Quote du Jour | Them or Us

SargQdJ09Winter of discontent – bring it on – they asked for it.

Kijk eens aan! Zit er dan toch nog Grit an’ Spit in het landje wat nooit de geneugten van de Franse Revolutie heeft willen proeven? Dat eilandje wat dapper blijft vechten tegen alles wat niet van het Eilandje is? De gebeurtenissen zijn waarlijk uniek & historisch te noemen. Een nieuwe May ’68 zit er wellicht niet in -daar is de consumptiemaatschappij veel te bang voor geworden-, maar wat moed geeft: er zit wel degelijk een oprechte, jeugdige en ideologische verontwaardiging achter de protesten, en dat feit alleen al is opmerkelijk.
Natuurlijk zal men zich toespitsen op het criminele aspect van de rellen, en daarvoor is het te hopen dat er zo snel mogelijk een bewust en verstandig orgaan ontwikkelt wat weet wat public relations is.
/newspeak on: Want zinloosheid: daar hebben we met z’n allen een beetje genoeg van.

  1. 2

    Niet alleen in Engeland, ook in Duitsland begint de maat vol te raken. Incompetent, verouderd en kinderachtig bestuur is uit; competent, modern en volwassen bestuur is in. Als het niet top-down lukt, dan maar bottom-up.