1. 2

  “While the U.S. Government can trick Americans into believing that the U.S. is on the side of Freedom and Democracy even as it works against it, it cannot fool the citizens in those nations it seeks to suppress.”

 2. 3

  Geen sterk stuk van Greenwald. Hij claimt nogal wat te weten over de intenties van mensen op basis van 1 of 2 zinnetjes. Bovendien extrapoleert hij de mening van Alterman over het hele establishment van de VS, inclusief regering. Dat vind ik wat magertjes.

  Het slechtste is nog wel dat hij praat vanuit een Amerikaanse context, voor een Amerikaans pupliek, over Egypte. Hij doet daarmee precies wat hij de amerikaanse regering verwijt: hij negeert de Egyptenaren waar hij over praat. Hij doet bijvoorbeeld of de uitkomst van de verkiezingen ‘de wil van het eygptische volk’ representeert, maar daar is natuurlijk nog wel wat op af te dingen. In hoeverre waren deze verkiezingen echt vrij, in de chaos van demonstraties en de macht bij het leger? Er is terechte zorg over de winst van de Salafisten (en in mindere mate de Moslimbroeders), in hoeverre zij bereid zijn rechten van minderheden te respecteren of zelfs überhaupt volgende verkiezingen mogelijk te maken. Zorgen die juist ook leven bij een deel van de Egyptenaren zelf.

  In plaats van je handen ervan af te trekken en de Egyptenaren het zelf te laten uitzoeken, zoals Greenwald in feite voorstelt, zouden we ons juist moeten verbinden met dat deel van de Egyptenaren dat streeft naar een democratische rechtstaat waarin rechten van minderheden gewaarborgd zijn en de militairen ondergeschikt aan de burgerregering.

  Daarmee heeft Alterman nog geen gelijk, en is de Amerikaanse overheid zeker niet van alle blaam gezuiverd, maar doen alsof het enige wat de VS drijft slechtheid en onverschilligheid is, lijkt me weinig productief voor de discussie.

 3. 10

  Eh, ja, dat maakt uit. Net als dat het fijner is om 50.000 euro te verdienen als je daarvoor 20.000 euro verdiende, dan als je daarvoor 100.000 euro verdiende.

  Of kijk naar Nederland. Toch een van de rijkste landen ter wereld, maar zijn we tevreden?

 4. 12

  Democratie is een (stembus) procedure en een daaraan gebonden intentie, ook een principe. Het houdt het respect in voor minderheden. Dit principe moet voorkomen dat een partij via verkiezingen* aan de macht gekomen, erna op quasi democratische wijze de democratie (de volgende verkiezing) afschaft.

  Welnu, deze intentie is in Islamitische landen cultureel sterk afwezig en kan daarom Greenwald’s mening : ‘that the U.S. does not, in fact, want democracy in Egypt. It fears it.’, slechts als een onjuist of valse worden afgedaan. Greenwald’s democratie is een mechaniek, die van de USA heeft een ziel.

  Omwentelingen in het kader van wat hier zo lichtzinnig of dwaas ‘de Arabische lente’ wordt genoemd, zijn van een cyclisch-generationeel type. Een aflossing van de wacht, een actie, gestimuleerd door een teveel aan jonge mensen en tekort aan brood en bakolie, geen sprookje van de geboorte van de democratie uit 1001 nacht. Of wel, maar geen Arabisch sprookje, maar dat van ons,

  Ik citeer hier nog maar eens ter illustratie de volgende even penetrante als overtuigende uitspraak van Prof. Philipse:

  ‘Regerende klieks in Arabische landen zijn tribaal van aard en moeten hun onderdanen wreed onderdrukken omdat ze voortdurend worden uitgedaagd door concurrerende groepen, zodat een dialectiek van machtsverwerving en uitdaging het geweld gaande houdt. Nederland is het Madurodam van dergelijke groepsconflicten geworden. Alleen de Hollander die door onwetendheid de onderliggende groepsmoraal niet doorgrondt, spreekt hier van ‘zinloos geweld.’ Juist doordat dit geweld door de betrokkenen als zinvol, ja zelfs als onvermijdelijk voor het behoud voor eer wordt ervaren, is het moeilijk tegen te gaan.’ (bold v.s.d.).

  Nota bene: ik heb het natuurlijk niet over verkiezingen in het Noord-Koraanse genre.

  PS adhesie ad c 003, derde alinea.

 5. 13

  Waarschijnlijk bent u niet bekend met de discussie bij de stichting van het politieke systeem in de VS: discussie ging over wie er geld had.

  Ook had de bejubelde Atheens democratie weinig respect voor meerderheden als vrouwen en slaven.

  Dus kunnen uw opmerkingen als lichtzinnig en dwaas worden neergezet, jammer HPax dat je toch weer laat zien wie je werkelijk bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren