Monsanto mag vijf jaar langer het milieu vervuilen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat mag in EU nog vijf jaar gebruikt worden

Het middel is een ramp voor de biodiversiteit en zou ook kankerverwekkend zijn.

Achttien landen, waaronder Nederland, stemden voor, negen tegen en een land onthield zich van stemming.Het was een nipte overwinning voor de producenten en de boerenorganisaties: voor verlenging van de vergunning moest minimaal 55% van de lidstaten die minstens 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen, voor het Commissievoorstel stemmen. De voorstanders kwamen er maandag net boven (65,71%).

Ruim 1,3 miljoen Europeanen hebben hun handtekening gezet onder een Europees burgerinitiatief tegen glyfosaat. Het Europees Parlement wil de komende vijf jaar gebruiken om het middel uit te faseren.

Het is goed dat er nu duidelijkheid is, reageerde landbouwminister Carola Schouten. “Gewasbeschermingsmiddelen vormen het sluitstuk. De komende vijf jaar moeten gebruikt worden om te werken aan alternatieven voor glyfosaat. Daar zal ik mij voor inzetten.”

 

 

 

0

Reacties (21)

#1 Henk van S tot S

Jammer dat God niet bestaat, anders zou ik er even lustig op los vloeken.
;-)

#2 gronk

Waar is ketsman als je ‘m nodig hebt ;-)

#3 okto

Zolang je niet weet welke alternatieven en hoeveel daarvan gebruikt zouden gaan worden bij een verbod, kun je niet beoordelen of dit nou goed of slecht is. Je kunt zo’n middel in wezen nooit beoordelen op enkel z’n eigen eigenschappen; je moet het altijd afzetten tegen de alternatieven.

#4 HansR

@3: idd. En elk alternatief zal minstens hetzelfde kunnen (onkruid bestrijden) waarbij de neveneffecten minder bekend zullen zijn. Het publiek zal iig weer opnieuw moeten beginnen met dossier maken. Pas een generatie verder zal dat dossier weer dik genoeg zijn om de herhaling van de procedure (het aanpakken en verbieden van het middel) uit te voeren. Het is een vicieuze cirkel.

#5 Henk van S tot S

@3: en @4:
De meeste paddenstoelen zijn zijn eetbaar, maar zinnige mensen zullen ze bij twijfel niet eten.

#6 Jos van Dijk

@3: Dat laat onverlet dat gecontinueerd gebruik van Roundup ten koste gaat van de biodiversiteit, nog afgezien van mogelijk schadelijke effecten voor mensen. In het besluit, waarbij Duitsland de doorslag gaf, ‘is geen sprake van uit­fasering en er is ook geen budget voorzien voor de financiering van alternatieven’. Ik kan dat alleen maar als slecht beoordelen.

#7 Faltung

In het artikel waaraan gerefereerd wordt staat “mogelijke gevolgen voor biodiversiteit”, en “potentieel negatieve effecten”. Dus niet “ten koste van de biodiversiteit” (@6) en ook niet “ramp voor de biodiversiteit” (@0).

#8 Arjan Fernhout

@3: @4: Zo werkt het niet. Als chemisch technoloog ken ik uiteraard niet de echte merites van biologische, maar procedureel slaat de risicoanalyse natuurlijk nergens op. Zeker gezien de opvattingen van 96 onafhankelijke wetenschappers. De woorden “Het is goed dat er nu duidelijkheid is,” van landbouwminister Carola Schouten zijn natuurlijk volslagen absurd. Sinds wanneer bepaalt een ‘democratisch proces’ of een product veilig is, milieu-vijandig is, etc. of niet?

#9 lmgikke

Het grote geld heeft duidelijk gewonnen.

Daar waar in het verleden producten niet toelieten tenzij aangetoond was dat ze niet schadelijk zijn (Europese Benadering). Gaan we steeds vaker mee in de Amerikaanse benadering. Daar wordt iets toegelaten totdat aangetoond is dat het schadelijk is.

Het is maar wat je belangrijk vind.

De analogie van dit dossier is gelijk aan die van de tabak industrie. We leren als samenleving er echter niet van. Mocht nu over 10 jaar blijken dat de wetenschap om de tuin is geleidt door de grote corporaties (waar de eerste indicaties en bewijzen al zichtbaar voor zijn), dan mogen van mij de huidige politici die voor gestemd hebben vervolgd worden voor genocide. Want bij een schadelijk roundup is dat wel wat men nu doet. Men brengt bewust de volksgezondheid in gevaar.

Kijk maar eens bij de grote soja velden in zuid amerika. Daar wordt Roundup veelvuldig gebruikt, en daar leeft NIETS meer. Absoluut NIETS. geen insect, geen vogels, geen knaagdieren. En dan nog steeds volhouden dat het niet schadelijk is?

@3. Het ontbreken van alternatieven is onzin. Een product staat op zichzelf. Een product is schadelijk of niet. Het al dan niet aanwezig zijn van alternatieve producten is niet relevant.

