Verdeling EU landbouwsubsidies openbaar

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

farmsubsidiesDit jaar zijn de EU lidstaten voor het eerst verplicht een gedetailleerd overzicht te geven hoe de Europese landbouwsubsidies worden verdeeld, 50 miljard euro in totaal. Duitsland weigerde eerst nog, maar toen Neelie begon te blazen kwam het alsnog over de brug. Een grassroots initiatief vanuit FollowTheMoney.eu verzamelde en ontsloot alle data op FarmSubsidy.org (leuk knutselmateriaal voor een excellende burgerjournalist met veel vrije tijd!). De Amerikaanse krant New York Times dook in de data en kwam met een lijst van grote en opmerkelijke ontvangers van Europees landbouwgeld.

Helaas legt het NYT artikel veel nadruk op de rariteiten wat dankzij luie sensatie-journalistiek dan weer leidt tot het voeden van anti-Europese sentimenten. Zo ontvangt de Britse adel en de katholieke kerk geld voor het beheren van hun landbouwgrond. So what? Het doet er niet toch toe of een ontvanger rijk is of oubollig? Het enige wat telt is of ze voldoet aan de criteria voor het ontvangen van landbouwsubsidie.

Ook heeft het artikel moeite met subsidie voor ‘aan landbouw gelieerde bedrijven’ zoals vleesverwerkers en suikerproducenten, toch maken deze bedrijven gewoon deel uit van de agrarische keten? Terecht worden er vraagtekens gezet bij de 3 ton subsidie aan suikerverwerkende snoepfabrikant Haribo, dit lijkt mij een schakel te ver doorgeschoten. Maar het overgrote deel (37,5 miljard euro) gaat gewoon direct naar landeigenaren en boeren. Relevanter in dit verhaal is de oneerlijke verhouding met ontwikkelingslanden die nog steeds worden overspoeld met gesubsidieerde Europese (en Amerikaanse) landbouwproducten waardoor de eigen boeren worden weggedrukt. Om dit debat weer aan te slingeren is het ontsluiten van deze gegevens uiteraard ook geschikt.

Reacties (18)

#1 Jurriaan

Dood aan de landbouwsubsidie!

Gezien maar 4% van de beroepsbevolking van Nederland in de agrarische sector werkt lijkt me niet dat we daar heel hard door geraakt zouden worden en het is een stuk constructiever dan pakketten voedsel en euro’s in Afrika droppen.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Europese landbouw heeft alles te maken voedselvoorziening, exportinkomsten en landschapsbeheer. We hoeven ons geen illusie te maken dat de Afrikaanse landbouwsector ineens opveert zodra de landbouwsubsidies worden afgeschaft al zal het in sommige gevallen wel schelen. Ik denk ook dat we de landbouwsubsidies (drastisch) moeten afbouwen maar direct afschaffen zou wel eens vervelende consequenties kunnen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Loupe

Een eerlijkere voedselprijs zou een subsidie overbodig maken. En het lijkt me wel verstandig om als land je eigen voedsel te kunnen blijven produceren, tenzij je in tijden van crisis elke week naar Duitsland wil fietsen voor een voorraadje magnetronmaaltijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gronk

Loupe, leuk feitje voor je: al in 1814 was engeland niet meer zelfvoorzienend mbt graan.

De kosten van zelfvoorzienend zijn in je eigen voedsel zijn domweg te hoog (en drukken daardoor ook door in je lonen en daardoor in je concurrentiepositie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 gronk
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lammert

@1 Niet dat er niets mis is met het huidige subsidiestelsel, maar er zijn ook pro’s. Iets over leefbaarheid van het platteland? Landschapsbeheer? Als Europa zijnde niet afhankelijk willen zijn van Rusland voor iets essentieels als voedselvoorziening (zie aardgas geneuzel)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jurriaan

Ik zeg niet dat landbouw compleet moet verdwijnen maar het kunstmatig laag houden van de prijzen door middel van subsidies lijkt me geen duurzame oplossing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jurriaan

… en ik ga er vanuit dat onze landbouw niet dusdanig morbide is dat we er niks van overhouden als we geen subsidie meer uitdelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 rc

Haha, hier komt de echte ware Carlos aan het woord! Hij VREET jullie hardverdiende centjes via het belastingvarkentje sneller dan dat je ze kunt verdienen. Een keer raden wie Carlos betaalt, wie zijn bazen betaalt, wie de VPRO betaalt! Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, dan kun je jezelf nog zo slim vinden. Door dik en dun, Sargasso staat op de bres voor de belastingen, want wie weet er nu beter hoe je je geld moet uitgeven dan de staat, jullie nutteloze domme schapen. Je inkomen is pas van jou, als de staatsuitgaven betaald zijn. En nu werken, werken klootjesvolk, en slikken, Carlos moet betaald worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kale Kip

Iemand nog een oxazepam?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Carlos

RC, dit is een wat minder geslaagde provocatie, ik ben doorgaans beter van u gewend, met name omdat niet duidelijk wordt wie mij nu daadwerkelijk betaalt? U suggereert hier dat ik landbouwsubsidies ontvang. En is u RC: de opportunistische sociaal-democraat (PvdA lidmaatschap = baantjes) na al die jaren in de VS nu opeens een rabiate belastinghater geworden? Hoogst merkwaardig allemaal…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 rc

Nee ik suggereer dat je loon uit de staatskas komt, dwz je vreet uit de belastingpot. Geen wonder dat je dan sympathiek staat tov subsidies. Bovendien is Sargasso’s partner een staatsomroep, betaald met belastinggeld. U spreekt het woord van uw loonheer.

Belastingen zijn als positieve discriminatie, in principe een aantasting van de vrijheid van het individu, maar een tijdelijk ontheffing voor een verondersteld goed. In principe ben ik radicaal tegen belastingen, maar omdat de kapitalistische economie niet in staat blijkt om de verdeling van schaarse goederen gelijkelijk te verdelen is belasting noodzakelijk. Het is dus een correctie op een andere fout van het systeem. Ik zou ook liever een efficient communistisch systeem zien, maar tot op heden is geen systeem efficienter gebleken dan het kapitalisme, dat we dan middels belastingen weer eerlijk proberen te maken. Maar als belastingen hun directe doel niet meer dienen, dan moet je ze direct afschaffen en desnoods met geweld je ertegen verzetten. Elke burger heeft de plicht om zijn bezit te verdedigen, ik ben ook voor het recht om een wapen in je huis te hebben, maar dat terzijde.

Neemt niet weg, dat je je broodheer verdedigt, en dat men mag verwachten van een intelligent persoon, dat ie in staat is tot zelf-kritiek en reflectie. Wel leuk gevonden die hook om de tegenstellingen tussen Amerika en Europa weer op te stoken. Wat zei Obama nou? En toch weer vastgeroest in linkse sentimenten, doodzonde. Want er zijn grotere gevaren in de wereld dan Amerika, en slechtere vrienden als je je vrijheden en onafhankelijkheden lief bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 rc

Carlos: “Ik denk ook dat we de landbouwsubsidies (drastisch) moeten afbouwen maar direct afschaffen zou wel eens vervelende consequenties kunnen hebben.”

Zoals?

Loupe: “En het lijkt me wel verstandig om als land je eigen voedsel te kunnen blijven produceren”

Hoezo? Jij denkt dat Duits graan anders smaakt? In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, haalden we ons voedsel van over de hele wereld, mn Oost Europa. Protectionisme leidt juist tot economisch verval, omdat het de competitie uit de productie haalt, en daardoor efficiency niet bevordert. Het is niet anders, het kapitalisme is tot nu toe het meest efficiente productie systeem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 rc

Lammert: “leefbaarheid” WAT? Wat in vredesnaam is dat? Het is abstract en dus gelul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Loupe

@13:
Aan alle -ismes komt een eind, ook aan het door jouw aanbeden kapitalisme. Het kapitalistische groei-dogma botst tegen de grenzen van onze planeet en geen enkel uniform top-down organisatiemodel kan voor verlossing zorgen. We zagen de tak af waar we met zijn allen op zitten.

Onze toekomst ligt in een bottom-up aanpak waarin diversiteit en duurzaamheid centraal staan, want hoe uniformer en efficienter een complex systeem, hoe onstabieler het wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Carlos

Zo RC in #12 weet schijnbaar precies waar mijn inkomen vandaan komt en hoe de financiën van Sargasso er uit zien? Sorry Caprio maar je loopt hopeloos achter, mijn inkomen bestaat slechts voor een klein deel uit het uitvoeren van projecten gefinancieerd uit VROM/MFS gelden, het grootste deel komt gewoon uit de particuliere sector. Maar genoeg over mijzelf hoe heb jij de laatste jaren je rekeningen betaald? En ja de VPRO is een van de partners waarmee Sargasso samenwerkt maar dat is onbetaald. Nu jij weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Carlos

Wat een ad hominem gelul toch eigenlijk weer van die Caprio dat ik überhaupt nog op inga?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Crachàt

De wet van Caprio: hobbel altijd wat nà de slingerbeweging van de klok en verkondig de tot cliché’s verworden ideeën als Groote Waarheden.

Tot je nauwkeurig leest wat er gewobbelt wordt: dan heb je zoiets als elkaar uitsluitende spuugvlokjes.

Is het niet eens tijd voor een zenkloostercursus van 2 jaar duurtijd, denk je onwillekeurig, wanneer je de pijnlijke wanen merkt waarin ‘m verloren gelopen is.

 • Vorige discussie