Twitter censureert

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Twitter heeft aan het begin van dit jaar al aangekondigd dat het bedrijf uitingen die in strijd zijn met de nationale wetten eigenhandig zal gaan verwijderen. Zonder tussenkomst van een rechterlijk oordeel over omstreden uitingen. Een privatisering van de censuur dus. Nu komen de eerste voorbeelden daarvan in de publiciteit.

Op verzoek van de politie in Hannover heeft Twitter het account van een neonazigroep afgesloten. De groep is door de regering van de deelstaat Niedersachsen verboden. Alle uitingen van de neonazi’s, inclusief de mascotte Abschiebär  moeten uit de openbaarheid worden verwijderd. In december stuurde de groep een videofilm aan de minister voor Sociale Zaken Aygül Özkan (CDU) waarin iemand in berenkostuum de Hitlergroet brengt bij een aantal Döner Kebab zaken in Hannover. Zowel de minister als de restauranthouders hebben deze video als zeer bedreigend ervaren tegen de achtergrond van de door neonazi’s gepleegde “dönermoorden“, die eind vorig jaar in de publiciteit kwamen. De groep wordt gezien als openlijk nazigezind en vijandig tegenover buitenlanders. In Duitsland is het eenvoudiger dan in Nederland om dergelijke groepen gewoon te verbieden.

In Frankrijk gaat Twitter op verzoek van Joodse studenten aanstootgevende antisemitische berichten verwijderen.Volgen de advocaat van de studenten heeft Twitter toegezegd in actie te komen als de studenten een in hun ogen antisemitisch bericht signaleren. “We hebben een spontane toepassing van de Franse wet bekomen, waardoor er geen gerechtelijk bevel nodig is voor de verwijdering van een boodschap met manifest onwettige inhoud”, zegt hij.

In het Franse geval zou Twitter -als dit klopt- dus zeer ver gaan. In een onderonsje tussen aanstoot nemende burgers en een media-bedrijf worden in Frankrijk grenzen gesteld aan de uitingsvrijheid. Dit is geen respect voor de nationale wet, maar een overtreding ervan zou ik zeggen.

Bij de Duitsers ligt het wat anders. Hier gaat het niet om specifieke uitingen maar om alle uitingen van een zender. De overheid heeft die zender na een gedegen onderzoek en geheel volgens de bepalingen in de Duitse c.q. Niedersachsische wetgeving verboden. En vervolgens wordt Twitter gemaand alle uitingen van deze zender onmogelijk te maken. Toch kunnen ook hier vragen worden gesteld bij de afsluiting van het twitteraccount. Zijn alle uitingen van een organisatie die door de overheid verboden is strafbaar? Een rechterlijk oordeel over de strafbaarheid van de omstreden video,bijvoorbeeld, wordt nu gepasseerd door een algeheel verbod van de organisatie om ook maar iets te laten horen. Twitter gaat daar in mee, moet daar misschien ook in meegaan om in Duitsland overeind te blijven. Maar met het afsluiten van dit account gaat Twitter wel verder dan wat het bedrijf aan het begin van dit jaar aankondigde: uitingen die in strijd zijn met de nationale wet verwijderen. Hier wordt een groep verwijderd. Zo raakt het particuliere bedrijf verwikkeld in een politiek conflict. En kiest het partij. De vraag is welke kant het in de toekomst gaat kiezen als het hier of elders betrokken wordt in politieke conflicten. En of het passeren van een publiekrechtelijke weg de trend wordt bij deze steeds meer macht verwervende particuliere bedrijven.

0

Reacties (17)

#1 Prediker

Twitter censureert antisemitische uitlatingen en neonazigroeperingen weg. Tja, op de een of andere manier vind ik dat nog geen reden voor alarm.

 • Volgende discussie
#2 NietJeZus

Ik vind het vreemd dat die antisemitische uitlatingen apart worden benoemd – waarom niet racistische opmerkingen in het algemeen?