#10 lmgikke

@7: onbeschermde sex met een HIV positief persoon heeft ook mogelijke negatieve gevolgen voor je gezondheid. Het gaat niet altijd ten koste van je gezondheid.

Toch zullen de meeste mensen er voor kiezen om geen onbeschermde sex te hebben met een HIV positief persoon.

Ander voorbeeld:

als je bij Utrecht Centraal continue over het spoor gaat lopen, dan gaat dat lang niet altijd ten koste van je gezondheid. Het heeft wel mogelijke gevolgen voor je gezondheid. Dus lopen we niet massaal over het spoor.

Waarom zouden we dat bij bestrijdingsmiddelen wel gaan doen?

#11 Jos van Dijk

Herrie in Duitsland (dat de doorslag gaf). Minister Schmidt heeft zich volgens Merkel niet aan de afspraken gehouden.

#12 KJH

Laten we wel wezen: Monsanto zou een te verwaarlozen kracht in deze wereld zijn, als niet de boeren die haar middelen gebruikten, in feite deze lobby hadden gevoerd.

#13 Arjan Fernhout

@12: Ja, hoor. Net zoals de rijen voor de snackbar de omzet van de zorgindustrie hebben vergroot … oh, wacht, tegen dat laatste hebben de instanties gewaarschuwd.

#14 Folkward

Tsja, ik ben geen fan van Monsanto, maar ik heb wel mijn standpunten over glyfosaat moeten wijzigen. Het is omstreden, maar daarmee is het meeste wel gezegd. Ondanks al het gedoe en de bewering dat het kankerverwekkend zou zijn, is dat in alle onderzoeken niet aangetoond. De onderzoeken die dat wel aantonen zijn minstens zo omstreden als glyfosaat zelf. Dus ja: het kan nog steeds kankerverwekkend zijn, maar er is geen bewijs voor.

Het bouwt zich in tegenstelling tot bijvoorbeeld DDT niet op in het lichaam, het meeste wordt sowieso niet opgenomen, maar gaat door het lichaam heen, dat geldt ook (voornamelijk) voor dieren. De LD50 is sowieso vrij hoog (5000 mg/kg bij ratten). Afgebroken wordt het niet of nauwelijks, wat een reden kan zijn voor zorgen. In de grond wordt het echter wel afgebroken tot relatief onschuldige stoffen (CO2 NH4, formaldehyde, fosfaat)

Dat het de biodiversiteit vermindert lijkt me nogal wiedes: als je een herbicide gebruikt en er gaan geen andere gewassen dood, dan is je herbicide niet goed. Hierbij is de grootste zorg natuurlijk niet dat onkruid dood gaat in waar het doelgericht wordt gebruikt in de akkerbouw, maar dat het gewassen doodt buiten die gebieden.

Rationeel kan ik gewoon niet anders zeggen dat glyfosaat een goed werkende herbicide is, met weinig bijwerkingen, maar waarbij de grootste zorg vooral is dat het gebruikt wordt in combinatie met gewassen die bestand zijn tegen glyfosaat, waarbij vooral het financieel-ethische component mij zorgen baart. Ik zou zelfs de vergelijking met antivaxxers willen maken (voor zover het het biologische aspect betreft): ondanks de ruime bewijzen dat het doet wat het hoort te doen, en verder niks (wel gewassen/pathogenen dood maken, niet kanker verwekken/autisme veroorzaken), zijn er mensen die vast blijven klampen aan strohalmen, aan onderzoeken die zeer discutabel zijn. De tweede link in #0 is een kritisch artikel, wat desalniettemin nog steeds slagen om de arm moet houden met ‘mogelijke gevolgen voor de biodiversiteit’ en behoorlijk potentieel negatieve effecten’: ofwel dat staat bij lange na niet vast. De link noemt twee publicaties, de uitkomsten van de tweede publicatie (over het urinegehalte) worden betwist, al wordt over deze organisatie/site ook gezegd dat het niet helemaal onbevooroordeeld is.

#15 Faltung

@10: Het ging mij even over de formuleringen, ik ben helemaal niet voor of tegen verbieden van dat spul.

Maar om je vrage te beantwoorden:

De meesten steken de sporen Utrecht centraal niet over omdat er een veel veiligere oversteek is.
De meesten hebben geen onbeschermde seks met een HIV positief persoon omdat er een veilige bescherming is.

En nu het punt waar het redeneren met analogieen gaat wringen. Hoe belangrijk is onkruidbestrijding voor de voedselvoorziening? Belangrijker dan het hebben van seks met een HIV+ persoon? Belangrijker dan het aan de andere kant van de sporen van Utrecht willen zijn? Zo ja, en aangenomen dat er geen beter alternatief is, is het toestaan van Glyfosaat dan wel verdedigbaar?

