Teeven rotzooit maar wat aan met de veiligheid

Fred Teeven (Foto: Flickr/roel1943)

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid & Justitie – ik blijf het een Orwelliaanse naam vinden – wil dat TBS’ers die tijdens verlof proberen te ontsnappen, een strafbaar feit plegen tijdens verlof of zich aan begeleiding onttrekken minimaal een jaar geen verlof meer krijgen.

Er zijn tot nu toe dit jaar 31 TBS’ers die in deze categorie vallen, tegen 24 vorig jaar. Geen nieuwsrubriek meldt op hoeveel verloven dat in totaal is en of het vooral om een dagje te laat terug zijn ging of tijdens verlof verkrachten en moorden. Strafpunten voor de Nederlandse journalistiek.

Maar dat is niet waar het me om gaat. Het gaat me om wat Teeven als motivatie voor zijn voorgestelde maatregel geeft. Hij zegt dat hij ‘het imago van TBS wil verbeteren’ en dat hij ‘denkt dat de maatregel voor TBS’ers een afschrikwekkend effect heeft.’ Tamelijk schokkende uitspraken.

TBS is een maatregel die wordt opgelegd aan mensen die (mede) als gevolg van een psychiatrische stoornis een misdaad plegen. Het is de bedoeling ze te behandelen om zo te zorgen dat ze het niet weer doen. Daarvoor moet de beste mogelijke behandeling worden toegepast, zowel in het belang van de TBS’er als in het belang van de samenleving. Het is niet de bedoeling dat een staatssecretaris zonder enige achtergrond in de psychiatrie dat gaat doorkruisen met maatregelen waarvan hij denkt dat ze een afschrikwekkend effect hebben en waarvan hij hoopt dat ze het imago verbeteren. Het hele idee dat imago überhaupt een rol zou moeten spelen bij een medische behandeling is volkomen absurd. Chemotherapie heeft ook een kutimago. Terecht. Maar het werkt wel.

Als Teeven gaat sleutelen aan TBS dan hoort hij dat de doen op basis van advies van mensen die er verstand van hebben en de laatste wetenschappelijke inzichten, niet op basis van eigen onderbuikgevoel. Kort gezegd: Teeven moet weten.

Voor hetzelfde geld heeft het strenger maken van TBS juist een averechts effect. Het is nu al een gegeven dat veel verdachten kosten wat het kost proberen te voorkomen in de TBS terecht te komen, omdat de duur daarvan niet van te voren bekend is. Gevangenissen vol onbehandelde psychiatrische patiënten die na hun straf hoe dan ook vrij komen, daar wordt de samenleving ook niet veiliger van. Teeven veronderstelt ook een wel zeer rationele reactie op zijn prikkel van mensen van wie vaststaat dat ze nog minder rationeel zijn dan het gros van de bevolking. Maar inderdaad, het zou ook fantastisch kunnen werken. Dan heeft Teeven gegokt met onze veiligheid en toevallig gewonnen. Willen we dat de staatssecretaris dat soort gokken waagt?

Teeven wil met zijn maatregel een signaal afgeven. Dat geeft hij, maar niet het signaal dat hij denkt te geven. Want wat Teeven nu naar ons signaleert is: “Ik rotzooi maar wat aan, zonder te weten of ik de samenleving echt veiliger maak.” Dit er weer eentje voor dossier ‘truthiness’.

 1. 1

  ”Het is niet de bedoeling dat een staatssecretaris zonder enige achtergrond in de psychiatrie dat gaat doorkruisen met maatregelen waarvan hij denkt dat ze een afschrikwekkend effect hebben en waarvan hij hoopt dat ze het imago verbeteren.”

  The truth comes from the gut. Je weet tog!

 2. 2

  Het gaat me om wat Teeven als motivatie voor zijn voorgestelde maatregel geeft. Hij zegt dat hij ‘het imago van TBS wil verbeteren’ en dat hij ‘denkt dat de maatregel voor TBS’ers een afschrikwekkend effect heeft.’

  Teeven blijft een soort protestantse reclamehippie uit de jaren ’60 die meent dat een maatregel voor beide kanten voordeel moet hebben en dat je met de kreet ‘imagoverbetering’ het beter verkoopt. Terwijl het gewoon gaat om straf en veiligheid. Dat laatste zou genoeg moeten zijn om de maatregel door te voeren.

 3. 4

  @2: Als ik het goed begrijp heb jij wel informatie waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregel de veiligheid vergroot? Laat maar zien!

  @3: Ik veronderstel altijd pas doordacht cynisme als bewezen is dat het geen domme losse flodder is.

 4. 5

  @4: Geen verlof voor TBS’ers die een strafbaar feit gepleegd hebben tijdens verlof = geen mogelijkheid meer van recidive = verhoogde veiligheid.

 5. 6

  Wow… een afschrikwekkende werking? Het feit dat ze na hun verlof terug moeten naar de kliniek en niet weten, wanneer ze ooit weer vrij zullen zijn, en dat hun acties de TBS tijd met jaren gaat verlengen, is niet afschrikwekkend genoeg?

  En dat wordt nu opgelost door per decreet een paar verlofdagen in te trekken, die na zo´n actie ook nu al ingetrokken worden?

  Een mooie actie voor de bühne dus, maar niet erg effectief, tenzij het de bedoeling is TBSers die een uurtje te laat terugkomen, hard te straffen voor die misdaad van het te laat komen.

 6. 8

  @5: Dat is primair het effect. Maar er kunnen zomaar secundaire effecten optreden die dat veiligheidseffect teniet doen. Dat verlof is onderdeel van het behandelplan dat moet leiden tot oplossen van de ziekte die de problemen veroorzaakte. Dat wordt nu doorkruist door Teeven. En dat is maar één mogelijk probleem.

  Kortom: Teeven kan maar beter aantonen dat hij de veiligheid verbetert ipv verslechtert (of gelijk laat). Hard onderbouwde maatregelen, niet van die slappe rechtse feel good politiek van “Oh, oh, wat sluiten we de boefjes lang op!” zonder te weten of het er ook echt werkt. Assumption is the mother of all fuck-ups.

 7. 9

  @5 Zou kun je iedereen die de wet overtreedt wel opsluiten en de sleutel weggooien. Door rood gereden? Dat is een poging tot doodslag. Wat als er iemand was overgestoken; In het cachot!

  Zo wordt het niet alleen veilig, maar ook stil op straat.

 8. 10

  @9: En toch en toch. Ik denk dat Nederland er veel veiliger op wordt als we verkeersovertreders allemaal (en voor velen terecht) als TBS-ers behandelen. Gewoon allemaal in behandeling tot dat kleine pikkie van ze gegroeid is en ze geen compensatie meer in het gaspedaal zoeken.