Wie zitten er in Irak ?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Als straks de 1.300 spanjaarden uit Irak vertrekken schuift Nederland een plaatsje op naar boven en worden ‘we’ de zesde militaire macht in Irak.

Drudge Report somt een lijstje op van in totaal 34 landen:
troepen_irak.htm (mirror Drudge Report)

[het aantal zuid-afrikaanse huurlingen in amerikaanse loondienst wordt niet vermeld]

0

Reacties (26)

#1 bicat

Dan moeten we niet gek opkijken als we slachtoffer worden van Terreur!

(Dat schijnt logisch te zijn, en soms zelfs reden om een regering niet te herkiezen. Het eigen-schuld-dikke-bult-principe tiert welig bij de dommen.)

 • Volgende discussie
#2 Kim Sung-Il

Exactly my point…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 slyyy

Het niet verder kijken dan het reukorgaan lang is schijnt ook samen te gaan met overdreven simplificeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 SalonSocialist

Beste Mensen,

Mocht nederland het slachtoffer worden van terreur, dan houd ik JP Balkenende persoonlijk verantwoordelijk, aangezien nederland eveens militairen naar irak gestuurd heeft. Bovendien, we zouden toch slechts politieke en niet-miltaire steun geven aan de amerikanen? Maarja als Bush je (jaap de hoop) persoonlijk vraagt om secretaris-generaal van de NAVO te worden in ruil voor wat miltairen is een deal snel gemaakt.

Het veiliger worden van de wereld waar meningeen het over heeft (luister in deze context ook nog eens naar bush eerste toespraak nadat de oorlog in irak begonnen is..”to make to world a safer place..”) lijkt hiermee toch geheel in het niet te gevallen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 EdwinLeonard

Scary!
En alle fraaie bespiegelingen terzijde, wat doen we?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 jj

130.000 yanken en minder 25.000 overige landen. Dat is toch wel een schijnheilige hoeveelheid. Dit terwijl bush het over de alliantie heeft, deze is dus meer een hielenlikkende exportorders binnenhalende groep. Zolang er zoveel yanken in iraq zitten is er geen plaats voor nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 dreadloki

Ah, volgens mij ben ik hier op de juiste plek aanbeland om de PvdA eens flink door de gehaktmolen te halen, niet?

Ik ben overigens één van de velen die vind dat ‘onze’ Nederlandse strijdmacht (mwhaha!) ‘daar’ niets te zoeken heeft.

Laat ze fijn overstroomde dijkjes bewaken, of iets dergelijks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mark

Ik ben geneigd om PvdA inderdaad een verwijt te maken. Echter, de wijze waarop D66/VVD hun verwijt hebben geformuleerd is levensgevaarlijk en hen treft dus ook blaam. Er kan waarschijnlijk veel worden gezegd over of het PvdA al dan niet een duidelijke draai heeft gemaakt in haar opstelling. Ik denk echter dat je de discussie daar boven uit kan tillen en alsnog kan beslechten.

Aangenomen dat PvdA tot de zomer het mandaat in Irak heeft gesteund en twijfels had over voortzetting. Dan hadden zij zich niet moeten laten verleiden om, als zij inderdaad geheel losstaand van de aanslag inmiddels hadden bepaald dat zij niet voor verlenging zouden stemmen, hun politieke beslissing in dat opzicht op enigerlei wijze in de slipstream van de berichtgeving over de aanslag zo luidkeels te verkondigen. Daarmee politiseer je de aanslag op een onwenselijke manier.

En zo had ook het verwijt moeten luiden. Sterker, zelfs als PvdA duidelijk een draai heeft gemaakt dan nog had het verwijt moeten zijn dat de socialisten de aanslag voor eigen politiek gewin willen gebruiken. Maar D66 en VVD hebben zich laten verleiden om (waarschijnlijk door verontwaardiging en met het oog op hun wens om het Irak-mandaat te verlengen) dit als ‘zwichten voor terrorisme’ te bestempelen. En daarmee hebben zij voor de levensgevaarlijke situatie gezorgd (of in elk geval de ingezette koers van PvdA in die richting volle kracht voortgezet) dat de beslissing over het mandaat in Irak nu praktisch niet meer los kan worden gezien van de aanslag en de dreiging van toekomstige aanslagen. Gedrieën hebben PvdA, D66 en VVD dus de terroristen een plek aan de onderhandelingstafel bezorgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kim Sung-Il

@Mark
Daar ben ik het nou helemaal mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MMaas

Door de link te leggen tussen de aanwezigheid in Irak en de aanslagen door terroristen doen we predies wat ze willen. Ik ben tegen de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak, maar na deze aanslagen vind ik dat ze moeten blijven. Sterker: Nederland moet zich nog meer gaan verbinden met het lot van de Iraki’s, en nog meer geld, middelen en militairen naar Irak sturen.

Het wordt terroristen ook wel erg makkelijk gemaakt: je vermoord 200 mensen, en je wordt nog beloond ook. Maar het is domheid, onwetendheid en bovenal lafheid om te denken dat terugtrekking uit Irak je veilig maakt voor dit soort debielen.

Het gaat ze niet om Irak, het gaat ze om het creeren van een vijandbeeld, het “verderfelijke Westen” tegenover de underdog, de islam. Ze zullen iedere aanleiding aangrijpen om hun terreur uit te oefenen. Of dat nou militaire aanwezigheid in Irak, steunen van democratische bewegingen, Israël of toerisme in arabische landen is.

In Europa hebben we de laatste jaren voorbeelden genoeg gezien van de rampen die voortkomen uit een weinig standvastige houding. Srebrenica was een voorbeeld van de totale mislukking van een militair ingrijpen dat beperkt blijft tot wat rondlopen met geweertjes, totdat het op een oorlog gaat lijken. En dan is iedereen snel weer thuis. En zit de achtergebleven bevolking met de ellende.

Het Midden-Oosten heeft recht op onze inmenging en betrokkenheid bij hun lot. Akkoord, de oplossing van de Amerikanen had wat mij betreft anders gekund, maar ze nemen wel verantwoordelijkheid. De regio kan niet worden overgelaten aan dictators, terroristische cellen en Israël.

Het gaat ons wel wat kosten. Maar die prijs betalen we hoe dan ook, inmenging of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 mark

“Door de link te leggen tussen de aanwezigheid in Irak en de aanslagen door terroristen doen we predies wat ze willen. Ik ben tegen de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak, maar na deze aanslagen vind ik dat ze moeten blijven.”

Je legt dus zelf ook de link (en doet daarmee precies wat ze willen)??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kim Sung-Il

@Mark

Uiteraard was er ook voor de bomaanslag in Madrid al sprake van de overweging tot terugtrekking na de zomer. Toch is de timing verkeerd als je daar juist nu over begint.

Welbeschouwd speelt de bomaanslag in de overwegingen misschien geen rol, maar dat kun je hooguit in academische kring geloofwaardig uitleggen. Vanuit een terroristische visie is het ter sprake stellen van terugtrekken onzer troepen op dit moment niets anders dan een reactie op de bomaanslag. En daarmee een succes.

Het vervelende feit is dat je moeilijk niets kunt zeggen over onze aanwezigheid aldaar. Onder het publiek gonst het toch al, of het debat nu vanuit de politiek wordt gestart of niet.

En wat je ook zegt, terugtrekken of blijven, het verandert dat de gedrevenheid van de terroristen toch nauwelijks. Dat maakt ook niet uit.

Wat we in gedachten moeten houden is dat we het Irakese volk niet nog een keer verraden. Dat is al eens gebeurd in de eerste Golfoorlog, toen de VS zich op last van de VN terugtrokken. Dat was voor Saddam aanleiding tot het organiseren van slachtingen onder de dissidenten en andere landverraders. Maar Koeweit was vrij, en daar stopte het mandaat.

Als je nu vertrekt, of dat nou met de bomaanslag te maken heeft of niet, zal het de burgers daar niet ten goede komen. En na Srebrenica hebben we op dat vlak nog wel wat goed te maken. Ik hoop dat de VN de komende tijd wat meer invloed kunnen opbouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Nienke

Even los van Spanje (waar mensen de regering vooral wegens grove misleidingen na de aanslagen gekickt heeft zo bleek uit peilingen, daarnaast wilden de socialisten al voor de aanslagen de troepen terugtrekken uit Irak. Dat was een van hun verkiezingsbeloftes). Vind ik dat je zaken als oorlog en vrede principieel moet aanpakken.

In het geval van de oorlog tegen Irak:

A.) Je was ervan overtuigd dat er WMD in Irak waren, daarom trok je ten oorlog. Uit een veiligheidsoverweging. Die blijken er niet te zijn, dan bestaat er de mogelijkheid om je terug te trekken, immers de reden voor oorlog is een niet-bestaande reden, dus dan heb je een motief voor terugtrekken.

B.) Je bent ervan overtuigd dat Saddam Hoessein de ergste dictator is die de aarde op dit moment bewoont, je trekt ten oorlog om hem te verwijderen. Dan heb je de morele plicht om in dat land te blijven, omdat jij de hele infrastructuur op z’n kop hebt gezet en je wilde dat de Irakezen het beter zouden hebben. Dat bereik je niet door eerst dat land op z’n kop te zetten en dan `nou, doei’ te roepen.

In beide gevallen staat er een principiële reden ten grondslag om al dan niet te stoppen met oorlog. Dat staat los van terroristische acties c.q, dreigingen. Bovendien is het nogal een naïef idee om te denken dat als je je troepen terugtrekt, Al-Qaida je met rust laat. Dat zou een rationele denktrant verraden, maar die vermoed ik niet bij een organisatie die lukraak 200 onschuldige burgers vermoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 mark

@Kim: Ik denk dat je me verkeerd hebt begrepen. Ik verwijt de PvdA (in de gunstigste uitleg voor hen) juist dat zij denken ‘het academische’ onderscheid te kunnen uitleggen. Het gaat mij er om dat je de beslissing over Irak niet moet maken als reactie op de aanslag.

The Guardian: ”The difficulty, of course, is a dreadful glibness. So first, after the bombs go off, there is shock and horror and bemusement. We are all frailly human for a moment, all Madrileños under the skin. Pause. And then the usual suspects – the politicians, the pundits, the “experts” – get to work, reading the runes, preaching the lessons. Which – guess what? – tend to reinforce exactly what they were saying before they were so violently interrupted. (..)
Sometimes, you see, we’re not meant to lurch to judgment. Sometimes the party conference podiums would be better empty and the 24-hour cable channels stilled. Sometimes, like many wise Spaniards, we’d be better watching, waiting, hoping – and hunting the number we haven’t thought of yet.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kim Sung-Il

@Nienke

Principes zijn prima, maar niet ten koste van onschuldige burgers.

Dat het ten strijde trekken tegen Saddam Hoessein wellicht een verkeerde beslissing is geweest, ontneemt je niet van de plicht daar nu wel orde op zaken te stellen. Je kunt er moeilijk binnenvallen, half werk leveren en vervolgens weer gezellig thuis achter kaap kont kruipen.

Irak gaat momenteel gebukt onder een golf van terreur, en die houdt echt niet op zodra we daar weg zijn. Op dit moment zijn daar lieden die de boel niet alleen voor de internationale troepen verzieken, maar vooral ook voor de overige bevolking. Bij de aanslagen daar sneuvelen hoofdzakelijk Iraqi’s. En dat verdienen ze niet, ze verdienen juist nu onze steun. Ook als we daar in de eerste plaats niet hadden moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Kim Sung-Il

@Mark
“Toch is de timing verkeerd als je daar juist nu over begint.”

Met “je” refereerde ik eveneens aan de PvdA, niet aan jouw stelling. Ik ben het volledig eens met je verwijten aan het adres van PvdA, D66 en VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kim Sung-Il

@Nienke

Ik lees nu pas je 2e principiële reden. Moet toch eens wat beter gaan lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 bicat

Koekoek, wakker worden.

Als morgen Het Westen zich terugtrekt in de gebieden die een terreurbeweging (in naam van de islam) aanduidt, begint die zelfde terreurbeweging met het terroriseren van landen waar vrouwen door mannen als vrouwen worden behandeld in plaats van gesluierde kindermachines op poten.