Nu mijn analogie. Het uitoefenen van het beroep kapper valt in dezelfde risicocategorie als Glyfosaat (groep 2A carcinogenen: ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’). Waarom zouden we glyfosaat wel verbieden terwijl we kapper zijn niet verbieden? Terwijl er in dit geval een veilig alternatief, zelf knippen, voorhanden is.

#16 okto

@5

De meeste paddenstoelen zijn zijn eetbaar, maar zinnige mensen zullen ze bij twijfel niet eten.

Vergelijking gaat niet op. Het punt is namelijk dat niet de meeste, maar ALLE bestrijdingsmiddelen giftig zijn. En dat de mensen die die paddenstoelen eten weinig alternatieven hebben, en dus honger lijden als ze het niet doen.

Boeren gaan iets anders gebruiken als glyfosaat verboden wordt. Het is maar afwachten of dat gunstig uitpakt of niet. Ik betwijfel dat ten zeerste.

Ook wat @14 zegt. Op theoretische gronden is glyfosaat een ideaal middel: het werkt in op een plantenenzym dat dieren niet eens hebben, dus er is in elk geval geen enkel direct effect op elk dierlijk leven. Wat de langetermijneffecten zijn weet je dan natuurlijk nooit, maar ik kan je op een briefje geven dat elk bestrijdingsmiddel langetermijneffecten heeft. Het meeste bewijs voor de schadelijkheid van het middel is op z’n zachtst gezegd omstreden.

Het grootste probleem is dat veel boeren het gebruiken alsof het suikerwater is. Het lijkt mij persoonlijk veel zinniger om daar een campagne op te voeren, in plaats van een verbod na te streven zodat er alterlei alternatieven ineens 20 x zo veel gebruikt gaan worden, wat ook weer allerlei effecten heeft die je nu nog niet kunt doorzien.
Zet een vette tax op elk bestrijdingsmiddel, dan gaan ze er vanzelf minder kwistig mee om.

Waar we vooral voor moeten waken is de stemmingmakerij in dit dossier. Monsanto is een volstrekt fout bedrijf waar vrijwel niemand symptahie voor kan opbrengen – ikzelf ook niet – , en roundup is besmet omdat het ook een belangrijk middel is in het GMO-dossier.
Dat zijn beiden redenen die niet ter zake zouden mogen doen in de besluitvorming omtrend de giftigheid van glyfosaat, maar die met name in de publieke opinie natuurlijk wel zwaar meewegen.

Persoonlijk denk ik dat ieder ander middel dat niet van Monsanto kwam en dat niet verbonden was met het GMO-dossier maar wat verder dezelfde eigenschappen had gehad als glyfosaat, totaal onomstreden zou zijn.

#17 okto

@10:

als je bij Utrecht Centraal continue over het spoor gaat lopen, dan gaat dat lang niet altijd ten koste van je gezondheid. Het heeft wel mogelijke gevolgen voor je gezondheid. Dus lopen we niet massaal over het spoor.

Waarom zouden we dat bij bestrijdingsmiddelen wel gaan doen?

De analogie loopt compleet mank. Waarom we dat bij bestrijdingsmiddelen niet doen is heel simpel: omdat er heel veel enorme voordelen zitten aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Je analogie over Utrecht centraal zou zinnig zijn, als de treinreiziger die op spoor 23 moet zijn 3 keuzes heeft:
* of de het spoor oversteken,
* of nooit bij spoor 23 komen en de trein missen,
* of 26 trappen oplopen en weer aflopen over een enorm hoge brug.

Ik geef je op een briefje dat het gros van de mensen zou kiezen voor het spoor oversteken als dat maar genoeg winst zou opleveren ten opzichte van het alternatief.

#18 JANC

@6: Die Duitse doorslag komt dan ook nog met een demissionair kabinet, waarvan een minister zelf deze beslissing nam, zonder navraag in Duitsland. Dit is meer olie op het vuur in de regeringsformatie.

Ah #11 schreef het al

#19 Henk van S tot S

@16:

Zet een vette tax op elk bestrijdingsmiddel, dan gaan ze er vanzelf minder kwistig mee om.

Zal denk ik niet veel helpen:

Wordt gewoon doorberekend in de prijs die dan waarschijnlijk toch lager blijft dan gifvrije teelt.

Om de boel gifvrij te krijgen is meer nodig dan wat extra gifbelasting.
Lat men bijvoorbeeld eens starten met verbeurdverklaring van bedrijven die de norm overschrijden.

Ik zie liever een bevordering van milieuvriendelijke landbouw., zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van verticale moestuinen.

#20 beugwant

@19: Als het spul duurder wordt zal dat in elk geval wel schelen in de toonbankverkoop aan lieden die hun tuinpad onkruidvrij willen houden en daarvoor letterlijk met de losse pols doseren.

#21 Faltung

@20 Die gaan dan schoonmaakazijn gebruiken. O nee wacht, dat is al verboden als bestrijdingsmiddel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*