Vrijdag Vraag – Morgen geen religie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vraagteken
Zou de wereld er morgen beter/slechter uitzien als er plotseling geen religie bestond?

Vandaag bestaat de Vrijdag Vraag 1 jaar. Bovenstaande vraag was de enige ontvangen suggestie. Probeer het nog een keer voor de volgende week.

Reacties (87)

#1 dr Banner

Gek genoeg: Als religie nu plotseling op zou houden te bestaan, en alle referenties in het geheugen uitgewist – als een goddelijk geniale variant op de babylonische spraakverwarring – denk ik dat dat een louterende ervaring voor de mensheid zou zijn (althans voor even – want op termijn geldt: als god niet meer bestaat, vinden we hem/haar/hen wel weer uit).

Maar: Als religie eerder in de geschiedenis plotseling op had houden te bestaan, denk ik dat de wereld nu er ‘minder’ had ‘uitgezien’.

 • Volgende discussie
#2 Storm

Geen religie is dat hetzelfde als iedereen hetzelfde geloof?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Zinfo.nl

Religie die geen ruimte biedt voor vrije wil, lijkt mij niet gewenst voor het welzijn van de mens en de wereld. Spiritualiteit en geloof in eigen kunnen, lijkt me wel zinvol.

Ook het uitgangspunt van boeddhisme (dit is meer een filosofie dan een religie) vind ik heel treffend: Geloof niets, onderzoek alles. Ook ben ik voorstander van oude culturen en natuurreligies die nog verbonden waren met de natuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 arieT

Ik denk van niet. Zeker niet als de religie niet wordt vervangen door een andere vorm van richting geven. Laten we wel zijn, het zijn de extremistische/fundamentalistische minderheden die religie tot een halszaak maken en ellende veroorzaken. Voor veel mensen is religie toch een soort van schepper van een kader voor normen en waarden. Voor zover ik kan beoordelen zijn die normen en waarden over de religies heen ook niet zo heel verschillend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 arieT

BTW: Vrijdag Vraag: gefeliciteerd met je eerste verjaardag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vrijdag Vraag

Dank je arieT. Je bent de eerste :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Nelis

Rare vraag, matig geformuleerd, die nog meer vragen oproept.

In feite stelt de mens zich doelen en waarden als zingeving/vormgeving van het leven. Hebben we het hier al over religie? Dan lijkt mij een logische gevolg van ons bewustzijn en onze taal.

Dan zou je de volgende vraag af kunnen schieten: Zou ons leven er beter of slechter op worden met een groter bewustzijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Manolo

De wereld zou er hetzelfde uitzien; de ellende die religie heeft veroorzaakt, komt doordat foute mensen religie gebruikt hebben voor hun eigen gewin. De positieve ontwikkelingen in de wereld zullen ook wel gebeurd zijn zonder religie, want de grondbeginselen van religie (tien geboden, vijf zuilen etc) zijn wat mij betreft inherent aan de menselijke natuur (jaja ik weet, ik ben zo’n positieveling).

Maar goed, gefeliciteerd met de VVV! (Vrijdag Vraag Verjaardag)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Manolo

@Zinfo
Moet je nou in werkelijk iedere post je website promoten? Iedere keer dat “zinvol”,… help…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 TRS

Is een bal rond?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ruud

Het probleem is niet de religie. Het probleem zijn de kerken; allemaal. Mensen mogen in een God geloven en inderdaad, anders vonden ze hem of haar wel uit.

Geloof kan goed zijn. Kerken, allemaal, vormen machtsblokken en oefenen terreur uit. Terreur in de breedste zin van het woord.

Ik geloof in het goede in de mens. Laat hij echter niet zijn mening (geloof) aan een ander opleggen. Dat doen kerken en sektes. De wereld zou er beter uit zien als de kerken verdwenen. Helaas worden er wel steeds weer nieuwe machtsgroepen gevormd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Oersoep

Dan krijgen we:
– een golf van zelfmoorden (mensen die niet kunnen leven zonder sprookjes)
– een golf van criminaliteit (mensen die niet normaal kunnen doen zonder angst voor de hel)
– een heleboel nieuwe sectes (mensen die niet kunnen functioneren zonder god-figuur en mensen die maar al te graag die rol willen vervullen. waarschijnlijk gevaarlijker dan religies nu.)

Eigenlijk verandert er weinig. Ik denk dat vatbaarheid voor religie iets genetisch is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Manolo

@Oersoep
Sekte? Klinkt als religie.. Misschien moeten we eerst religie definieren. Is Stijn al wakker?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Nette Heer

Goeie vraag! “Plotseling” lijkt me wat heftig, ik stel voor een overgangsperiode van nieuwgeborenen met een inkomen boven €50K.

