1. 3

  @Steeph
  Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de toelichting van Van Vollenhoven zelf, in plaats van de interpretatie van journalisten toen het rapport uitlekte. Je hoort nu ook veel journalisten praten over, of vragen naar “schuld”, dat klinkt natuurlijk sexier dan “verantwoordelijkheid”, maar is in deze fase nog niet van belang.

  Als ik me niet vergis zijn de conclusies nog steeds behoorlijk pittig.

 2. 4

  Ik heb het net een beetje doorgelezen maar volgens mij hebben Donners ambtenaren behoorlijk gefaald. Als eindverantwoordelijke zou hij eigenlijk op moeten stappen.

 3. 5

  Er is maar 1 schuldige en dat is diegene die de brand heeft aangestoken cq veroorzaakt.

  De rest zijn verantwoordelijk voor het falen van de betrokken diensten.

  Maar in dit geval moeten ze niet de koppen van de ministers hebben (alsof die zich met de dagelijkse gang van zaken in gevangenissen bemoeien)
  Ze moeten de tussenlaag eens aanpakken, de uitvoerders kun je niks verwijten, maar de hogere ambtenaren wel, die blijven waarschijnlijk lekker zitten om onder een volgende minister wederom keihard te blunderen.

 4. 6

  Het rapport spreekt wel van een hoofdverantwoordelijke, de DIJ. Controlerende instanties hebben er daarnaast een potje van gemaakt.

  Overigens heeft Justitie een naam op te houden voor wat betreft het in gebreke blijven. Cellentekorten, onvoldoende opvang etc. Gebrek aan middelen heet het.

  De regering kondigt inmiddels een begrotingsoverschot aan.

 5. 7

  @Roy: Mijn snelle lezing geeft aan dat er veel fout zat in de uitvoering en niet zozeer in het beleid. In formele zin zijn de ministers daar ook verantwoordelijk voor. Maar er wordt niet heel hard een verband gelegd tussen onvoldoende controle/sturing van ministers en de fouten die gemaakt zijn.
  Daardoor krijg ik de indruk dat ze uiteindelijk niet zullen aftreden.
  Bovendien is er sprake van een gedeeld falen over verschillende partijen heen. En dan krijg je een beetje het “iedereen is verantwoordelijk dus niemand is verantwoordelijk” gevoel.

 6. 8

  @ Ronald

  De ministers zijn verantwoordelijk voor het functioneren van hun ambtenaren. Zij moeten ervoor zorgen dat daar de juiste mensen zitten. Als dat blijkbaar niet het geval is, dient een minister zijn verantwoordelijkheid te nemen en op te stappen. Hij is er immers niet in geslaagd zijn departement op orde te krijgen. Het ontslag van deze minister mag dan ook als aanmoediging worden gezien voor de volgende, zodat die wellicht wel in staat zal blijken de zaken op orde te krijgen.
  Een minister die niet bereid is om de verantwoordelijkheden te dragen die bij de positie horen is een erg verontrustend iets.

 7. 9

  Moet op zich toch nog de kop van Verdonk gaan rollen, want ze heeft (weer) gelogen tegen de 2e kamer. Zij meldde immers dat er adequaat gehandeld is en uit dit rapport blijkt dat toch niet het geval te zijn. Vreemd genoeg blijft ze opvallend buiten schot overigens (vooral Donner en Dekker worden genoemd).

 8. 10

  @Steeph
  Wat een onzin. Natuurlijk is hij er verantwoordelijk voor en moet hij aftreden!
  Het is verdomme de minister van justitie! De man die heel Nederland op al zijn fouten wijst. Die wil jij laten wegkomen met: Jammer joh, je regels waren goed, maar niemand deed er iets mee. Je eigen ambtenaren lachten je recht in je gezicht uit en deden maar wat. 11 mensen dood, ach, wat is het probleem.

  Daarbij hebben natuurlijk alle controlerende organisaties compleet liggen slapen. Al vind ik het persoonlijk wel weer vreemd dat de vergunning voor een cellencomplex blijkbaar door de lokale brandweer en gemeente wordt afgegeven. Alsof die ook maar iets weten van de eisen die er aan zo’n complex gesteld worden.

 9. 11

  @Bismarck
  Juist, volgens jou had Verdonk dus keihard moeten zeggen tegen die bewakers, die toch nog een aantal mensen eruit hebben gekregen:
  “Jammer, maar jullie hebben gefaald. Als jullie die deur nou eens dicht hadden gedaan. Jullie zijn de verantwoordelijken det er 11 doden zijn gevallen.”
  Lekkere gozer ben jij. De mensen die in die nacht aan het werk waren (bewaarders, brandweer, etc) hebben hun uiterste best gedaan en gewerkt naar hun kunnen. De fouten zijn vooraf gemaakt. Lees het rapport.

  In dit geval heeft Verdonk daar en op dat moment juist gehandeld.

 10. 12

  @Chinaman: Even voor de duidelijkheid, ik vind ook dat hij (en minister van gebouwen) moet aftreden.
  Maar gegeven de precendenten van de laatste jaren waar ministers ook bleven zitten, verwacht ik het gewoonweg niet. Omdat er onvoldoende harde koppeling is.

  Daar komt nog bij dat wanneer een minister opstapt, hij/zij ook de conclusies van het rapport accepteert. En dan krijg je gelijk ook weer de discussie over de aansprakelijkheid van de overheid in dit soort zaken (rechtszaken etc…).
  Volgens mij durft de 2e kamer dat niet aan.

 11. 13

  @Chinaman
  Ik krijg hetzelfde idee als Steeph. Zoals bekend (en ook weer door Van Vollenhoven vermeld) is er bij dit soort rampen altijd sprake van het coincideren van onvolkomenheden. James Reason heeft daar voor de vliegtuigbouw een model voor opgesteld (zie plaatje) dat inmiddels ook in veel UMC’s wordt gebruikt.

  Wat je daaruit kunt afleiden is dat er niet direct sprake hoeft te zijn van verantwoordelijkheid of schuld van één persoon/instantie, maar van verschillende. En in dit geval heb ik inderdaad heel sterk het gevoel dat het gaat om gedeeld falen. Donner zal dus volgens mij niet opstappen.

 12. 15

  @Roy en Steeph
  Juist, maar die gaten zaten in ieder geval voor het grootste deel bij Justitie. Dat de gemeente en de RGD hun controlerende taak (op gaten) hebben verzaakt is ook slecht, maar niet de oorzaak.

  Ik verwacht trouwens dat Donner de eer aan zichzelf houdt en na het debat opstapt.

 13. 23

  Eruit met Donner, eerst had ik nog hoop voor die man maar hij voert stilletjes allemaal hele ranzige wetjes in.

  oh:

  nu.nl “Donner en Dekker stappen op

  Ministers trekken conclusies uit rapport Schipholbrand “

 14. 26

  @24: Het is niet zomaar wat roepen. Donner heeft heel wat ranzige wetjes stilletjes doorgevoerd onder het mom van terrorismebestrijding. Dat jij (net als half nederland) dat inmiddels vergeten bent betekent niet dat als iemand zich dat wel herinnert er sprake is van “Zomaar wat roepen”