Paus: transseksualistische ideologie hangt samen met vluchtelingenproblematiek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Paus Franciscus heeft zich de woede van LGBTQ-groeperingen op de hals gehaald met de opmerking dat schoolkinderen tegenwoordig wordt geleerd dat je zelf je genderidentiteit kunt kiezen, en dat dit propaganda is die voortkomt uit een ziekelijke ideologie.

De paus maakte zijn opmerkingen in een pastoraal leergesprek met bisschoppen in Polen, 27 juli 2016. Het Vaticaan was zo stom een afschrift van dit gesprek in zeven talen openbaar te maken.

Het bizarre is dat de paus zijn uitspraken deed in het kader van een betoog over de wereldwijde vluchtelingenproblematiek, en hoe de oorzaak hiervan ligt in oorlogsgeweld, armoede, uitbuiting en corruptie waar mensen voor vluchten, en de spirituele oorzaken hiervan. Vanuit die invalshoek neemt hij ineens een zijspoor:

The problem is worldwide! The exploitation of creation, and the exploitation of persons. We are experiencing a moment of the annihilation of man as the image of God.

I would like to conclude with this aspect, since behind all this there are ideologies. In Europe, America, Latin America, Africa, and in some countries of Asia, there are genuine forms of ideological colonization taking place. And one of these – I will call it clearly by its name – is [the ideology of] “gender”. Today children – children! – are taught in school that everyone can choose his or her sex. Why are they teaching this? Because the books are provided by the persons and institutions that give you money. These forms of ideological colonization are also supported by influential countries. And this terrible!

In a conversation with Pope Benedict, who is in good health and very perceptive, he said to me: “Holiness, this is the age of sin against God the Creator”. He is very perceptive. God created man and woman; God created the world in a certain way… and we are doing the exact opposite. God gave us things in a “raw” state, so that we could shape a culture; and then with this culture, we are shaping things that bring us back to the “raw” state! Pope Benedict’s observation should make us think. “This is the age of sin against God the Creator”. That will help us.

But you will say to me: “What does this have to do with migrants?” It has to do with the overall situation, no?

LGBTQ-groepen wijzen erop dat Franciscus blijkbaar niet begrijpt dat genderidentiteit in de hersenen verankerd ligt, en dat het argument voor acceptatie van geslachtsverandering nu juist is dat je je genderidentiteit níet naar willekeur kunt kiezen.

Zo illustreert ook deze ogenschijnlijk progressieve Paus maar weer hoezeer de katholieke leer ten aanzien van antropologie en natuur reactionaire bevooroordeeldheid in de hand werkt.

Open artikel

Reacties (59)

#1 Lutine

Wie neemt de paus nog serieus ? (In Nederland althans?)
De katholieke kerk zou nooit ook nog maar één woord moeten spenderen aan alles wat ook maar in de verste verte met seks te maken heeft.

Doen ze niet natuurlijk.

#2 Hans Verbeek

@1: ik neem transsexuelen ook niet serieus. Het is een absurd verschijnsel om fysiek van geslacht te (willen) veranderen. Dat is alleen mogelijk in onze post-industriële maatschappij, waar in de meeste menselijke behoefte ruimschoots is voorzien. In geen enkele andere cultuur in de menselijke geschiedenis kwam transsexualiteit voor.

#3 su

@2

In geen enkele andere cultuur in de menselijke geschiedenis kwam transsexualiteit voor.

Ik neem jou ook niet serieus omdat je uit je hol lult.

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-Spirit
https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Koekchuch

#4 Hans Verbeek

@3: wat klets je nu, su? De links waar je naar verwijst, betreffen travestie en je voor te doen als een ander geslacht. Ik zie niets over geslachtsveranderende chirurgsche operaties.
Kon je voor de 20e eeuw ook al fysiek van geslacht veranderen?
Kon je voor 1960 ook al hormooninjecties krijgen om borstgroei te bevorderen of baardgroei te stoppen?
Ik geloof er helemaal niets van.

#5 Lutine

@2

Sinds er moderne technieken zijn kunnen we het geslacht ook bepalen door onderzoek. Vrouwen 2 gelijke chromosomen (XX) Mannen verschillend (XY)

Ook weten we dat er ergens in de zwangerschap (ik meen zo rond de 2e of 3e maand) het geslacht wordt bepaald onder invloed van hormonen.

Het fijne weet ik er ook niet van. Maar de basis kennis is niet zo moeilijk, ook niet voor een paus of voor jou. Bij sommige mensen treft men XX aan en het is een man . Of andersom. De hormonen hebben hun werk niet goed gedaan.

En met de moderne techniek is het mogelijk om zo’ n foutje van de natuur te herstellen. En het is noch aan jou, noch aan mij noch aan de paus om daar wat van te vinden.

En los van bovenstaande: alleen de persoon zelf kan bepalen wat voor geslacht hij wil zijn.

#6 su

@4 Travestieten nemen tijdelijk een genderrol aan, dat is compleet iets anders dan een transgender die leeft in een ander genderrol. En ja, ook in oude tijden werden basale lichaamsaanpassingen gedaan (castratie) en hormoonvervangende middelen (Black Cohosh) gebruikt. Verdiep je eens in een onderwerp voordat je zo neerbuigend (ver)oordeelt.

#7 HansR

Het feit dat het gezegd wordt zou kunnen wijzen op een toenemende invloed van de conservatieven op Franciscus I:
1) hij zegt het in Polen waar veel gerefereerd wordt aan JPII, de bijna heilige, veel geroemde conservatieve gezinsideoloog;
2) hij refereert aan zijn voorganger Benedictus XVI.

En verder is er niets nieuws onder de zon. Franciscus had ook alleen maar een zachtere opstelling voor homoseksuelen gepropageerd verder helemaal niets. De basis blijft mannetje, vrouwtje, voortplanting.

Opmerkelijk @prediker, iets over de katholieke kerk. Wel erg gedetailleerd (een zijdelingse uitspraak in een besloten leerbijeenkomst – welke publicatie idd op zich opmerkelijk is) en wat analyse-arm, maar toch.

#8 Petra

De kop boven dit artikel is onjuist. De paus sprak niet over “transseksualistsche ideologie”, hij noemde het gender ideologie.

#9 Klokwerk

Ik verzet mij tegen de redenering als zou de noodzaak, het niet-zelf-kinnen-kiezen, dé legitimatie zou zijn van de acceptatie van homoseksualiteit en transgenders. Ook als nu blijkt datnurture een grotere rol speelt dan nu gedacht wordt (niet alleen door wetenschappelijk onderzoek maar ook uit de politiek correcte interpretatie daarvan!), dan nog is het mijns inziens een diep persoonlijke keuze die iemand kan maken en nooit als een ziekte beschouwd mag worden. Ziekte omschrijft zich namelijk door het kenmerk dat het de persoon zelf schade aandoet, en dat doet het niet. Alleen als de samenleving er negatief op reageert doet het dat. En in zo’n samenleving zou ook een werkelijk religieus persoon niet moeten willen leven. Respect voor het leven betekent ook respect voor hoe mensen zijn, en dat brengt zich mee respect voor hoe mensen willen zijn en worden.

#10 Prediker

@8 Hij noemt het weliswaar ‘een genderideologie’ maar wat hij bedoelt is dat kindertjes tegenwoordig geleerd wordt dat het heel normaal is aan je lichaam te sleutelen om je geslacht te veranderen, dus lichamelijk van een jongetje een meisje te worden of andersom.

And one of these – I will call it clearly by its name – is [the ideology of] “gender”. Today children – children! – are taught in school that everyone can choose his or her sex.

Er wordt kindertjes geleerd dat je het recht hebt om je sekse te kiezen (te sleutelen aan je lichaam dus, als je daar toevallig zin in hebt), aldus Fransciscus.

Dat noem ik dus transseksualiteit, en bijkomend voordeel van de kop is dat het meteen duidelijk maakt wat de kwalijke portee is van wat de Paus beweert.

Zie ook hier in dit verhelderende artikel:

Transsexuals are people who transition from one sex to another. A person born as a male can become recognizably female through the use of hormones and/or surgical procedures; and a person born as a female can become recognizably male.

Transgender, unlike transsexual, is a term for people whose identity, expression, behavior, or general sense of self does not conform to what is usually associated with the sex they were born in the place they were born.

#11 Prediker

…dan nog is het mijns inziens een diep persoonlijke keuze die iemand kan maken en nooit als een ziekte beschouwd mag worden.

@9 Een dogmatisch argument! Hoe overtuigend!

Ziekte omschrijft zich namelijk door het kenmerk dat het de persoon zelf schade aandoet, en dat doet het niet.

Dat doet het wel, want iemand die het gevoel heeft rond te lopen in het verkeerde lichaam, namelijk een lichaam dat niet overeenkomt met zijn of haar sekse-identiteit, lijdt daar doorgaans psychisch aan.

Je zou de medisch-wetenschappelijke literatuur eens na moeten slaan op de waaier aan psychische klachten die genderdisforie met zich mee kan brengen, van depressiviteit, angstklachten, automutilatie tot en met suicide.

Als we over vijftig tot honderd jaar zover zijn dat we weten hoe we sekseidentiteit in het brein moeten manipuleren, en er komt een pilletje of breinstimulatie om de seksebeleving te veranderen, ipv levenslange hormoontherapieën voor te schrijven en ingrijpende chirurgische ingrepen het lichaam te verbouwen, denk je dan niet dat nogal wat genderdisfore individuen daarvoor zullen kiezen?

Ik gok van wel namelijk.

#12 Klokwerk

Ik ben ooit afgestudeerd als psycholoog dus ik heb de illusie er al wat van te weten.

Inderdaad is het gevoel in een verkeerd lichaam te zijn geboren een ziekte, maar het aanpassen van dat lichaam isdat niet, dat is het middel. De kerk placht dat juist andersom tezien. Het gevoel de beproeving, de behandeling de ziekte.

Watik maar wil zeggen is dat individuele keuzevrijheid nog altijd een recht is, en ja, in die overtuiging ben ik behoorlijk dogmatisch ja, als humanist. Mocht je dat als een kwalijk dogma zien, kom dan maar met argumenten waarom je dat niet zou vinden.

#13 su

@11

Als we over vijftig tot honderd jaar zover zijn dat we weten hoe we sekseidentiteit in het brein moeten manipuleren, en er komt een pilletje of breinstimulatie om de seksebeleving te veranderen, ipv levenslange hormoontherapieën voor te schrijven en ingrijpende chirurgische ingrepen het lichaam te verbouwen, denk je dan niet dat nogal wat genderdisfore individuen daarvoor zullen kiezen?

