Kabinet zegt asielbeleid humaner te maken

NIEUWS - Mark Rutte kondigde in zijn wekelijkse persconferentie aan het asielbeleid humaner te maken. De belangrijkste maatregelen daarvoor:

– Opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers voortaan via bestuursrecht;
– meer bewegingsvrijheid voor asielzoekers in vreemdelingendetentie;
– gezinnen met minderjarige kinderen niet meer in detentie, alleen gezinslocaties.

De buitenschuldregeling wordt op advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) niet uitgebreid.

Maar ook die gezinslocaties schijnen geen pretje te zijn.

Open waanlink

 1. 1

  De politici zeggen wel meer dan hebben ze het over maatwerk, zorgvuldigheid en privacy. En deze keer over humaner: verandert er daadwerkelijk wat in de uitvoering. Denk het niet. Meestal de willekeur van de ambtelijke uitvoerende.

 2. 5

  @4: Incorrect. Afgewezen asielzoekers (inclusief aanvragers van een tweede verzoek) worden in vreemdelingendetentie gehouden in afwachting van hun uitzetting of tweede uitspraak. De smoes erbij is om te voorkomen dat ze mogelijk illegaal gaan verblijven.

 3. 7

  @5
  Wat denk je dan dat ze doen? Als een asiel aanvraag een reden is om geen verblijfsvergunning of visa nodig te hebben dan is het hek van de dam.

 4. 12

  @11:

  1. Toen de journalist (Parool e.d.) Holman zijn vriend Theo van Gogh betreurde, sprak hij als zijn gewonnen inzicht uit: ´Niet wij discrimineren hen, maar zij ons´; of woorden van gelijke strekking. Welnu, iets dergelijks geldt ook ´mutatis mutandis´ voor dat ´treiteren´.

  Voor een welvaartsvaste Nederlander is het moeilijk voorstelbaar dat hij en andere Nederlanders structureel kunnen worden geminacht en gehaat, juist door mensen die hij in zijn land heeft (moeten) toelaten. En grondslag van die minachting is niet – wat die NL-er zichzelf wijsmaakt – een inferieure sociaal-economische positie, maar een ingebrande afkeer van onze non- economische Westerse cultuur. En universeel roept weinig meer verachting op dan zomaar – i.e. buiten een fatsoenlijke relatie om – iets** weggegeven. Al te goed is buurmans gek. We weten het dus.

  Over de Sarakatsans* schrijft de antropoloog Campbell: ‘A man’s work, affections, and moral obligations are almost exclusively contained within the one small group [his close kin]. The commitment of energy, physical resources, or deep affections to an unrelated person is a kind of betrayal.’ (in Maitland, pp. 409; 445).
  * Noord-Griekse berggemeenschap.

  Ook in China wordt traditioneel of modern het spelen van de rol van reddende engel niet gewaardeerd. Je leven of eigendom ten gunste van een relatief vreemde op het spel zetten, wordt beschouwd als ondankbaarheid jegens je ouders aan wie je je leven te danken hebt. Wat de brandende vraag oproept hoe de Chinezen denken over een land als Nederland, en over Nederlanders, als hun verzoek om vestiging hier wordt ingewilligd. Zullen zij aan hun eigen cultuur niet verplicht zijn ons te minachten en zich als ondankbaren jegens ons te gedragen? En zouden zij juist óns niet de ondank¬baren vinden, omdat we het land van onze voorouders aan vreemden wegschenken en wij t i, dat is: 1. Barbaren van het Noord-Westen en 2. Ras van honden zijn?
  Hierna flitst het door je hoofd dat Padvinderij, EHBO, Ontwikkelingshulp en Massa-Immigratie geen Chinese en Indische concepten zijn.

  2. En dan dat: ´tolerante gidslandje dat wij altijd waren.´
  Een genante vertoning, op het imbeciele af, maar geloof ik de hemel zij dank nu toch wel een beetje voorbij.

  ** ´Iets´? Honderden milliarden! Vraag het Lakeman, vraag het aan het SCP en of CBS, zeg het tegen onze onverzorgde bejaarden. Als ze naar het toilet moeten, het niet kunnen en er geen verpleegkundige is die ze kan helpen.

 5. 13

  Ik begrijp dat HPax ooit eens lelijk is aangekeken door een uitgeprocedeerde asielzoeker, en daarom nu de macht van het staatsapparaat wil aanwenden om deze mensen net zo lang te vernederen, kleineren en treiteren, totdat ze uit eigen beweging hun biezen pakken en over de grens hun heil zoeken, in hoop op een humane behandeling.

  Wat me vooral opvalt in de postings van HPax is de rancune onder zijn wollige, pseudo-intellectuele gezwatel. De diepe behoefte om niet-blanke immigranten, asielzoekers en zelfs vluchtelingen uit oorlogsgebieden incluis, te demoniseren: mannen, vrouwen kinderen.

  Zo tracht HPax te legitimeren dat de zwaksten aan de randen van de samenleving, die toch al nauwelijks rechtsbescherming hebben, en opgejaagd worden als vogelvrijen, nog wat harder door laars en exit-lijst van de overheid naar in de drek worden getrapt.

  Want bij dat vooruitzicht voelt HPax zich goed.

 6. 17

  @12: “Wat de brandende vraag oproept hoe de Chinezen denken over een land als Nederland, en over Nederlanders, als hun verzoek om vestiging hier wordt ingewilligd. Zullen zij aan hun eigen cultuur niet verplicht zijn ons te minachten en zich als ondankbaren jegens ons te gedragen? En zouden zij juist óns niet de ondankbaren vinden, omdat we het land van onze voorouders aan vreemden wegschenken”

  Is dit nou een pleidooi van HPax om het Chinese waarden- patroon over te nemen; net als hij dat blijkbaar gedaan heeft?

 7. 18

  @17: ´Is dit nou een pleidooi van HPax om het Chinese waarden- patroon over te nemen;´

  Dit is een pleidooi om met het Chinese waardenpatroon rekening te houden.

 8. 19

  @18: Dat had ik wel begrepen, maar het Chinese waardepatroon komt sterk overeen met dat van jou, is het niet?

  Overigens vind ik het nogal vergezocht om de Chinezen in verband te brengen met een Noord-Griekse berggemeenschap vol HPaxen.

 9. 20

  @11: voordat we het tolerante gidsland werden, waren we een land van intolerante religieuze dorpsgemeenschappen, waar zelfs naburige dorpen als vijandige vreemden werden beschouwd. Sommigen verlangen naar die tijd terug.

 10. 22

  Wat ik al in mijn eerste reactie aangaf:

  http://www.nu.nl/politiek/3576569/sp-verwijt-pvda-misleiding-asielbeleid.html

  ‘Het is een opsomming van dingen die al geregeld zijn’.

  Symboliek dus, geen echte verandering en zeker geen humanisering. Want Teeven heeft totaal niet gekeken naar het woord ‘humaan’ maar naar ‘efficiënter’.

  “n een interview met het AD zegt Teeven: ‘Het gaat er mij niet om of ik een vinkje achter mijn naam krijg van de PvdA: humaner’. De staatssecretaris zegt het vreemdelingenbeleid altijd al humaan te hebben gevonden. Met de veranderingen in het vreemdelingenbeleid kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk naar het land van herkomst.”

  http://www.blikopnieuws.nl/bericht/204941/teeven-asielbeleid-was-al-humaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren