Verboden zonder doodskop

Foto: copyright ok. Gecheckt 28-02-2022

Waarde eetlezers, ik ben het eens met De Telegraaf–iets wat voorwaar niet vaak gebeurt. Maar dit is inderdaad te gek. Ik ben al bij heel wat boeren en tuinders op bezoek geweest en veruit de meesten van hen–vast niet toevallig diegenen die ik het hoogst heb zitten–proberen bij de bestrijding van plagen en ziekten het milieu minimaal te belasten. Terecht, want anders wordt eten alsnog ongezond.

Maar ze mogen niet meer. Per 1 juli mogen van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden alleen nog maar middelen worden ingezet waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen is. Een hoedanigheid die, zoals het er nu uitziet, moet worden gestaafd door zo’n etiket met zo’n doodskop erop. Zoiets wat u over het algemeen niet eens in huis mag hebben. Omdat het te link is.

Van de pot gerukt is het. Alsof boeren en tuinders gewoon om populair te doen hun opbrengst in de waagschaal zouden stellen door het gebruik van middelen waarvan ze niet uit jarenlange ervaring de werkzaamheid hebben kunnen vaststellen. Alsof ze dat doen louter om een stel bureaucratische hoge heren te jennen. Alsof uilebrillen achter schrijftafels beter weten hoe we onze arealen het best kunnen gebruiken dan degenen die er dagelijks op werken.

Jezelf als wetgever wars van betutteling verklaren en dan met dit soort volslagen idioterie komen? En dat dan ook nog onder het mom van noodzaak voor de volksgezondheid? Dan mag je wat mij betreft zélf eens met je plas naar de dokter. Eetlezer, schrijf uw volksvertegenwoordiger. Want dit is te gek voor woorden.

Reacties (19)

#1 Inkwith Barubador

Ik mis hier iets: wat voor niet wetenschappelijk aangetoonde middelen gebruiken tuinders nu dan?

En punt twee: je concludeert dat alleen middelen met een doodskop mogen, maar ik zie nergens waarop die conclusie gebaseerd is. Het is alleen maar jouw aanname.

De impliciete suggestie is: biologisch = goed, chemisch = fout. Maar dat maak je dus ook niet hard.

Kort gezegd: dit stuk ontbeert zoveel informatie dat ik er niets mee kan.

 • Volgende discussie
#1.1 perik - Reactie op #1

@1. Zeep, magere melk, bier, zeewier, bijenwas, knoflook.

#1.2 Inkwith Barubador - Reactie op #1.1

Oh, en dat gaan ze dus allemaal uit de handel nemen? Opmerkelijk.

#1.3 Harm - Reactie op #1.2

Nee, ze gaan de bestrijdingsmiddelen uit de handel nemen die op dat soort producten zijn gebaseerd, zodat je ze weer zelf in de keuken moet brouwen.

#2 Taco Zip

Tijd om eens na te gaan waar de dames en heren wetenschappers van dit college zoal hun belangen hebben.
Hebben ze een commissariaatje bij een bio-tech firma? Of zijn ze toevallig houder van patenten van gewasbeschermingsmiddeltjes?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Martijn - Reactie op #2

Kan je zo navragen, daar gelden strenge regels voor.

Hebben ze een commissariaatje bij een bio-tech firma?

Als het een puur biotechbedrijf is, is dat niet echt van belang voor hun functioneren in een club die over bestrijdingsmiddelen gaat. Er zijn wel veel grote agrotechnische bedrijven die beiden doen.

#3 Spam

Dan gebruik je het toch niet om je gewas te beschermen, maar om de smaak te verbeteren of de opbrengst te verhogen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ReinoutS

Een paar dagen geleden submitte ik deze (niet geplaatste) link:
http://www.bijenstichting.nl/index.php/nieuws/actie-rub-moet-blijven
Dit gaat over hetzelfde onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Harm

Grappig, alleen echte chemische gifstoffen worden nog toegelaten.
Daar zal Monsanto wel weer achterzitten.

Bewezen effectief – we killed thousands in Vietnam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Martijn - Reactie op #5

Even credit where credit is due: met zijn Bt-katoen heeft Monsanto het pesticidegebruik in die vorm van landbouw erg weten terug te brengen:
“Bt cotton has reduced pesticide applications by 50%, with the largest reductions of 70% occurring in the most toxic types of chemicals. Results of fixed-effects Poisson models confirm that Bt has notably reduced the incidence of acute pesticide poisoning among cotton growers. These effects have become more pronounced with increasing technology adoption rates. Bt cotton now helps to avoid several million cases of pesticide poisoning in India every year, which also entails sizeable health cost savings.”

Daar staat tegenover dat die hele Roundup Readyproductlijn nogal tot “spuit maar raak” taferelen heeft geleid.

#5.2 Harm - Reactie op #5.1

Monsanto’s Bt Cotton Kills the Soil as Well as Farmers
http://www.i-sis.org.uk/BtCottonKillsSoilandFarmers.php

Bt cotton has failed admits Monsanto
http://indiatoday.intoday.in/story/Bt+cotton+has+failed+admits+Monsanto/1/86939.html

Colombian cotton growers want to sue Monsanto
http://www.colombiareports.com/colombia-news/economy/4472-colombian-cotton-growers-want-to-sue-monsanto.html

U.S. Subsidizes Brazilian Cotton to Protect Monsanto’s Profits
http://www.commondreams.org/view/2011/04/08-8

EPA Fines Monsanto for Selling Mislabeled GM Cotton in Forbidden Areas
http://www.celsias.com/article/epa-fines-monsanto-selling-mislabeled-gm-cotton-fo/

President Obama has taken his team of food and farming leaders directly from the biotech companies and their lobbying, research, and philanthropic arms:

Michael TaylorMichael Taylor – former Monsanto Vice President, is now the FDA Deputy Commissioner for Foods.

Roger BeachyRoger Beachy – former director of the Monsanto-funded Danforth Plant Science Center, is now the director of the USDA National Institute of Food and Agriculture.

Islam SiddiquiIslam Siddiqui – Vice President of theMonsanto and Dupont-fundedpesticide-promoting lobbying group, CropLife, is now the Agriculture Negotiator for the US Trade Representative.

Rajiv Shah – former agricultural-development director for the pro-biotech Gates Foundation (a frequent Monsanto partner), served as Obama’s USDA Under Secretary for Research Education and Economics and Chief Scientist and is now head of USAID.

#6 Inkwith Barubador

Zeep, magere melk, bier, zeewier, bijenwas, knoflook zijn ook chemische middelen. Sterker nog, we zijn zelf ook volledig gemaakt van chemische middelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 perik - Reactie op #6

Klopt, alles is chemie. Toch dopen paprikasnijders na iedere plant oogsten hun handen liever in magere melk dan in jodium of Dettol. Magere melk blijkt effectief om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Het wordt vooral gebruikt in de paprikateelt. Zowel de biologische als de reguliere teelt.

Het probleem met deze maatregel is echt groter dan dat kruidenvrouwtjes hun natuurlijke middeltjes niet meer mogen gebruiken. Vooral in de reguliere voedingstuinbouw onder glas heeft het grote gevolgen. Omdat daar veel plagen bestreden worden met natuurlijke vijanden kun je maar heel beperkt en hooguit pleksgewijs met chemische middelen werken. Ga je spuiten, dan gaan je roofmijten dood. Of je bijen. En dat wil je niet. Dus zoek je naar amdere manieren om schimmels, virussen en ander gespuis in de hand te houden. Dat doe je met klimaatinstellingen (rv, temp, licht etc) en door middelen te zoeken die niet schadelijk zijn voor het biologisch evenwicht in de kas, maar wel effectief. En dat is nog geen besliste race.

#7 bvdbos

Wat een bullshit-verhaal in de toelichting van het besluit van het college . Op basis van artikel 29 van verordening 1107/2009 van het EP zouden een hele lijst gewasbeschermingsmiddelen die vroeger onder de RUB vielen nu niet meer zijn toegestaan (zout, bier, spiritus/zeep, CO2-gas, in water opgeloste suiker, zand, bijenwas, zeewier, knoflook etc). Daar gaat de biologische landbouw!

Echter, artikel 18 van de genoemde verordening stelt duidelijk:
“Bepaalde stoffen die niet voornamelijk als gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt, kunnen van nut zijn voor de bescherming van planten, maar het economische belang van de indiening van een goedkeuringsaanvraag kan beperkt zijn. Daarom moeten specifieke bepalingen garanderen dat dergelijke stoffen, indien het risico aanvaardbaar is, ook kunnen worden goedgekeurd om voor de bescherming van planten te worden gebruikt.”

Ook artikel 20 geeft deze mogelijkheid:
“In bepaalde lidstaten zijn niet-chemische, voor de gezondheid
van mens en dier, en voor het milieu aanzienlijk veiligere bestrijdings- of preventiemethoden vastgesteld, die voor bepaalde vormen van gebruik algemeen worden toegepast. In uitzonderlijke gevallen moeten de lidstaten ook de mogelijkheid hebben om bij het verlenen van een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen een vergelijkende evaluatie uit te voeren.”

Artikel 29 waarborgt het vrij verkeer van goederen dus eea is inderdaad een economisch verhaal. Maar artikel 9 is hierin het duidelijkst: het gaat om de handel.

De verordening stelt zelf in artikel 12 dat de toelatingsprocedure veel werk zal vergen en stelt in artikel 18 impliciet dat dit voor alternatieve stoffen niet rendabel zal zijn.

Verderop in de toelichting wordt de tekst zelfs ronduit leugenachtig: “Een gewasbeschermingsmiddel met een werkzame stof die niet is geplaatst, mag niet op de markt worden toegelaten en zal worden ingetrokken.”

Tot morgen (6 weken na 27 januari 2012) kunnen belanghebbenden bezwaren indienen bij het college!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Martijn

Alsof boeren en tuinders gewoon om populair te doen hun opbrengst in de waagschaal zouden stellen door het gebruik van middelen waarvan ze niet uit jarenlange ervaring de werkzaamheid hebben kunnen vaststellen.

Even los van het al dan niet terecht zijn van het besluit van het CTGB: dit is een kulargument dat door alle kruidenvrouwtjes, sterrenwichelaars en spiritualistische genezers wordt gebruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Olav - Reactie op #8

Wat dat betreft moet je eens een kijkje nemen bij “biologisch-dynamische” boeren (dus niet de gewone biologische landbouw). Je lacht je slap.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 perik - Reactie op #8

Trial & error. In de voedingstuinbouw onder glas wordt vrij nauwkeurig geregistreerd. (omdat men naast tuinder ook vaak stroomleverancier is, probeert men de maximale opbrengst aan stroom – met als restprodukt warmte en CO2 voor de planten – en groente te calculeren) Die nauwkeurige registratie biedt een hele goede basis om een seizoen lang een natuurlijk middel of een teeltmethode te testen. Het wemelt van de handelaren in allerlei ‘biologische preparaten’, maar de meesten vallen binnen één teeltseizoen door de mand.

 • Vorige reactie op #8
#9 bvdbos

zienswijze ingediend bij [email protected]:

Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
P.A.E. van Erkelens, Plv. voorzitter.
Postbus 217
6700 AE Wageningen

Geachte heer Erkelens, geacht college,

Op 27 januari 2012 maakte u bekend (bron) dat u voornemens bent de toelating van een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen van de zogenaamde RUB-lijst in te willen trekken. Dit aangezien dit voor zou worden geschreven door Europese regelgeving, specifiek Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement. De stoffen waarvoor de toelating wordt ingetrokken zijn onder andere zout, bier, spiritus/zeep, CO2-gas, in water opgeloste suiker, zand, bijenwas, zeewier, knoflook etc, de zogenaamde huis-tuin-en-keuken middelen waarvan door eeuwenlange ervaring het nut en de onschadelijkheid is bewezen. Sterker nog, deze middelen zijn op zichzelf veelal toegelaten voedingsmiddelen voor consumenten.

Juist voor de middelen zoals deze op de RUB-lijst (nog) worden gehanteerd zijn in de verordening specifieke vrijstellingen opgenomen in de vorm van artikel 20 en met name artikel 18. In uw besluit gaat u volkomen voorbij aan deze uitzonderings-positie. Hieruit kan worden geconcludeerd dat uw afweging om de toelating in te trekken niet op een goede gronden heeft plaatsgevonden.

De middelen van de RUB-lijst betreffen veelal middelen die in de biologische land- en tuinbouw worden gebruikt. Door de toelating voor deze middelen in te trekken wordt de biologische tuinbouwsector onevenredig hard getroffen wat een verstorende marktwerking tot gevolg zal hebben. Nu mag het instandhouden van een markt niet tot gevolg hebben dat consumenten of gebruikers worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s doch, gezien de eeuwenlange ervaring met deze middelen zal ter onderbouwing van het intrekken van de toelatingen een ongekeerde bewijslast moeten gelden. U zult derhalve moeten aantonen dat er zwaarwegende redenen zijn om de toelating in te trekken.

Zoals ondermeer artikel 18 van de verordening stelt is het aanvragen van een toelating op basis van de verordening een tijdrovende en kostbare procedure die, voor de middelen van de RUB-lijst, economisch niet rendabel zal zijn.

Concluderend ben ik van mening dat uw besluit is gebaseerd op een verkeerde althans onvolledige lezing van de Europese regelgeving en wil ik u derhalve verzoeken uw besluit in te trekken.

Met vriendelijke groet,

naam

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Martijn - Reactie op #9

Nette brief. Ben benieuwd wat ze zeggen over dat negeren van de toegelaten uitzondering in artikel 18.