Als we met een pilletje gays hetro kunnen maken, is dat dan goed of een fundamentele aanslag op iemands identiteit? Gender dysforie is vooraleerst een door sociale druk en stigma gecreërde zelfhaat. De meeste transen zouden het liefst willen kiezen voor een pilletje die hun gender perfect aanpast.

#14 HansR

Before European Christians Forced Gender Roles, Native Americans Acknowledged 5 Genders (Church & State, 19 juni, zie deels ook #3)

#15 Prediker

Als we met een pilletje gays hetro kunnen maken, is dat dan goed of een fundamentele aanslag op iemands identiteit?

@13 Identiteit is ook maar een beleving die wordt gecreëerd door het brein (en deels een sociale constructie). Dat is niet goed of slecht, maar het is gewoon wat is.

Ik heb geen moreel oordeel over het sleutelen aan het brein, net zo min als ik een moreel oordeel heb over het sleutelen aan je lichaam.

Dat lichaam maakt trouwens net zo goed onderdeel uit van mensen hun identiteit, hoe mensen zichzelf beleven (was dat niet zo, dan zouden transgenders immers niet zo ongelukkig zijn met hun lichaam; dat maakt kennelijk in de beleving wezenlijk onderdeel uit van wie ze zijn; ik wil maar zeggen: het is niet zomaar een jas die toevallig hun smaak niet is).

Dus ja, als er straks een pilletje op de markt komt waardoor homoseksuelen heterogevoelens ontwikkelen, dan voorspel ik dat homo’s op jongere leeftijd daar om verschillende redenen massaal voor zullen kiezen; en hoewel dat vast allerlei ethische discussies op gaat leveren, heb ik daar geen enkel moreel probleem mee.

Immers, het gaat erom dat mensen gelukkig zijn. En als iemand meent gelukkiger te kunnen worden dan ‘ie nu is door te sleutelen aan z’n brein, waarom zou dat dan problematischer zijn dan iemand die zijn of haar neus laat bijschaven, of een maagverkleining neemt?

Gender dysforie is vooraleerst een door sociale druk en stigma gecreërde zelfhaat. De meeste transen zouden het liefst willen kiezen voor een pilletje die hun gender perfect aanpast.

Ik neem aan dat je bedoelt: die hun lichaamsbouw aanpast aan hun seksebeleving. Tja, maar dat pilletje is er nu eenmaal niet, dan zou je de genen moeten aanpassen, en dat is nu pas echt science-fiction.

Men is voorlopig dus aangewezen op levenslang slikken van hormonen, met alle gezondheidsrisico’s van dien en diepgaande chirurgische ingrepen, wat in feite neerkomt op snijden en verminken van een verder gezond lichaam. Ook niet ideaal.

#16 su

@15

Ook niet ideaal.

Maar wel effectief.

#17 Hans Verbeek

@6: m.a.w. fysieke geslachtsverandering is pas mogelijk geworden nadat de medische wetenschap ver genoeg gevorderd was.

Geslachtsverandering staat niet eens in de pyramide van Maslow, maar zweeft ergens boven de piek van die pyramide.
De groep transsexuelen is zo klein dat ik die groep absoluut niet serieus neem.
Zolang er nog kinderen ploeteren in mijnen om zeldzame metalen te winnen en zolang er nog gezinnen op vuilnisbelten rondscharrelen om voldoende calorieën bij elkaar te krijgen, hoeven de transsexuelen niet op mijn medeleven te rekenen.

#18 Klokwerk

Oh ja, en zolang er kinderen in Afrika van honger sterven hoeven we hier dus ook geen uitkeringen te verstrekken aan mensen die ziek zijn. Verder zou ik maar eens studie gaan maken van die Maslov pyramide voordat jeer nog meer domme dingen over zegt. Get a brain.

#19 Prediker

@17 Ja, en niertransplantatie is ook pas mogelijk geworden nadat de medische wetenschap ver genoeg gevorderd is, net als de pil trouwens, en antibiotica, en vaccinatie.

Ook allemaal oplossingen voor first world problems, want in de derde wereld worden mensen nog ziek vanwege vervuild water. In de derde wereld heeft men trouwens ook geen beschikking over professionele psychische hulp, dus laten we de geestelijke gezondheidszorg maar gewoon afschaffen.

Maar we leven hier nou eenmaal niet in de derde wereld, dus het argument ‘ze motten niet zo zeuren, want in Brazilië leven kinderen op de vuilnisbelt’ is een gevalletje whataboutery van hier tot aan Rio de Janeiro.

#20 Klokwerk

@rest: de ene of de andere kant op, het is aan ons niet om morele oordelen te vellen over wat iemand zelf uiteindelijk voelt, om welke reden dan ook, nurture of nature, dat is alles wat ik erover wilde zeggen.

#21 Tank

@17: Sodeju. Elke keer als je denkt dat het niet dommer kan, presteert iemand het toch. De mensheid blijft verbazen.

#22 Hans Verbeek

@18:

zolang er kinderen in Afrika van honger sterven hoeven we hier dus ook geen uitkeringen te verstrekken aan mensen die ziek zijn.

Ben ik niet met je eens. Ik betaal graag premie om de ziektekosten op te brengen van andere Nederlanders. Het is een vervelende discussietactiek om mij woorden in de mond te leggen.

Bedoel je met je opmerking soms dat transsexuelen ziek zijn en dat wij dankzij de medische wetenschap die ziekte kunnen genezen? Dit is een open vraag, ik hoor graag je antwoord.

Ik zie transsexualiteit niet als een lichamelijke ziekte, die de medische wetenschap moet genezen.

@18: inderdaad, dat bedoel ik: transsexualiteit zie ik als een first world problem.
Mensen, die zeker weten dat ze door buitenaardse wezens zijn ontvoerd worden voor gek verklaard. Mensen, die zeker weten dat ze gereïncarneerd zijn nemen we niet serieus.
Daarom vind ik het erg moeilijk om mensen, die zeggen dat ze in het lichaam van het verkeerde geslacht zijn beland, serieus te nemen.
Als jij ze op hun woord wilt geloven, prima. Maar ik ben niet zo lichtgelovig.

#23 Hans Custers

Ik ben ervan overtuigd dat transgenders de wereld veel en veel minder problemen opleveren dan zichzelf zwaar overschattende, kleinburgerlijke betweters, die menen benepen oordeeltjes te moeten vellen over alles wat niet in hun pietepeuterige denkraampje past.

#24 Frank N. Stein

@22: knap hoe jij meermaals het punt van posts totaal niet lijkt te begrijpen.

#25 Olav

@22:

Daarom vind ik het erg moeilijk om mensen, die zeggen dat ze in het lichaam van het verkeerde geslacht zijn beland, serieus te nemen.

Er zullen vast transseksuelen zijn die dat zelf in dergelijke termen zo uitdrukken, want niet elke transseksueel is ook vanzelf een filosoof, psycholoog of woordkunstenaar. Maar de achtergrond en oorzaak van transseksualiteit is natuurlijk wel wat ingewikkelder dan “in het lichaam van het verkeerde geslacht zijn beland” – dat is maar een beeldspraak. Dat je dat niet helemaal snapt valt je niet kwalijk te nemen, ook jij bent immers (duidelijk) geen filosoof of psycholoog. En van jezelf ook al geen erg empathisch of begripvol persoon. Wat je wel valt kwalijk te nemen is dat je de reële problematiek van een groep mensen zo achteloos denigrerend terzijde schuift. Dat je zelfs niet de geringste moeite doet om het te begrijpen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen (in plaats van stellige meningen te verkondigen) of door tenminste mogelijkheden open te houden (misschien hebben anderen het toch wel beter begrepen dan jij). Dit wijst op een vooringenomenheid die zich trouwens ook openbaart als het om andere onderwerpen gaat.

Doe daar wat aan in je eigen belang. Want het is wel duidelijk dat je behoorlijk intelligent bent, maar waarom ben je dan toch zo dom?

#26 Prediker

Mensen, die zeker weten dat ze door buitenaardse wezens zijn ontvoerd worden voor gek verklaard. Mensen, die zeker weten dat ze gereïncarneerd zijn nemen we niet serieus.
Daarom vind ik het erg moeilijk om mensen, die zeggen dat ze in het lichaam van het verkeerde geslacht zijn beland, serieus te nemen.

@18 Lees het boek van Dick Swaab over hoe het brein zo’n beetje alles bepaalt nog eens na zou ik zeggen. Misschien steek je nog wat op. Die vond al in 1985 sekseverschillen in het brein, en vijf jaar later ook verschillen in de hersenen van homoseksuele en heteroseksuele mannen.

Dat deed een hoop ideologisch gemotiveerde stof opwaaien, want dat vonden feministes en homoseksuele activisten toen helemaal niet leuk om te horen.

Enfin, toen ging hij kijken of er ook verschillen waren te zien in de breinen van transseksuele mannen en vrouwen.

Dergelijke ophef bleef uit toen het NIH in 1996 in Nature een artikel publiceerde over de hersenen van transseksuelen – mannen en vrouwen die van kinds af aan het gevoel hebben dat ze geboren zijn met het verkeerde geslacht.

Swaab en collega’s maakten daarin een vergelijking tussen een klein gebiedje van de hypothalamus – de BSTc – bij transseksuele mannen, heteroseksuele mannen en vrouwen en homoseksuele mannen.

‘Tussen heteroseksuele en homoseksuele mannen was er geen verschil, maar bij vrouwen was het gebied veel kleiner. En het opvallendste was dat de BSTc van mannen die zich vrouw voelen dezelfde omvang had als die van heteroseksuele vrouwen.

Verder ontdekten we dat de grootte van dit gebied bij deze transseksuelen niet veranderde na het toedienen van geslachtshormonen als ze volwassen waren. Hierdoor werd duidelijk dat de omvang van dit gebied al voor de volwassenheid definitief was bepaald’, aldus Swaab.

Uit vervolgonderzoek bleek dat de BSTc bij de vrouwen en mannelijke transseksuelen niet alleen kleiner van omvang is, maar ook minder hersencellen bevat.

Ook bleek bij die studie dat de BSTc van een vrouwelijke transseksueel een mannelijke omvang had.

De theorie van het NIH over transseksualiteit luidt dat de geslachtsorganen heel vroeg in de ontwikkeling in de mannelijke of vrouwelijke richting differentiëren, al rond de zevende week van de zwangerschap.

En dat veel later in de zwangerschap een interactie tussen hormonen en de hersenen van het kind ervoor zorgt dat de hersenen in mannelijke of vrouwelijke richting differentiëren.

‘Omdat die twee processen verschillen in de tijd, kan het ene proces verstoord zijn en het andere niet. Zo kan het gebeuren dat het brein in een vrouwelijke richting differentieert en het geslachtsorgaan in een mannelijke’, legt Swaab uit.
– AMC, ‘Het brein beslist pas later

#27 Hans Verbeek

@26: bedankt voor de uitleg, Prediker, zeer leerzaam. Je had dit verhaal (van Swaab) ook kunnen samenvatten en hierboven aan de koptekst kunnen toevoegen.
Ik begrijp nu dat er echt een fysiologische basis is voor transsexualiteit. Even goed blijft de vraag of de transsexuelen geholpen moeten met ingrijpende fysieke geslachtsverandering of dat zij hun kruis maar moeten dragen.

@24: leuk dat jij je ook in deze discussie mengt. In haar roman Frankenstein voorzag Mary Shelley transplantaties en het re-animeren van dode mensen met elektrische schokken. Dat was 200 jaar geleden nog niet mogelijk.

#28 su

@27

Even goed blijft de vraag of de transsexuelen geholpen moeten met ingrijpende fysieke geslachtsverandering of dat zij hun kruis maar moeten dragen.

Hoe katholiek. On-topic, dat weer wel.

#29 Hans Verbeek

@25: bedankt voor je persoonlijke reactie, Olav. Voor mij ook leerzaam.
De groep transsexuelen is zeer klein en de fysieke geslachtsverandering blijft (voor mij) een groteske ingreep, die pas sinds kort mogelijk is en voor een zeer select groepje. Ik ben ook tegen orgaantransplantatie: dat vind ik ook tegennatuurlijk. Ik ben daar heel principieel in.

Het is jammer dat de verschillen tussen mensen zo vaak worden gebruikt om ze tegen elkaar op te zetten. Blank tegen zwart, man tegen vrouw, christen tegen moslim, homo tegen hetero en nu ook cisgenders tegen transgenders.

#30 Hans Verbeek

@28: en pun intended :-)

#31 Ernstig

Probleem is dat transgenders vaak mensen zijn met een rits aan geestelijke stoornissen en andere problematiek, en dat op hun geslacht projecteren. Dit verschijnsel is door links gekaapt, wat de wetenschappelijke basis die eerder in deze draad gepost is ontkent omdat deze basis transgenderisme loskoppelt van de tientallen nieuwe geslachten in deze extreem linkse subcultuur zoals “agender”, “genderfluid” en “bigender”.

Over een jaar of 20, als deze mensen compleet geruïneerd zijn, zullen we hierop terug kijken zoals we nu terugkijken op de lobotomie en ijskastmoeders.

#32 HansR

Overigens is de Roomse Kerk ook niet helemaal consistent in het toepassen van ‘natural law’ (wat haar uitgangspunt is).

Iemand als Stephen Hawking mag allerlei hulpmiddelen gebruiken (en wordt als groot man gezien) zolang hij maar kreupel en in zijn rolstoel blijft. Technische hulpmiddelen rond een kreupel lichaam zijn wel toegestaan, het lichaam zelf wijzigen niet. Lichamen met fouten moeten hun leven leiden zoals het hen bij geboorte gegeven is en moeten natuurlijk sterven.

Gesleutel aan het lichaam is des duivels.
Gesleutel rond het lichaam is goddelijk (de mens gegeven oid).

‘natural law’ leidt tot een starre ethiek met morele oordelen. Grensvlakken blijven problematisch en dat begint bij de conceptie.
Abortus en anti-conceptie is het grootste strijdpunt. Al jaren.
En moet je met IVF een 70-jarige vrouw moeder laten worden?

edit: @31 dat zul je iets harder moeten maken. De RK kerk is een meester in het rondsturen van valse verhalen over gevolgen van dingen die zij niet willen. De RK-kerk is de moeder van desinformatie.

#33 su

@31

Probleem is dat transgenders vaak mensen zijn met een rits aan geestelijke stoornissen en andere problematiek

Kun je dit onderbouwen?

#34 Prediker

@31 Je spreekt jezelf een beetje tegen.

Enerzijds zeg je: transgenderbeleving is een fictie, eigenlijk lijden transgender individuen aan een reeks andere psychische problemen die zij op hun geslacht projecteren, en worden ze van de regen in de drup geholpen.

Anderzijds zeg je: de hegendaagse linksige SJW-jeugdsubcultuur met haar modieuze genderlabeltjes staat op gespannen voet met de wetenschap, die wel degelijk een fysiologische basis in het brein aanwijst voor transgenderbeleving.

Wat is het nu, is er nu een fysiologische basis in het brein voor transgenderbeleving of is dat een psychologische projectie? Je zult moeten kiezen.

#35 Prediker

Ik ben ook tegen orgaantransplantatie: dat vind ik ook tegennatuurlijk. Ik ben daar heel principieel in.

@29 Principes zijn gratuit, zolang ze je niets kosten.

Verder is het argument dat iets ’tegennatuurlijk’ zou zijn, ridicuul. De pil, het spiraaltje, nierdialyse, chemotherapie, heupvervanging en het aanbrengen van pacemakers zijn ook allemaal tegennatuurlijk.

Alle technologie is namelijk tegennatuurlijk. Elektrische apparatuur is tegennatuurlijk, de petrochemische industrie is tegennatuurlijk, het leven in steden is tegennatuurlijk, een bril is tegennatuurlijk, auto-, trein- en -vliegverkeer zijn tegennatuurlijk.

Zelfs akkerbouw en veeteelt zijn tegennatuurlijk. Als je volgens de natuur wilt leven moet je ergens tussen de primitieve jagers- en verzamelaars gaan wonen. Die leven nog in overeenstemming met de natuur.

#36 Hans Verbeek

@35: precies. Ik zie onze hele post-industriële maatschappij als tegennatuurlijk en gedoemd om ineen te storten. Ik hoop niet dat we die ineenstorting gaan meemaken en dat Venezolaanse toestanden ons bespaard blijven.

Ik denk dat akkerbouw en veeteelt tot op zekere hoogte goed in te passen zijn in de wilde natuur, als je de principes van permacultuur aanhoudt. Goed voorbeeld is de aanleg van voedselbossen.

#37 Klokwerk

Wat dit in Jezusnaam met ofwel transgenders of de kerk te maken heeft isvolkomen vasg maar je moet toch wat als je in een discussie volledig vast zit natuurlijk.

#38 Lutine

Nee hoor. Alles is tegennatuurlijk totdat je er zelf mee te maken hebt. Het is gemakkelijk om uit idealisme ergens tegen te zijn.

Ik op mijn beurt vind de kerk weer tegennatuurlijk ;-)

#39 Frank N. Stein

Ik vind het reageren op een site bijzonder tegennatuurlijk, dus wat dat betreft is Verbeek stiekem helemaal niet zo tegen tegennatuurlijke zaken als hij beweert.

#40 Olav

Ademen is ook tegennatuurlijk. De natuur wil ons namelijk dood hebben. Toch ben ik van plan er nog even mee door te gaan.

#41 su

Ik geloof in een naturefluid wereld ;oP

#42 Olav

@41: Is dan niets meer heilig? Het einde der tijden is nabij…

#43 Sikbock

1 op de 30.000 mensen is misschien transgender. Toch weerhoudt dit onze ” progressieve” medemens niet om deze “problematiek” bovenaan de politieke agenda te plaatsen. En ook hier moeten we weer sensitief zijn.

De progressieve goegemeente is al decennia verschrikkelijk de weg kwijt, dat is mij wel duidelijk. Zo kan zelfs de Paus zichzelf nog profileren er als iemand met gezond verstand :p

#44 Olav

@43:

1 op de 30.000 mensen is misschien transgender.

Bron?

Misschien voor het perspectief: Wikipedia (voor wat het waard is) zegt ca. 0,3% transgender personen. Dat is dus niet 1 op 30.000 maar 3 op 1000. Een heel ander getal.

Toch weerhoudt dit onze ” progressieve” medemens niet om deze “problematiek” bovenaan de politieke agenda te plaatsen.

Ervaar je dat zo?

En ook hier moeten we weer sensitief zijn.

Dat is gewoon altijd een goed idee. Kost bovendien niets, dus wat is je bezwaar?

#45 Ernstig

@34
Ik spreek mezelf niet tegen. Dat er mensen zijn die daadwerkelijk achtervolgt worden, betekend niet dat alle paranoia wijst op daadwerkelijke achtervolging, net zoals een werkelijk bestaand transgenderisme het niet uitsluit dat transgender onderhand een soort van dopingsritueel is geworden in een extreem-linkse, sektarische subcultuur. Hetzelfde is gebeurd met homoseksualiteit, dat in deze subcultuur is omgedoopt tot “queer”, wat staat voor een soort van politieke versie van homoseksualiteit.

Deze Amerikaanse sub-cultuur heeft ook in Nederland voet aan de grond gekregen en is daadwerkelijk anders dan inheems links, het is puriteinser, totalitairder, angstiger, en heeft een heel eigen taaltje. Dit dramatische taaltje dat de hele wereld als een groot complot framed, bespeur ik ook hier steeds vaker, om het newspeak te noemen is om in overdadig cliché te vervallen, maar het heeft er veel van weg.

Een tekenend verschil is dat de in Nederland getogen kraker een vies figuur met dreadlocks en arafatsjaaltje is, terwijl de SJW dit ziet als racistische “cultural appropriation”.

#46 Prediker

…het niet uitsluit dat transgender onderhand een soort van dopingsritueel is geworden in een extreem-linkse, sektarische subcultuur.

@45 Je haalt werkelijk van alles door elkaar.

Dat hedendaagse adolescenten erkennen dat net als seksualiteit, ook masculiniteit en feminiteit niet in een binair schemaatje te proppen vallen, en dat de bestendiging van dit schema door de maatschappij een ideologische dimensie en onderdrukkende aspecten in zich bergt, is volstrekt iets anders dan dat “transgender onderhand een soort van dopingsritueel is geworden.”

Was dat wel zo, dan zouden er wel drommen linksige jongeren van rond de twintig uit de kast komen als transgender individuen; en ondanks de vergrotere zichtbaarheid van social media zie ik ze niet.

Verder interesseren die modieuze labeltjes me niet zo; agender, bigender, genderqueer, genderfluid, andromorphous, otherkin – yadayadayada, gender schmender!

