1. 1

  Minister Kamp van Economische Zaken wil wel onderzoeken of er ook andere milieuvriendelijke alternatieven zijn voor windmolens op zee, zoals het gebruik van aardwarmte om stroom op te wekken.

  En dan wil die kneus (sorry, ander woord heb ik niet voor die onbenul) wel vol inzetten op de winning van schaliegas?

 2. 3

  @1: Akkoord is niet meer dan zoethoudertje voor het groene smaldeel en een argument om belastingen te heffen via de energierekening. Netto resultaat in 2023 wordt: bar weinig extra molentjes, sterk gestegen energiebelasting en (schalie) gas.

 3. 6

  Gemiddeld 1.5% per jaar besparen. Dat is ruim 10% in 7 jaar. In 2020 18 jaar terug naar het niveau van 1995. Is dat niet een beetje erg ambitieus?

  Indien de bedrijven voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, wordt vanaf 1 januari 2016 de vrijstelling voor elektriciteitsproductie in de kolenbelasting weer ingevoerd.

  Uh. Wacht. Wat?!

  De met deze aanpak samenhangende derving van belastinginkomsten wordt gecompenseerd door een verhoging van de energiebelasting vanaf 2016, met als uitgangspunt dat deze belastingverhoging voor 50% bij burgers en voor 50% bij bedrijven neerslaat.

  Laat ik dat even anders verwoorden: we schaffen de belasting op het verbranden kolen af en voeren een belasting in die OOK van toepassing is op duurzaam opgewekte energie? Ik herhaal: Wat?!

  Om op de lange termijn te komen tot een volledig duurzame energievoorziening zal afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCS) onvermijdelijk zijn. CCS kan worden toegepast bij de industrie en ook bij gas- en kolencentrales.

  CCS is niet duurzaam. Weg ermee. Liever fracking dan CCS in mijn achtertuin.

  Maargoed. Al met al een akkoord dat aanmerkelijk meer hoop biedt dan ik had verwacht van dit kabinet. Desondanks gewoon een bizar zwak verhaal dat nauwelijks een deuk slaat in de alom bekende doemscenarios. Waarschijnlijk heeft @anton, #3 gelijk :-(

 4. 7

  @6: “Gemiddeld 1.5% per jaar besparen” Is dit t.o.v. een stijgende trend, dus minder meer of is dit een vermindering, dus “terug naar het niveau van”?
  Nu al zijn er sektoren die veel hoger 3% zitten, die mag je wegstrepen tegen andere waar nauwelijks verminderd wordt, nog afgezien van “.. niet begrepen de emissies van de luchtvaart en de zeescheepvaart”

  Pikant is dat het % duurzaam 2020-2023 weer wordt afgezwakt van 14% naar 16% ofwel 2% in 3 jaar! Als CO2 vrij geachte biobrandstof is aan geen max gebonden, dus daar is veel winst te maken! Ook kan bij “overschrijding van de CO2-emissieruimte zal de sector aan de overheid vergoeden door betaling per ton CO2.”

  Belangrijkste vorm van duurzame, betaalbare energie is wind op land “.. meer productie door windenergie op land in is slechts mogelijk via innovatie (meer windenergie per km2), sanering van inefficiënte windparken ..” die voorwaarden maakt het aandeel duurzaam weinig kansrijk.

  Opmerkelijk die nadruk op CO2 opslag, terwijl energieopslag of geothermie alleen maar vaag genoemd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren