Scheikundige trekt paper uit 1955 terug

In de New York Times van gisteren een hartverwarmend voorbeeld van wetenschappelijke zelfkastijding voor een hoger doel: het tegengaan van het pseudowetenschappelijke geëmmer van creationisten. Homer Jacobson, een scheikundige aan Brooklyn College, heeft een paper teruggetrokken dat hij oorspronkelijk publiceerde in 1955. Het paper getiteld Information, Reproduction and the Origin of Life in de American Scientist behandelde de chemische samenstelling van de aarde miljarden jaren geleden. In het paper uitte Jacobson twijfels of de voor leven benodigde aminozuren wel op natuurlijke wijze gevormd konden worden.

Het paper werd indertijd weinig gelezen en geciteerd en professor Jacobson was het alweer een beetje vergeten totdat hij zichzelf Googlede en ontdekte dat creationistische sites als darwinismrefuted.com en Evolution-facts.org zijn paper gebruikten om de evolutietheorie te ondermijnen. De scheikundige was hier allesbehalve blij mee en bij herlezing van zijn paper bleek dat zijn aannames en gevolgtrekkingen niet klopten. Jacobson deed dus wat in de wetenschap het enige juiste is (maar te weinig wordt gedaan) hij trok zijn paper terug. In de begeleidende brief schrijft hij: ?I am deeply embarrassed to have been the originator of such misstatements.?

Op deze manier deelt Jacobson een dubbele klap uit aan de creationisten. Niet alleen ontneemt hij ze een argument voor hun onzin, hij laat ook zien dat de wetenschap intrinsiek in staat is zichzelf te corrigeren en door middel van het maken en leren van fouten steeds dichterbij de beschrijving van de werkelijkheid te komen. Dit duidelijk in groot contrast tot religie.

 1. 1

  Duidelijk, helder stukje met een conclusie die ik zeker ondersteun.

  Ik zou er een ingezonden brief naar het Nederlansch Dagblad en of Reformatorisch dagblad van maken… ;)

 2. 2

  Terugtrekken is idd een goed idee. Hij zal vast later papers hebben geschreven die de conclusies uit erdere paper teniet doen, maar dat merken de creationisten natuurlijk niet op.

 3. 4

  @2:uiteraard, ze kijken wel uit.

  Ergens verder in dat NY Times stuk zegt Jacobson dat hij niets tegen religie heeft, maar dat ze niet moeten gaan zitten claimen dat wetenschappers niet zeker weten of de evolutie de mens wel of niet voortgebracht heeft.

  De reli’s proberen met sciency termen als Creationisme en Intelligent Design en dit soort ‘referenties’ voor te doen alsof wat ze denken niet slechts religie, maar ook echt een wetenschap is. Op die manier kan het de klaslokalen van de VS (en als het aan sommige ex-ministers ligt ook van Nederland) terechtkomen.

  Heel prettig dus als de reli’s een keer de deksel op de neus krijgen :)

 4. 5

  Net de God Delusion van Dawkins aan het herlezen. Ik zou dat hele boek hier wel willen citeren, maar het punt dat nu bovenkomt is dat het opmerkelijk is dat creationisten graag wetenschap en wetenschappers gebruiken om hun claims te ondersteunen, maar als wetenschappers laten zien dat aan de waarheid van religieuze geschriften getwijfeld moet worden men ineens niet thuis geeft.

 5. 6

  Ik vraag me helaas wel af of het zal helpen. Men blijft het waarschijnlijk gewoon aanhalen alsof er niets veranderd is. Er zijn ook zat onderzoeken die op wetenschappelijke wijze racisme wouden bewijzen onder uitgehaald en toch zie je dan alleen op een website over racisme dat onderzoek nog staan als “het bewijs”. Ik kan mij zo voorstellen dat, dat hier ook zo zal zijn.

  Gewoon negeren wat je niet wilt horen en wel laten zien wat je wel wilt horen.

