Willem van Oranje was een jihadist

Foto: XIR109911 Battle of Nimegen (War against France 1556-1558) (oil on panel) by Rodrigo of Holland (16th century) oil on panel Real Monasterio de El Escorial, El Escorial, Spain Giraudon Dutch, out of copyright copyright ok. Gecheckt 26-10-2022
,

Dat de Nederlanders hun eigen volkslied slecht kennen, is al sinds jaar en dag bekend. Wie heeft niet de beelden van het Nederlandse voetbalteam op zijn netvlies staan, die tijdens het Europese of Wereldkampioenschap maar wat staan te mummelen terwijl hun nationale erfgoed klinkt?

Zou men dat volkslied beter kennen, dan zouden er ogenblikkelijk Kamervragen over gesteld worden. Want Willem van Oranje wordt daarin voorgesteld als een regelrechte jihadist. Kijkt u maar even mee:

“Na ’t zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.”

Hier wordt een regelrechte martelaarscultus gepropageerd, waar Hezbollah nog een puntje aan kan zuigen. Sterf in de strijd, en win roem en eer en glorie en het “eeuwige rijk”. En naar die heldendood verlangt Willem intens, zegt de dichter ook nog. Als poldermoslim wordt je tegenwoordig voor minder achter slot en grendel gezet.

“Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben ’t u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ’t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.”

Wie zijn leven geeft voor God en vaderland mag uitzien naar het eeuwig leven op de dag des oordeels. Bloody hell! Dat is exact dezelfde propaganda die Mohammed zijn kloeke soldaten voorhield.

“In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.”

Net zoals David in de Bijbel moest vluchten voor Saul en jarenlang in den vreemde verbleef om later als veldheer terug te keren en de troon op te eisen; en net zoals Mohammed de wijk nam voor de polytheïsten van Mekka om later als veldheer zegevierend terug te keren; zo laat de dichter ook Willem van Oranje verdrijven omwille van zijn godsvrucht en is het uiteraard Gods wil dat hij triomferend terugkeert. Met God en een regiment soldaten aan zijn zijde.

Reacties (35)

#1 Bolke de big

Verschil is tussen het volkslied en de huidige jihadisten is dat wij ons volkslied kunnen nuanceren en het niet meer letterlijk nemen in tegenstelling tot de huidige jihadisten, schijnt iets met de verlichting te maken hebben.

 • Volgende discussie
#1.1 Iggy - Reactie op #1

Ik houd het erop dat ons recht, waarin ik sinds 1982 academisch ben afgestudeerd, een mengeling is van rationalisme en religie.

Het rationalisme (oftewel de verlichting) komt voort uit de Franse revolutie van rond jaartal 1800 (Napoleon Bonaparte, ook, met zijn Code Civil en Code Penal), het Middeleeuws gewoonterecht (van 500 tot 1500) en het Romeins recht (Codex Justinianus) van ongeveer 650 na Chr.

De religie komt voort uit het – soms uiterst geweldadige ! – oude testament, waarin zowel katholieken, protestanten, orthodoxe christenen, joden, mohammedanen, kopten enz. inspiratie zoeken.

In ieder van de genoemde religies is de verdeling tussen verstand en geloof anders. Een kwestie van cultuur m.i.

#2 J.Morika

Een klein dingetje is vergeten mee te nemen (maar toevallig is dat wel het belangrijkste dingetje): Willem van Oranje streefde niet naar het invoeren van een goddelijk recht dat uit de een of andere openbaringsgodsdienst gehaald is, terwijl de islamisten wel uit zijn op het invoeren van de sharia. Daar zijn ze hier en daar zelfs al mee begonnen in Europa. Het Europees recht was (en is) in het algemeen Romeins recht en dat komt er in de praktijk op neer dat het locale recht geldt tenzij dat locale recht geen uitsluitsel biedt. De enig mij bekende uitzonderingen zijn de invoering van de monogamie dat onder invloed van het Christendom aan heel Europa is opgelegd en de tweede is al het gedoe met Europa tegenwoordig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Bolke de big - Reactie op #2

De 10 geboden hebben toch de basis gelegd voor onze huidige wetgeving?

In romeinse tijd was het toch heel normaal om bijv. slaven te doden e.d. en daar is toch door christelijke druk een einde aan gekomen die er toe heeft geleid dat moord strafbaar werd in alle gevallen.

Of zit ik er nu naast?

#2.2 drj - Reactie op #2.1

Ja, je zit ernaast.

