Vriendjespolitiek oorzaak beroerde wederopbouw Irak

Dit stukje is een korte samenvatting van een artikel in de Washington Post vandaag. Het zit achter een subscription maar is te schokkend om hier niet even te delen.
De essentie van het stuk is dat voor het organiseren van de wederopbouw in Irak alleen mensen in aanmerking kwamen die openlijk Bush steunden of onderdeel waren van een Republikeinse organisatie. Kwaliteiten of ervaring had geen invloed.
De selectie van mensen voor Coalition Provisional Authority (CPA) werd uitgevoerd door ene O’Beirne van het ministerie van defensie. Op drie manieren was de werving verdacht. Allereerst werden er alleen actief uitnodigingen verstuurd naar aan de Republikeinen gerelateerde organisaties. Ten tweede werden binnenkomende CV’s gelijk in de prullenbak gegooid als er ook maar enige reden tot twijfel was of iemand Bush en zijn beleid ten aanzien van Irak volledig steunde. Ook al had deze persoon de juiste taalvaardigheid in het Arabisch en de juiste kennis. Ten derde bevatte het selectieproces een screening met vragen als “Heb je voor Bush gestemd in 2000?”, “Steun je de president in zijn aanpak van de oorlog tegen terreur?” en “Wat is jouw mening over Roe vs. Wade?” (RvW is de rechtzaak die tot de mogelijkheid van abortus leidde).

Hierdoor gebeurde het dat bijvoorbeeld een dochter van een neo-conservatieve commentator die net van de Evangelische Universiteit af was verantwoordelijk gemaakt werd voor het besturen van het $13 miljard budget van Iraq terwijl ze geen ervaring had met boekhouden.
Zo werd via Wolfowitz een trouwe Republikein uit Michigan verantwoordelijk voor de Iraakse gezondheidszorg. Hij verving 1 week na de val van Baghdad zijn voorganger, iemand met heel veel ervaring, omdat die niet loyaal genoeg was. De aanpak resulteerde in de bouw van heel veel nieuwe medische voorzieningen waar niemand op zat te wachten en de gelijktijdige verval van bestaande ziekenhuizen en voorzieningen. Ook zette hij zwaar ik op “preventie”, bijvoorbeeld door een anti-rokencampagne. Deze werd overigens geleid door een zware roker.
In mei 2003 concludeerde een groep juridisch experts van het Amerikaanse ministerie van justitie dat het nodig was om 6300 adviseurs te huren om de Iraakse politie weer op orde te krijgen. Ze kregen er eentje, Bernie Kerik. Hij was hoofdcommissaris van politie in New York ten tijde van 9/11.
Kerik ging in Irak mee bij invallen om de misdaad te bestrijden. Maar was daardoor te moe om het opzetten van het nieuwe ministerie te begeleiden. Hij heeft uiteindelijk maar twee staf-bijeenkomsten geleid. Na drie maanden was hij weer weg.

Als je de verhalen leest, is het niet verwonderlijk dat het in Irak niet zo goed gaat. Dat het op militair gebied (winning the hearts and minds) al fout was gegaan is duidelijk. Maar dat er zo geblunderd is puur vanwege vriendjespolitiek is toch wel een grote schande. Helaas is het nu te laat om daar nog wat aan te doen.

 1. 1

  Was toch al wel bekend dit? Ik kan me direct van de val van Saddam een schandaaltje herinneren waarbij Halliburton, een bedrijf waarvan Dick Cheney CEO was geweest voorgetrokken werd bij heropbouwprojecten.

 2. 6

  Dat is wel erg kleinerend TRS.

  Het blijft altijd boeiend om te zien hoe de in VS het eigen falen wordt geopenbaard aan het publiek. Het is wel de WP die dit schrijft.

  Ik krijg toch de indruk dat het front tegen het neo-con netwerk cq. handelen het laatste jaar vorm begint te krijgen. Altijd goed om daar wat aandacht aan te geven.

 3. 7

  [quote=”HansR”]Het blijft altijd boeiend om te zien hoe de in VS het eigen falen wordt geopenbaard aan het publiek. Het is wel de WP die dit schrijft.[/quote]

  Mja, vind het eigenlijk boeiender hoe in de VS grote schandalen geheim gehouden worden door o.a. de media, ondanks dat deze schandalen vele radartjes omhelsen en dus eigenlijk onmogelijk voor heel lang een geheim zouden kunnen blijven.