Daarnaast, Twitter is natuurlijk niet het enige middel op internet om berichten de wereld in te slingeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 lapis

Als je ‘aanstootgevende‘ berichten gaat verwijderen, dan laat je het aan maatschappelijke groepen om te bepalen waar ze al dan niet aanstoot aan nemen. De boodschap die Twitter hiermee afgeeft is dan ook een bedenkelijke. Moslims zouden kunnen stellen dat ze aanstoot nemen aan tweets waarin de profeet Mohammed wordt beledigd, en als hier geen gehoor aan wordt gegeven zouden ze zich terecht kunnen ergeren aan de dubbele moraal. Natuurlijk is het aan Twitter om te bepalen wat ze ‘terechte‘ aanstoot vinden, maar hiermee stimuleren ze alleen maar de opkomst van een halal versie van Twitter en daarmee de verdere balkanisering van het internet. Hetzelfde geldt voor Facebook en Google (vooral als eigenaar van Youtube).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dyneaus

@Niet Jezus

wat racistisch/godslasterlijk/discriminerend/etc is en wat niet….daarover verschillen de meningen nogal. De werkelijkheid leert tot nu toe is dat daar veel teveel onder geschaard wordt.

Bovendien is er geen recht om niet gekwetst te worden imho.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 rc

ik vind het fascinerend dat het in america wel kan om racisme, fascisme, antisemitisme, holocaust ontkenning toe te staan en in europa niet. die hitler angst is wel eenvoudig te begrijpen, maar die hang naar anti-democratische extremen van de europese bevolking is toch eigenaardig, of het nou koningshuizen, communisme, fascisme, antisemitisme, anti-islam, anti-marokkaan, het is des europese bevolkings eigen. maar misschien wordt het gevaar van die extremen in europa wel overtrokken hoor. aangezien twitter een prive onderneming/cafe is mogen ze natuurlijk alles verbieden en toelaten wat ze willen imo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lachesis

‘Zo raakt het particuliere bedrijf verwikkeld in een politiek conflict. En kiest het partij. De vraag is welke kant het in de toekomst gaat kiezen als het hier of elders betrokken wordt in politieke conflicten. ‘

Hier heeft de schrijver het, naar mijn mening, mis. Het verbod is uitgesproken door een (onafhankelijke) rechter. Politiek heeft geen enkele invloed gehad op die uitspraak. (of je moet van menig zijn dat Duitse rechtspraak niet onafhankelijk is).

Door het verbod kan de groepering/rechtspersoon geen uitspraken meer doen en dan is het afsluiten van een account van de groepering niet meer dan een logisch vervolg op de uitspraak.

In Nederland is na het rechtelijke verbod van MARTIJN met die uitspraak de website uit de lucht gehaald. Ik vind dat hetzelfde als een Twitter account verwijderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: Je zou een heel goed punt hebben gehad, als inderdaad een rechter de betreffende vereniging had verboden en niet een minister van een deelstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lachesis

@7: Waar staat dit? Haal ik niet uit het artikel.

Als je gelijk hebt dan trek ik de eerste twee alinea’s in.
De rest weet ik niet, ligt eraan welke basis de minister gebruikte voor het verbod.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Grolschje

Sargasso censureert antisemitische en neonazistische comments ook weg. Volgens mij doen vrijwel alle websites dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jos van Dijk

#6 en #7 Ik ga er van uit dat het verbod van de “vereniging” waar het hier om gaat gebaseerd is op een juiste toepassing van de Duitse wet en dat het voor de rechter stand houdt. Wat ik ter discussie stel is het volledig afsluiten van alle communicatie van de groep. Bedreiging van – in dit geval- Duitsers met een Turkse achtergrond lijkt mij in de gegeven context (de “dönermoorden”) strafbaar, maar laat de rechter zich dan uitspreken over deze specifieke uiting. Zoals het nu in Duitsland gaat wordt de ideologie op zich verboden, wat in feite onmogelijk is. Vanuit het Duitse verleden kan ik me er alles bij voorstellen, maar het is toch vooral symboliek. Zeker als je nu achteraf moet constateren dat de bescherming tegen gewelddadige acties van mensen die deze ideologie aanhangen onvoldoende is geweest.
Martijn is voor de Nederlandse situatie een vergelijkbaar voorbeeld. Over deze zaak is dan ook het laatste woord nog niet gezegd: http://freeflowofinformation.blogspot.nl/2012/07/beroep-tegen-uniek-vonnis.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jos van Dijk

#9 Dat vind ik ook een lastig punt. Websites mogen natuurlijk fatsoensregels stellen. Ik denk dat niemand daar problemen mee heeft. Als je te veel onfatsoen tegen komt ga je de site mijden. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar wat is antisemitisme, wat is neonazisme? Daar kan nogal verschillend over worden gedacht. Het risico van een geheel eigen subjectieve invulling van deze begrippen is groot. Of, zoals vaak gebeurt, het zekere voor het onzekere nemen en alles wat je niet zint wegpoetsen. Ik heb daar wel moeite mee. We hebben een rechtsstaat met wetten en rechters. Ik zou er de voorkeur aan geven dat in dat kader de grenzen worden gesteld. Maar praktisch gezien zie ik dan nog niet direct een oplossing voor het beheer van websites. Daar zullen we het denk ik toch moeten doen met de fatsoensregels. Ik hoop dan wel dat ze niet al te streng worden geïnterpreteerd. Het belemmeren van uitingen langs deze weg zal net als bij het ingrijpen van Twitter een “chilling” effect hebben met zelfcensuur als gevolg. En dat is precies de reden waarom we toch alert moeten blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Henk van S tot S

Blijft voor mij de vraag:
Doet Twitter dit “van harte”.
Wat staat er in hun voorwaarden.
Verder……
Als ik Twitter bezat verwijderde ik dergelijke troep ook van mijn eigendom; dan maar ondemocratisch ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lachesis

@11 en @12

De ‘vereniging’ is en dit geval verboden niet alleen om een paar uitspraken op het internet. Dit heeft niets te maken met ‘het zekere voor het onzekere nemen en alles wat je niet zint wegpoetsen’ zoals jij schrijft.
Persoonlijk zie ik liever dat een rechter, aan de hand van de wet, bepaald of een groep verboden moet worden, maar kennelijk is er in Duitsland democratisch besloten om dit aan een minister over te laten. Nogmaals, mijn voorkeur is het niet.

Ik weet dat het verbod van MARTIJN nog niet onherroepelijk is. Waar het mij om gaat is wat er volgt op een verbod. O.a. dat een website uit de lucht wordt gehaald. En in die lijn vind ik het sluiten van een Twitter account een logisch vervolg.

Als een rechter over elke strafbare uitlating van een organisatie moet oordelen, kost dat gewoon te veel tijd. Wanneer een organisatie systematisch strafbare uitlatingen doet dan vind ik het voor de hand liggen dat een organisatie op een gegeven moment verboden wordt, zowel in het geval van MARTIJN als de neonazi groep.

Je vraagt je af in je stuk: ‘Zijn alle uitingen van een organisatie die door de overheid verboden is strafbaar?’
Het antwoord is ja, en niet om wat ze uiten, maar omdat de organisatie verboden is. De verboden organisatie voert een handeling uit en dat mag niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Petra

In Frankrijk is bij mijn weten nu de hashtag #unbonjuif onzichtbaar. Ik ben daar niet voor. Laat internet zijn werk maar doen net zoals het onder #muslimrage deed.

@13 Als je benieuwd bent wat er in de voorwaarden van twitter staat dan lees je die toch gewoon?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk van S tot S

@15
Quote:
“Dan lees je die toch gewoon?”
Misschien ook een linkje bij je vriendelijke advies?

Maar dat bedoelde ik niet:
Twitter zelf “mompelt” wat onduidelijks over “Unlawful Use” (en voor de “kleine lettertjes” kon ik zo snel geen link vinden)

Ik bedoelde eigenlijk dat niemand het er in de commentaren over had, maar ik wordt vaak terecht beschuldigd van nogal “cryptische opmerkingen” ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@8: Staat in de 2e zin van de 2e alinea. Verdere bevestiging achter de link verboden.

 • Vorige discussie