Quote du jour | Pleurisparlement

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du JourIk weiger te stemmen op een kermistent van bureau(demo)craten, die in al hun opportunisme de meest waanzinnige coalities aangaan en die uiteindelijk niet veel meer voor elkaar krijgen dan enorm veel gerommel in de marge.

Deze quote flitste als een gedachte door mij heen, toen ik donderdag voor de keus stond al dan niet mijn democratisch recht als EU-burger te vervullen. Een ware volksvertegenwoordiging? Nee. Een politiek gremium? Nee. Een bureaucratisch gezwel, dat de EU-gemeenschap bestookt met veelal onzinnige richtlijnen en met eindeloos kommaneuken? Ja.eu-pig
Het pleurisparlement (op ze Haags) is een lame duck, afgevuld met 736 afgeserveerde politici, neo-nationalisten, politiek daklozen, demo-dommeriken en Berlusconi-boobs. 43 procent heeft nog wel de moeite genomen een kruisje te zetten, maar wel in de wetenschap dat dit even groezelig als riant betaald gribusgremium weer voor jaren in de lijdzame vergetelheid wegzinkt. Wetende ook dat de Europese Raad, samen met de Europese Commissie, feitelijk alle besluitvorming voorkookt en doordrukt. De 57 procent niet-stemmers hebben nu ook hun stem uitgebracht. De democratische legitimatie van het pleurisparlement is immers recht evenredig aan zijn politieke macht, namelijk totaal marginaal. Al met al een aanfluiting voor de rechtgeaarde democraat. En dan is niet stemmen een voor de hand liggende keus. De EU is okay, maar dat pleurisparlement is een quasi-democratisch waterhoofd gebleken. Geen euroscepsis dus, maar pleuroscepsis.

Reacties (47)

#1 Jeroen

Hee Bianconero (en anderen),
Mag ik je uitnodigen om een keertje op bezoek te komen bij onze GroenLinks-fractie in Brussel? Dan kun je ook kennis maken met onze Groene afgeserveerde politici, neo-nationalisten, politiek daklozen, demo-dommeriken en Berlusconi-boobs. En dan zetten wij nog even een debatje op over de volksvertegenwoordiging van het Europarlement.

 • Volgende discussie
#2 Crachàt

Hoew, een lekker subtiel stukje zeg.
Heb je ook wat onderbouwing in de tirade, Bianconero?
Denk je echt dat iedereen daar voor Jan Lul rondloopt?
Als ik een van de vele hardwerkende europarlementariers zou zijn, ik had je graag even populisties op je bek getimmerd.
Maar ja: met zulk een vooringenomen en gedégouteerd publiek als waar je kennelijk kond van wil doen: het Euriparlement wat jij beschrijft is toch een prima weergaven van de horde goedkope kritiekspuiende brullers als jij?
Prima toch?
De eu krijgt met andere woorden de bende incompetente idioten waar het om vraagt.
Waarom zouden ze ook hun best doen, met een ingesteldheid als die uit de post?

Tijd dat het volk zichzelf eens een beetje beleefdheid, wijsheid en bescheidenheid leert. En zeker de brulboeistemmen ervan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bullie

@2 hear hear

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bianconero

@Jeroen In het verleden ben ik al enkele malen gefêteerd door EU-voorlichting, gratis persreisjes plus 1e klas hotel. Niets was te gek om de pers in te palmen, het geld rolde rijkelijk. Te genant voor woorden eigenlijk.
Het zal nu niet anders zijn, maar nu pas ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bianconero

@Crach Het pluche zit in Brussel zeer zacht en een zwaar gemankeerd democratisch stelsel mag best eens op de korrel worden genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 nanne

Come on Bianconero, now tell us how you really feel!

Maarreh, hoe kan een Parlament zonder enige macht (omdat het kennelijk toch allemaal de Raad en de Commissie is) een bureaucratisch gezwel zijn dat de gemeenschap “bestookt met veelal onzinnige richtlijnen en met eindeloos kommaneuken”? Lijkt me een geval van tegenspraak.

Ook, juist doordat veel mensen niet stemmen komen die Berlusconi-boobs en neo-nationalisten in het Europese Parlement. De PVV incluis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

785736

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bianconero

@Nanne Het pleurisparlement is een verzameling van nationale afgevaardigden. Er bestaan geen Europese partijen, waarop gestemd kan worden.
Bovendien kan dit parlement op geen enkele wijze controle uitoefenen op degenen die in de EU het feitelijke bestuur in handen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ronald2

Ben benieuwd naar een lijstje van -pak ‘m beet- dit jaar aangenomen wetgeving, met per wet het oordeel van Bianconero. Ik neem aan dat hij/zij dat nog wel ergens heeft liggen, als restant van het speurwerk voor dit artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bianconero

@Ronald Bijvoorbeeld het besluit dat rosé niet langer volgens een bepaald procedé wordt gebotteld, maar dat een mix van rood en wit ook die naam mag voeren. Puik werk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sytz

Ja Jeroen, volgens mij ben je een demo-dommerik.
Ga mij toch niet wijsmaken dat het allemaal goed loopt daar in Brussel?
Hoeveel schuift dat ook al weer zo’n zeteltje?
Kost (ons) wat, maar dan heb je ook iets (wat precies kan niemand zeggen geloof ik).

Lol @ 2 “hardwerkend”. Als je 12 uur per dag over gebakken lucht vergadert lijkt het voor jezelf misschien heel wat, de buitenwereld ziet alleen het resultaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ronald2

@Bianconero Is dat alles?

En van wie is het citaat eigenlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Yevgeny Podorkin

Pleurisparlement, gribusgremium, quasi-democratisch waterhoofd

Dus je ziet het even niet zo zitten?
Een dalletje? Maandagmorgenblues?
Ga jij die toch al droevige stemming nóg verder lopen verkankeren
Maar er toch nog wel hoop bianconero?

Zeg asjeblieft asjeblieft dat er nog Hóóp is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

#7 Moest natuurlijk zijn: 785736

Het moet witzwart toch goed doen dat het waterhoofd toch dik 6% gekrompen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AntonB

Na het lezen van dit neo-nationalistische stukje heb ik 3x gekeken of ik niet op een forum van de PVV terecht was gekomen. Bovendien heb je weinig recht om te zeiken als je zelf niet ben gaan stemmen. Stem dan SP/PVV of een andere anti Europa partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bianconero

@Bismarck Klopt, bedankt, gecorrigeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bianconero

@15 Lees de laatste alinea nog eens na

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 nanne

@Bianconero Bij de boodschap blijven zonder op de werkelijke argumenten in te gaan. Heel goed! U kunt zo de politiek in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 prometeus

@Bianconero “Wetende ook dat de Europese Raad, samen met de Europese Commissie, feitelijk alle besluitvorming voorkookt en doordrukt.”

Als ik de uitslag (in Nederland) en de verschillende peilingen interpreteer, is dat precies zoals Nederland het wil: onze ministers die vanuit Den Haag afreizen om -gecontroleerd door het Nederlandse parlement – samen met andere ministers tot een besluit komen en waar we kunnen vetoen als het moet: Samenwerking ipv bevoegdheden naar een centrale entiteit overhevelen. Volgens mij ziet de ‘gemiddelde Nederlander’ de commissie het liefst helemaal afgeschaft, maar geeft de Raad precies invulling aan hoe ‘we’ het willen hebben.

Dat dat niet erg goed werkt met zn 25-en en de kiezer ook besluitvaardigheid eist, daar hebben we het dan even niet over.

Ergo: Een volk krijgt niet alleen de leiders, maar ook het systeem dat het verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bianconero

@nanne Haha, de politiek ligt achter mij.