De labeltjes zijn een modeverschijnsel, het verschijnsel dat niet iedereen in een net hokje valt te stoppen van ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’, maar dat er een schaal is waarop mensen bewegen, al naar gelang waar ze zich prettig bij voelen, is al zo oud als de wereld.

Zie bijvoorbeeld het artikel over masculiniteit en feminiteit onder native Americans, waar HansR eerder in deze discussie op wees.

Allerlei culturen gaan daar op een andere manier mee om, en hebben verschillende hokjes en categorieën die individuen toegewezen worden ten aanzien van seksualiteit en genderbeleving.

Dat virtuele SJW-activisten daar een militante, sektarische beweging van maken, zal ongetwijfeld waar zijn, maar met dat soort nonsens drijft die beweging enkel mensen van zich af; zie bijvoorbeeld deze Reddit-bijdrage van een man in seksuele transitie die zich suf ergert aan dat soort types die pretenderen namens hem te spreken, en ‘m vervolgens z’n stem ontnemen.

Dergelijke geestdrijverij doet het misschien leuk in bepaalde subcultuurtjes online of op de universiteitscampus, maar werkt enkel op de zenuwen en zal vanzelf worden doorgeprikt.

Dat is echter een accidenteel verschijnsel, dat mijns inziens weinig van doen heeft met het werkelijke verschijnsel van genderdisforie, waarbij iemand zich doodongelukkig voelt in/met z’n eigen lichaam.

#47 Klokwerk

@44: dat is dan uiteindelijk waar die hele rechtse ideologie op neerkomt: gebrek aan sensitiviteit, begrip, medemenselijkheid, gevoel en tolerantie al helemaal. De extreme islam is dan ook de islamitische versie van rechts: je ziet dat die ideologieen elkaar aan alle kanten raken, van de verheerlijking van de doodstraf tot een gedeelde mening over de ware lezing van de Koran. En alles wat die mensen niet bevalt, al is het iets volkomen apolitieks als een ziektebeeld of het klimaat, is voor hen ‘links’. Anders past het niet in een hokje en dat is eng.

#48 Prediker

@47 ‘Conservatisme’ (vaak zelf weer een schapenvel waaronder reactionair gedachtengoed schuil gaat) gaat vooral over het behoud van en een terugkeer naar traditionele machtsstructuren, waarin de blanke, heteroseksuele man de norm is als zichtbare en actieve agent in de maatschappij; de vrouw vooral seksobject en onbetaalde werkster voor de man hoort te zijn; en iedereen die afwijkt van die norm zich maar gewoon zoveel mogelijk onzichtbaar moeten maken en z’n plek (toegewezen door de blanke heteroman) moet kennen.

Die boodschap wordt uitgedragen in allerlei vormen, soorten en maten; van conservatieve ‘intellectuelen’ tot aan godsdienstige orthodoxen en de nihilistische anti-politiekcorrecte vrijbuiters van geenstijl, van Fox News tot aan de Rooms-katholieke Kerk.

#49 Hans Verbeek

@39: punt gescoord, Frank, ik geef me gewonnen

#50 Hans Verbeek

@47:

iets volkomen apolitieks als een ziektebeeld of het klimaat, is voor hen ‘links’.

begrijp ik je goed, Klokwerk?
Zie jij transsexualiteit als een ziektebeeld?
Zo ja, vind je dan dat die ziekte genezen moet worden?
Of vind je dat transsexualiteit niet levensbedreigend is en dat transsexuelen er mee moeten leren leven (zoals ik vind)?

#51 Klokwerk

Leuk geprobeerd. Denk de volgende keer dat je een pijnstiller moet slikken nog maar eens aan je eigen idiote argumenten terug.

#52 Prediker

@50 Als het inderdaad zo is dat transgender beleving ontstaat door een mismatch in de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder, waarbij de geslachtsorganen zich richting de ene sekse differentieert en het brein richting de andere, kun je dat inderdaad een lichamelijke aandoening noemen.

Wanneer mensen daar psychisch onder gebukt gaan, en wel dusdanig dat het hun functioneren belemmert (depressie, automutilatie, angstklachten, suïcidale gedachten), dan is het natuurlijk niet zo vreemd te kijken of een medische mouw te passen is aan de oorzaak van de – kennelijk reëel bestaande – problematiek.

Ik vind het wel heel makkelijk om daar bagatelliserend over te doen. Het is namelijk heus niet enkel in de Westerse wereld dat transgenderisme voorkomt.

In Zuid-Azië (India, Pakistan, Bangladesh) worden zowel transgender en transseksuele individuen, en travestieten bijvoorbeeld omschreven als Hijras.

Zelfs in het theocratische Iran is transseksualiteit (in de zin van een geslachtsoperatie) toegestaan; homoseksualiteit dan weer niet, men vindt daar dat je je als homoman maar gewoon moet laten ombouwen, wat dan natuurlijk ook weer tot wrede uitkomsten leidt; al moeten we daar niet te lacherig over doen. Tot een halve eeuw geleden kwam dat ook in Europa wel voor.