Onze huidige wetgeving is ruwweg gebaseerd (als je ver genoeg terugggaat) op drie elementen: Romeins recht, middeleeuws gewoonterecht, en bijbelse wetten. Onder invloed van de Verlichting en de daaropvolgende Napoleontische tijd bleef met name het “rationele” Romeins recht over als inspiratiebron.

Het Christendom heeft overigens noch een eind aan de slavernij gemaakt, noch aan het principe dat eigenaars hun slaven, zijnde bezit in plaats van rechtspersonen, legaal konden doden. Hooguit zou je kunnen zeggen dat het Christendom eraan heeft bijgedragen dat slaven werden gezien als zowel bezit als spiritueel wezen. Voor hun rechtspositie maakte dit echter feitelijk niets uit.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Bolke de big - Reactie op #2.2

O oke, maar ik bedoelde eigenlijk dat de 10 geboden de letterlijke basis zijn voor de wetgeving omdat dat al heel lang ‘ongeschreven’ regels waren (hoewel de kerk de regels zelf het meest overtrad).

Ik geloof direct dat de inrichting van het wettelijk systeem is gebaseerd op het romeinse recht, maar de wetten zelf (losjes) gebaseerd zijn op de 10 geboden.

#2.4 drj - Reactie op #2.3

Maar er waren ook ongeschreven regels uit heel andere bron, bijvoorbeeld Germaanse rechtsregels die zich ontwikkelden tot het middeleeuwse gewoonterecht. Je lijkt te veronderstellen dat de tien geboden zo’n beetje de oudste geschreven of ongeschreven regels zijn die er bestaan (of misschien die men kende in West-Europa). Dat is pertinent niet waar, alleen al omdat de Joodse wet van het Oude Testament deels ontleend is aan de Code van Hammurabi. En het is natuurlijk tamelijk bizar om ervan uit te gaan dat men in neolithische tijden alleen in het Midden Oosten ongeschreven rechtsregels kende.

Wat betreft je tweede punt, zowel het Romeinse recht als vroegmiddeleeuwse rechtssystemen kenden aanzienlijk meer wetten dan uit de tien geboden te destilleren zijn.

Dus je aanname met betrekking tot het centrale belang van de tien geboden is simpelweg incorrect.

 • Volgende reactie op #2.3
#2.5 Bolke de big - Reactie op #2.3

Oke, ik geloof je, ik heb er te weinig verstand van deze materie.

 • Vorige reactie op #2.3
#2.6 J.Morika - Reactie op #2.1

@4 Willem van Oranje streefde geen verandering na van het vigerend recht in de verschillende rechtsgebieden (afgezien dan de onderdanigheid aan het traditionele gezag van de zoon van Karel V), jihadisten doen dat uitdrukkelijk wel, die willen de sharia, dat is zelfs vaak het enige doel.

Met “Romeins Recht” doel ik overigens niet op het recht dat betrekking had op de verhoudingen tussen Romeinse burgers onderling, maar op het recht van de imperialistische mogendheid Rome, waarin gold dat het plaatselijke recht (in de veroverde gebieden) geldig was en geldig bleef (tenzij dat niet volstond, bijvoorbeeld als er iets opgelost moest worden tussen verschillende rechtsgebieden).

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.7 lapis - Reactie op #2.1

In toevoeging op #007:
De idee dat ieder mens (ook een slaaf) onvervreemdbare grondrechten heeft, iets dat door christenen vaak als één van hun bijdragen aan de verlichting wordt geclaimd, vindt eigenlijk zijn oorsprong bij de Stoïcijnen. Die laatsten hebben sowieso een sterke invloed op het christendom in zijn vormingsperiode gehad. Er zullen vast Stoïcijnen zijn geweest die vonden dat slavernij moest kunnen, maar ik vermoed dat er weinig waren die vonden dat je er zomaar eentje dood mocht slaan. Eén van de belangrijkste Stoïcijnen, Epictetus, was zelf een slaaf, en ik vermoed dat hij niet vond dat zijn meester hem wanneer hij dat zou willen mocht vermoorden.

 • Vorige reactie op #2.1
#3 lapis

Je oorlogsretoriek opleuken met een religieus sausje maakt je nog geen jihadist. Het gaat om het doel van de oorlog. Als je hard weet te maken dat de Tachtigjarige Oorlog een puur religieus conflict was en niet een geopolitiek conflict met een godsdienstig tintje dan hebben we het ergens over. Maar die verwijzingen in het volkslied zeggen helemaal niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 J.Morika - Reactie op #3

@3 Wat die vergelijking betreft tussen Willen van Oranje en de jihadisten ben ik het natuurlijk volledig met je eens: die vergelijking slaat nergens op (al zal het wel grappig bedoeld zijn door “Prediker”, maar dan was het wel een erg dom grapje)

Maar aan die opstand (1568-1648) zat nóg een facet, het was óók een tegen de feodale verhoudingen gerichte (burgerlijke) revolutie. (Met, inderdaad, wat godsdienstaspecten. Maar het is niet vreemd dat je in middenin een revolutie op iets van ideologie terugvalt).

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Harm - Reactie op #3

Het is niet eens een Nederlands woord, “jihadist”,
hoe kan hij het dan zijn?

Elke goeie soldaat staat toch te popelen om de martelaarsdood te sterven voor zijn land? Denk aan een andere gevierde Nederlandse oorlogsheld:

“Dan maar de lucht in”.

Voor Volk een Vaderland, daar is niets mis mee,
zolang het maar niet voor allah is.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.3 Bolke de big - Reactie op #3.2

Elke goeie soldaat staat toch te popelen om de martelaarsdood te sterven voor zijn land?

Mooi dom dan, een goede soldaat zorgt er voor dat de soldaten van de vijand sterven voor hun land.

#3.4 Harm - Reactie op #3.3

Dat komt eerst natuurlijk. Ik geloof dat je de essentie van de martelaarsdood nog niet begrepen hebt. Je hebt geen recht op 77 maagden als je jezelf opblaast in een bordeel tenslotte.

#3.5 Bolke de big - Reactie op #3.4

WTF moet je nou met 77 maagden, ik vind 1 vrouwmensch al vermoeiend genoeg, dus ik bedank voor de eer.

 • Volgende reactie op #3.4
#3.6 Harm - Reactie op #3.4

Dat is een treurigmakend inkijkje in je huwelijksleven, Bolke

 • Volgende reactie op #3.4
 • Vorige reactie op #3.4
#3.7 Bolke de big - Reactie op #3.4

Nah, ik ben snel vermoeid XD

 • Vorige reactie op #3.4
#3.8 McLovin - Reactie op #3

Ook graag hard maken dat wat die Jihadisten roepen ook niet valt onder : “geopolitiek conflict met een godsdienstig tintje”….dan hebben we het ergens over.

 • Vorige reactie op #3
#4 DrBanner

volksliederen zijn zo populistisch

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bolke de big - Reactie op #4

Dan kunnen we het volkslied beter vervangen voor deze

Mayaheeeeee

#5 Ernest

Hier nog zo iemand: Lumey.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 L.Brusselman

Welkom terug,Prediker.Een goed,en provocerend, artikel .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 esgigt

Zo te lezen komt Prediker te weinig buiten… en dat met dat mooie weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 frank

Fijn Prediker dat je er weer bent! Het was wat stil de laatste tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Daar zullen we dan eens gauw een einde aan maken.

9/11

#9 Henk van S tot S

Buiten de verschrikkelijke tekst van het lied is er ook nog de afschuwelijke melodie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MrOoijer

Het is weer een typisch Prediker-verhaal (ik dacht laatst nog – zou die ooit nog terugkeren op Sargasso?) dat leuk begint, het midden een beetje te lang, leuk eindigt, en als je dan even er over nadenkt, dan blijkt het allemaal onzin. Een soort intellectuele Frans Bauer. Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 L.Brusselman

Het snobisme onder reaguurders,door su ook al vastgesteld in een ander draadje,neemt hand over hand toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kacebee

Prediker maakt er een potje van. Op basis van wat vage overeenkomsten twee totaal verschillende motieven aan elkaar gelijk stellen! Maar goed. De verschillen dan. Jihadi’s gaat het om het uitmoorden van ‘ongelovigen’, Van Oranje ging het om het verdrijven van de bezetter. In Medina was Mohammed de bezetter: hij kwam als vriend en roeide vervolgens de halve bevolking uit (de rest verjoeg hij naar elders, voor uitroeiing op een later tijdstip). Zelfs Hitler maakte het niet zo bont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Harm - Reactie op #12

Is dat een tekst uit het lesboekje van W.?

#13 Reinaert

Die Willem was een terrorist, vraag het maar aan de toemalige koning van Spanje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Bismarck - Reactie op #13

Of aan de toenmalige rechtmatige Hertog van Gelre, Brabant en Limburg, Graaf van Holland, Zeeland, Valkenburg, Dalhem en Zutphen, Heer van Herzogenrath, Friesland, Utrecht, Groningen (en Ommelanden), Overijssel, Drenthe, Lingen, Wedde en Westerwolde.

#14 Kacebee

Nou, niet veel inhoudelijk commentaar. Dat was te verwachten hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Harm - Reactie op #14

>provocatie zonder gevolg – druipt teleurgesteld af<