Rellen in Engeland ook elders?

Het nieuws is vluchtig. De rust in Engeland is weer gekeerd, Libië eist de aandacht op, dus  over tot de orde van de dag… Maar de onbehaaglijke feiten van geweld en plundering blijven. Streng straffen is de Britse reactie. Maar helpt dat? En waartegen zou dat dan moeten helpen? Wat gaan onze sterke ministers doen, als er in Nederland  rellen uitbreken? Streng straffen, wed ik.

Als je de stedelijke samenlevingen van Londen en Parijs bekijkt, zie je ontsporende metropolen, of supersteden. De centra zijn modern, goed onderhouden, blank en commercieel. Maar uit het centrum richting buitenwijken treedt verkleuring op; de koloniale verledens tonen zich in de eethuizen, de armoede en de werkloosheid neemt sterk toe, de kerk wordt moskee, het straatbeeld toont geen economische spanning, maar verveling.  Is het overdreven om van “twee naties” te spreken? De ene is die van het succes, het snelle geld, de welvaart: de andere die van het gebrek aan perspectief, de gefrustreerde verwachtingen, de armoede en de tegencultuur.

Het is de maatschappelijke tweedeling, die Den Uyl bestreed met de formule: “de boel  een beetje bij elkaar houden”. Hij was als wethouder in Amsterdam verantwoordelijk voor de Bijlmer, de eerste wijk waar ook wij er niet in slaagden de boel bij elkaar te houden. Maar: het aardige van ons land is dat de schaal van de problemen niet zodanig is dat er niets meer kan. De Bijlmer werd grondig verbouwd en aangepakt en het resultaat is heel behoorlijk. De tijd dat de stad een segregatie-machine werd genoemd, ligt al weer even achter ons.

Maar in Londen was het ineens raak, zoals enkele jaren eerder in de buitenwijken van Franse steden. Als ik probeer te bedenken wat ik gelezen heb over de oorzaken of hypothesen over oorzaken, kom ik niet erg ver. Wat is een noodzakelijke en wat een voldoende voorwaarde, voor het uitbarsten van dit type redeloos ogende ongeregeldheden? Kunnen ze ook bij ons ineens optreden? De Britten hebben het over verantwoordelijkheid nemen, over de kwaliteit van het Engels dat door de jongeren wordt gesproken: een Pool is betrouwbaarder, ijveriger en je kunt ze nog beter verstaan ook. Natuurlijk ook: de opleiding en onderwijs zijn beneden peil, de werkloosheid hoog. Alleen: de verslagen meldden niet dat het vooral de werklozen en perspectieflozen waren. De daders hadden geen specifiek profiel.

Wat doen wij aan onze jeugd in de voorsteden? De meeste ruimte bij het UWV om scholing en opleiding te bieden aan de werkzoekenden is wegbezuinigd; de arme werkloze wordt met moraliserende praat weer heen gezonden en krijgt straf als hij zijn hopeloze sollicitaties niet schrijft. Dat is geen sterk beeld.

Maar de Economist heeft nog wel spannender statistieken. Een feit, zo leerde ik vroeger, is een combinatie van standen van zaken, die je in een bepaald kader relevant vindt. Is het van belang te weten welk aandeel van de jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar in het onderwijs zit, werkt of enige vorm van training volgt? De OECD levert daarover het onderstaande boeiende overzicht: hieruit blijkt dat Nederland de minste jeugdigen heeft, die in ledigheid hun tijd doorbrengen.

Maakt dat de kans op rellen in ons land kleiner? Het is maar een vraagje.

Wat valt er te zeggen van een dergelijke statistiek? Klopt het? Heeft een instituut als het SCP  wel eens een dergelijke analyse gemaakt?  Misschien moeten we hier eens wat nader onderzoek naar doen. Welke invloed heeft het bezuinigingsbeleid van de regering Rutte op deze goede score van ons land? Klopt het dat minder geld kwaliteitssprongen voorwaarts oplevert? Of is dat mooi praat?

Misschien is het belangrijkste wel: hoe is de combinatie van opleiding, scholing en enige vorm van training over de steden en wijken verdeeld? En hoe is die verdeling als er een etnische splitsing wordt gemaakt? En een splitsing naar sexe? Daar zitten aanknopingspunten voor het beleid.

Het plaatje blijft intrigeren. Als de ledigheid van de jongeren een impuls is voor rellen, dan mag Italië op grote narigheid rekenen. Daar is het aandeel “ledige jongeren” drie maal zo hoog als in Nederland. En kan Nederland zich rustig op een andere zijde draaien.

Is het cijfer een maat voor de integratie van minderheden? Misschien moet ook het rapport van de commissie Blok nog eens even worden bekeken. In 2004 schreef Paul Scheffer in de NRC (10 januari) dat verzorgingsstaat en immigratieland elkaar niet verdragen. Hebben wij dat probleem inmiddels onder de knie gekregen?

 1. 1

  Een opmerking: het is niet zo dat dergelijke rellen in Nederland niet plaatsvinden. Denk aan Ondiep 2007, of de Graafsewijk in Den Bosch nog langer geleden, of de nieuwjaarsrellen van de Oosterparkwijk in Groningen in 1999 (uit mijn hoofd). En ik vergeet er vast nog een paar.