  Het is aardig dat de WP er nu over schrijft, maar wel veel te laat, het lag zo voor de hand dat Haliburton ea voorgetrokken werden..

 4. 8

  Als het werkelijk waar is wat Steeph beschrijft dan is er op grote schaal sprake van corruptie. Dit gaat direct in tegen het idee van een rechtstaat waarbij democratische principes worden toegepast in de besluitvorming.

  Ach het is met TRS straks zo, terwijl de amerikanen zelf en ook de republikeinen openlijk hun president anfvallen en harde noten kraken is TRS nog steeds kritiekloos, loyaal tot het einde.

 5. 9

  Het is volgens mij alleen wat grootschaliger, openlijker en onbeschaamder dan daarvoor. Bij elk presidentschap worden mensen die flink gedokt hebben tijdens de verkiezingscampagne beloond met leuke ambassadeurschappen naar rustige en aangename landen als Nederland.

  Dat maakt het niet minder schokkend om het te lezen, maar de praktijk is ook in de VS algemeen bekend.

 6. 10

  Hulde, Steeph.

  @ zemelb: ‘veel te laat’
  De krant schrijft er al jaren over. Dat Steeph dat niet las is de WaPo niet aan te rekenen lijkt me.

  @MP: ‘op grote schaal’
  Zoiets als het uitstooien van 330 ton aan dollarbiljetten boven een land?

  Gratis linkspam.

 7. 11

  De vriendjespolitiek is wat mij betreft nog niet eens het meest opvallende uit het stuk. Wat mij vooral opvalt is dat Bush niet geïnteresseerd lijkt in de werkelijk behaalde resultaten, maar alleen hecht aan de wijze waarop dat naar buiten gebracht wordt.

  Niet de echte feiten, resultaten en prestaties tellen, slechts de communicatie daarover (ofwel het uitdragen van de boodschap dat het goed gaat) telt. Daarom worden de kandidaten op loyaliteit geselecteerd en niet op basis van geschiktheid.

  Uit het stuk bijvoorbeeld:
  “I’m not here for the Iraqis,” one staffer noted to a reporter over lunch. “I’m here for George Bush.”

  en
  Kerik was to take over Gifford’s job.”I understand you are going to be the man, and we are here to support you,” Gifford told Kerik. “I’m here to bring more media attention to the good work on police because the situation is probably not as bad as people think it is,” Kerik replied.

 8. 12

  @Ishamael: Nee, dit was nog niet bekend. Dat er bedrijven voorgetrokken werden bij het uitdelen van contracten wel. Maar dat er zo selectief omgegaan is met de invulling van de eigen (door een ministerie gestuurde) organisatie was tot nu toe niet op tafel gekomen.

  @drunkmen: De WaPo schrijft wel al een tijdje kritischer. Maar over dit specifieke punt hebben ze niet eerder expliciet iets gepubliceerd (ik volg ze al jaren).
  Wat wel aardig is in dit verband (geen zin om er een apart stukje van te maken) is het verschil waar in de papieren krant dit verschijnt.
  Dit artikel verschijnt eindelijk weer eens op de voorpagina (A01).
  Maar afgelopen week kwam in het nieuws dat de VN geprotesteerd had tegen een krom rapport over de kernenergie situatie in Iran. Dat artikel stond op pagina 17. Terwijl een paar weken ervoor het geklaag van de regering dat de geheime diensten toch beter zichtbaar moesten maken hoe groot het gevaar Iran nu eigenlijk was, op pagina 1 stond. (Bron)
  Tja, zo is het te begrijpen hoe 70% van de amerikanen 4 jaar geleden er van overtuigd was dat Saddam WMD’s had.

 9. 13

  @MP

  Je bedoelt met kritiekloos, zoals sommigen hier op Sargasso niet willen zien dat vooral het terrorisme door Soenieten en Sjiieten onderling en de iraanse en syrische extremisten Irak in een burgeroorlog ten onder laat gaan, en irakezen die werken aan de opbouw van hun land opblazen, neerschieten en onthoofden?

  Ik ben niet kritiekloos tav. de VS of Bush. Integendeel. Maar de conclusie van Steeph, zoals ik in mijn eerdere reactie citeerde, verdiende een reactie van hetzelfde nivo.
  Vandaar.

