1. 1

    We zien dat in ons volkslied, ‘de koning van Spanje heb ik altijd geëerd’.
    De realiteit was dat de Vader des Vaderlands die koning wilde afzetten omdat hij zich niet gedroeg zoals een goede koning betaamde.

    Verder in het Friese volkslied wat het Friese bloed (Duits bloed is al heel lang niet meer acceptabel) oproept tot bruisen en koken.

    Nu neemt geloof ik niemand volksliederen nog serieus, behalve in de VS, waar het idee van ‘bêste lân van ierde’ nog welig tiert, helaas.