Vooroordelen windenergie aangepakt

Windenergie ondervindt in het publieke discours de laatste maanden nogal wat tegenwind. Het zou allemaal niet haalbaar zijn. Windenergie is te duur want er moet subsidie bij… Hoogtijd voor een frisse wind in het debat! Youtube-activist en duurzaamheidsdeskundige Peter Sinclair pakt in twee filmpjes meerdere vooroordelen over windenergie aan. Zo tackelt hij mythes over o.a. de vermeende onbetrouwbaarheid in energie opwekking, de vogel- en vleermuisonvriendelijkheid van de molens, de zwakke concurrentie met fossiele energie, geluidoverlast en horizonvervuiling, en het capaciteitstekort. Daar tegenover stelt hij de positieve ervaringen met windenergie uit Duitsland, Denemarken en Colorado én noemt hij een nieuw financieel aantrekkelijk fenomeen: de negatieve energieprijs. Wat hij helaas niet behandelt is het dillemma van grondstoffenschaarste t.b.v. de grootschalige bouw van windmolens, maar evengoed kijken die mini-docu’s!


 1. 1

  Alle lof voor Sinclair, maar ik vrees dat de meest fervente tegenstanders van windenergie zo reageren:

  “I’ll stick my fingers in my ears and ignore you – Lalalalalalalala”

  Mvgr – B

 2. 2

  Ja, bla bla. Duurzaamheidsdeskundige en activist in één zin is exit realiteit. Dat gezwam en de aanverwanten zwamdiscussies van zelfbenoemde specialisten, wie zit daar na twintig jaar internet nog op te wachten? Leuk voor de marge maar niet het antwoord wat we nodig hebben.

  Steekt middelvingers in oren en roept luid lalalalalalala.

 3. 3

  Tja, als ik dat zo bekijk is windenergie de ultieme oplossing. Dus ook als we de dure subsidie stoppen zullen alle energiebedrijven rennen om zo snel mogelijk over te stappen op deze geniale nieuwe uitvinding. Iedereen zijn zin prima toch?

 4. 4

  [email protected]

  @3 …totdat de maatschappelijke kosten van het verstoken van fossiele brandstoffen worden meegerekend of tot – op de langere termijn -door de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen ‘de markt’ ervoor zorgt dat het prijsverschil verdwijnt.

  Let me put it this way: het gat kan alleen maar kleiner worden.