Energie in gebouwde omgeving quoteren of beprijzen

Het nieuwe woningmarktakkoord en recente weerstand in de Tweede Kamer tegen energielabels voor huizen zijn een goede aanleiding het energiebeleid voor de gebouwde omgeving eens stevig op de schop te nemen. Sommigen weten het nog: toenmalig premier Den Uyl die tijdens de oliecrisis van 1973 met een zorgelijk gezicht verklaarde dat het nooit meer zou worden zoals het was en opriep de gordijnen te sluiten. Sindsdien wordt er geknobbeld op manieren om de gebouwde omgeving energiezuiniger te maken. Er is een bonte stoet aan plannen en maatregelen voorbijgetrokken, uiteenlopend van softe convenanten en akkoorden met lagere overheden via task forces en stuurgroepen, tot en met normstelling, verplichtingen en heffingen. Ze zijn afkomstig van overheden, bouw- en installatiebedrijven, milieuorganisaties, woningbouwcorporaties, Europa, of van coalities van twee of meer van deze organisaties. De nieuwbouw is er de in de afgelopen jaren flink zuiniger op geworden, maar de bestaande bouw blijft problematisch. Voor veel huishoudens is de energierekening een forse last. Dat alleen al is een reden om effectieve beleidsmaatregelen te zoeken.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Moet de echte bouwklap nog komen?

DATA - Het gaat slecht met de huizenmarkt. Maar de grote klap moet misschien nog komen. 

Het is bekend dat de huizenmarkt muurvast zit – no pun intended. Maar het wordt nog interessanter als we kijken naar de verleende bouwvergunningen. Die geven immers een hele duidelijke indicatie over de aankomende bouwactiviteiten. Het CBS heeft zojuist de cijfers tot maart van dit jaar bijgewerkt. De jaarcijfers zien er onheilspellend uit. Het aantal verleende bouwvergunningen voor koopwoningen daalde met bijna dertig procent. Zelfs huur – relatief stabiel – daalde met tien procent (tegen bijna twintig het jaar ervoor).

De jaarmutaties

De bouwsector zit er mooi mee in zijn maag. Van onze collega’s van ANP:

Voor de bouwsector is de ontwikkeling een probleem, zo zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland, de vereniging van bouwbedrijven. ,,De markt is de afgelopen jaren volledig ingezakt door de crisis. Vooral corporaties bouwden nog. Maar de problemen met en bij Vestia en het feit dat de huren niet verhoogd worden, zorgen ervoor dat ook zij de hand op de knip houden.’’

Bouwend Nederland verwacht dat het aantal aanvragen voor huurwoningen nog verder terugloopt. ,,Het is vaak zo dat de bouw van sociale huurwoningen deels ‘geholpen’ wordt door opbrengsten van duurdere nieuwbouwkoopwoningen in hetzelfde nieuwbouwplan. Als die laatste categorie voor driekwart of meer verdampt, zoals nu het geval is, wordt het ook lastig om sociale huur te bouwen.”

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.