 2. 3

  Daar zit iets in. De rellen in Ondiep hadden wel een soortgelijke dynamiek, al was het kleinschaliger.
  De Hoek van Holland rellen waren van een ander type; geen brandstichting, geen plunderingen, geen duidelijke aanleiding.
  Er waren nog wel een paar van het type Ondiep; misschien was ook de confrontatie tussen Ambonezen en Marokkanen een bijzondere variant van Nederland.
  Maar de vraag blijft: hoe groot moet het verschil tussen “two nations” zijn voor een vlam in de pan?

 3. 4

  “Streng straffen is de Britse reactie. Maar helpt dat? Wat gaan onze sterke ministers doen, als er in Nederland rellen uitbreken? Streng straffen, wed ik.”

  Tuurlijk moet er streng gestraft worden wanneer er rellen uitbreken. Of wil je soms dat relschoppers wegkomen met flut taakstrafjes en beloond worden met meer subsidies en voorzieningen???

  Streng straffen helpt omdat:
  1. er een overduidelijk signaal afgegeven wordt dat misdaad niet zal lonen. Iedereen (inclusief de criminelen) weet dan dat als misdadigers gepakt worden ze er niet van af komen met een taakstrafje of een paar weken/maanden cel.
  2. de (terechte) vergeldingsgevoelens in de samenleving getemperd worden en eigenrichting voorkomen wordt. Burgers hebben hun eigenrichting opgegeven op voorwaarde dat de Staat optreedt tegen misdadigers en dat die misdadigers zodanig gestraft worden dat de vergeldingsgevoelens bij de slachtoffers en de samenleving bevredigd en getemperd worden. Faalt de Staat daarin dan zouden burgers zich gerechtvaardigd kunnen voelen om eigenrichting toe te passen tegen misdadigers.

  Minderheden zoals Marokkanen en Antillianen die uitblinken in de foute lijstjes moeten maar eens een voorbeeld nemen aan de Aziatische cultuur.
  Laatst nog was er een onderzoek waarin bevestigd werd dat Chinese Nederlanders het behoorlijk goed doen.
  http://nos.nl/artikel/265508-chinese-nederlanders-presteren-goed.html
  Dat komt doordat hun focus gericht is op hard werken, discipline en het volgen van goed onderwijs, met die mentaliteit kom je altijd goed terecht.

 4. 5

  @4
  Of die Chinese arbeidsethos alleen maar goed is vraag ik me af.
  En vergeet ook de hindoestanen niet, hard werken, discipline en het volgen van goed onderwijs…. en ook allemaal gelukkig…toch? Gelukkig zijn daar weer andere lijstjes voor.

 5. 6

  het word tijd voor een revolutie wereld wijd. de mensen zijn de leugens meer dan zat. op dit moment worden we weer voor de gek gehouden libya zijn ze om olie. word wakker voor het te laat is.

 6. 7

  Aardig: ik had een beetje verhulde boodschap, n.l dat het probleem cultureel van aard is. Dan kom ik bij lieden als Dalrymple in de buurt.
  Ik ben een goed opgeleide brave burger, maar mijn cultuur is ook een beetje chinees: doe je best op school en kantoor, dan kun je jezelf in elk geval redden, kun je kopen in plaats van gappen.
  In de suburbs en banlieues is het anders: daar leven de verschoppelingen zonder perspectief. Natuurlijk moeten de regels worden gehandhaafd, maar ik wilde een beetje denken over het probleem zelf.

 7. 8

  Ledigheid onder jongeren is er altijd geweest. De rellen niet. Als de ledigheid dus al een factor is dan niet de enige. Als indicator van rellen is de factor dus niet veel waard.

  Uitzichtloosheid een factor? Klinkt aannemelijk. Maar er zijn altijd groepen geweest met een uitzichtloosperspectief. Dus ook gecombineerd met ledigheid is dit geen voldoende verklaring voor het daar en eergisteren.

  Is schaalgrootte een factor? Niet als je de rellen in Ondiep in de zelfde rij zet. Maar is dat terecht?

  Maar goed het artikel moet vooral de discussie over de kans op en de mogelijke oorzaken van een eventuele kans op gang brengen. En welk beleid we dan moeten voeren.

  Je kunt ook redeneren dat ons beleid preventief werkt. Zolang het werkt natuurlijk. Je kunt alle kanten op speculeren.

  Wat te denken van de autoriteit van de staat? Het vertrouwen in de overheid? Dan zouden er in Italie dagelijks rellen moeten zijn.

  We weten er gewoon te weinig van. We weten niet eens het fijne van de rellen in Ondiep.

 8. 9

  @5
  Dan kun je ook de Turken noemen. Daarvan wordt ook gezegd dat ze succesvol zijn omdat vlijt (of hoe je het wil noemen) in hun cultuur zit. Het blijven allemaal generalisaties. Het “grappige” van de Franse en Engelse rellen is dat ze zo multicultureel zijn (of vergis ik me?). Iedereen doet mee. Integratie alom. Dus dan heb je ook niet zo veel aan generalisaties. En om daar dan weer een vinger achter te krijgen zal de lokale PVV in Londen dan wel weer vragen om het etnisch registreren van de gearresteerden.