Wereldtemperatuur update september 2010

Hier weer de maandelijkse update van ons zeer langlopende reeks over de afwijkingen van de wereldtemperatuur (korte en lange termijn). Een Nederlands toetje na de break.

Het overzicht is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut3, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het gemiddelde over alle metingen van de afgelopen 36 maanden (3 jaar) en 132 maanden (11 jaar).


Vorig jaar schreef ik een stukje over hoe de gevoelstemperatuur van de toen achterliggende zomer overeen kwam met de werkelijke seizoensafwijking in temperatuur volgens het KNMI. Tijd voor een update dus. Hier de plaat aangepast met de laatste vier seizoenen erbij. En ja, die winter was koud, erg koud.

Voor de duidelijkheid, de blauwe lijn is de nullijn, dat staat per seizoen voor het langjarig gemiddeld voor dat seizoen. De rest van de toeliching staat in het vorige stuk.

  1. 2

    Als je naar de periode 1915-1945 kijkt zie je dat de opwarming toen gem. steiler verliep dan de afgelopen 30 jr. (bruine lijn)
    Verder is het erg ingewikkeld te bepalen wat normaal is. De start vd grafiek (en start consequente metingen) viel in het einde van een kleine ijstijd. Het zou hoe dan ook dus iets warmer moeten worden. Wellicht een idee om alle forcings in een nette grafiekte zetten?

  2. 5

    @2: periode 1915-1945 steiler. Ja? Dat kan ik ook wel zien. Wil je er iets mee zeggen?

    Wat normaal is bestaat niet. Forcings zijn er altijd en die gaan alle kanten op. Op dit moment trekt CO2 harder de ene kant dan de kille zon, La Nina, en een negatieve PDO bij elkaar de andere kant op. Zonder al die extra CO2 zou het dus “hoe dan ook” kouder moeten worden.

    Je praat dus weer peop, seven.

  3. 8

    Wat ik nu eens wil weten is: kun je, indien mogelijk, trends als verstedelijking en groei van de wereldbevolking nu koppelen aan de mondiale temperatuur?

    Ik heb de gut-feeling dat de snelle groei van de wereldbevolking in ‘arme landen’ niet zo zeer van invloed is (althans, marginaal), maar dat juist de toegenomen bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden (zeg maar: verstedelijking cq. urbanisatie) juist een invloed is.

    Kan een statisticus daar eens een een correlatie tussen aantonen, of is die er al?

  4. 9

    Wat ik dus bedoel is: er is sprake van een bevolkingsexplosie in derde wereld landen. Daar groeit de bevolking _veel_ sneller dan in ‘rijke’ landen of bijvoorbeeld China.

    Veel mensen zijn op zich geen probleem: maar de trend dat veel mensen bij elkaar gaan wonen, dat zwengelt de hele ‘ik moet een grote auto hebben, en een plasma, en een wasmachine, en een vaatwasser’ cultuur zodanig aan dat de energieconsumptie veel meer stijgt, dan de bevolkingsgroei.

    De urbanisatie van China is dus een grotere factor op de wereldtemperatuur dan de bevolkingsgroei van Kenia. (Hypothese).

    @Science artikel: men heeft mij altijd verteld dat waterdamp en methaan veel ‘broeikasseriger’ zijn dan C02. Per molekuul dus zeg maar.

    10x zoveel waterdamp in de atmosfeer warmt de aarde dus veel meer op, dan 10x zoveel C02. En koe/varkens/kip/emoe/kangoeroe/verzinhetmaarflatulentie (intensieve veeteelt om goedkoop vlees te produceren voor drukke stadsmensen) is derhalve een belangrijker factor voor de opwarming van de aarde dan de automobiel.

    Kan op de schop dus, die theorie?

  5. 10

    Na globale lezing van dit artikel is dit weer zo’n: ‘wij isoleren een van de duizenden variabelen en trekken vervolgens conclusies over het hele systeem’ onderzoek.

    (“The climate forcing experiment described in Science was simple in design and concept — all of the non-condensing greenhouse gases and aerosols were zeroed out, and the global climate model was run forward in time to see what would happen to the greenhouse effect.”)

    Wat de variabelen onderling doen wordt, althans zo staat het hier, compleet buiten beschouwing gelaten. (Gek genoeg rept een van de onderzoekers er wel over: “When carbon dioxide increases, more water vapor returns to the atmosphere. This is what helped to melt the glaciers that once covered New York City,” said co-author David Rind, of NASA’s Goddard Institute for Space Studies. C02 is dus ook van invloed op H20… Maar is daarvoor gecorrigeerd in het model? En zodra statistici gaan murmelen over een causaal verband (“Our climate modeling simulation […] illustrating a cause and effect problem […] enabled us to demonstrate the direct relationship that exists between rising atmospheric carbon dioxide and rising global temperature,” Lacis said.) sta ik op scherp :-)

    Nou ja, het staat in Science dus het zullen ongetwijfeld slimmere jongens zijn dan ik, maar ik ben van nature erg sceptisch bij onderzoeken die stellen dat een van de variabelen doorslaggevend is in zo’n complex systeem als het onze. Zeker op basis van een door mensen ontworpen computer model. My two cents.

  6. 11

    Daniël, Nasa/GISS corrigeert haar temperatuurreeks met nachtopnames van satellieten. Veel licht staat voor verstedelijkt, weinig licht voor niet-verstedelijkt. Op hun site staat er een artikel over.

    Waterdamp is iid een sterkere broeikas ‘forcing’. De grap is alleen dat CO2 (en anderen) de basis temperatuur opjagen, wat op zich weer een effect heeft op dit soort zaken. Op de lange termijn zorgt een relatief onschuldig gas als CO2 dan toch voor een opwarmende trend.

  7. 12

    Nee Climax, dat klopt niet helemaal. Volgens dat model uit science artikel (post 7) zijn de non consensating broeikasgassen (waaronder CO2) dé broeikas forcing. Condensating broeikasgassen (waaronder waterdamp) zijn geen forcing maar vormen een positive feedback mechanism.

    “The bottom line is that atmospheric carbon dioxide acts as a thermostat in regulating the temperature of Earth,” Lacis said