Rijken rijker? Reprise

Afgelopen woensdag plaatste ik een stuk over de inkomensverdeling in de VS en Nederland. Daar werd met name naar de hoge inkomens gekeken. Mijn conclusie was toen dat de situatie voor Nederland er wel netjes uit zag. Echter, met een slag om de arm. De gegevens gingen maar tot 1999.
Laat dat nou net een van de laatste jaren zijn waar het “netjes” bleef. Met dank aan reaguurder Jasper bleek uit een stuk van het CPB dat rond 2000 er een beweging ontstond waarin de rijken weer grotere stukken van de inkomenstaart verkregen.
Nu zijn de cijfers niet helemaal vergelijkbaar vanwege een andere definitie van inkomen. Maar dat heeft verder geen grote invloed op de trend.
Hier dus eerst een plaat op basis van de CPB cijfers op gelijke manier als in de vorige post weergegeven.


Maar het CPB verhaal heeft ook cijfers van de bovenste 0,5 en 0,1% van de inkomens, zeg maar de echte grootverdieners. En daar is de trend nog steviger. Bovendien begon het daar al eerder (vanaf 1993). De bovenste 0,1% zag in 10 jaar tijd haar inkomen relatief gezien verdubbelen. Waarschijnlijk een combinatie van loonmatiging bij de massa en doorgaande stijging bij de top.

Het zou interessant zijn als we nog verder zouden kunnen inzoomen. Maar cijfers zijn in Nederland nu eenmaal lastig te vinden op dit vlak.

Update 14:30 uur: Tabel A4 in de bijlage van het CPB stuk nuanceert mijn grafiek kapot. Zucht.

 1. 1

  Waarschijnlijk een combinatie van loonmatiging bij de massa en doorgaande stijging bij de top.

  Wat hier gesuggereerd wordt, dat de rijkdom van de een de armoede van de ander betekent, zou opgaan bij een gelijkblijvende geldhoeveelheid of bij een gelijkblijvende omloopsnelheid van geld.

  Rijkdom kan net zo goed het resultaat zijn van harder werken zoals armoede het resultaat van weinig productiviteit.

 2. 2

  @bertus: Theoretisch kan dat. Maar heel plat jouw statement vertalend zou de top 0,1% laat 2 keer zo hard zijn gaan werken en 90% van Nederland 10% luier geworden zijn.

 3. 3

  En dat roept de vraag op, waarom de plotselinge overgang van een situatie die 15 jaar min of meer stabiel naar de huidige? Besloten de rijken massaal 3 jaar lang harder te gaan werken om op een hoger plan te komen?

 4. 4

  Overtuigend kunnen uitleggen aan armoedzaaiers dat zij moeten concurreren met Chinezen maakt dat je zelf mag concurreren met de megaverdieners op de Zuidas, of zelfs
  op Wallstreet, als je je rol nog beter speelt.

 5. 5

  Zie update: Gebruikte getallen zijn niet 100% vergelijkbaar ivm verschuiving in wijze van berekening gedurende de reeks.

  (Waarom publiceren ze het dan?????)

 6. 8

  Idee: zet NL GDP (groei) op de x-as om te zien of het aandeel van de top 10% toeneemt of afneemt in betere/slechtere jaren.

  Het zou namelijk zo kunnen zijn dat de 90% massa redelijk gelijk blijft verdienen, maar de top meer variabele beloning heeft, waardoor zij meer groeien in betere tijden. Dit zou ertoe leiden dat als in jaar t de economische groei hoger is, de ongelijkheid in jaar t+1 hoger uit zou vallen.

 7. 9

  @Marynus: Stevige klus. Overigens wordt dat in het CPB rapport ook (deels) onderzocht. Dan blijkt dat er wel een relatie zit. Maar dat het hooguit zorgt voor gelijke tred in slechte tijden (top vs rest) en snellere tred in goede tijden.
  In bekeken periode nooit een relatieve afname….

 8. 10

  Steeph | 20 May 2011 | 14:18
  @bertus: Theoretisch kan dat. Maar heel plat jouw statement vertalend zou de top 0,1% laat 2 keer zo hard zijn gaan werken en 90% van Nederland 10% luier geworden zijn.

  Niet alleen theoretisch; er zijn en worden nog steeds miljarden bijgedrukt. Toename geldhoeveelheid.

  Beter gezegd gaat het om verhoogde productiviteit en niet om aantallen uren. Theoretisch kan iemand aldus zeker twee keer zo hard gaan werken.

 9. 12

  Steeph, en met luiheid heeft het evenmin noodzakelijkerwijze van doen.Iemand die zijn productiviteit vergroot hoeft niet noodzakelijkerwijze fysiek meer uren te werken. Zo iemand zou je juist lui kunnen noemen. Zelfde inspanning, meer resultaat.

  En van sommige inspanningen kan de productiviteit niet opgevoerd worden. Een muziekstuk speel je nu eenmaal in een bepaald tempo af. Wel zou je de muzikanten kunnen vervangen door robots.

  Armoede valt niet gemakkelijk te bestrijden. Maar een ding weet ik wel hoe groter het bruto nationaal product hoe beter we het hebben, althans zouden kunnen hebben. Een economie moet je ondersteunen en zijn deelnemers ook.