 6. 7

  Creationisme is niets anders dan de oude schepping in nieuwe zakken.
  De Britse astrofysicus Fred Hoyle rekende al voor dat leven, wat dat ook is, hij bedoelde de meest eenvoudige aminozuurmoleculen, nooit toevallig hebben kunnen ontstaan, ons zonnestelsel bestaat er eenvoudig te kort voor.
  Hoyle’s filosofie sluit aan bij de mijne, het heelal is oneindig in ruimte en tijd, er was nooit een begin.
  Voor wezens als wij die er maar heel kort zijn is het moeilijk voorstelbaar dat er dingen zijn zonder begin en zonder ruimtelijk eind.
  Overigens bestaat wetenschap uitsluitend uit theorieën waarvan nog niet is aangetoond dat ze onzin zijn.
  Je kunt niet bewijzen dat een theorie juist is, alleen maar dat die niet juist is.
  Wetenschappelijke vooruitgang bestaat in het aantonen dat geaccepteerde theorieën onjuist zijn; Einstein in 1905 poneerde dat tijd en afstand niet absoluut zijn.
  Het duurde tot 1917 voor men dat accepteerde.
  Einstein op zijn beurt heeft nooit geaccepteerd dat Bohr in de deriger jaren oorzaak en gevolg afschafte.

 7. 8

  Hoyle? De atheïst die de creationisten een kanon gaf om mee te schieten dat nog steeds gebruikt wordt ondanks dat zijn theorie goeddeels omvergeschopt is?

  Hoyle zei dat de kans dat leven spontaan zou ontstaan ongeveeer even groot is als dat een tornado die over een vuilnisbelt zou gaan een 747 zou creeëren. Ondenkbaar dus. Hij maakte een aantal fouten in z’n redenatie, onder andere de volgende:

  Hij berekende de kans op het ontstaan van een moderne proteïne of zelfs bacterie door toeval, zonder er rekening mee te houden dat er tussenstadia zouden kunnen zijn geweest.

  Hij berekende de waarschijnlijkheid op basis van achtereenvolgende experimenten (alsof er slechts één experiment tegelijk gedaan werd) in plaats van parallel (op vele werelden tegelijkertijd).

 8. 9

  @Pokey: Hoezeer ik je conclusie onderschrijf dat papers vaak misbruikt worden door creationisten, met deze zin:

  ”hij laat ook zien dat de wetenschap intrinsiek in staat is zichzelf te corrigeren en door middel van het maken en leren van fouten steeds dichterbij de beschrijving van de werkelijkheid te komen.”

  vind ik dat je iets te ver gaat: over het (chemisch) ontstaan van het eerste leven bestaat nog heel veel onduidelijkheid. De bewering die Jacobson in ’55 gedaan heeft, staat dus nog steeds. Misschien dat hij zelf tot andere inzichten gekomen is, maar wetenschappelijk gezien is er nog geen bewijs voor hoe het eerste DNA molecuul onstaan is. Jacobson trekt dus terecht zn artikel in omdat het misbruikt wordt, maar niet omdat het voortschrijdend inzicht anders heeft aangetoont. En dan nog: moeten we Newton’s Principia nu ook intrekken omdat de Relativiteitstheorie het beter blijkt te beschrijven? Wetenschap bestaat ook bij gratie van het bestaan van “oude”, herziene theorien. Hoezeer ik het emotioneel met Jacobson eens ben, kan ik me er rationeel niet in vinden, dus, en vind ik dat hem hier iets te veel credits worden toegedicht.

  @8 Heb net the God Delusion gelezen. Wat die 747-theorie betreft: Daar ging het om de kans dat er in een keer complex leven zou ontstaan. In the God Delusion geeft Dawkins ook toe dat het ontstaan van zichzelf copierende moleculen (DNA, leven) nog niet bewezen is, maar dat de ingredienten ervoor aanwezig waren, dat er een onvoorstelbare hoeveelheid tijd voor was en dat als zo’n molucuul eenmaal ontstaan was, het zichzelf zou verspreiden en door copieerfouten tot complexer, maar efficienter leven zou leiden.

  Kortom: let op dat je niet, net als creationisten, met de woorden van wetenschappers aan de loop gaat.

 9. 10

  Ik zeg niet dat het heel waarschijnlijk is, hoewel Dawkins daar wel vanuit gaat, maar dat Hoyle zijn theorie onderuitgeschopt is op basis van onder andere de door mij aangedragen punten.

  Hoyle had het ook over complexe structuren.