1. 9

  De voorstanders van dit proces hadden het kunnen weten. Ze hoopten natuurlijk op een makkelijke en snelle veroordeling waarna Wilders zijn invloed kwijt zou raken. Zo van: “als we hem nou eens kunnen laten veroordelen, dan zijn we van hem af”. Grenzeloos naïef en moreel zwak om het rechtssysteem zo te willen inzetten voor politieke doelen. En nu merkt men dan ook dat het scenario niet werkt. Ik vind het erg want de wilderse denkbeelden moeten wel degelijk aangepakt worden. Maar niet zo.

 2. 13

  @Carlos, nee, dergelijke wetten bestonden toen nog niet, sterker nog, de nazi’s zijn na WO2 veroordeeld voor hun misdaden mbv wetten die met terugwerkende kracht zijn ingevoerd.

  Heel veel van de dingen die de Nazi’s deden waren op dat moment niet eens illigaal maar zijn pas na WO2 illigaal geworden met terugwerkende kracht.

 3. 14

  Wat ik me vooral afvraag is, hoe al deze mensen hun voelhorens die ze per hun beroep *horen* te hebben, zo verschrikkelijk bot hebben kunnen laten worden. Het zullen de echoputjes wel zijn, waarin dit soort mensen rondwaren. Teveel feestjes met altijd dezelfde mensen.

 4. 22

  Hans Janssen was ooit een columnist voor De Dagelijkse Standaard. Na een paar weken bleek er een moslim bekeerling onder DDS columnisten te zijn. Dat vond Hans Janssen niet heel erg leuk. Een rel was ontstaan. Hans Janssen nam ontslag en vertrok. Zo af en toe kwam hij terug om wat sneren te maken naar deze columnist, daarna is er nooit meer iets van hem vernomen op deze site.

  http://www.vn.nl/Archief/Media/Artikel-Media/De-Dagelijkse-Standaard.-Provoceren-als-noodzaak.htm?forum=1604&message=36045&post=true

  “Er is nóg iets interessants aan de hand met Van der Galiën: hij is moslim. Drie jaar geleden bekeerde hij zich tot het soefisme, een tamelijk verlichte, spirituele stroming binnen de islam. ‘Ik ben christelijk opgevoed. Mijn Turkse vriendin Esma is een liberale moslim. We zeiden tegen elkaar: we gaan elkaars religie bestuderen. Toen ben ik boeken gaan lezen over het soefisme. Ik vond daar een nadruk op innerlijke grootheid die ik mis in het christendom.’

  Van der Galiëns geloof veroorzaakte een kleine controverse bij de start van De Dagelijkse Standaard. De arabist en islamcriticus Hans Jansen zou aanvankelijk bijdragen gaan leveren aan het weblog. Maar toen kwam Jansen erachter dat een van zijn mede-auteurs bekeerd was tot de islam. ‘Hij mailde me dat hij zich grote zorgen maakte over een bekeerling in de redactie,’ zegt Joshua Livestro. ‘Ik heb Michael verdedigd. Het is niet mijn zaak wat redacteuren doen in hun vrije tijd.’ Na welgeteld één stuk vertrok Jansen bij de Dagelijkse Standaard.”

 5. 23

  Hans Janssen, getuige VOOR Wilders, wist AL die tijd tijdens het proces al dat hij dat etentje had gehad, het is bijna onmogelijk dat Moskoqitz EN Wilders beide NIET op de hoogte waren hiervan. In mijn opinie heeft Moskowitz zijn troefkaart mooi tot het einde van het process bewaard, terwijl Wilders er een heus politiek show proces van maakt. Dit is een grote pro Israel show.

  HET signaal is ben je TEGEN Wilders dan gaat je kop eraan, meester Schalken. De rechtstaat is gewaarschuwd.

 6. 24

  @caprio; Nou nou: ‘gaat je kop eraan’ ? Meneer heeft een veeg uit de pan gekregen in de nationale pers. Maar meneer heeft zijn baan nog, zijn persoonlijke vrijheid en die om te kunnen zeggen en stemmen wat ‘ie wil, en al zijn ledematen. Volgens mij valt het best mee met de teloorgang van de rechtsstaat ten faveure van het euvele Israel.

