Welkom, Richard de Mos

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nu Wilders zijn onzichtbaarste paladijn Barry Madlener naar Brussel verbannen heeft, wordt Richard de Mos het negende kamerlid voor de PVV. Zijn wikipedia pagina is, ongetwijfeld door rancuneus links tuig, maar alvast voorgedragen voor verwijdering wegens ‘geen relevantie als politicus’.

De grote vraag is natuurlijk of dat waar is. De Mos heeft als beleidsmedewerker van Martin Bosma al kunnen warmlopen. Hij is afkomstig uit het onderwijs, een werkplek waar je een behoorlijke hekel aan Marokkaanse jongeren kunt krijgen. Kortom, hij zou wel eens voor heel wat meer vuurwerk kunnen gaan zorgen dan Madlener.

En wat gaat Madlener eigenlijk doen in Brussel? De PVV heeft immers besloten zich afzijdig te houden van de politiek daar. De belangrijkste taak van het viertal PVV’ers zal zijn in eigen land zichtbaar te zijn als eurosceptici. En allicht een deel van de zeer royale europarlementaire vergoedingen in de oorlogskas voor 2010 te storten.

Reacties (17)

#1 Robert

Zover ik weet, ben jij Christian ook een Hagenaar of een Hagenees, welke aanduiding je het meeste prefereert.
Je brengt dit item niet zo maar naar voren.
Waarom moet een leerkracht een hekel hebben aan Marokkaanse jongens?
Ik heb er zo’n 20 jaar mee gewerkt, zag ze ook als een groot probleem (wat anders is dan een hekel), maar kon toch goed opschieten met een groot aantal toch lastige knullen.
de Mos ken ik niet; ik heb nooit van hem gehoord. Het kan zijn dat hij werkte in het Christelijk basisonderwijs of omdat ik nu al 5 jaar met FPU en pensioen ben.
2 zaken in zijn Wikipedia bevreemden me:
-schoolleider zijn en voor de klas (groep 8) staan. Komt de laatste 20 jaar niet meer voor. Is praktisch niet te verwezenlijken. Wellicht bedoelt hij dat hij af en toe ingevallen is, als er niemand beschikbaar was.
-groep 8 op een niveau van groep 4; pure onzin. Als hij gezegd had groep 6 of 7 was ik met hem meegegaan.
Als hij het serieus meent, was hij pas een goede directeur geweest, als hij de leerkrachten per direct naar huis had gestuurd.

 • Volgende discussie
#2 Inje

Madlener en de zijnen zullen nu moeten bewijzen dat ze op eigen benen kunnen staan, zodat over 5 jaar (dan is Wilders al 9 jaar fractievoorzitter, een slopend beroep volgens Bolkestein) wellicht de fakkel over kunnen nemen van Wilders. Dit zie ik als investeren in de toekomst en kwaliteit van de PVV-groep. Het is nameliujk zaak dat de PVV niet onder gaat aan zijn eigen succes, zoals met de LPF gebeurde. Daarom is het zaak te investeren in mensen, in meerdere gemeenten fracties op te richten om zodoende goede nieuwe lichtingen te werven die later aan de slag kunnen in Den Haag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Martijn

Wie gaan er eigenlijk met Madlener mee Europa in?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dubois

Als beleidsmedewerker van Kamerlid Bosma zet De Mos zich in voor het onderwijs. In augustus 2006 zei hij hierover: “Ik ben schoolleider en geef les aan groep acht, maar meer dan de helft van de kinderen heeft het niveau van groep vier. Daaraan wordt niets gedaan.”[1].

uhm,.dat was toch JOUW taak als leraar.
je ziet dus als leraar dat de kinderen onder niveau presteren en daar doe je dan niets aan???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Robert

@4
Er moet genuanceerder over geschreven worden. Natuurlijk zitten en zaten er enkele leerlingen op een niveau van klas 4 in elke groep 8 van dergelijke scholen. Dat ligt echter niet aan de leerkrachten, maar aan het beleid:
-onvoldoende plaats in het buitengewone onderwijs; gevolg grote wachtlijsten
-ouders van de kinderen moeten accoord gaan; veel ouders van allochtonen kinderen zien de noodzaak er niet van in en weigeren hun handtekening te geven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gronk

Het idee van de Mos is om het niveau omhoog te krikken door slechte leerlingen uit te zetten? Da’s inderdaad ook een manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Dubois

@5:Als er enkele kinderen in groep 8 zitten met niveau 4 en eigenlijk dus bijzonder onderwijs nodigt hebben en er geen plek is, wat heeft dat te maken met afkomst?