 10. 14

  @TRS: De laatste alinea van mij maakt dan ook melding van de combinatie militair falen en het andere punt.
  Juist door het militair falen is het mogelijk geworden dat Soenieten en Sjiieten met elkaar en tegen de VS op de vuist gingen.
  En ja, dat hebben de Irakezen dus voor een deel aan zichzelf te danken (en hun buren). Maar de aanstichter van deze oorlog en de partij die er de grootste puinhoop van maakt blijft de VS.

 11. 15

  @steeph

  Bedankt voor de aanvulling. Het was idd. nog erger dan ik hierboven schreef. Behalve de conclusie zoals ook verwoord in je titel “Vriendjespolitiek oorzaak beroerde wederopbouw Irak” (laat niets aan onduidelijkheid van de auteur te wensen over, nietwaar?) geef je de VS ook nog via een 2e weg de schuld, nl. agv. militair falen. Proficiat.

  Dat je het militaire aspect vertaald als “winning the hearts and minds” is voor een pacifist als jezelf natuurlijk al helemaal vreemd.

  Kijk, als je het geconcludeerd dat de beschreven handelswijze schandalig is en niet bijdraagt aan een succesvolle opbouw van Irak, dan had je ook mijn handen op elkaar gekregen. Maar, zoals wel vaker, roep je maar meteen dat we hier DE oorzaak te pakken hebben.

  Vandaar mijn eerdere reactie. Die was net zo kort door de bocht als de moraal van jouw verhaal.

 12. 16

  @TRS: Okay, point taken.

  Zou dan wel een beroerde titel worden:
  “Vriendjespolitiek, oorzaak X, oorzaak Y, oorzaak Z en oorzaak A mede verantwoordelijk voor de niet geheel conform de europese wens (dwz, die van mij) verlopen wederopbouw van Irak, althans, dat is wat er nu op basis van de bekende gegevens zonder een diepgravend wetenschappelijk onderzoek geconstateerd kan worden” of zo.

  ;-)

  Afijn, ik let volgende keer wat beter op.

 13. 17

  Wat overigens niet wegneemt dat ik wel de schuld voor de situatie nu in Irak voor het allergrootste deel bij de VS neer leg. Zij hadden die oorlog nooit mogen beginnen en hebben, afgezien van een goede verovering, er een enorme puinhoop van gemaakt.

 14. 18

  TRS / Steeph

  Jullie discussie doet mij denken aan een artikel van bestuurskundige Oscar van Heffen dat ik een tijd geleden las.

  Het artikel gaat over de rol van toeval, geluk en pech bij beleidssuccsen en beleidsfalen. Volgens van Heffen gaan we in ons causaliteitsdenken te veel uit van maakbaarheid en beïnvloedbaarheid van de werkelijkheid. Falen en succes wordt terugkijkend vrijwel altijd toegeschreven aan het handelen en niet aan de omstandigheden, terwijl die misschien een veel grotere rol speelden. Een goed voorbereide, op realistische veronderstellingen gebaseerde interventie kan alsnog falen door de omstandigheden. Andersom kan een ondoordachte slecht geplande actie door puur geluk alsnog slagen. Je moet dus niet alleen vanuit het resultaat terugredeneren, maar je verplaatsen in de te verwachten omstandigheden.

  Het is inderdaad nog maar de vraag of als je alles wel goed gedaan had de opbouw van Irak wel van de grond gekomen was en of de juiste persoon op de juiste plaats iets had kunnen toevoegen. Maar dat Bush er in de eerste plaats door slechte voorbereiding niet alles aan gedaan heeft eea te laten slagen is hem in ieder geval aan te rekenen.

 15. 19

  @Steeph: ‘niet eerder expliciet iets gepubliceerd (ik volg ze al jaren)’

  Wat je wil, je hoeft immers niet op de linkspam te klikken.

 16. 20

  @TRS,

  Ik denk dat de situatie in Irak niet zo eenvoudig is. Natuurlijk is Irak nu vervallen in een burgeroorlog en gedraagt een deel van de mensen zich daar als beesten en laten alleen hun hersenstam het denkwerk doen. Dit komt vaak voor in burgeroorlogen, een beperkt aantal mensen krijgen op een of andere manier de beschikking over wapens en slaan aan het moorden. Dat hoeft helemaal niet Islam gerelateerd te zijn.

  Maar je moet je toch ook echt afvragen waarom dit zo gekomen is. Hierbij heeft het ingrijpen van de VS en GB een zeer grote rol gespeeld. Ze hebben deze beesten namelijk de kans gegeven het land in een burgeroorlog te storten.

  op de NOS site was er ook een verhelderend item over:
  “Arrogant en onwetend. Zo omschrijft Peter W. Galbraith de regering-Bush in zijn zojuist verschenen boek ‘Het einde van Irak’.