 7. 27

  @KJ: als wilders (of jouw held nekschot) veroordeeld zou worden tot een stevige boete, dan zou wat jij zegt ook allemaal opgaan. En je kunt dan misschien jammeren dat nekschot is opgepakt met een AT, maar dat heeft-ie helemaal aan zichzelf te wijten omdat-ie d’r alles aan deed om anoniem te zijn.

  wbt dit geval: hans jansen is een ouwe raaskallende paranoide gek, en een aandachtshoer bij uitstek. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom de universiteit utrecht hem ‘m een hoogleraarschap aanbood (en liet houden tot 2008).

  OTOH, een jurist die deze zaak alleen ziet als ‘een mooi stukje wetenschap’.. dan ben je ook knap wereldvreemd.

 8. 28

  @gronk; Eh nee. Het verschil is de aangifte en de veroordeling. Nu heeft Wilders inmiddels ook aangifte gedaan tegen Schalken, en dat mag ‘ie van mij ook laten. Daar ben ik net zo goed op tegen.

 9. 29

  @KJ: wat beide zaken met elkaar gemeen hebben is dat de uitkomst van een eventueel proces niet zo interessant is, het gaat beide partijen om de aangifte, die gebruikt wordt om de andere partij een lesje te leren.

 10. 30

  Mocht W. worden vrijgesproken, dan zouden ook de mensen die door hem steeds in het nauw worden gedreven weer meer ruimte hebben om zich te uiten zonder angst voor vervolging. Alleen als W. op grond van zijn parlementarierschap (no pun intended) wordt vrijgepleit geldt zo’n vrijspraak niet voor anderen. Mocht W. echter toch schuldig worden bevonden aan iets laakbaars dan worden er daarmee ook voor anderen grenzen gesteld aan wat mag worden gezegd in de openbare discussie. Daarom moeten we voor ons fatsoen en de zuiverheid van het publieke debat toch hopen dat de volgende stappen in de zaak W. in een veroordeling zullen uitlopen.

 11. 31

  Volgens mij zit het zo: De nog niet immune W. heeft om 15:00 even losjes uit de pols raak geschoten. Daarna kon de wraking echt niet meer worden afgewezen. Nu kan de zaak W. ook over een tijdje lekker rustig worden voortgezet als de aangifte van W. tegen S. uit de lucht is, en er meer duidelijkheid is over parlementarierschapsimmuniteit (no pun intended). Op naar de tweede ronde, op naar hoger beroep, op naar cassatie, op naar Straatsburg, terug naar het hof, en dan.. Kan grijs haar ook gebleekt worden, of niet?

 12. 32

  11. KJ

  —————————————-

  Wetboek Strafrecht – Artikel 261

  1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

  —————————————-

  Zie punt 3, KJ. Lijkt mij duidelijk dat er niet van smaad gesproken kan worden wat Wilders betreft. Wilders heeft echter wel een duidelijke aanklacht. Maffiapraktijken is dus een conclusie die wel degelijk gemaakt mag worden.

 13. 33

  Klopt niet! Er staat “NOODZAKELIJKE” (quod non) en er staat “EN”, dus lid 3 is niet van toepassing hier, want het algemeen belang ontbreekt.

 14. 34

  @Anton; Ik vind *alle* hiergenoemde zaken (Nekschot, Wilders, Schalken) een overmatige hoeveelheid zout op slakken leggen. En hun aangevers een boel hysterische kleuters die wel eventjes hun wereldbeeld op anderen zullen uitleven.

  Wat verschrikkelijk jammer is, is dat iedereen involved (aangevers en beklaagden, Nekschot uitgezonderd) ook tegelijkertijd machtig is, of macht ambieert. Mag ik eventjes, als een van jullie dit leest, jelui allemaal hoegenaamd de vlektyfus wensen. Wel dat, of een beetje gezond verstand – je mist het namelijk. Of anders dat jullie tijdperk maar snel voorbij moge zijn.