagers’. Misschien geen ton-euro netto, maar 50k? Gemakkelijk. X2 = €100.000.

#9 ruurd

Iedereen spuit hier weer flink kortzichtig onzin. Bezuiningen op bureaucratie wil zeggen dat er geld over is om nuttiger zaken te doen die WEL rendement opleveren. Goed zo Emile, weg met die onzinnige bestuurders. En als we toch bezig zijn: het rendement van defensie is nul. Dus geen leuke projecties voorlopig en de JSF die gaan we niet kopen. Moet je zien hoeveel je kan besparen.

#10 Bolke de big

Voor de laatste maal, de JSF niet kopen levert geen rooie rot cent op aangezien de aanschaf van de JSF geen apart potje is maar uit het budget van defensie moet komen.

Dus ook al kopen ‘we’ de JSF niet dan nog gaat dat geld gewoon op, maar in dat geval aan het extra onderhoud aan om de 40 jarig oude F16’s vliegwaardig te houden.

#10.1 Harm - Reactie op #10

Wat leveren die tweedehands nog op?

#10.2 McLovin - Reactie op #10

Wat is de reele aanschafprijs van 1 JSF? En wat zijn de onderhoudskosten de komende 40 jaar van 1 JSF? Wat kost het om 1 F-16 de komende 40 jaar in de lucht te houden?

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #10
  • Vorige reactie op #10
#10.3 Harm - Reactie op #10.2

Je dacht toch niet echt dat je een antwoord krijgt van Bolke?

#10.4 Bolke de big - Reactie op #10.2

De aanschaf prijs van de JSF (of welk toestel dan ook is nog niet bekend), het nog eens 40 jaar laten vliegen van de F16 komt feitelijk gewoon neer op nieuwe F16’s aanschaffen maar dan in onderdelen ipv een heel toestel in 1 keer.

#10.5 Bismarck - Reactie op #10

Dus eigenlijk geef je toe dat er nog fors op defensie bezuinigd kan worden?

#11 Bolke de big

Trouwens wel lekker hypocriet van links, zodra er zogenaamd uitlekt dat er misschien wel een miljard op ontwikkelingshulp bespaard wordt gelijk gaan roep toeteren dat dat slecht is voor ons ‘imago’ in het buitenland.

Maar wel willen besparen op buitenlandse missies wat ons ‘imago’ in de grote mensen wereld (lees wereld politiek) vele malen erger beschadigd dan besparen op ontwikkelingshulp welk ons imago in de ‘softe-sector’ beschadigd.
En ja mag 3 x raden op welk niveau de echte beslissingen worden genomen.

#11.1 Harm - Reactie op #11

Zo gauw kinderen het over “de grote mensen wereld” beginnen,

haak ik af.

#11.2 pedro - Reactie op #11

We zijn tegen Europa, maar willen wel aan het handje van de VS lopen?

Overigens is je argument, dat minder deelname aan buitenlandse missies slecht is voor ons imago in het buitenland, terecht. Maar waarom doe je dan zo negatief over dat zelfde argument, als het bij ontwikkelingshulp gebruikt wordt? Wie is hier nu hypocriet?

Verder heb ik over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking ook heel wat andere argumenten gehoord, terwijl onze imagoschade in het buitenland veel vaker aan andere factoren geweten wordt (verminderde tolerantie, Polen meldpunt, gedoogkabinet, enz). Bij ontwikkelingssamenwerking is ons imago in het buitenland juist geen heel erg heikel punt, omdat dat één van de weinige overgebleven terreinen is, waar we door veel mensen nog als een lichtend voorbeeld gezien worden. Het is één van de terreinen, waar we in het buitenland nog mee kunnen pronken, als buitenlanders weer eens over onze traditionele gierigheid beginnen. Nog wel, maar misschien binnenkort niet meer…

#11.3 Inje - Reactie op #11.2

Jij trekt het je wel heel erg aan wat andere mensen over Nederland denken he?

“We zijn tegen Europa, maar willen wel aan het handje van de VS lopen?”
Dat is een situatie die voor veel Nederlanders geldt. We zijn qua buitenland politiek ook jarenlang gefocusd geweest op de Amerikanen.

“Overigens is je argument, dat minder deelname aan buitenlandse missies slecht is voor ons imago in het buitenland, terecht.”

Is dat wel zo? Hangt namelijk volledig af aan wie je het vraagt. Daarnaast kan ik me nog wel een paar schadelijke missies herinneren. Sebren…

“Het is één van de terreinen, waar we in het buitenland nog mee kunnen pronken, als buitenlanders weer eens over onze traditionele gierigheid beginnen. Nog wel, maar misschien binnenkort niet meer…”

Je moet niet pronken. Arrogantie is heel vervelend, vinden veel buitenlanders ook. En qua tolerantie imagoschade sla je wat door. Nederland staat bij de meesten gewoon bekend als een tulpen-, hoeren-, drugs-, klompen-, deltawerken-, Nederlands elftal-, gierig-, luidruchtig-, arrogant-, rijk-, vrolijk-, nat-, Engelssprekend-, 3 Nederlanders 1 kerk-, Wilders-, Koningin-, hardwerkend-, gek en ongelovig land.

#11.4 pedro - Reactie op #11.3

“Dat is een situatie die voor veel Nederlanders geldt. We zijn qua buitenland politiek ook jarenlang gefocusd geweest op de Amerikanen”
Na WOII. Tegenwoordig zijn we veel meer op Europa gericht. Ofwel gaan we van eigen kracht en eigen zelfstandigheid uit, ofwel gaan we van een internationale gemeenschap en internationale verplichtingen uit. Het is hypocriet om in het ene geval onze soevereiniteit aan te roepen en in het ander geval slaafs een vreemde mogendheid te volgen.

“Is dat wel zo? Hangt namelijk volledig af aan wie je het vraagt. Daarnaast kan ik me nog wel een paar schadelijke missies herinneren. Sebren…”
Daar heb je helemaal gelijk in. Ik probeerde me hier iets te veel in Bolke in te leven, die zich blijkbaar nog steeds geheel op de VS focust. Voor de VS is onze deelname aan missies belangrijk.

“Je moet niet pronken. Arrogantie is heel vervelend, vinden veel buitenlanders ook”
Je mag toch best trots zijn op je land? Dat zei je kort geleden zelf nog. Bovendien konden we met onze bijdragen aan ontwikkelingshulp natuurlijk alleen maar pronken, omdat de meeste buitenlanders ons daarom bewonderden. Als niemand pauwenveren mooi vindt, kan de pauw niet met zijn veren pronken.

“En qua tolerantie imagoschade sla je wat door”
Dat is jouw mening, maar jij hebt al meerdere keren aangegeven, dat je dat weinig kan schelen, dus zou het me verbazen, als je daar hetzelfde over zou denken als ik. Bovendien kost die imagoschade ons geld. Straks moeten we weer meer bezuinigen, vanwege die imagoschade.

“Nederland staat bij de meesten gewoon bekend als…”
Je noemt allemaal kleine deelgebiedjes. Door er zo veel te noemen, is er altijd wel eentje waar je gelijk in hebt. Dat zegt dus niet zo veel. Bovendien: geen enkele buitenlander heeft over al die zaken een mening. Meer in het algemeen vonden ze ons vroeger veel vaker dan nu tolerant, en krijg ik nu veel vaker te horen, dat we racisten zijn. Ik vind die verandering best vervelend, maar kan ze niet helemaal ongelijk geven, en in die zin trek ik het me wel aan, wat mensen in het buitenland over ons denken.

Vroeger waren we graag geziene gasten in het buitenland. Tegenwoordig zijn we eerder tweederangs Duitsers. Vroeger kon ik er erg om lachen, als Duitsers op een terrasje aan de Middellandse Zee meer moesten betalen voor een biertje dan ik, omdat ik Nederlander was. Tegenwoordig gebeurt dat nog zelden.

#11.5 Harm - Reactie op #11.3

Nederland = Johan Cruyff (en Neeskens)
en een heel klein beetje van Basten.

En dat is geen geintje: Cruyff heeft meer voor de (positieve) naamsbekendheid van Nederland gedaan, dan enig ander Nederlander.

#12 Sjiek

Wat Roemer zei over het morele failliet klopte wel.

#13 Spam

Roepen dat er gesneden moet worden in de bureaucratie is altijd populisme. Grote organisaties hebben altijd last van bureaucratie. Deels is die nuttig, grotendeels onvermijdelijk. Om het niet uit de hand te laten lopen moet een organisatie continue reorganiseren en inefficiënties verwijderen. Daar is niets links, rechts, liberaals, progressiefs of conservatiefs aan.

Alle partijen roepen dat ook op zijn tijd. Oppositiepartije om tegen bezuingigingen van de regering te protesteren (‘pak eerst eens de bureaucratie aan’) en regeringspartijen om bezuinigingen te rechtvaardigen (‘het huidige systeem is veel te bureaucratisch’).

Wel vind ik de roep om ontbureaucratisering een gevaarlijke vorm van populisme, omdat de politici die er zo hard tegen ageren suggereren dat ze de wereld kunnen verbeteren zonder extra geld uit te trekken. Het cynisme waarme de politiek vaak wordt bekeken komt deels voort uit het feit dat het zo nooit blijkt te werken.

Onderwijs en zorg worden niet beter van bezuinigen. Goed onderwijs en goede zorg kosten geld. Reorganiseren en investeren moeten hand in hand gaan. Als je ergens echt op wilt bezuinigen moet je eerlijk aangeven waar je geen of minder geld aan uit wilt geven en niet doen alsof je de publieke zaak op dat gebied eigenlijk een goede dienst bewijst.

#14 parallax

Bureaucratie is een fenomeen of symptoom zelfs, van het feit dat we groot georganiseerd zijn. We zijn er allemaal schuldig aan. Het grootste negatieve effect van bureaucratie is niet het eventuele stijgen van kosten maar het vernietigen van innovatie (op alle niveau’s).

Een zichzelf in stand houdende compromitterende organisatievorm heeft maar 1 doel: mensen aan het werk houden.

Vergis je niet: het leger werknemers met gebrek aan talent, eigen verantwoordelijkheid & kennis is enorm. Deze mensen blijven hangen op posities waar ze net te weinig verantwoordelijkheid hebben om schade aan te kunnen richten, en te weinig kennis om onderaan iets toe te voegen. Om bij dit soort bedrijven aan het werk te kunnen moet je dezelfde taal spreken:

Politiek.

#15 salvatore

wat me nog meer zorgen baart,is de zogenaamde “vrijemarktwerking” wat in de praktijk op exact het tegengestelde van vrijemarktwerking neerkomt.
maakt dat artsen specialsiten etc; ronduit verboden wordt samen te werken in belang van de clienten/patienten; vanwege de zogenaamde concurentie plicht,die meet met 6 maten!
Want het ministerie en zorgverxzkeraars bepalen wel effe…

Dit neemt dermate absurde en averechtse vormen aan; dat onlangs,bij een medisch congres, waar de reslutaten van wetenschappelijke vooruitgang,gedeeld worden,in belang van de gezondheidszorg; EEn prominent die doorbrekend resultaten had behaald,met nieuwe behandeling voor ernstige dodelijke ziekten;op het laatst zijn deelname en lezing afzegde; reden; Hij mocht niet van het bestuur van het ziekenhuis hij werkzaam was; OMDAT; daarmee (met het delen van die kennis,in algemeen gezondheidsbelang; de concurrentie positie van betreffende ziekenhuis (kennis is macht) ” geschaadt zou worden…voor de verplichte winstuitkeringen/marges…

Waardoor u raad het al; massaal onze gezondheid geschaadt wordt, in zakkenvullers belangen…terend op lijden en ziekte.
Nu vraag ik je…waar sjin we mee besig.
Zo ook het onnodig uitvoeren van velen ingrepen;daar men betaald krijgt voor de kwantiteit….( niet kwaliteit; dus velen nodeloze ingrepen leveren geld op.

In 1 woord ; “destructieve mega WAAN ZIN!