  Volgens Galbraith waren Bush en zijn entourage van neo-conservatieven (“zeloten”) er van overtuigd dat de militairen met bloemen onthaald zouden worden, dat Irak als bij toverslag zou veranderen in een marktgerichte pro-westerse democratie, waarna de andere dictaturen in het Midden-Oosten gedwee zouden volgen.

  Dat was niet alleen de hoop, dat was ook het plan, aldus Galbraith. Het Plan. Een ander plan was er niet. Tot verbijstering van Galbraith, die de Amerikaanse regering als ongekend ondeskundig bestempelt. Bush zou met deze oorlog die andere aartsvijand Iran zelfs een grote dienst hebben bewezen.”

  link

  Het komt er min of meer op neer dat de Bush administration geen enkele visie had. Ze blinken uit in incompetentie gecombineerd met autistische megalomanie en daar komt dus nog de corruptie bij.

  Bush had niet eens gehoord van Sunni en Shi’a. Ze hebben allerlei explosieven, uranium en regeringsgebouwen niet bewaakt nadat ze de infrastructuur van het land hadden ontmanteld.

  Het vergt niet veel hoor om een deel van het volk te laten vervallen in plunderingen en moorden. Op het moment dat er geen uitvoerende macht is of controle of bewaking heeft een deel van de mensen hier geen enkel probleem mee. Giet je daar nog een etnisch sausje overheen dan krijg je de meest walgelijke taferelen.

  Peter W. Galbraith beweert in zijn interview dat het land uiteindelijk sowiseo in een burgeroolog terecht was gekomen, ook wanneer VS en GB niet hadden ingegrepen. Hij baseert dit op het idee dat er teveel etnische verschillen zijn in het land en dat er een asymmetrie was in de macht. Een Sunni minderheid had de macht over een Shi’a meerderheid (en er zijn ook nog Koerden). Dit is natuurlijk pure speculatie en verhult in mijn ogen de directe rol die de VS en GB hebben gespeeld in het totale verval van Irak. Te kort door de bocht dus.

 17. 22

  Dit was inderdaad al geruime tijd bekend. Ik had van Bush (met zijn reputatie) ook niet anders verwacht dan dat de exploitatie van Irak zo zou lopen. Het valt me ergens nog mee dat de USA de Iraakse olie-industrie niet volledig geconfisqueerd hebben.

 18. 23

  Het falen in Irak was van te voren al voorspeld, evenals de burgeroorlog en het destabilisering van het Midden-Oosten. Net zoals alle leugentjes van te voren al waren doorgeprikt en van commentaar voorzien. Maar de media in de VS liegt de bevolking stelselmatig voor en maakt het bedriegen door Bush en Co mogelijk. Op een paar kranten na zoals de WP, maar die worden verhoudingsgewijs nauwelijks gelezen.

  De simpel-rechtse component van de bevolking blijft maar doorblaten omdat ze anders moeten toegeven dat ze veel te laat door hebben hoe zeer ze belazerd zijn. Het doet denken aan de barman in het café in het geboortedorp van Blair. Bush was er op bezoek begin 2003. Die doen er tenminste wat aan, zo zei deze bewonderend.

  Het systeem in de USA is door en door verrot. Door het 2-partijen stelsel en de cultuur dat bedrijven de verkiezingscampagnes betalen, is dit nu eenmaal ingebakken. De maker stemmachines stort geld in de verkiezingskas (sic). Maar het is tot nu toe nooit zo grof en openlijk geweest als de laatste jaren. De handelaren in angst hebben hun werk goed gedaan. Zowel de barman als TRS zijn te verblind om door te hebben dat ze genaaid worden.

 19. 26

  @NoName
  Dit WaPo artikel vermeld overigens abusievelijk dat de verbrande dollars uit ‘U.S. recustruction funds’ komen. Dat moet zijn het ‘U.N. reconstruction fund’ dat grotendeels was gevuld met Saddam’s geconfisceerde petrodollars, die zouden worden aangewend ‘for the benefit of the the Iraqi people’.

  @Ishamael en esgigt
  Zeker is dit oud nieuws. Sterker nog, het is vanaf het begin door de jongens en meisjes van de CPA bratpack publiekelijk uitgevent op hun weblogjes gewijd aan dit spannende avontuur (inclusief kiekjes van de paleizen waar ze bivakkeerden) of in het lokale sufferdje dat de dappere daden van het plaatselijke aanstormende talent volgde.
  De identiteit van de dochter en de commentator (bonusvraag voor Steeph) is ook breed uitgemeten, vooral omdat ze zelf direct na de overdracht van de macht aan de Irakezen alle vuige innuendo van zich af schreef. Of bijvoorbeeld de eerste veroordeling in de kwestie, eind vorig jaar van Robert J. Stein.
  Steeph leeft echter in z’n eigen wereldje, waar ‘het nu te laat is om daar nog wat aan te doen’. Wat dat betreft had het Pentagon net zo goed kunnen werven bij Sargasso i.p.v The Heritage Foundation.

 20. 27

  Blunders? Niet in de zin van dom toch,..dah besta nie,..blind? Inlichtingendienst e.d. buitenspel zetten en vervolgens eigen volk, bondgenoten en last-but-not-least het min-of-meer zélf geïnstalleerde puppetregime constant voorliegen en bedriegen. Hmmm,..laten we maar zeggen fout-op-fout dan.

  Ach ja,..en je moet maar zo denken: als daar eenmaal de democratie loopt en de olie-inkomsten voor de broodnodige rust in de tent zorgen,…….is iedereen deze gebbetjes alláng weer vergeten…..
  De gemiddelde Irakees is toch zeker niet van gisteren zeg…..of op z’n mondje gevallen…

 21. 28

  @TRS
  als jij nou eens eerst probeert te lezen wat ik echt schrijf in plaats door te gaan met jouw eindeloze populisitische linkse gebral

  Sterk antwoord, ik ben helemaal overtuigd.

 22. 30

  Zucht, beetje vermoeiend om me iedere keer te verdedigen.

  @drunkmen: “Steeph leeft echter in z’n eigen wereldje
  Not.
  Het was mij ook bekend dat er vreemde figuren ingezet werden voor de wederopbouw. De essentie van het WaPo stuk is dat dit eerder structureel dan incidenteel van aard was en dat dit hard (of harder dan tot nu toe) gemaakt wordt.
  Die dochter was volgens mij van Michael Ledeen.

  En wat bedoel je in vredesnaam met: “waar ‘het nu te laat is om daar nog wat aan te doen’. Wat dat betreft had het Pentagon net zo goed kunnen werven bij Sargasso i.p.v The Heritage Foundation.” ???

  Misschien niet geheel overbodig te melden dat ik in de aanloop naar 2003 me actief heb ingezet om te protesteren van de voornemens van de VS. Niet alleen omdat ik de rechtvaardiging van de oorlog niet zag, ook omdat ik de gevolgen voorzag zoals die zich nu voordoen. Zelfs nog van mijn eigen geloof afgevallen en twee maal meegelopen in een demonstratie (wat dus weer niet hielp).

 23. 32

  @Steeph “Wat dat betreft had het Pentagon net zo goed kunnen werven bij Sargasso i.p.v The Heritage Foundation.”??? : Waarschijnlijk wil Drunkman ons vertellen dat hij liever Nederlanders die vette baantjes had laten vervullen… Hijzelf bijvoorbeeld :-)

 24. 33

  @TRS,

  Ja prima dat je dat even oppikt, maar wat vind je nou van de tendens die Peter W. Galbraith beschrijft ten aanzien van Irak en de Bush administatration?

  Ik heb sterk het gevoel dat Peter W. Galbraith die opmerking maakt omdat hij anders in gewetensnood komt. Jij vindt het dus zeer waarschijnlijk dat Irak zonder de interventie van VS en GB in een burgeroorlog terecht was gekomen? Bijvoorbeeld als Saddam was overleden?

  Bovendien, moet ik het met deze meneer of helemeel eens of helemaal oneens? Misschien verteld dat wel iets over de werking van jouw brein en de standvastigheid waarmee je het neocon monster blijft bejubelen. Ik zie toch liever een wereld die wat minder aaneenhangt van geweld voor mijn kinderen. Maar dat is natuurlijk emotionele kletskoek van mijn kant.

  Heb je overigens ook gehoord van de Cheney doctrine? Wat is je mening daarover?

 25. 34

  @Steeph,
  Wat betreft nu structureel en hard:
  Zoals gezegd, wat je wil, als jij denkt dat dat nieuw is. Het is jouw postje.

  Wat betreft The Heritage Foundation:
  Ook Sargasso loopt over van de frisse jongens en meisjes met een openlijk beleden beleidshobby. Dat je tegen die oorlog bent geloof ik graag. Alleen: net zo irrelevant als het stemgedrag in 2000.

 26. 35

  @MP

  Je trekt allerlei overhaaste conclusies; calm down.
  Mijn beeld over de yanks is vele malen genuanceerde dan jij denkt. Gelieve iets nauwgezetter mijn antwoorden te lezen en daarop te reageren.
  Zo trek je nu weer de conclusie dat ik denk dat irak toch wel in een burgeroorlog terecht zou zijn gekomen. Hmmm, denk het niet, ik denk dat er wel een effectieve opvolging voor Saddam zou zijn gekomen. Kwestie van loyale leger en politiemacht, en dat is een kwestie van geld, macht en een paar “goede voorbeelden van je doortastendheid” als je snapt wat ik bedoel.
  De yanks hebben m.i. nogal wat fouten gemaakt, tenminste, achteraf gezien. Maar achteraf is alles duidelijk, nietwaar? Kon je het massale terrorisme verwachten? Was het beter geweest het leger intakt te laten? Was het beter geweest de politie intakt te laten (wetende dat de huidige politie al niet helemaal te vertrouwen blijkt)? Etc. etc.

 27. 36

  @TRS,

  Ja ik zit je wel een beetje uit de tent te lokken door woorden in je mond te leggen :-)

  Het is inderdaad moeilijk om van te voren alles te kunnen voorspellen. Maar het blijkt steeds meer dat ze eigenlijk totaal geen visie hadden. Geen kennis van het land en haar bevolking. Er is van te voren wel degelijk gewaarschuwd dat dit de uikomst zou kunnen worden. Ze hadden er dus rekening mee moeten houden en dat is niet tot nauwelijks gebeurd. De combinatie van incompetentie en arrogantie met een sausje corruptie is gewoon desastreus.

  Bij een dergelijke grote ingreep in een land had je toch minimaal een uitgwerkt goed doordacht plan verwacht. Ze dachten een zaadje in arme grond te planten waarna een democratie zonder water geven tot volle bloei zou komen. Een beetje havik weet toch echt dat dat niet zal gebeuren.

  Die journalist gooit het nu maar op extreme incompetentie zodat er nog een soort draai aan te geven is. Laten we maar hopen dat het alleen maar incompetentie is geweest…

 28. 37

  @drunkmen: Postjes hier bereiken ook mensen die niet al jaren alle ins-en-outs weten van de situatie aldaar.

  Verder zit er nogal een verschil in het openlijk innemen van een standpunt en hoe je vindt dat het uitgevoerd zou moeten worden. Ik moet er niet aan denken dat ik er op zou aandringen dat alleen gelijkgestemde mensen een bepaalde taak zouden moeten uitvoeren.
  Zou in mijn werk ook niet erg handig zijn trouwens.

 29. 38

  De nieuwheid/oudheid van het artikel boeit me verder ook niet zo. Het nodigt alleen nogal uit als je Cor van der Laak gaat immiteren. ‘Ik ken alle artikelen van alle jaargangen uit mijn HOOFD.’

  Wat betreft je opmerking over uitvoering: daar sla je m.i. andermaal de plank mis. Het ‘hulde’ waar ik mee begon was half oprecht en half ironisch. Oprecht want aandacht voor de kwestie is welkom. Maar bewoordingen als ‘geblunder’, ‘vriendjespolitiek oorzaak’ en ‘helaas te laat’ impliceren een soort van bedrijfsongeval, voorkombaar mits juist uitgevoerd. Dan gaat de discussie al snel over falen, causaliteitsdenken, maakbaarheid, etnische verschillen en andere beleidsgeleuter.
  Je hebt je ingelezen, dan weet je dat die frisse jongens en meisjes slechts één van de vele incompetente schakels waren in een forse stroom papiergeld van Irak naar VN naar Federal Reserve naar Baghdad naar Kaaimaneilanden. Zo institutioneel dat het me lastig te verklaren lijkt door iets anders dan een bewuste politieke keuze. Een malicieuze wel te verstaan.

 30. 39

  @drunkmen: Vrees dat ik je gelijk moet geven. Tijdelijke blikvernauwing vanwege zoveelste “foute feitje”.

  Blijft inderdaad wel staan dat de aandacht voor al die dingen wenselijk is.
  Volgende keer wel wat minder kort door de bocht.