Al gun ik een ieder de vrijheid het sprookje waarin ze denken te leven voort te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mark

Mooi sprookje bicat, over die verre landen met vrouwen op pootjes. Is het echt waar wat ze zeggen, bestaan die echt? Overigens zijn VN-vrouwenmissies nog wel een aardig idee. Allemaal Metroseksuele Westerse mannen die in verleidingsbataljonnen erop uit trekken om overal ter wereld de vrouwen ook als vrouwen te behandelen, daar gaan die fundi’s heel zenuwachtig van worden.

Joep Bertrams heeft deze draad (wel) goed gelezen. De ballen van Bos [flase].

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 mark
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ALO

@bicat,

ruim anderhalf jaar geleden waren er al veel bezwaren tegen een aanstaande inval in Irak. Deze staan nog steeds overeind, ik heb ze op deze site pas nog eens opgesomd.

Bush heeft de connectie gelegd tussen Saddam en moslimterrorisme, onjuist en onlogisch: OBL is juist zijn acties begonnen tegen de inval in Koeweit en hij was tegen het de aanwezigheid van VS-troepen in Soaudi-Arabie.

De inval in Irak heeft moslimfundamentalisten een ideale plek gegeven om hun vijand (daar ter plaatse kwetsbaar) te bestrijden, daarbij geholpen door allerlei groeperingen die er belang bij hebben, zoals Syrië, Turkije en Iran en de Soennieten, die veel hebben verloren met de verwijdering van Saddam.

Een deel van westerse wereld heeft de VS gevolgd en verkondigt de inval in Irak als onderdeel van de strijd tegen het terrorisme. Zij die dit hebben gedaan zijn ook verantwoordelijk voor de gevolgen: De aanslag in Madrid heeft AL-Qaida een gigantische overwinning bezorgd. Het is nu al zo erg dat terugtrekken van Spaanse of Nederlandse troepen als zwichten voor terreur wordt gezien. Blijven in kwetsbaarheid of je ongelijk bekennen, in beide gevallen lachen de fundamentalisten in hun vuistje.

Bicat, ik was anderhalf jaar geleden al wakker. Het wordt tijd dat jij ook een ontwaakt. Kijk om je heen en zie dat de door racisme en xenofobie gedreven gezeik over hoofddoekjes geen stand houd in Nederland. Gisteravond door een groot deel van de Tweede Kamer, vorige week in de gemeenteraad in Rotterdam, waar de fractie van LR gewoon werd uitgelachen.

Als je op de site van LR in het forum een aardige opmerking maakt over een moslims, of islamieten in het algemeen, dan krijg je ook voor straf een plaatje van een dame in een burka voorgeschoteld. Ik heb inmiddels al een hele verzameling, genoeg voor een hilarisch dia-avondje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 bicat

Ok, ik zal het kort houden.
Wat ik wilde benadrukken was dat Terroristen niet de aanleiding voor hun daden hebben die de westerse wereld (wil) denken. Als, hypothetisch, al hun wensen vervuld zullen worden, zoeken ze nieuwe wegen om bommetjes te laten ontploffen.

Mark: Lamp aandoen als je nadenkt over mijn post. Je begreep hem blijkbaar niet. Joep Bertrams kan aardig tekenen, maar of hij deze draad goed gelezen heeft… ik wil er mijn ballen niet om verwedden.

ALO, goed dat je het woord ‘Xenofobie’ weer eens afstoft. Het minimaliseren van de LPF heeft woorden als deze, onderbuik, en populist, doen verwijnen van de nederlandse fora. Jouw opmerkingen over ‘de hoofddoekjes’ zullen ongetwijfeld gegrond zijn, maar daar had ik het eigenlijk helemaal niet over. Nu u toch begint:

Vanochtend las ik in het regionale juffertje de kop : LPF-voorstel tegen hoofddoekjes bij ambtenaren wordt weggehoond.
In de alinea daaronder werd duidelijk dat het de LPF niet alleen om hoofddoekjes ging maar ook om keppeltjes en kruizen.

Net zoals er geen hoofddoekjeswet in Frankrijk is. Zo wordt deze liefkozend genoemd door (politieke) tegenstanders van deze wet.

Een laatste opmerking nog: Iedereen moet lekker dragen wat ze willen.
(Van mijn religie moet ik met een uitgeholde tekkel op mijn hoofd lopen.
Wee de populist die met zijn onderbuik de xenofoob loopt uit te hangen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 bicat

Ik zou het toch kort houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 mark

@bicat: Ten eerste lijkt het een versimpelde voorstelling van zaken dat de (gewenste) gedachten van de Westerse wereld over de aanleiding voor de daden van de terroristen door jou met een enkele koekoek geheel van tafel kunnen worden geveegd (of denk je echt dat je de enige bent die daarover de waarheid in pacht heeft?).

Ik wil overigens best meegaan in de stelling over de onverzettelijkheid van de terroristen (jij schrijft terroristen al extra angstaanjagend met een hoofdletter?). Ook Nienke en Kim SI merkten daarover dingen op hierboven. Maar dan nog zijn er allerlei vragen die de Westerse wereld de komende tijd gesteld zal krijgen: bv. is iedere inwoner van het Midden-Oosten een potentiële terrorist? Ik zou zeggen van niet en juist daarom blijven bekijken hoe het Westen kan bijdragen aan een klimaat waarin voorkomen wordt dat de fundamentalisten vrij spel krijgen. Maar of de lijn van Bush daar aan meewerkt is verre van klontjeklaar. Ook denk ik niet dat je al te veel heil moet verwachten van overwegingen van Joost Eerdmans (LPF) over het nare gevoel dat hij krijgt bij een hele gemeentebalie vol hoofddoekjes. Daarmee wil ik het uw zo geliefde hoofddoekjesdebat niet KGBagatelliseren, maar ik denk dat wat meer niveau nodig is alvorens het echt effect kan sorteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 bicat

Mark, dank voor uw reactie.

Zoals u wellicht weet sta ik snel paraat met mijn koekoek. Natuurlijk weet u net als ik dat zaken versimpelen krachtiger kan overkomen. Soms heeft de zaak dat niet nodig, misschien zoals bij deze. Ik zal het overwegen.

Ik ben niet de enige die de waarheid in pacht heeft, welneen. Ik lees dagelijks op Sargasso een tiental reacties van allerlei figuren die allemaal een pracht van een wijsheid menen te hebben. Ik laat daar ruimte voor, juist. Hoofdschudden doe ik wel in de geborgen veiligheid achter mijn scherm.

U stelt een mooie rhetorische vraag. Het antwoord moge wel duidelijk zijn. Laat het als voorbeeld gelden voor alle scheerders-over-1-kam.

Het hoofddoekjesdebat kan mij gestolen worden, u verwart mij met een andere stoere tukker. Ik haalde het slechts aan om ‘de media’ weer eens met het licht van onnauwkeurige/selectieve berichtgeving te beschijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 mark

Beste bicat, Met dank voor uw rereactie. Soms is versimpelen handig en soms onvermijdelijk (men zou kunnen betogen altijd onvermijdelijk uitgaande van een zeer complexe werkelijkheid die uitsluitend versimpeld kan worden weergegeven, maar dat is een wat vermoeiende insteek).

Per ‘zaak’ en platform moet de mate van versimpeling nauwgezet worden bepaald. Th.vGogh meent bv. dat de geitenneukers voor de poorten van het Westen staan opgesteld om de beschaving om zeep te helpen hetgeen (volgens mij) volgens hem vraagt om grove en uitvergrote stellingnames. En omdat Theo meent een hele woestijn te moeten overschreeuwen richting de Wallages, Rabbaes en Elatiks, is zijn stemgeluid te scherp voor de wat minder versimpelde discussie (met de wat minder simpele lieden), waar volgens mij in deze ‘zaak’ nog zeker vruchtbare bodem voor is en nog niet reddeloos is verzand. Maar goed, als het straks echt mis gaat dan zal Van Gogh zeggen dat hij hier al voor heeft gewaarschuwd in zijn film ‘De koekoek met de hoofddoek’.

Ehm, waar ging ik heen hiermede? Nuja, houd uw koekoek standby, want die kan achteraf profetisch blijken te zijn geweest.

 • Vorige discussie