#16 salvatore

Zo ook in het onderwijs; hoe meer diplomaas uitgereikt,hoe meer geld..
wat op grote schaal heeft gelijdt tot het ten onrechte verstrekken van diplomaas, devaluatie dus,en allerhande niet goed opgeleidde nit wits,
we treffen in de maatschappij in elke sector, het ongewenste resultaat is.

Nu ze ook nog het achterlijke plan hebben; tot “prestatie bonussen” in het onderwijs; weten we al, dat deze PERVERSE prikkels leiden tot wat we al op grote schaal zagen in fraude,in de zorg, bankwezen, etc..
Achterlijker kan niet; en deze wan- presterende ambtenaren en minesteries moeten dus schnell de laan uit geschopt worden! En de enige die dat kunnen zijn WIJ; 16 miljoen rechtspersonen.

En als we dat nalaten, medeplichtig aan deze waanzin en onderdeel van de problemen we hier creeren..waardoor de kosten nodeloos stijgen, en
evenredig daaraan;de kwaliteit achteruit HOLT. En we uitsluitend FICTIEF onderwijs,en fictieve zorg, hebben; op papier; tegen peperdure prijzen we betalen;voor datgene NIET ge;everd wordt; PUNT!

#17 salvatore

;= + l= NIET geleverd…wordt.

#18 Joop

Goeie zaak van Roemer. Mensen voor de klas en aan het bed. Geen managers die alleen maar achter een bureautje zitten en hun geld wel binnen harken. Ondertussen door meer controle(kwaliteitsmanagement – voor hoog afgestudeerden zonder kans op de arbeidsmarkt en toch veel geld verdienen), meer functioneringsgesprekken, meer externe onderzoeken, slaapverwekkende congressen, nog meer bemoeienis bij de verpleger en onderwijzer – het resultaat zogenaamd omhoog brengen. D’ eruit met die lui!

#19 Spam

Noem me één partij die tegen het terugdringen van overbodige bureaucratie is.

#20 Joop

De kabinetten van de laatste tijd hebben de mond vol van het het reduceren van het aantal ambtenaren. Alleen wordt wel eens spreekwoordelijk de kaasschaaf gebruikt. Dus gaan eerst de uitzendkrachten eruit, maar blijven de oudjes zitten. Dat was volgens mij ook de terechte kritiek van de christen-democraten. Zodoende ga je de uitvoerders uitbesteden aan geldslurpende externen, en hoe je het overschot aan papierverslindende vergaderende internen. Fundamenteel verandert er eigenlijk niets. Terwijl juist bij de ambtenarij hebben we ambtenaren 2.0 nodig. Niet zoals ik eens hoorde ambtenaren die Europese kwesties doen, maar te lui zijn en zich verzetten tegen een cursus hoe ze Europese subsidies kunnen aanvragen. Eruit met zulke gasten!

#21 Martijn

Empirisch gezien lijkt Roemer wel gelijk te hebben: de Britse NHS komt uit alle internationale vergelijkingen als verreweg het efficiëntste ziektekostensysteem.

Ik denk alleen niet dat Nederlanders enthousiast worden als allerlei strenge bureaucraten allerlei tests en behandelingen die nu routine zijn gaan schrappen, omdat het wetenschappelijk nut ervoor ontbreekt. Veel mensen gaan al steigeren als de huisarts geen antibiotica wil voorschrijven voor iets wat voor 95% zeker een virusinfectie is.

#22 salvatore

Al die gecreëerde tussenlagen die geen zak van doen hebben,noch enige affiniteit met de betreffende dicipline, noch enige vakkennis van betreffende gebieden. Eruit gooien; OVERAL; in de zorg, onderwijs, woningbouw etc; includo te “toezichthouders” onderdeel van het probleem; de inspecties; en cetera…,.
Onafhankelijke controle en toetsing;en het werk overlaten en faciliteren;
aan degene wiens beroep het is.
Wel degelijk levert dat miljarden volstrekt verspilt geld op;en voorkomt veel schade,in zorg onderwijs en cetera;
GO for it!

#22.1 Joop - Reactie op #22

Dat mag je niet zeggen Salvatore, al die mensen zwoegen om een betere kwaliteit in de zorg en het onderwijs.

#22.2 Olav - Reactie op #22.1

Haha. Geleufde gij da zelluf?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*