Als ouders niet willen inzien (misschien uit trots) dat hun kind bijzonder onderwijs nodig heeft(oftie nou achmed of pietje heet) wat heeft dat te maken met afkomst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Robert

@7
Ga eerst eens leren wat het verschil is tussen bijzonder en buitengewoon onderwijs.
De praktijk is dat vooral allochtone ouders weigeren een handtekening te geven om hun kind op een buitengewone school te plaatsen.
Die plaatsing gebeurt niet zo maar: er gaat een grondige toetsing aan vooraf of het kind terecht er naar toe verwezen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dubois

oeh ik gebruikte de verkeerde term.
bedoelde hetzelfde.
ik heb in de praktijk gemerkt dat er net zo goed hollanders niet willen kunnen /inzien dat hun kind buitengewoon (zo goed?) nodig heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Robert

@9
Ook het woordje “vooral” schijn je niet te kennen. Natuurlijk zijn er ook weinig intelligente blanke ouders die weigeren, maar relatief enorm minder dan allochtone ouders, die niet kunnen of willen begrijpen dat een buitengewone school veel beter voor hun kind zou zijn. Ik heb vaak te doen gehad met die kinderen die noodgedwongen een ongelukkige schooltijd beleefden. En vaak zijn het nog geeneens de moeilijkste (in gedrag dan) kinderen. Voor de echt gedraggestoorden (vaak normaal intelligent) was er vaak geen plaats op die scholen en werden de overige klasgenoten en leerkrachten er hun verdere schoolleven mee opgescheept en geplaagd.
Een zo’n rotte appel kon een hele klas verzieken. En mijn ervaring was, dat er op de zwarte scholen meer van die rotte appels in een klas zaten.
Ik heb evenveel jaren op een blanke- en een zwarte school gewerkt. Op een zwarte school heb ik 3x een totaal onbestuurbare en onhandelbare klas meegemaakt. Dat duurt dan 3x 8 jaar. En vele leerkrachten zijn eraan kapot gegaan. Op de blanke school wel lastige leerlingen, maar nooit een onhandelbare groep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Christian

@1 Je moet als leraar geen hekel aan Marokkaantjes krijgen, maar het kan wel. In Rotterdam, waar ik woon, hebben daar als voorbeeld Ronald Sorensen van, een van de twee oprichters van Leefbaar Rotterdammer. De andere oprichter, Frans van der Hilst, was collega van Sorensen op dezelfde school en valt als leefbaar raadslid juist op door zijn genuanceerde opvattingen over onderwijs. Maar als je je bij de PVV aanmeldt, schat ik toch in dat je tot de categorie Sorensen hoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Robert

@11
Als je een hekel aan ze heb, hou je het niet vol. Nog geen maand. Ik heb bijv.
weleens een leerkracht en een Marokkaanse jongen uit elkaar moeten trekken. Een zij-instromer, die snel erna opstapte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn

@11: Andersom schat ik ook in dat als Sørensen je leraar was, je vanzelf wel een hekel aan school kreeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Robert

@13
Dat krijg je met groentjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Christian

@12 Sorensen is dan ook met z’n wao-uitkering de politiek ingegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Fem

hmmm wat ik vooral vreemd vind is dat hij met zijn ervaring als beleidsmedewerker onderwijs en zijn ervaring als leraar, nu ineens kamerlid wordt met als speerpunten verkeer, waterstaat en milieu?? Das toch weer iets heel anders. (zo staat dat iig op de wikipedia site)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 marcel

@14.

De tekst ‘Dat krijg je als groentje’ kun je beter weerspiegelen op jezelf, want in reactie nummero 10. toon je de zwakte van een beginneling wanneer je zegt dat een zwarte klas onhendelbaar zou zijn. Jongen, toon toch eens karakter en wijs niet naar anderen!! Jij bent docent/leraar? Jij hebt psychologie/sociologie en opvoedkunde geleerd op school? Niets van te merken! Ga gauw terug naar school!

 • Vorige discussie