We zouden bevrijd zijn van een boel lachwekkende en trieste nonsens. TV-dominees, biddende ministers en condoomverboden voorop.

Aan de andere kant houdt het wel een boel mensen in het gareel, die netjes belasting betalen, de andere wang toekeren, gaan bidden ipv op straat rondhangen, gemeenschapswerk doen. De instituties kan ik dus wel waarderen, uitzonderingen als pedopriesters, Veluwemonsters en extremisten daargelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Stijn

@ Manolo
Stijn is al wakker.
‘Religie’ definiëren is berucht moeilijk, zowel wanneer je het als sociologische term gebruikt, als wanneer je het als theologische term gebruikt (In de theologie wordt sinds Karl Barth religie nog wel eens tegenover geloof gezet, en dan betekent het iets anders dan in het dagelijks taalgebruik).

Je antwoord op de vraag zal dus in hoge mate vvan je ‘religie-definitie’ afhangen.

Felicitaties trouwens aan de VrijdagVraag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Manolo

@Stijn
Goedemorgen!

Misschien drukte ik me wat onhandig uit, ik had beter kunnen zeggen “misschien moeten we eerst het begrip religie afbakenen binnen deze vraag omwille van het voorspoedig verloop van een eventuele discussie”

Ik voel veel voor Barth’s onderscheid tussen geloof en religie btw; geloof is de persoonlijke Godsbeleving, religie de rituele poespas eromheen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 su

Het zou op z’n minst wat conflicten in de wereld ook non-existent maken. Dus: ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Stijn

@ Manolo
Het onderscheid dat je maakt tussen beleving en “de rituele poespas eromheen” vind ik een beetje gek, omdat mensen dikwijls door middel van die ‘rituele poespas’ hun geloof beleven.

Barth bedoelt iets anders. Hij kijkt naar het initiatief: Is het iets dat wij doen, waarmee wij proberen bij God te komen of is het iets dat het effect is van Gods handelen in ons, op Gods initiatief dus? Het eerste vindt Barth gevaarlijk, en noemt hij religie, het tweede is volgens hem geloof.

Maar dit terzijde: Ik schat in dat dit niet was wat de vragenstellers voor ogen hadden toen ze deze Vrijdag-vraag stelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Von Richtig

Hoewel het de filosofie en het zelfbeeld van de mens ten goede zou komen doordat iedereen socratesiaans begint bij ‘ik weet niets’, ben ik het met oersoep eens dat in de huidige wereld door hun achtergrond en/of verstandelijke vermogens veel mensen geen zingeving kunnen bedenken en tot de conslusie komen dat er dus geen zin voor het leven is met alle gevolgen van dien.
Een wereld zonder religie zou dus hand in hand moeten gaan met heel veel aandacht voor de filosofie in het onderwijs en dagelijks leven. Aangezien dit vrijwel onmogelijk is om dat wereldwijd te realiseren bedenken mensen dan weer hun eigen god met alle rituelen van dien.
Toch is het iets om naar te streven, laten we er in Nederland mee beginnen door op de scholen 2 uur filosofie per week verplicht te stellen, kunnen we gelijk godsdienstles afschaffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Manolo

@Stijn
Dat kun je gek vinden, maar toch gebeurt het. ;)

Waarom wilt u dit terzijde schuiven? Ik vind het wel een interessant discussiepunt, en ik merk dat de vrijdagvraag dikwijls als startpunt dient voor een aantal uiteenlopende discussies, dus ik zie het probleem niet zo..

Maar goed, u uw zin, geeft u dan maar eens antwoord op de Vrijdag Vraag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mark

Je krijgt dan een stuk minder waarheidspretendenten, wat leidt tot een stuk minder waarheidspretendentvolgelingen. In het begin zal het een warrige overgangsperiode zijn, waarbij mensen er even mee zullen worstelen geen volledige “zekerheid” meer te hebben waar hun gevoel van onderlinge verbondenheid en mededogen vandaan komt. Nog iets confronterender en in elk geval pijnlijker zal het besef zijn, dat het leven op aarde voor ons, nu, de enige zekere ervaring is. Maar alras zal mbv kunst, muziek en humor om te lachen genoegen worden genomen met de kenbare wetenschap van het wonderlijke en prachtige fenomeen van de evolutie, zodat de mensheid nog een lang en gelukkig bestaan tegemoet gaat met het adagium van Douglas Adams:
Isn’t it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 federatiedernederlandsebamihapvouwers.nl

inderdaad, die zelfpromotie middels de username mag van mij ook wel ‘ontmoedigd’ worden…

Hoe dan ook, geloof bied miljoenen dagelijks broodnodige hoop. En de mens eigen, vinden wij dan wel weer een andere reden om elkaar af te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pom

Overigens stel ik voor het plotseling en volledig verdwijnen van religieus besef en de herinnering eraan als een godsbewijs te beschouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 hoofdletterb

Ervan uitgaande dat waarheid is wat de meeste mensen voor waar aan nemen en ervan uitgaande dat meer dan de helft van de wereldbevolking religieus is en geloven dat hun “opperwezen” de oorzaak van alles is vrees ik dat alles zal ophouden te bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 hoofdletterb

@23 en een nieuwe religie is geboren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Siquo

Totale chaos en anarchie, overal. Ongeremdheid in alles, puur egoisme, et cetera.

Daarbij ga ik er wel vanuit dat elk geloof een religie is.
Dit betekent dus ook dat niemand meer de wetenschappers gelooft, dat valt ook onder religie (Nuance: Je mag best aannemen wat ze zeggen, als je er maar niet in gelooft, dan is het ook religie), in jezelf geloven kan ook niet meer, in het goede van de mens geloven ook niet, in de maatschappij, in kapitalisme, in de wereld an sich, nergens in geloven.

En wie niets gelooft is nihilist. De stap naar totale anarchie is dan zeer klein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Seijejan

Gek is er kennelijk een noodzaak wat religie betreft…Zo geloven er mensen dat er ruimtewezens zijn die ons in de gaten houden en beschermen tegen onszelf…Verhalen overigens (Asthar comando) die erg doen lijken op Star Wars achtige boeken. Ban je het ene uit, komt er de andere er wel voor terug. Ook al ben ik eigenlijk een voorstander van het uitbannen van religie…Heerst er bij mij de twijfel. Religie is de oorzaak van allerlei wereldproblemen. Altijd al geweest, maar de twijfel bij mij is dus: kan de mens zonder geloof?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 arieT

Ik denk persoonlijk toch nog steeds dat het probleem bij mensen ligt. Kennelijk heeft de mens, of in ieder geval een deel van de mensheid, een ingeboren honger naar macht. Ban je religies uit, dan vindt men wel een ander excuus om macht te vergaren en uit te oefenen. (WMD’s bijvoorbeeld…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 yatta

JA…

Onderstaand citaat komt uit een essay van Bertrand Russell, uitgesproken op 6 maart 1927.

“Een goede wereld heeft kennis nodig, vriendelijkheid en moed; ze heeft niets aan vol spijt hunkeren naar het verleden of aan het beperken van de vrije intelligentie door woorden die lang geleden zijn geuit door mensen zonder kennis. Religie is volgens mij voornamelijk gebaseerd op angst.
//
Angst is de ouder van de wreedheid, en daarom is het geen wonder dat wreedheid en godsdienst hand in hand gaan.
//
De wetenschap kan ons leren, en ik denk dat onze eigen harten ons kunnen leren, niet langer te zoeken naar ingebeelde steun, niet langer bondgenoten in de hemel te bedenken, maar vooral te kijken naar onze eigen pogingen hier beneden, om van deze wereld een betere plaats te maken, in plaats van het soort plaats dat de kerken er tijdens alle eeuwen van hebben gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Arduenn

Geen religie meer? Dan hebben we toch nog altijd geld en macht waarvoor we elkaar de koppen kunnen inslaan?

Religie is niet de oorzaak van ‘alle kwaad’, maar bepaalde instincten die neigen naar asociaal gedrag, hetgeen vroeger in bepaalde situaties evolutionair voordeel opleverde. Asocialen deden het vroeger goed tijdens overbevolking en hongersnoden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Oplawaai

Religie komt voort uit angst, dat lijkt me zeer plausibel. Dan zou het wel eens kunnen dat alle ellende die veroorzaakt lijkt te worden door religie, eigenlijk ook voortkomt uit de achterliggende angst. Want als er één drijfveer is om een ander zijn hersens in te slaan, dan is het wel angst.
In dat geval zou het verdwijnen van religie niet zo veel oplossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bismarck

Ik zie het als een fase van ontwikkeling die mensen doorgaan. Zolang de mensheid/beschaving nog onvolwassen is, heeft ze iemand nodig om haar aan het handje te houden. Als ze volwassen wordt is religie niet meer nodig. In sommige delen van de wereld beginnen groepen mensen al eenige tijd volwassenheid te bereiken, daar kan religie afgeschaft. Bij andere groepen is het handje nog nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 wim

Laat al die uitvindingen door medicijn- mannen en tovenaars ..zoals hel en hemel…in geschiedensboeken…
Richt op.. humanisme en vrijheid voor iedereen ,, te beginnen ,,,met dieren en aarde,,, en alles wat afhankelijk en bescherming nodig heeft …laat ons leven in vreugde en genieten van elkaar en de aarde…oef …oef.. een dag niet gelachen is een dag niet geleefd………………….iedereen een leuke dag gewenst wim

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Branko Collin

Laten we wel zijn, het zijn de extremistische/fundamentalistische minderheden die religie tot een halszaak maken en ellende veroorzaken.

En het zijn de gematigde religieuzen die de extremisten die ruimte geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Crachàt

Ben het volkomen eens met #34.
De Aanname vraagt heel wat verantwoordelijkheid, veel meer dan totnogtoe genomen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Stijn

De term ‘religie’ in de zin waarin wij hem nu gebruiken stamt uit de zeventiende eeuw, en staat in een verlichtingskader. Meestal wordt er iets onder verstaan als “het geheel van leerstellingen en rituelen die betrekking hebben op de godsverering van een bepaald gezelschap”, een definitie die op minstens drie van de vijf wereldgodsdiensten (namelijk Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom) niet past. Wat mij betreft schaffen we de term religie af: Hij verduistert meer dan hij verheldert.

Ik vind het zuiverder om uit te gaan van een uitspraak van Luther:

Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.

In deze zin zijn mensen ongeneeslijk religieus, en kun je je een mens niet zonder religie voorstellen. De vraag waar het in godsdiensten om gaat is dan: “Waarom gaat het je uiteindelijk in dit leven, en hoe geef je je leven zó vorm dat dat wat het belangrijkst voor je is, ook in de praktijk op de eerste plaats komt?”

Twee veelgehoorde meningen over de grote godsdienstige tradities wil ik wel bestrijden:

1. “Individueel geloof is best, maar als het zich organiseert wordt het gevaarlijk.” Mij lijkt dat onzin: Niet alleen omdat de organisatie juist ook veel goed werk mogelijk maakt, maar ook omdat organisatie het mij ook mogelijk maakt om mijn privé-overtuigingen door anderen te laten bekritiseren en uitzuiveren, en juist helpt om dat waarom het me in dit leven uiteindelijk gaat ook in de praktijk vorm te geven.

2. “Religie is iets dat sommige mensen nu nog nodig hebben (of omdat ze anders de wereld niet kunnen snappen, of tegen de angst), maar dat wel overgaat”. Niet alleen is dit een tamelijk hoogmoedige overtuiging die het overgrote deel van de wereldbevolking als min of meer achterlijk of onvolwassen terzijde schuift, het klopt eenvoudigweg ook niet:
Ook de grote godsdiensten hebben altijd grote denkers voortgebracht, en als ik naar de katholieke kerk kijk, zie ik dat de mensen die zich de laatste jaren tot het katholicisme bekeren (meestal zo in de leeftijd tussen 20 en 45), bijna allemaal hoogopgeleide, maatschappelijk uitstekend functionerende mensen zijn. Als je dan ook nog weet dat demografisch gezien het aantal atheïsten eerder af- dan toeneemt (zeker ten opzichte van de groei van veel godsdienstige tradities), zie ik al helemaal niet meer wat zo’n stelling zou kunnen verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Manolo

“een definitie die op minstens drie van de vijf wereldgodsdiensten (namelijk Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom) niet past.”

Waarom niet, deze godsdiensten hebben toch ook leerstellingen en rituelen die betrekking hebben op godsverering?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Manolo

Overigens, ik ben het niet geheel eens met puntje 1 van uw commentaar.
Een organisatie als de kerk is inderdaad gunstig om praktische redenen, maar uw prive-overtuigingen kunt u ook bediscusseren met mensen om u heen, of bijvoorbeeld op……. een internet-forum!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 hoofdletterb

Is Boeddhisme een godsdienst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Sigi

@Stijn 36, punt 2
Het lijkt me niet dat bij dit onderwerp “meeste stemmen gelden” van toepassing is. Dat het aantal religieaanhangers toeneemt komt misschien eerder door toenemende angst dan door toenemend inzicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Crachàt

De vraag waar het in godsdiensten om gaat is dan: “Waarom gaat het je uiteindelijk in dit leven, en hoe geef je je leven zó vorm dat dat wat het belangrijkst voor je is, ook in de praktijk op de eerste plaats komt?”

Dacht het niet. Dat is gewoon menselijk. Kan je net zo goed beweren: het doel van het voetbalspel is ademen.

Alweer een puik staaltje van religieuze kolonisatie van de menselijke geest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Stijn

@ Manolo

In het Boeddhisme gaat het niet om ‘godsverering’, omdat het Boeddhisme over het algemeen niet over God/goden spreekt;

Hindoeïsme leert over het algemeen dat er maar één godsdienst is, namelijk de manier waarop men zich tot het oneindige verhoudt, en dat het aan iedere mens vrij is om dat op haar eigen manier te doen;

en ook voor het Jodendom is de verhouding tot God ingewikkeld: Zo noemt ongeveer 80% (uit mijn hoofd gezegd) van de inwoners van Israël zich op dit moment een ‘atheïstische Jood’. Als jodendom een godsdienst is in bovenstaande zin is dat een contradictio in terminis.

Dat ik privé overtuigingen ook elders kan bespreken is zonder meer waar. Het sluit niet uit dat het ook in de kerken kan, en dat dat één van de goede kanten van de institutionalisering is.

@ Sig:
Je hebt natuurlijk gelijk dat waarheid niet bij meerderheid van stemmen bepaald wordt. Ik bedoelde alleen te zeggen dat het vooruitgangsgeloof van sommige atheïsten dat de wereld uiteindelijk een gelukkige atheïstische samenleving zal worden vooralsnog niet gesteund wordt door de demografische ontwikkelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Stijn

@ Crachàt:
Wat bedoel je met ‘religieus’ in de zin waarin je over ‘religieuze kolonistaie’ spreekt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Crachàt

Stijn: ik weiger kortweg om nog maar te dènken over het soort onderscheid wat jij maakt ivm met religieus en de betekenis ervan.
Dat is de discussie naar het theologische vlak trekken, en dat interesseert me, con permesso, nog minder dan de vraag of het Sleepy danwel Dopey was die een rode pinnemuts draagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Stijn

@ Crachàt:
Niet verder nadenken is natuurlijk altijd een optie.

Maar als je over religie wilt praten, is het wel gek om bij voorbaat iedere theologische inbreng buiten te willen sluiten, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Manolo

@Stijn
Dank voor de uitleg.

Wat betreft de voor/nadelen van institutionalisering: ik denk dat het uitwisselen van ideeen met mensen uit de omgeving, of via internet, vrijer is dan in een kerk. Want hoeveel atheisten, moslims, boeddhisten etc vindt men in een gemiddelde kerk? En de praktische waarde van de kerk, als hulpverlenend orgaan, vindt men ook terug in allerhande NGO’s.

Dus wat is nu de waarde van de kerk? Ik bedoel, de kerk heeft vele mensen geholpen, de kunst gestimuleerd, vele intellectuelen voortgebracht, maar is zij inmiddels niet achterhaald/overbodig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Crachàt

Blijven nadenken nadat de oplossing gevonden is, dàt is pas overbodig. In de weinige tijd die ons levenden gegeven is, heb ik echt wel wat anders te doen.
Theologie is een droeve, navelgerichte ‘wetenschap’, die jammer genoeg niet eens tot enige doel heeft zichzelf op te heffen.
-Niet persoonlijk hé Stijn, ik apprecieer je spitse geest, maar een religieuze discussie is, ééns je inziet dat het een bedenksel is, waarlijk overbodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Stijn

Als je dat “inziet” is verdere theologische discussie inderdaad overbodig, zij het dat verstandig praten over godsdiensten me ook maatschappelijk van belang lijkt.

De vraag is natuurlijk of dat “inzicht” bekritiseerd mag worden, en of de “oplossing” inderdaad zo volledig is dat verder nadenken overbodig is geworden. Dat vind ik een nogal grote pretentie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Crachàt

Het valt overigens op, Stijn, dat je steeds wil ‘antwoorden geeft’ in brede zin: je zoekt een these, licht ze desnoods uit haar verband, en zet er dan jouw ’these’ tegenover.
Dat maakt van je een uitstekend pastoor, (het is de zalvende praat van jullie wereld), maar een lousy discuteerder op het hogere dan religoten-niveau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Crachàt

Verstandig praten? Got ja -ik ben enthousiast omtrent de #34 hier: leer je fanatieke geloofsgenoten verdomme eens een fatsoenlijk gedrag aan hé.
Als jullie dat geklaard hebben, wil ik nog wel eens luisteren, al valt er, en dat steekt je blijkbaar, weinig zin te vinden in de kleur van de pinnemuts van Grumpy danwel Doc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Stijn

@ Crachàt #49
Het argument in deze post ontgaat me.

#50.
Ik doe mijn best. Ik hoop aan de andere kant, dat jij dan ook iets verder wilt kijken dan alleen de fanatiekelingen: Het is altijd makkelijk om welke groepering dan ook zijn fanatiekelingen kwalijk te nemen en op die basis heel de beweging af te schieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Crachàt

Dat dacht ik reeds, Stijn, op mijn #49.
Simpel: heb je al gewoon een antwoord gegeven op de Vrijdagvraag? [graag niet in oudDuits]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Peter

De wereld zou er dan een stuk slechter uitzien.
– Een aanzienlijk deel der mensheid moet naar een andere tijdsbesteding op zoek; die gaan sterk verveeld allerlei onzin uithalen.
– De voorheen ‘door god geroepen leiders’ zoeken een andere verklaring voor hun machtswellust en niets is erger dan leiders die zeggen dat iets moet omdat zij het zijn die het zeggen. Zolang ze in een god geloven kun je ze nog een beetje met alternatieven uit hun religieuze literatuur om de oren slaan.
– Je herkent extremisten niet meer aan staphorster schortjes of de diverse hoofddeksels. Je kan het gevaar niet meer zien aankomen als je op de bus staat te wachten. Dat vergroot de onzekerheid en dus de angst.
– Een groot deel der bevolking valt in een exestentieel gat en wordt rijp voor de GGZ. De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg rijzen explosief de pan uit met als gevolg compleet instortende economieën.
– Maar het ergste van alles is dat we ineens minstens 4 tot 6 vrije dagen per jaar kwijt zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Stijn

@ Manolo
Even een theologisch punt vooraf: De kerk is natuurlijk een organisatie, en valt sociologisch goed te bestuderen. Maar als je de kerk beperkt tot een sociologisch bestudeerbare ‘club’, heb je het theologische hart er al uitgehaald: Dan heeft God geen plaats meer in die club (omdat God sociologisch niet te onderzoeken is).

Ik denk dat het ‘nut’ van de kerk tweeledig is: Allereerst is er een nut naar binnen toe: De kerk als gemeenschap is er om elkaars geloof te versterken, uit te dagen en aan te moedigen, zodat mensen aan elkaar kunnen leren en groeien in hun geloof.

Ten tweede heeft de kerk een functie naar de maatschappij: We vinden het bij ons geloof horen om goed te zorgen voor onze wereld, om te protesteren wanneer dingen verkeerd gaan en mensen op te vangen die buiten de samenleving vallen. Daarin kunnen we gelukkig vaak samenwerken met anderen (we hebben als kerk niet de pretentie de enigen te zijn die goede ideeën hebben over de samenleving), maar dat laat onverlet dat ook wij onze mogelijkheden en middelen kunnen inzetten om de wereld mooier en beter te maken. Daarin hebben we wat bij te dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Manolo

[email protected]

Ik heb Stijn nog nooit in woede zien ontsteken bij uw wekelijkse tekening: “Maar wat heeft deze tekening in godensnaam voor nut Crachat, DIT IS ZOOO OVERBODIG!!!”

Als u dit soort discussies overbodig vindt, waarom mengt u zich er dan in?
Voor mij persoonlijk is het overigens puur tijdsverdrijf ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Stijn

@ Crachàt:

Nee, ik heb nog geen antwoord gegeven op de vrijdag-vraag, omdat ik het een slecht geformuleerde vraag vind. Ik heb bij geen idee wat er in deze vraag met ‘religie’ bedoeld wordt.

Als iemand me dat kan uitleggen, wil ik met liefde vertellen of ik het erg zou vinden als het er morgen niet meer zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Sikbock

@ Crachat: Je spreidt zelf de typische arrogantie en onverdraagzaamheid van de “linkse kerk” ten toon..

jammer hoor..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Manolo

@Stijn #56
Nu ben ik het even kwijt: stelde ik niet reeds in #16 voor om het begrip omwille van de discussie af te bakenen (binnen deze discussie), vervolgens vind u in #18 dat we teveel off-topic gaan.

U kunt natuurlijk ook de vraag zelf beter formuleren (“als met religie dit en dat bedoeld wordt, dan ja, want…”) maar daar waagt u zich ook niet aan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Sikbock

on topic.. religie is een wezenlijk deel van het menselijk betsaan.. of je nu van de linkse/ rechtse/ of christelijke kerk bent..

volstrekt onzinnige vraag dus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Sikbock

Onder religie (van Latijn religio, zie Etymologie) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Crachàt

55: Hah, eenvoudig, ik probeer Stijn tot iets nuttigs te bewegen.

57: In de categorie Overbodig haalt uw reactie het met brio.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Manolo

@Crachat #61

Voor mij was Stijn wel “nuttig”, tijdsverdrijf, no hard feelings @Stijn..

En Crachat, ik begrijp wel wat je bedoelt met in #49; ik bedoel, kijk maar naar mijn #46, en dan het “antwoord” in #54.

Hoe dan ook, nu is het weekend! Tijd om “op Sargasso tijdens werk” in te wisselen voor “op vriendin tijdens weekend” ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 larie

“met” bedoelde u toch;) @Manolo

ps, Stijn niet wegjagen svp, ik zou dat betreuren ondanks of wellicht dankzij mijn mening. Maar mijn mening staat niet gelijk aan hakken in het zand.
Uit de oude doos om mijn mening te visualiseren,

[IMG]http://img228.imageshack.us/img228/6596/lichtendonker7hr.jpg[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Stijn

Larie, maak je geen zorgen: Zolang er mensen zijn die het leuk vinden om ideeën uit te wisselen zonder te schofferen, blijf ik nog wel even.

Maar terug naar de vraag: Ik vind het godsonmogelijk om de vraag te beantwoorden, omdat ik me geen wereld zonder ‘religie’ voor kan stellen. Zijn er anderen die dat wel kunnen? En hoe zou zo’n wereld er dan uitzien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 larie

100101110001100011, zoiets, alhoewel mijn definitie van “religie” wel erg breed en bovenal vaag is en uw visie wellicht niet omsluit, lastig lastig.. ?

Je weet het niet..en nu de dis …vanavond doe ik eens ruig..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 larie

Maar vooralik ik aan tafel schuif, mijn pic/schets moet U toch enigszins doen wrevelen ? De denkende mens met het kruis tot bloedens toe geslagen, vanwege de “vrije gedachte”?

Ik heb er nog een gemaakt lang geleden, heeft U vast gemist..moment..don’t be offended,

[IMG]http://img185.imageshack.us/img185/8393/1410053ko8.jpg[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Stijn

@ Larie:
Ik was nog niet zo gaan wrevelen: Dat kruis lijkt vooral buiten de kerk als wapen gebruikt te worden…

Dat omgaan met ‘de vrije gedachte’ is ons als kerk inderdaad dikwijls niet goed gelukt, en nog steeds zie je sommige kerkmensen er moeite mee hebben. De kritiek in de tekening is in die zin dus ook gewoon terecht.

Maar dat omgaan met “de vrije gedachte” niet alleen voor kerkmensen moeilijk is, lijkt me ook evident: Ook atheïstische bewegingen hebben in het verleden moeite gehad met de vrije gedachten in de kerk. En soms verbaas ik me een tikje over de agressie die het eenvoudige feit dat ik katholiek ben en dat niet onredelijk vind, hier bij sommigen oproept, hoe vrij ik hier verder ook ben om te schrijven wat ik wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 larie

Ach..agressie, mwah…stemmingsschommelingen lijkt me beter. Tegenover elkaar staan wordt zodoende anders verwoord en uiteraard wat sterker opgevat..valt wel mee.

Stemmingsanomalien zijn buiten de rede en die zie je op dit Log nauwelijks en zeker niet door de hangreaguurders/posters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 larie

Om af te sluiten @Stijn, moet voor gaan lezen. Kent U Dirk Scheele en zijn cd “Warme handen koude voeten” een aanrader in deze tijd, kadotje voor uw kleine familieleden wellicht..luister eens…smaakvol kerst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 larie

Met smaak bedoel ik goede smaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Crachàt

Mijn argumentaties zijn zeer scherp, maar wil er absoluut niemand persoonlijk mee kwetsen.
Maar het is mijn overtuiging dat er een veel te permissieve houding is tegenover het instituut kerk, en kan me daar zeer kwaad in maken. Of beter: ik wens, àls zich de noodzaak aandient om te reageren, graag dingen in perspectieven plaatsen, andere dan men gewend is. Noem dat voor mijn part mijn agressieve creativiteit. Gepassioneerd rethoricus. Ik hoop en denk binnen de perken van de welvoeglijkheid te blijven.
For arguments sake, zo zie je mijn woorden maar, ik ben ervan overtuigd dat ik graag een glas met Stijn zou drinken -maar eerst naar de hoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 larie

Nu al uitgepakt..parbleu, heeft U zeker ook tijd gehad voor een scherpe schets?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 larie

De hoeren..

Jongeman..paris..bescheiden doch grootspraak soms..OK zeggen mijn 9 straatbewoners pont 9 genoten, we gaan naar de hoeren.

We gaan en zijn aangekomen..fles wijn in de hand al vrijwel leeg..opeens de kringblik naar mij gericht..??..uh..te duur zeg ik, kost wel 30 francen en die heb ik niet.

Binnen een minuut ging de halve rubberbal (was de pet in die tijd) rond..daar lagen ze de 30 franc en daar was de deur met dat smoezelige licht…slik.

Ik naar binnen, soort van dikke portiersdame met heuse wrat en vet krullend haar en geen tanden..keske zei ze, of zoiets..ik doe mijn hand open.

Mais oui..vragende blik en krijg sleutel..mijn benen werden zwaar als lood en ging de trap op.

Deur open en lollige dame a la irma la douce lag reeds te wachten…dikke blanke heuvels..

Gaf haar het geld, rende naar beneden en heb een half uur bij de dikke portier gezeten die krom lag (van het lachen)..

Naar buiten..en?..te gek man zei ik met rood hoofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Crachàt

Naar de hoeren -mèt Stijn uiteraard, welteverstaan. Heeft ie of: 1) een openbaring en hoeft het allemaal niet zonodig meer, of 2) grote dankbaarheid jegens mij, vanwege dat schuldgeloel (sic).
Mooi verhaal Larie -mijn ervaringen ermede zijn wat groezeliger maar van dezelfde onschuldige aard.

[[Overigens: Schuldgevoel zal de Crachàt heten, nog wat sleutelen en ie staat erop.]]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Stijn

@ Crachàt,

dank voor de uitnodiging, een dergelijk type uitnodiging heb ik nog niet vaak gehad…
Maar ik heb een geliefde met wie ik erg gelukkig ben, en ik geloof niet dat ik een bezoekje bij een prostituee mijn geluk zou vergroten.
Ik hou het dus graag bij het glas, in de overtuiging dat dat inderdaad erg gezellig zou kunnen zijn. Laten we Larie er ook bij uitnodigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 larie

Das leuk, doen we er nog wat, gezien het bovenstaande hier, wat danseressen bij.

[IMG]http://img521.imageshack.us/img521/9876/hono2004kx1.jpg[/IMG]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Snaporaz

Nogal eens met #71. Te veel te prominent, en dan van de soort die zich helaas niet Franciscaans focust op keitjes en zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Snaporaz

Voor het overige wel een voorstander van het werkwoord geloven als zin geven. Ajuus, tabee, ee tee cee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Crachàt

Zoals altijd verbergt Snapa’s nick lekkers. Voor de stoute kindjes, deze keer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Yevgeny Podorkin

En prima hoor,..best,..religie,..mag van mij. Zoals het katholicisme in Italië of Z. Amerika, of boeddhisme,..of de baptisten of hoe heten ze ( à lá de Blues Brothers, scene met James Brown als Jake of zijn broer ”The Band” weer bij elkaar roepen: I’ve Seen The Light!

Maar wel alles met mate!

O. En geloof mij nou,..té veel naar de Hoeren gaan,..ga je uiteindelijk onvermijdelijk ook zélf Naar God!

Ik zweer het je…

*spuug*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Crachàt

YooPoo – en een fles vol met rum!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Yevgeny Podorkin

Terzijde. D’r woont hier een stukje verderop overigens een prima hoer. Althans, alle tekenen wijzen in die richting. Na haar scheiding om de eindjes wat bij elkaar te knopen zeker? Heeft van haar hobby beroep gemaakt want,…Goeiendag Moeder!! Zij heeft in ieder geval wat je zegt een ”volle” agenda. Geh,..en niet alleen haar agenda za’k maar zeggen. De deurmat moet zo’n beetje om de twee maanden vervangen worden qua sleet. Je vraagt je sowieso af hoe die kokosmat het uithoudt. Hahahaha. Nee,..Jacobine heet ze,..Jacobine van der Stang. Boom van een vrouw. Ik zie ”hier” wel es ene Jacobine reageren,..moet dan altijd aan haar denken,..vandaar.

Ik weet niet wat men heeft aan deze informatie maar je kan niet alles hebben natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Kalief

Slechter. Religie is de basis van scholing, cultuur, historisch besef en gemeenschapszin.

Dat in tegenstelling tot geloof en godsdienst. Die hebben slechts achterlijkheid en geweld tot gevolg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 CiNNeR

Nee, dan zou de mens zo wel wat anders vinden om eenzelfde soort invulling aan te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 lara

Religie en politiek al zo oud als de wereld, trouwens het beroep van een hoer ook die 3 horen wel een beetje bij elkaar. En als het er niet zou zijn was het wel uitgevonden door de mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 KVHH

Cain slew Abel, Seth knew not why
For if the children of Israel were to multiply
Why must any of the children die?
So he asked the Lord
And the Lord said:

Man means nothing, he means less to me
Than the lowliest cactus flower
Or the humblest Yucca tree
He chases round this desert
‘Cause he thinks that’s where I’ll be
That’s why I love mankind

I recoil in horror from the foulness of thee
From the squalor and the filth and the misery
How we laugh up here in heaven at the prayers you offer me
That’s why I love mankind

The Christians and the Jews were having a jamboree
The Buddhists and the Hindus joined on satellite TV
They picked their four greatest priests
And they began to speak
They said, “Lord, a plague is on the world
Lord, no man is free
The temples that we built to you
Have tumbled into the sea
Lord, if you won’t take care of us
Won’t you please, please let us be?”
And the Lord said
And the Lord said

I burn down your cities-how blind you must be
I take from you your children and you say how blessed are we
You all must be crazy to put your faith in me
That’s why I love mankind
You really need me
That’s why I love mankind

(God’s Song; Randy Newman)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Snaporaz

Ho, mijn post dààr had hier moeten staan.

 • Vorige discussie