Quote du Jour – Viva Antwerpen!

Afgelopen zondag werd de opmars van de bruinhemden in Antwerpen gestuit door de sociaal-demcoratische burgemeester Patrick Janssens.

Quote du Jour‘Niet het doodzwijgen, tot moes slaan, demoniseren, of veroordelen heeft ooit het Vlaams Belang kunnen stoppen.’ Janssens deed het anders. Hij negeerde de provocaties, voerde het debat niet met slaande trom, maar bestuurde rustig, stabiel en vastberaden: goed beleid versus groot lawaai. Aldus Luc van der Kelen, commentator van Het Laatste Nieuws een van de weinige commentatoren die nooit het Vlaams Belang verkettert vanuit een gemakzuchtig automatisme, voorspelt de ‘godendeemstering’ voor Dewinter, ‘het begin van het einde’. (Volkskrant)

 1. 1

  Weet je wat pas dodelijk zou zijn voor het VB? Regeringsmacht… Kijk wat er met de LPF in NL is gebeurd, en wat er had kunnen gebeuren als er een “Cordon Sanitair” om dat stelletje heen was gelegd.

 2. 3

  Het debat niet met slaande trom voeren

  ‘Het besluiten tot iets groots kan geschieden met kalme vastberadenheid of in geestdrift. Het eerste staat natuurlyk hooger. Dit hoogere nu vindt men zelden, maar nu-en-dan toch, by ’n individu. By vergaderingen nooit.
  Een grootsch besluit van ’n vergadering wordt altyd genomen in drift van geest en met geschreeuw. Dat noemt men met een deftig woord: akklamatie.
  Lees niet, bid ik u, dat ’n vergadering die schreeuwt en driftig van geest is, grootsche besluiten neemt.’

  Multatuli, ‘Idee 8’ in: Ideën I, 1862.

 3. 4

  @Crachàt: Naief? Overigens ga je niet inhoudelijk in op mijn opmerking. Precies die houding heeft het Vlaams Belang zo groot gemaakt. Het (zogenaamd) marginaliseren en ridiculiseren van het belang, a la “als je het negeert bestaat het niet” heeft fantastisch gewerkt! Het Vlaams Blok heeft alle tijd gehad zich te organiseren en in de marge te bloeien, gebaseerd op jan lul van de straat die zijn stem niet gehoord weet. Dat levert wrijving op, geen oplossing van het probleem. En nu, de marge waar het VB eerst in opereerede is mainstream geworden. Als het VB toendertijd regeringsmacht had gekregen was het waarschijnlijk snel uitgeweest met de populariteit van het VB en bleek het ook maar een gewone partij. Nee, in plaats daarvan heeft men het VB de mogelijkheid gegeven zich goed te organiseren en een stabiele partij te worden.

  Tel uit je winst.

 4. 5

  LPF en VB zijn niet zomaar te vergelijken. Er zijn een heel aantal verschillen.

  Maar ik heb de indruk dat die burgemeester best met VB samen zou moeten kunnen regeren. Deze burgemeester heeft namelijk ook een burqa verbod ingevoerd in Antwerpen. Dat geeft mij de indruk dat wellicht tot een compris zou kunnen komen.

 5. 6

  Ik denk dat sommoige mensen zichzelf voor de gek houden. VB won een half procent in Antwerpen tegenover de vorige gemeenteraadsverkiezingen en heeft nu 1/3e van de aanhang. De winst van de gevierde Patrick Janssens ging vrijwel geheel ten koste van zijn coalitiegenoten. Daarnaast zijn er de tientallen gemeentes waar VB er gemiddeld een procent of 6-7 op vooruit ging en nog eens tientallen waar ze nieuw begonnen en meteen tgen de 10% scoorden.

  Antwerpen gaat ook nog moeilijk worden. Groen! wil in de oppositie, wat betekent dat de enige werkbare meerderheidscoalitie zonder VB gaat bestaan uit (fors verliezende) liberalen(VLD), christendemocraten(CD&V) en sociaaldemocraten(SPA). Het alternatief is SPA en CD&V met 1 zetel meerderheid…

 6. 7

  Wie gaat waar niet inhoudelijk op in, Spuyt?
  Zeg mij eens wie welvoeglijk genoeg wil zijn om samen met zwijnen te regeren?
  Tot nader order en tot spijt van sommigen, heeft het blok geen enkele meerderheid nergens.

 7. 8

  Dat is kortetermijncijferdenken, Bismark. (En een scrabblewoord au point.)
  Iedereen (althans in Belgie), vergelijkt voornamelijk de vorige (gewone) verkiezingen met de deze. Om te kijken of het sociologische zuurteplafond bereikt is.
  En dat schijnt zo te zijn.
  De balkjes die jij ziet stijgen, stijgen in de landelijke gemeenten. Dat is in vergelijking met zes jaar geleden. Toen had het Phenomeen geld noch 60plussers genoeg om lijsten in te dienen.
  Dat verklaart waarom er tegenover de vorige gemeenteraadverkiezingen een stijging is, maar tegenover de vorige FEDERALE verkiezingen een daling, en hier en daar zelfs een forse.
  De krant De Morgen heeft vandaag berekend dat 30.000 kiezers zich dé facto terug weggekeerd hebben van het VB.
  Je analyse van Antwerpen klopt tamelijk. Antwerpen was precies even moeilijk ervoor. Het VB heeft niet één zetel meer gehaald, en er was nochtand een kartel, met Hugo Coveliers, die hoogstpersoonlijk 13.900 voorkeurstemmen binnenbracht voor het Phenomeen.

 8. 9

  @Crachat: Het enige antwoord dat je op mijn comment plaatst is een

  In Nederland is er ook (bijna?) geen enkele partij die een meerderheid heeft. En dat is maar goed ook.

  Een groot deel van de Vlamingen ziet een regering met het VB blijkbaar wel zitten. Om dat gekunsteld te negeren getuigd van een “regentenmentaliteit” en zorgt ervoor dat het “gewone volk” alleen nog maar massaler achter het VB gaat staan, totdat het niet meer mogelijk is een bestuur te vormen zonder het VB.

  En dan, dan pas, zal het VB aanhang gaan verliezen.

 9. 11

  @8: Het is typisch dat wat je zegt gebeurt als er naar het VB gekeken wordt (vergelijken met de landelijke verkiezingen), echter als het over het CD&V gesproken wordt, is de verhaallijn anders. Dan heet het dat het CD&V traditioneel meer stemmen krijgt bij lokale verkiezingen.

  Mij lijkt dat als er een partij bij bepaalde verkiezingen meer stemmen krijgt, die ergens vandaan moeten komen. Daarom en gezien het grote aantal lokale partijen dat natuurlijk bij de landelijke verkiezingen niet meedoet, lijkt het me onverstandig om gemeentelijke appels met landelijke peren te vergelijken.

  Terugkomend op het tweede fenomeen (VB deed op veel plaatsen voor het eerst mee): Ook in de meeste plaatsen waar ze bij de vorige verkiezingen aanwezig waren gingen ze er fors op vooruit.

  Tenslotte zelfs als de limiet van het VB nu is bereikt (ligt die dan dus bij 1/3e van de bevolking?), betekent dat dus dat er maar 2/3e ruimte overblijft om een meerderheid mee te vormen (gezien het cordon sanitaire, let wel je houdt dus maar 1/6e oppositie over buiten het VB, voorwaar geen gezonde situatie), hetgeen dus blijvend voor moeilijke (misschien zelfs onwerkbare) coalities gaat zorgen. Op den duur kan het VB daar ook weer van profiteren.

 10. 12

  In België kent de politieke cultuur geen equivalent van jullie ‘regentenpolitiek’.

  En lees de cijfertjes, Spuyt. Het plafond is eindelijk bereikt.
  In dat vrijblijvend buitenlands geblaat (sorry) omtrent het cordon, vergeet men één iets, steeds maar weer. Dit is geen democratische partij. Dit is een sociologische uiting van ongenoegen. Dit is de essentie van anti-zijn. Dit, laat je niet toe in je systeem. En omdat dat systeem niet dezelfde methoden wil gebruiken door het volkomen buiten de wet te zetten van deze parasiet, past enkel het toelaten maar niet mee laten regeren.
  Dat is een beleefde en beschaafde oplossing. Tot antistemmers beseffen dat de partij voor en door idioten geen enkele valabele oplossing aandraagt.
  En die schande op een beschaafde manier uitgezweet is.

  Negeren? Men praat jammer genoeg over niets anders. Niet echt negeren is dat.

 11. 13

  Lijkt me nogal een voorbarig gejuig. Koppen in het belgische zand.

  Is het aantal raadsleden niet verdubbeld? Heeft he VB niet evenveel zetels in Antwerpen als vorige keer? Wat is er nou eigenlijk gewonnen? Blijkbaar heeft men in Belgenland eerst een revolutie nodig om te begrijpen dat een groot deel van de bevolking vindt dat er iets niet klopt. Dat negeren is hoe dan ook dom en ondemocratisch. Je kunt beter die mensen serieus nemen, ermee in debat gaan en je eigen standpunt met argumenten verdedigen. De ander bij voorbaat demoniseren (bv. door ze als zwijnen te omschrijven) is niet alleen een toonbeeld van arrogantie en gebrek aan respect voor de democratie, het is ook schadelijk omdat het op lange termijn waarschijnlijk tot grote botsingen gaat leiden.

 12. 14

  “Dit is geen democratische partij. Dit is een sociologische uiting van ongenoegen.”

  Godallemachtig, hoe kortzichtig moet je zijn om dit uit je vingers te krijgen. Bovendien, democratie is een en al sociologische uiting van ongenoegen.

 13. 16

  @Crachat

  Als het de essentie is van het ‘niet-zijn’.
  En als het niet-zijn zulke grote vormen aanneemt?
  Zegt dat dan niet iets over het systeem?

  Of kennen jullie niet zo’n regentenpolitiek/kliek als in Nederland?

 14. 18

  zou me niks verbazen als ze in belgie al begonnen zijn om de geschiedenisboekjes te herschrijven zodat over 50 jaar niemand meer weet dat er ooit een politieke partij met de naam VB is geweest

 15. 19

  “LPF en VB zijn niet zomaar te vergelijken. Er zijn een heel aantal verschillen.”

  Zeker. VB heeft ondanks zijn eeuwige oppositiepositie (love that word) heel wat ervaring opgedaan en is veel volwassener op politiek/strategisch gebied dan LPF. Volwassen is misschien niet het juiste woord, het VB is meer door de wol geverfd, “street wise”, en heeft een stevigere ideologische fundering die haar wortels in de Vlaams Beweging heeft.

 16. 20

  Bismarck:
  § 1: ‘meer’. Men bedoelt dat er een grote CD&Vtrouwheid is bij de landbouwgemeenten. Hun structuren zijn daar ook stereker, lees de kerk, de boerenbond, en de vrouwenbond. Men zegt dus niet ‘meer’ stemmen.
  § 2: men kan heel goed gebruik maken van de landelijke PROVINCIALE verkiezingen, om ‘betrouwbare’ resultaten te hebben waarmee vergeleken kan worden. Wij hebben afgelopen zondag ook voor de provincies gestemd.
  § 3: pertinent onwaar. Stagnering en/of achteruitgang komt veel meer voor dan stijging.
  §4: het is nu net die angst voor ‘ook daar profiteert het VB van’ die weg aan het deinen is. Zowel bij democratische politici, als bij democratische stemmers, als bij opiniemensen.

 17. 21

  TRS, sta me toe niet op dat persoonlijk gescheld in te gaan.
  IK, en 3/4 varen geen ramkoers, WIJ verdedigen ons.
  Neem Philip weg, en die ‘partij’ bestaat niet meer.
  Als er één trend duidelijk uit deze kiezingen komt, is het behoefte aan huisvaderlijk bestuur. ELK nationaal bekend politiek kopstuk heeft gewonnen, volkomen los van partij of kleur.
  Spuyt12: zeg mij niet: DOE er iets aan, dat is PRECIES WAT ER GEBEURD IS.
  Jij hebt overduidelijk niet rondgelopen in Antwerpen, de laatste 3 jaar. Er is een onvoorstelbare inhaalbeweging ingezet, en het is verdomme de LEEFBAARSTE stad van Europa geworden.
  (Ik mag er niet aan denken dat je het over de allochtonen hebt. Moet er daar iets aan gebeuren? En wat dan wel, vriend? Terugsturen? Half maantje op de jas naaien?)

 18. 23

  Hoe kan je in vredesnaam iets doen met een verzameling bruinhemden die tot niets meer in staat zijn dan het scanderen van ‘eigen volk eerst’? Hoe veel fascistischer moet het zijn wil iemand zeggen dat je er niest mee te maken wil hebben? Dat je er niet mee wil regeren. Hoe kan het zijn dat een verzameling onbenullen die zegt te luisteren naar het volk, die zegt directe democratie te willen, edoch die in eigen gelederen geen democratie kent? Hoe gaan die het land besturen dan? Net zo autoritair als hun partij? Hoe is het mogelijk dat deze partij die beweert dat we overspoeld worden door moslims, aanhang verwerft op het platte land en niet op het goedkope platteland? Waarom moet er samen worden gewerkt met een partij waarvan de aanhang niet eens hardop op televisie durft te zeggen waarom ze VB gaan stemmen? Een aanhang die verdomd goed weet dat ze verkeerd bezig zijn dus.

  Ik denk dat het VB, de leden, de bestuurders en de aanhang inderdaad net zo dom zijn als die van de LPF. Meeregeren was allang beter geweest. Dit soort volk begrijpt niets en kan niets en omdat ze allemaal geloven in het sprookje van de individuele vrijheid en als je maar hard werkt dan wordt je rijk, moeten ze wel iemand anders de schuld geven van hun falen. De beste manier om dat duidelijk te maken in Nederland was om ze 2 ministers te laten benoemen. Zelden zo gelachen. Wij hebben zelfs dualisme in de fractie zei onbenul Wijnschenk nadat hij fractieleider(!) geworden was.

  Het VB is al over zijn hoogtepunt heen. In de uitslagen van de verkiezingen zie je dat niet terug omdat deze top in populariteit precies tussen 2 verkiezingen is gevallen. De daling is ingezet nadat iemand echt dacht dat je buitenlanders minderwaardig volk is en dat je die dus gewoon mocht neerknallen. Ook het Geen-Stijl-fatsoen dat voorschrijft onmiddellijk hard te roepen om buitenlanders te vierendelen als er een moord gebeurt en verder hun stinkende bek houdt als de dader geen moslim blijkt te zijn, heft het VB geen goed gedaan. Door de waardige reactie van allochtonen en het denkende deel van de bevolking op beide gebeurtenissen is dit beeld versterkt.

  Omdat het VB bestaat bij de gratie ban lieden die falen uitsluitend aan anderen toeschrijven zal binnenkort de pleuris uitbreken in de partij.

  Ik heb wel een mening over het Vlaams Belang. Maar CS, ik weet het niet.

 19. 24

  Uit de krant van vandaag, het is niet 30.000 maar 80.000 kiezers die het Blang de rug toekeerden.
  Copy>paste:
  Van de bijna miljoen kiezers die bij de Vlaamse verkiezingen van 2004 voor het VB stemden, haakten er zondag 80.000 af. Daarmee ziet het VB 8,5 procent van zijn electoraat afkalven. Voor een partij die zich op trouwe kiezers beroept, wijst die daling op een probleem. ‘We zitten tegen onze bovengrens’, geeft ook VB-kopman Philip Dewinter zelf toe.

  De beste vergelijking tussen de regionale verkiezingen van 2004 en de lokale verkiezingen van 2006 zijn de resultaten voor de provincieraad. De klassieke partijen komen in alle provincies op, dus kan elke Vlaming ervoor stemmen. Bij regionale verkiezingen is het effect van de absolute boegbeelden wel wat groter, maar dat geldt voor alle partijen.

  De vergelijking levert de volgende cijfers op: in 2004 stemden 960.680 Vlamingen op het VB. Twee jaar later waren dat er nog 879.377. Dat is een nettoverlies van 8,5 procent. Die daling vertaalt zich ook in de Vlaamse score van het VB. In 2004 klokte de partij af op 24,1 procent van de stemmen, een historisch record. Zondag haalde de partij in heel Vlaanderen 21,5 procent, een daling van 2,6 procent.

  Op de cijfers moet één kleine correctie uitgevoerd worden: de Vlamingen die zondag in Brussel op het VB stemden kunnen niet geteld worden, terwijl ze in 2004 bij de score van de provincie Vlaams-Brabant geteld zijn. In elk geval gaat het om een paar duizend stemmen, die de eindbalans nauwelijks vertekenen.

  De conclusie blijft dezelfde: tussen 75.000 en 80.000 kiezers die in 2004 voor het VB stemden, deden dat zondag niet opnieuw. En dat met een electoraat dat doorgaans als zeer trouw bestempeld wordt: wie eenmaal voor het VB gestemd heeft keert zelden terug.

 20. 25

  @Crachàt

  1 op 3 antwerpenaren is het blijkbaar niet met je eens.

  “Neem Philip weg, en die ‘partij’ bestaat niet meer.”
  Dat lijkt idd. de strategie: zolang negeren totdat deze meneer er mee stopt. Wishful thinking?

  Nogmaals, je reactie#12 is echt te gek voor woorden. Daarin kink je als een verstokte communist.

 21. 26

  @Bismarck
  @TRS
  Nagel op de kop. Ze zijn helemaal niet achteruitgegaan. En ik zie ze bij de parlementsverkiezingen ook niet achteruitgaan. Niet door dolle schutters, concerten, boegeroep of media manipulatie (en jeezus, wat dat betreft kan Fox een puntje zuigen aan de VRT).

  Waarom kijkt men naar Antwerpen? Omdat een hoofd marketing burgemeester wordt? Kijk naar Gent of beter nog Leuven : dààr zit de sleutel om VB af te stoppen : behoorlijk beleid (overigens zonder hen ooit de kans te geven mee te besturen).

  Zonder protest, geen proteststem.

 22. 27

  Dit doet me denken aan het interview op tv ten tijde van het referendum voor de EU Grondwet. Interviewer vraagt iemand:”wat gaat u stemmen?” Man antwoord:”wat wil balkenende dat ik stem?” “Voor” “Dan stem ik tegen”.

  Door VB te boycotten als overige partijen sluipt er natuurlijk het gevaar in dat mensen op VB stemmen omdat ze de huidige partijen zat zijn. Zolang de huidige partijen dan op VB afgeven zullen er mensen zijn die om die reden op het VB gaan stemmen.

  Door VB een keer te laten regeren, is de kans groot dat dat verschil met andere partijen vervaagt, en de proteststemmers weer op andere (nieuwe) partijen gaan stemmen, en dan is het VB niet meer zo groot.

 23. 29

  Goed dat je meedenkt, heidekonijn.
  En wat precies is dan het verschil in beleid tussen Antwerpen en Gent of Leuven?
  Ik ben niet van de meest optimische mensen die er rondlopen, maar hou wel mijn ogen open.
  Uit zeer betrouwbare bron weet ik één en ander van de bestuurskwaliteiten van P Janssens, en die zijn niet mis, geloof me.
  Overigens: als de kiezers dan toch altijd gelijk hebben volgens de cyniclowns hier, stop dan met zeuren: de sp-a is nu de grootste partij in Antwerpen geworden. En Janssens heeft Dewinter weggeveegd.

 24. 30

  De geschiedenis zal leren of het misschien verstandiger was geweest om ze mee te laten regeren. Het handigst is dan wel in de beginperiode: meeste kans op ongelukken.

  De standpunten zijn echter wel dermate xenofoob (duidelijk van andere orde dan de uitlatingen van de LPF door de jaren heen) dat ik mij goed kan voorstellen dat een beetje oprecht politicus niet met dergelijk figuren wil samenwerken.

 25. 31

  Ik heb zo mijn bedenkingen bij de stelling ‘laten meebesturen zoals de LPF’. Feit is dat de teloorgang van LPF alleen nog meer populistische splinterpartijen heeft voortgebracht die denken het beter te kunnen. Moeten die dan ook steeds meebesturen ad infinitum?

 26. 32

  @su: Het VB is, juist door het negeren, de fase van instabiliteit waarschijnlijk wel ontgroeid. Daarom is het misschien nu zelfs wel onverstandig ze te laten meeregeren. Hoewel, ze hebben natuurlijk geen enkele bestuurlijk ervaring…

 27. 33

  @Crachat
  ‘Weggeveegd’ ? Heeft VB stemmen verloren dan? Is dat niet één van de criteria voordat je van weggeveegd kan spreken.
  Het idee dat je een partij als VB tot 30+% laat groeien alleen al is van den gekke. Als er deugdelijk bestuur was geweest onder Bob Cools waren ze nooit boven de 5% geraakt g*dverd*mme. En nu moet iedereen juichen omdat VB maar 0.3% is gestegen -bovenop hun al aanzienlijke deel kiezers? Komaan zeg.
  Dat is het verschil in beleid tussen A’pen en pakweg Leuven: men probeert de kiezer te belonen, in de watten te leggen, leuke manifestaties te organiseren, stadsdelen heraan te leggen, en *tegelijk* problemen die aan de oorzaak liggen van onvrede en ”kleine” criminaliteit aan te pakken. Concreet? Stelletje skaters op het nieuwe Leuvense stationsplein botsen geregeld -per opzet- tegen passanten aan. Een week later razzia met verschillende combi’s om de skaters op te pakken voor een goed gesprek met hen en hun ouders. Geen overlast meer. Vergelijk nu even met wat je na zessen ziet voor het station te Antwerpen, en je zal begrijpen wat ik bedoel. Hoop ik.

 28. 34

  @29: Ja dat is de conclusie die om het hardst geroepen wordt in alle media (niet alleen de VRT, alle kranten doen ook mee). Maar dat is dus niet waar. Het VB heeft meer stemmen gekregen in Antwerpen dan de vorige keer en is, in tegenstelling tot VLD en Groen!, helemaal neit weggevaagd.

  Wel heeft Janssens met een enorme, ook weer door alle media gesteunde, persoonlijke campagne (en sorry dat ik het zeg, maar het had Putin-achtige trekjes) de meeste stemmen op zich weten te vestigen (Dewinter was, ook landelijk gezien, de nummer 2), maar iets gelijkaardigs zie ik niet elke verkiezingen weer gebeuren.

  Ik hoop dat je gelijk hebt Crachat, maar ik heb er heel erg sterk mijn twijfels over.

 29. 35

  @Crachàt

  “Ik verdeding passioneel het welvoeglijk democratisch denken”

  Dat druk je niet bepaald uit in je comments.

  @heidekonijn
  Tot meeregeren hoeft het niet eens te komen. Serieus nemen van het decmocratisch systeem, serieus nemen van die 33% van de kiezers, niet de kop in het zand, niet demoniseren maar op argumenten winnen (als ze echt zo fout zijn mag dat niet zo moeilijk zijn, kijk naar Wilders, ze dragen zelf de munitie aan) is voldoende. Vervolgens evt. een poging doen om een coalitie te sluiten, en dan zal het VB kleur moeten bekennen, dan is de discussie van wel/niet wolf-in-schaapskleren ook voorbij.

  Met de huidige werkwijze is het wachten op de grote klap, hetzij een politieke revolutie (absolute meerderheid) hetzij een anderssoortige revolutie, hetzij met langzame passen in de richting van de afgrond(vergaande segregatie, rassenrellen, no-go areas, emigratie van middenklasse, instorting van de verzorgingsstaat etc.)

  Nederland loopt dit risici trouwens ook, maar hier heeft de politiek een revolutie ternauwernood overleeft.

 30. 36

  De LPF is misschien net iets anders dan VB (ik zie een Fortuyn nog geen lijsttrekker worden van de Vlaams-nationalisten), maar VB is wel goed te vergelijken met de FPÖ. Die zijn ook weggezakt nadat ze een keer mochten regeren. De Poolse extreem-rechtse premier zakt ook heel snel weg in de peilingen en zelfs Hamas is inmiddels in de peilingen weer ingehaald door het corrupte zootje incompetentie dat zichzelf Fatah noemt.

 31. 37

  Het is ontzettend gevaarlijk om nu te denken dat het VB een halt is toegeroepen. Stel dat bij de volgende verkiezingen de tegenstanders van het VB een mindere lijsttrekker naar voren schuiven, dan loop je dus het risico dat het VB alsnog stevig wint en misschien wel de absolute meerderheid haalt. Als je iets wilt verkomen is dat een partij de absolute meerderheid haalt. Men speelt een gevaarlijke spel in Belgenland.

 32. 38

  Ach, de ene reaguurder is ook de andere niet, TRS.

  De partij van Janssens, die bij zijn aantreden stoutmoedig beweerde de ‘nachtmerrie’ van Dewinter te worden, heeft een sprong van 12 naar 22 zetels gemaakt.

  De Blang is een kartel aangegaan met VLOTT, ofte Hugo Coveliers. Als twee partijen samen evenveel stemmen halen dan één, dan gaat die/gaan die achteruit.

  Patrick Janssens: 71.289 voorkeurstemmen
  Philip Dewinter: 62.642 voorkeurstemmen

 33. 40

  @ Crachat
  Beetje selectief?
  De partij van Janssens (SP) zit in een kartel waarvan alle stemmen binnen het kartel zijn gemigreerd van VLD en co naar SP. Netto winst minimaal. Meerdere partijen die dussamen bijna evenveel stemmen halen dan vorige keer.
  Zijn die dan ook weggevaagd?

  Kartel Janssens : één leidersfiguur.
  Kartel VB/vlott Dewinter én Coveliers (die laatste ook met duizenden voorkeursstemmen).

  Het is niet met te zeggen/denken/wensen dat het VB weggestemd is dat dit zo is, en het is nog veel verder van de realiteit te denken dat hierdoor de uitdaging die PJ te wachten staat een done deal is.

  Mij lijkt dat door dit media offensief VB nog maar eens kiezers consolideerd -zij tegen al de rest- wat het nog maar eens moeilijker zal maken ze terug te winnen met deugdelijk beleid (met een lege stadskas). Way to go.

 34. 41

  Kunnen mensen aub hun denkwijze nu es EVEN aanpassen? Een stapje verder gaan aub?
  Het cordon loslaten gaat niet over het VBang laten regeren. Dat draait omtrent de vraag: wie WIL IN EEN COALITIE met hen!!!
  Eens daaromtrent een besluit is genomen, dan hou je je daaraan, punt.
  En voor de volhoudertjes, gezellig commentarierend vanover de grens: het is niet enkel Crachàt die daarvoor pleit hé. ELKE hoofdredacteur, ELKE politieke partij en ELKE andere actor in het veld staat achter het cordon.
  Men zou misschien wat respect kunnen opbrengen omtrent die denkwijze die, anders dan men bevooroordeelt, wel degelijk het resultaat is (geweest) van een voortdurende bron van discussie die in België wordt gevoerd.
  Er worden op alle vlakken de mooiste betogen gehouden, ter verdediging van de democratie. Iets waar menig ander land ironisch genoeg nog wat kan van leren.
  Het komt me op zn minst wat ‘ouwerwets Hollanders-die-het-beter-weten’ over, om dat zeer brede draagvlak binnen Belgie zomaar te negeren.

 35. 42

  @Crachat: Als niemand met hen een coalitie wil aangaan is dat democratie. Als alle partijen met elkaar afspreken geen coalitie met een partij aan te gaan is dat een Cordon Sanitair. Alle pogingen in het verleden het VB bestuursmacht te geven zijn vanuit de diverse partijtoppen gefrustreerd.

 36. 43

  dat zie je verkeerd, heidekonijn.
  Een kartel is iets wat samengaat VOOR de verkiezingen. Erna vormt men samen een COALITIE.
  Je verwart beide.
  Het KARTEL van het VB aanging, was met een persoon die vroeger bij de liberale VLD zat. Eén van de klappenkrijgers, niet in het minst omdat de stemmen die hij wegnam van blauw, nu naar bruin zijn gegaan.

  En niemand die beweert dat ‘de strijd gestreden is’, echt niet.
  Maar na 13 Verzuringen op rij is 8 oktober 2006 historisch te noemen.

 37. 44

  wie WIL IN EEN COALITIE met hen!!!

  Opportunisten zijn altijd wel te vinden. Maar lekker aan Groot Vlaanderen van Vreemde Smetten Vrij laten ploeteren in een minderheidsregering was natuurlijk nog veel effectiever geweest.

 38. 45

  @Crachàt

  Misschien geldt voor die betweterige hollanders wel: been there done that? Nl heeft ook jarenlang een soortgelijk beleid gevoerd, tegen ene Janmaat en later getracht dit te herhalen (op andere wijze) met Fortuijn. Sommigen hebben daarvan geleerd.

  Let wel: het ik heb nog geen enkele inhoudelijke opmerking gemaakt over het VB (of Blang zoals jij het noemt). Daar gaat het nl. ook niet om. En van mij hoeft ook niemand met het VB te regeren. Maar een cordon sanitaire (de naam alleen al) is iets anders dan NA vergelijking van politieke programma’s tot te conclusie komen te een coalitie niet wenselijk is. Het cordon sanitaire (een besmet woord) is een a-priori uitsluiten van de ander. Waar kennen we dat toch van?
  En het domste wat je kunt doen is 1 op 3 kiezers in Antwerpen direct of indirect wegzetten als racisten.

 39. 46

  Crachat: Is het dan niet frappant dat ondanks dat brede draagvlak voor het cordon sanitaire, ondanks de mediaverkettering (interviewers gaan geregeld in discussie met VB-politici, waar ze bij andere politici zich bij het vragen stellen houden), ondanks eenzijdige berichtgeving, ondanks het vooruitschuiven van leidersfiguur Patrick en ondanks allerlei georganiseerde manifestaties het VB TOCH op 1/3e van de stemmen uitkomt?

  Je gaf het zelf al in een eerdere post aan: Mensen weten dat het fout is VB te stemmen. Blijkbaar is de publieke moraal heel erg dwingend, maar desondanks stemmen mensen toch en masse op het VB. Dan moet je toch al sterk in je schoenen staan. Ik vraag mij ook af welk democratisch gehalte het cordon sanitaire heeft.

 40. 48

  @ TRS
  Bij deze
  @ Crachat
  Het was Spuyt waar je op reageerde, ik vind het cordon compleet irrelevant en wel om de door jou genoemde reden.

  Ik wil de partij wel eens zien die eerst tien jaar volhoudt dat VB een mesthoop is, en er dan plots mee in bad wil. Verbrande bruggen.

  Biedt de kiezer een oplossing of op zijn minst een alternatief, en VB wordt écht gedecimeerd. Maar dat is blijkbaar slechts voor enkelen weggelegd. Zéker niet voor Verhofstad en co.

 41. 49

  Dat media in discussie gaan met het VBang, is niet echt vreemd, gezien de totale oorlog die het VB tegen het ‘linkse crapuul’ al jaren voert. Jullie kennen Martine Tanghe? Fysiek aangevallen door Vlaams Blokkers.
  Het wordt ècht tijd dat jullie inzien wat hier echt aan de hand is. Gerolf Annemans die vanop de trappen van het justitiepaleis tegen de rechters schreeuwt die hen verooprdeeld hebben: ‘we krijgen jullie nog wel eens we aan de macht zijn’.

  In België heerst stemPLICHT, dus alles wat op twee benen kruipt MOET gaan kiezen en stemt TEGEN iets, en heeft een luidkeels roepend kanaal gevonden.

  Of zou het zo zijn dat Antwerpen toch zoveel gevaarlijker/vuiler/whatever is dan de elke andere Europese stad?

  Eigen volk eerst opvoeden, en dan nog eens praten.

  Maar bon, da’s negatief, en zo zijn we niet. Nee, we gaan hoogstpersoonlijk de dorpel van de rijkste inwoners van Europa (gemiddeldVlaams gezin heeft 20.000 euro op de spaarrekening -ZONDER onroerend goed er in verrekend) schoonmaken, alle Ali’s witschilderen en tegen de muur zetten, en Nederlandstalige en raszuivere liederen zingen.
  Dan hebben we rekening gehouden met 1/3 van de kiezer.

  Iets ernstiger (hoewel): er wordt wel degelijk enorm rekening gehouden op bestuurlijk niveau met de samenlevingsproblemen.

 42. 51

  Wel heidekonijn: vertel mij, en 10 miljoen andere Belgen eens wat een “een oplossing of op zijn minst een alternatief” dan wel is.
  Je mag héél breed hoor, ik ben oprecht benieuwd of je iets kan bedenken wat haalbaar en democratisch is.
  Overigens mag ik begrijpen dat wat het “probleem” is, met immigranten te maken heeft?

 43. 53

  Gerolf Annemans die vanop de trappen van het justitiepaleis tegen de rechters schreeuwt die hen verooprdeeld hebben: ‘we krijgen jullie nog wel eens we aan de macht zijn’.

  Ach ja, dat soort “de kogel kwam van links”-retoriek werkt alleen maar tegen ze.

 44. 54

  @ Crachat
  Heb ik al gedaan : deugdelijk bestuur à la Tobback.
  Geen pestbelastingen meer, geen oninzichtelijke stromen van Noord naar Zuid, geen nachtelijke overvallen op forensen, geen overlast allerhande, geen vuil op straat..
  Of zoals recent nog een Antwerpenaar me zei : ‘gewoon de mensen met rust laten’ (of op zijn minst ze in die indruk te laten leven).

  Het ‘probleem’ heeft iets met migranten te maken ja. Als je dat niet wil zien ben je blind.
  Elke tot moes gemepte buspassagier, elke militant-aggressief rechtenopeisende asielzoeker voedt de bestaande onvrede. (Is het ondemocratisch dit te zeggen of het proberen te voorkomen?)
  Maar het is niet *de* schuld van *de* migranten. Het is *de* schuld van de mensen die verkozen worden door veel te beloven zonder het te verwezenlijken (300 000 nieuwe jobs bv, of een gevangeniswezen dat minder dan 30 personen per maand laat ontsnappen, ik zeg maar wat).

 45. 55

  Beetje vreemde kronkel die je maakt, heidekonijn, van “ja migranten” via “nee hun schuld niet” naar “beloftenpolitiek”.

  • Tobback staat voor precies hetzelfde systeem als pakweg Janssens. Alleen heeft Tobback het voordeel een verlicht despoot te kunnen zijn in zijn Leuven, met een Oude-Politiek mentaliteit waar je van huivert. En zijn stadje (veel volk en inkomsten door studenten die niet gedomicileerd zijn) is een groot dorp, wat een keihard beleid voert tegen immigranten en/of illegalen. Die schuift men door naar de enig stad van Vlaanderen, Antwerpen. Met alle gevolgen vandien.

  • Het gevangeniswezen is het gevolg van 150 jaar Belgisch surrealisme, niet van een huidig beleid.
  Ik geef je méér dan gelijk wat betreft de banen. Maar dat probleempje is wat groter dan de verantwoordelijkehid van een Belgisch politicus, niet?
  Het mooie aan je punt is dat, wanneer iedereen een baan zou hebben, we van veel problemen verlost zouden zijn. En zo komen we op een veel belangrijker en zowaar echt bestaand probleem: economie, en het europees slabakken ervan.

 46. 58

  De discussie nauwlettend gevolgd, alsof U et al in mijn ruimte aanwezig was, maar de heftigheid weerhield me van reageren…bij een wijntje praat veel beter met een onderwerp zo groot als dit.

 47. 59

  Ik, Larie, geniet voor het eerst in jaren van een uitslag, hardnekkig als rooie hond.
  De Morgenkrant vatte het titelgewijs de dag erna mooi samen: Vlaanderen Blijft Leefbaar.
  Want, origineler is Philip al geweest: “Leefbaar Vlaanderen” was niet echt je dat als hoofdslogan voor het Baken Van Vlaanderen.

 48. 60

  Alle ziektes zijn te bestrijden mits het hoofd koel Hombre :) Enige punt waar ik mee zit zijn de voorkeurstemmen, in grote getale, van mensen met goede bedoelingen maar onbeslagen ten ijs ..that’s all.

 49. 61

  Reden te meer voor vreugde, Larie, omdat de Verwende Kinderen niet aan de macht zijn gekomen.
  Ik heb ooit uit nieuwsgierigheid een zitting van de gemeenteraad van rare dorpje B. meegemaakt. Ook daar was het Blang aanwezig, in kaalgeschoren présence.
  De enige vraag die door de spratende van hen geuit werd was omtrent een lekkende dakgoot van een gepensioneerde.

 50. 62

  Crachàt u heeft 20 van de 61 commentaren alhier geschreven (maar niet het logje). heeft dat een betekenis? Nou ja, laat maar. U voelt zich betrokken, in hoge mate dat is… En terecht natuurlijk.

 51. 63

  Ik kan ervan genieten wanneer Carlos eens een keertje enkel hoeft meelezen op z’n post.
  Hij was me uiteraard voor met de QdJ, anders had ik er mijn post opgezet.
  Me dunkt dat de discussie die gevoerd is hoogstwaarschijnlijk dezelfde is als ware het me eige posje geweest.
  [overigens zal ik maar verklappen dat alle Sargassoredacteurs 24/24 in een high tech ronde zaal zitten, de wereldtelex te bekijken, en onder weldoende massages allerhande van slaven der menig kunde, onder elkaar het nieuws van de dag verdelen, transformeren, en posten met een zachte beweging van de handpalm. We converseren af en toe, het noodzakelijke of het aangename. Lijkt een beetje op een Star Trek planeet anno 1968, maar zéér up to date met hedendaagsch comfort.]

 52. 65

  Nou drink er een lekker biertje op – voor zover dat al niet het geval is – in die redactiekelder zou ik zeggen. Genietend van de high tech massages van menig kunde en een geoliede telex, het nieuws te vervormen en op het web te plempen met harde hand. Start Trek? Dr Who (originele versie) toch zeker…

 53. 66

  Dr Who, niks niemendal. Nie vloeken hey @ Hans R..een wereld van verschil met Startrek!

  Dat biertje ? (een wino hier) ik weet het niet..de koude cijfers geven mij toch wat te denken.

 54. 68

  Ah, Blake’s 7. Dat is pas wat …the special effects were very good – surpassing even that of the original StarTrek and Space 1999. Ik heb dit door omstandigheden nooit gezien maar surpassing even that of the original StarTrek wow daar moet je echt wat voor doen

 55. 69

  En ik weet niet of ik de Belgen nu met een dooie mus moet feliciteren. In de peilingen werd toch winst voor VB voorspeld? Heb reacties niet gelezen maar,.. doet het er toe?,..wel of geen Cordon Sanitaire?,..een coalitie met één van de grote traditionele partijen is toch uitgesloten? Rechts extremisten zijn toch veroordeeld tot alléén regeren,.. lopen toch stuk tijdens coalitiebesprekingen, zijn toch wars van het compromis?

  *troost* Maar dat rechts radicale spook waart in héél Europa hoor. In Hongarije en in Moskou waar kale gelaarsden met flessen bier in de hand daklozen doodtrappen om ”in training” te blijven. En in Italië doen ze al helemáál niet moeilijk. Bezocht een jaar of wat terug een wedstrijd van Lazio Roma nieuwsgierig als ik ben cultuur op te snuiven,…eeh,…de ”Irruducibili” heten ze,..aanbidden duidelijk zichtbaar het fascisme, zingen navenante marsliederen en doen met de vlakke hand de groeten aan Mussolini. Een aanradertje voor iedereen die weten wil hoe de hel er mogelijk uitziet!

  Maar je zal in je dorpje of in Antwerpen 4 jaar met die mongolen opgescheept zitten zeg,… en vergeet Wilders, Pastors en Nawijn!,.. dat zijn watjes vergeleken met die de Winter!
  Ga je van de weeromstuit een tijdje ergens in de Pelopponesos of rond het Titicacameer boekweit en grutten verbouwen…

 56. 70

  Startrek ging niet om de effects maar om de technologische lijn van nu te extrapoleren en aldoende te toetsen aan onze blik (sociolosche samenhang)
  op de “wereld”. Een waar speelveld van een van onze toekomsten.

  Nano technologie, fuzzie logics, gender zonder man/vrouw..allemaal getoetst in STARTREK.

 57. 71

  @Larie
  Mee eens, dat maakt het citaat bij Blake 7 des te vreemder. Overigens werd ST pas echt goed in The Next Generation. Maar dat is een persoonlijke mening voordat jij en de rest van de goegemeente erover valt.

 58. 73

  @Crachat 55
  Om even mijn kronkel toe te lichten: ik ben het niet eens met de stelling dat alle problemen van A’pen, Vlaanderen, de Aarde terug te voeren zijn op migratie en bevolkingsdichtheid. Maar er komen wel veel problemen uit voort. Zeker als er geen beleid gevoerd wordt de naam waardig hieromtrent.
  Ben het absoluut niet eens met je invulling van de figuur Tobback, ik zie hem eerder als de ideale burgervader; rechts als het moet, links als het kan.
  Vreemde kronkel van jou : politici hebben geen invloed op economie of (gevangenis)beleid. Waarom hebben we die lui dan?

  Maar goed, een Leffe Radieuse later ; mijn favo ST aflevering is
  Deep Space 9 Past Tense part 1 en 2
  Lijkt me mooi te passen bij de discussie.

 59. 74

  Aangenaam deze link @heidekonijn. Ik mis die Quark figuur, en odo en …

  Wat ik mis is het geven dat “nieuw”komers in grote gatele, ze wonen hier dus zo moet het, hebben gestemd, uit onvrede en nog niet gedifferenteerd, waarbij de “winnende” partijen wellicht zich winaar kunnen noemen. Een gegeven, niets mis mee maar moet opgenomen worden in het beeld.

  Quote:

  [IMG]http://img276.imageshack.us/img276/5028/picture2zs0.th.png[/IMG]

  [IMG]http://img276.imageshack.us/img276/5028/picture2zs0.th.png[/IMG]

 60. 76

  Zeg mij dan eens precies wat een beleid is ten opzichte van allochtonen, beste heidekonijn?
  Ik -en doel niet an sich op jou- ben het onderhand verschrikkelijk beu, dat geroep van “er gebeurt niets”, “men doet er niets aan”, “er is geen beleid”, etc etc etc.
  Wat kan men dan beter doen dan wat men uittentreure probeert?
  Want het zinnetje “er wordt geen beleid gevoerd” -sorry, dat getuigt van slechte wil of domheid.
  Welja, Tobback, natuurlijk. Maar geen allochtoon wil in Leuven gaan wonen, beste. Neem als beter voorbeeld Bart Somers, liberaal in Mechelen. Daar is wel sprake van “het probleem”, mèt dito Blang-aanhang.
  Welnu: hij is er tot menig verrassing in geslaagd ook daar de grootste partij te worden. Tegen de decimatietrend van blauw in, deze elections.
  Eigenlijk hé, heidekonijn, vraag ik niet veel meer dan je blik enigszins te verruimen, en te zien dat iedereen deze keer een Wijs Burgervader wou hebben, los van partij of kleur…
  Of je het op rekening van het VB moet of wil schrijven weet ik niet, maar er zit iets zeer positiefs aan deze partij en aan het cordon.
  In tegenstelling tot wat ik hier meen te lezen, is er geen sprake in België van een ‘regentenkliek’ die genoegzaam achterover leunt en een beetje toekijkt vanachter een corden sanitaire hoe het plebs zichzelf naar de haaien blangt.
  Integendeel. Een objectief waarnemer ziet hoe hard er gewerkt wordt, hoeveel positieve krachten de “problemen” wel degelijk aanpakken.
  Dat is algemeen gesproken aan één factor te wijten: paars.
  En met name het lichtende voorbeeld van Verhofstadt en Stevaert. Zij hebben, en dat zal de geschiedenis uitwijzen, ervoor gezorgd dat er een positieve, en dat mooie woord: voluntaristische wind doorheen Vlaanderen waait. Deels uit reactie op het Blang, deels uit ècht staatsmanschap, stempel willen drukken.
  Deze verkiezingsuitslag heeft heel veel te danken aan hun soort realistisch en hoopvol denken -en dat mocht wel na 30 jaar verzuurd Gristelijk bestuur.

  En nu ten arbeid.

 61. 77

  Larie: ik vind dat een schitterend resultaat. ‘Gekleurd’ kan je ze enkel huidtechnisch noemen, in de Turkse wijk iets verderop hangt elke zaak letterlijk volgekleefd met affiches van alle democratische partijen.
  Verder mag je vrij gerust zijn in dat adequate: enkel de partij Groen! heeft een griezelig amateuristische structuur, de andere partijen volgen zéér strakke regels omtrent wie wat waar zal doen. Met name Stevaert is daar geniaal in, en Leterme bij de Gristenen.
  En het is inderdaad een zegen van de democratie, die mensen hebben een stem, in meerdere betekenissen.
  En wellicht is het ook één van de niet zo talrijke uitwegen uit de economische miserie die in de onderlaag heerst.

 62. 78

  Ik deel je visie op Verhofstad en Stevaert niet. Niet dat ik ze verketter, maar ik herken in hun handelen meer eigenbelang dan handelen voor de goede zaak. Getuige de vele beloften die werden ingeruild voor mooie posten bij (potentieel) de EU en de provincie.
  In Leuven wonen best wel wat anderskleurigen (St Maartensdal, Kessel-lo) en behalve wat beschonken toestanden op de oude markt levert het geen problemen.
  Omdat er van quasi het begin een idee was hoe deze mensen op te vangen en in te burgeren, en dit beleid konsequent werd voortgezet.
  Vergelijk met het volstompen van de Seefhoek en Luchtbal in Antwerpen. I bake my cake.

  Maar ik begrijp je opmerking over een wijs burgervader, en ik hoop ook dat VB (enkel) de rol van democratisch katalysator zal bewijzen (hoe paradoxaal ook).
  Jammer dan ook als je ziet hoe Groen momenteel met zijn achterste draait om-misschien-toch-nog-maar-een-postje-te-kunnen-meepikken -je-weet-nooit. Komt weer erg oprecht over jongens, mooi werk.

  We kunnen -vrees ik- nog uren doorbomen hierover, maar veel zal het niet brengen.
  Ik hoop alleen maar dat de dames en heren politici snel zijn uitgegeild op het (mi valse) idee dat ze VB tot stand hebben gebracht en nog iets constructiefs lanceren voor de verkiezingen volgend jaar.

  Ben benieuwd..

 63. 79

  Stevaert komt terug, mark my words.
  En Verhofstadt, tja. Hij is van ècht Europees niveau, en ik vergeef ‘m met graagte dat hij die poging ondernomen heeft. Hij is tegengehouden door Blair op vraag van Bush, in de wonderlijk troubele tijden der Irak-crisis.
  Ik ken al lang niet meer een Nederlandse premier die zo keihard werkt als hij.

  Soit, het was een mooie reagoreeks.
  Tot laters :-)

 64. 80

  @Crachat
  Insgelijks
  @Larie
  @HansR
  Dank (verschrok zelf van Memory Alpha, gegoogled tijdens zoeken naar ‘past tense’ -echt een machtige twee afleveringen, zeker de moeite eens te bemachtigen)

 65. 81

  Leestip, naast de Vlaamse dagbladen van oktober : ’n goeie beginnerscursus voor NL die VL begrijpen willen, en immer pertinent ivm Antwerpen vandaag, zij het geschreven vanuit de vorige verkiezingen, is : “Hotel Fabiola” van Rudi Rotthier (2001, ISBN 9045004445). Vorige zomer in de ramsj van DS, dus wellicht nog te vinden via boekenzoekdiensten e.d.