#53 Hans Verbeek

@52: je hebt mij overtuigd: transsexualiteit heeft een fysiologische basis, het is aangeboren. Het komt overal ter wereld voor en kwam wellicht ook al voor toen onze voorouders de landbouw nog niet uitgevonden hadden. Ik respecteer ook jouw zienswijze dat een medische ingreep soelaas kan bieden.
Ik blijf bij mijn mening dat fysieke geslachtsverandering iets Frankenstein-achtigs heeft, net zoals transplantaties.

#54 Klokwerk

Nee, jij begrijpt mijn argument niet. Ik zal het je wat duidelijker zeggen: ik drijf de spot met jouw impliciete aanname dat een ziekte alleen iets is waar je aan kan sterven, en dat de medische wetenschap er alleen zou zijn om sterven te voorkomen, in plaats van menselijk lijden te verlichten. Zonder die aannames slaan je vragen nergens op.

Verder ben ik hier juist niet degene die zijwegen bewandelt: ik stuur jou juist graag naar de kern terug.

#55 Hans Verbeek

@54: ik erken dat de medische wetenschap ook ten doel heeft menselijk lijden te verlichten. In #53 schrijf ik ook dat een medische ingreep soelaas kan bieden.
Ik betaal elke maand zorgpremie en draag mijn steentje bij aan transplantaties en geslachtsverandering (als dat door zorgverzekeraars wordt vergoed), die ik als tegennatuurlijke medische ingrepen zie.
De medische wetenschap is m.i. een beetje te ver doorgeschoten. Als we over 10 of 15 jaar besluiten om te stoppen met transplantaties en geslachtsveranderingen, dan zal ik niet protesteren.

Over jouw standpunt bestaat nog altijd onduidelijkheid.
In #9 schrijf je:

dan nog is het mijns inziens een diep persoonlijke keuze die iemand kan maken en nooit als een ziekte beschouwd mag worden.

Bedoel je hiermee dat transsexualiteit geen ziekte is, maar een diep persoonlijke keuze?

Drie kwartier later in #12 schrijf je echter

Inderdaad is het gevoel in een verkeerd lichaam te zijn geboren een ziekte, maar het aanpassen van dat lichaam isdat niet, dat is het middel.

En hier lijkt het alsof je transsexualiteit wel een ziekte noemt.

#56 Sikbock

@44: bij die 3 promille zitten ten eerste een hoop travestieten, vaak mannen die zich graag in vrouwenkleren hijsen maar verder tevreden zijn over hun geslacht. Lijkt mij niet problematisch. Daarnaast heb bij die 3 promille nog een flinke club zitten die genderambigu is maar helemaal niet van geslacht wil veranderen. Van de totale 3 promille is trouwens 60 % tevreden met hun leven.

Er is werkelijk maar een minieme groep die echt van geslacht wil veranderen. En ook daar zijn oplossingen voor dus wat is het probleem?

Mijn punt is dat progressieve modieuze dwazen ( die nu eenmaal dol zijn op minderheden, hoe klein die ook zijn) proberen door te drammen dat 99% van de bevolking senstief moet zijn voor problemen die die progressieven voornamelijk zelf bij elkaar fantaseren.

Compleet de weg dus kwijt die gasten zeker ook omdat ze die onzin ook in de hoofden van kinderen proberen te pompen, in plaats van naar de behoeften van het individuele kind zelf te kijken.

De paus maakt naar mijn mening over nog niets eens zo’n gek punt.

#57 Klokwerk

@HV: Waar het mij in eerste instantie vooral om ging is dat het ook zonder biologische basis een reëel gegeven kan zijn: dat woord diep staat er niet voor niets. Een eerder gemaakte keuze kan ook een onvervreemdbaar deel uitmaken van de identiteit. Denk bijvoorbeeld aan godsdienst. Je kan er ook niet zomaar voor kiezen de ene dag wel en de andere dag niet in God te geloven (atheïsten doen soms alsof dat wel kan maar slagen daar zelf in praktijk ook niet in). Daarmee is dat deel van de persoonlijkheid niet minder ‘echt’.

@Sikbock: Dus omdat het om een kleine groep gaat hoef je er volgens jou geen begrip voor op te brengen? Redeneer je ook zo tegenover mensen met de spierziekte ALS of ben je nu eigenlijk alleen maar je eigen vooringenomenheid aan het rationaliseren ? En wat voor opvoeding sta jij wel niet voor als je kinderen informatie over wat er op de wereld rondloopt wil onthouden? Platonische censuur? In jouw angst dat onze samenleving kinderen een genderprobleem aan zou praten herken ik ondertussen niets. Het komt volgens mij slechts daarop neer: angst voor het onbekende. Sneu.

#58 Petra

@10: Transgender is in Nederland een parapluterm waar transseksuelen, transgenderisten en (veelal cisgender!) travestieten onder vallen. In Amerika worden travestieten niet onder de term transgender geschaard.

De paus spreekt van genderideologie omdat daar ook kwalijke zaken (in de ogen van de RKK) als feminisme onder vallen. Door te spreken van transseksualistische ideologie maak je de problematische uitspraken van de paus kleiner dan ze zijn en je neemt bovendien een aluhoedjesterm over, al spreken zij van transgenderideologie.

Je hoeft mij overigens niet uit te leggen wat transseksualiteit inhoudt, been there, done that, got the surgery. En nee, ik zou niet opteren voor een pilletje dat genderdysforie op magische wijze geneest.

#59 Hans Verbeek

@57: bedankt voor je reactie, Klokwerk. Zullen we het hier bij laten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*