Vragen vanuit het pluche, de SGP

sgp.pngVorige week verscheen vanuit de vraag of de partij van de dieren wel nuttig bezig is een overzicht van de moties en kamervragen van die partij. Op verzoek van onze reaguurders heb ik besloten om deze serie door te zetten naar alle politieke partijen. Helaas hebben de meeste partijen geen mooi overzicht zoals de PvdD van alle kamervragen en Moties. Dat maakt het voor mij onmogelijk vanwege tijdgebrek om de moties na te zoeken in de niet functionele overheidszoekmachine (via geencommentaar). Dus beperk ik me vanaf nu tot de kamervragen. Deze serie zal op onregelmatige tijden verschijnen.

Vandaag het lijstje kamervragen van de SGP sinds half februari. De meest Christelijke partij van Nederland houdt zich niet verwonderlijk bezig met het geloof, het vrome burgerschap, de storende excessen van de huidige maatschappij en de positie van gelovigen in het buitenland. Bij het lezen van de kamervragen van de SGP krijg ik soms nogal een wrang gevoel. Bijvoorbeeld bij de vragen over de positie van Christenen in Birma. Dit omdat de SGP zich specifiek richt op christenen en andere geloofsgroepen/niet gelovigen die ook in hun vrijheid van meningsuiting bedreigd worden buiten beschouwing lijkt te laten.

Het conservatisme van de partij wordt helder uit de vragen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over wethouders en raadsleden zonder Nederlandse nationaliteit. Van der Staaij van de SGP vraagt daarin expliciet aan de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit raadslid of wethouder kunnen worden. De ambtenaren van Staatssecretaris Bijleveld-Schouten antwoorden daarop: “Voor het goed functioneren als lokaal volksvertegenwoordiger of bestuurder is volksvertegenwoordiger of bestuurder is niet nationaliteit doorslaggevend maar veeleer het wettelijk vereiste van ingezetenschap, op grond waarvan de persoon in kwestie geacht kan worden binding en voeling met de lokale gemeenschap te hebben… Ik zie geen aanleiding voor aanpassing van de regelgeving op dit punt, los van de vraag of dit ingevolge het Europese recht wel mogelijk is”

De Pasfoto op de identiteitskaart – antwoord 19 februari 2007
De godsdienstwet in Roemenië – antwoord 13 februari 2007
De gevolgen van de mogelijke afschaffing van acceptgiro’s – antwoord 20 februari 2007
De rangorde in de grondwet – antwoord 22 februari 2007
De kruisigingsact van het luchtmachtorkest – antwoord 26 februari 2007
De Superkrasloten – antwoord 8 maart 2007
De peepshows en het lage btw tarief – 12 maart 2007
Het beperken van vuurwerkgebruik – antwoord 13 maart 2007
De 16 jaar boot op de Gay Pride – antwoord 15 maart 2007
De onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU – antwoord 20 maart 2007
Over adoptiemogelijkheden in Vietnam – antwoord 23 maart 2007
De positie van christenen in Birma – antwoord 22 maart 2007
VN-operatie bij de grensovergang tussen Israël en de Gazastrook – antwoord 23 maart 2007
Over hulp bij zelfdoding – antwoord 4 april 2007
Veteranendag 2007 op een zondag – antwoord 5 april 2007
Raadsleden en wethouders zonder Nederlandse nationaliteit – antwoord 20 april 2007
Subsidie ten behoeve van videoclips – antwoord 27 april 2007
SMS-alert (omzeilen van snelheid- en alcoholcontroles) – 2 mei 2007
Het terugbrengen van gehandicapten uit de wijken naar een instelling – 8 mei 2007

 1. 1

  Zou je ook zeggen dat de SGP een one-issue partij is? Zeg maar dat ze voor de christenen is, wat de PvdD voor dieren is?

 2. 2

  De SGP gelooft dat de overheid “valse godsdienst” moet weren en uitroeien (art. 36 Ned. Geloofsbelijdenis). Vandaar dat het wat eenzijdig overkomt.

 3. 3

  @2: Hoe rijm je dat met de moties mbt. onderdrukking van christenen elders? Daar doet de overheid actief hetzelfde (maar dan vanuit het standpunt van een andere godsdienst).

 4. 4

  Van der Staaij van de SGP vraagt daarin expliciet aan de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit raadslid of wethouder kunnen worden.

  Of bedoel je “… dat mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit raadslid of wethouder kunnen worden.”?