Qua argumentatie: de EU wordt niet democratisch bestuurd, noch gecontroleerd. Alleen indirect, via nationale democratieën. En dat nog maar deels. Het Verdrag van Lissabon, als variant op de per referendum weggestemde Europese Grondwet, heeft dit aangetoond. De rol van het pleurisparlement hierin: nul komma nul. Ik daag iedereen uit het tegendeel te bewijzen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 BP

Beste Bianconero. Is dit een verkapte sollicitatie voor een PVV zetel of een baantje bij De Telegraaf / Spits / WakkerNederland / PowNed / GeenStijl?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Crachàt

Hoe ga jij dan na 3000 jaar bloeddorst en massaslachting anno 2009 een Europees parlement organiseren, Zwartwit? En dit tegen de hele zooi neestemmers in?
Wil je voorstellen dat elke Europeaan op dezelfde europartijen kan stemmen?
Be my guest, maar ga niet klagen dat je feitelijke antimedestanders dan pas echt door het lint gan. Samen met jou, moet ik aan gaan nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 nanne

@ Bianconero, om de tegenspraak verder te verduidelijken: als het Europese Parlament toch niets kan beslissen, hoe zadelt het de gemeenschap dan met een enorme last aan richtlijnen, kommas en regeltjes op? Dat moet dan toch allemaal van de Commissie en de Raad komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bianconero

@Crach Een parlement behoort verregaande controlerende bevoegdheden te hebben. Zolang dat niet het geval is, schort het aan de democratische legitimatie.
Mijn pleidooi is inderdaad: een Europees parlement, bestaande uit volksvertegenwoordigers die op EU-niveau kunnen worden gekozen. Die daadwerkelijk controle kan uitoefenen op het EU-bestuur. Een volgroeid dualistisch democratisch stelsel dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Crachàt

En dat los jij op, met alles af te zeiken. Chapeau! Meer van dat!
Doe me een lol en spendeer eens wat van je tijd met zoeken naar iets goeds wat de EU doet, ok?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bianconero

@Crach Vanwaar deze gevoelige snaar?
Zijn we niet gewend om onze eigen parlementen kritisch te volgen? En goed lezend ontdek je geen kritiek bij mij op de EU, maar wel op het parlementair stelsel, dat mijns inziens verkeerd en onvolkomen is opgetuigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sytz

Jerry, Jerry, Jerry…

Oh sorry.

Doe s niet zo zuur Crachàt. EU is gewoon niet democratisch genoeg, dat mag je toch wel zeggen.

En er wordt een hoop geld over de balk gesmeten.
Ontken dat maar, kan ik ook nog eens lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bianconero

@23 nanne De conceptrichtlijnen, -verordeningen etc komen inderdaad uit de koker van de Europese Commissie. En dan vooral omdat een massief leger ambtenaren daar alle tijd heeft detaillistische regeltjes op te stellen. Over dit kruimelwerk vinden vervolgens debatten plaats in het pleurisparlement. En dan wordt bijvoorbeeld bepaald dat de zeggekorfslak een beschermde diersoort is. Waardoor de aanleg van de A76 een jaar werd vertraagd. Van die dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Carlos

Sytz dat is pure Telegraaf praat. De Europese Unie heeft hele landen er bovenop geholpen (Spanje, Ierland bijvoorbeeld), daar geef ik graag mijn belastingcenten aan uit. Zodat mijn kinderen van dezelfde vrede en welvaart kunnen genieten als ik heb genoten. Als er zaken misgaan, geld wordt verspild dan moet dat aangepakt worden, gebeurt ook.

En oja, de meeste europarlementariërs werken zich het schompes, daar zou Spits!-lezend Nederland nog een voorbeeld aan kunnen nemen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Sytz

Carlos, ik bestrijd niet dat de EU goede dingen doet. Ik was zelfs van te voren niet tegen de Euro!

Het is juist dat er zaken misgaan, die niet worden aangepakt. Ik ben bv met een project bezig waarvan ik vind dat het weggegooid geld is, maar de EU sponsort alles. Ook het verhaal van Bianc over het in de watten leggen van de pers geloof ik gelijk, is precies wat mij ook opvalt.
En dan dat verhuis/vertaal circus.
Laat ze het eens eens worden over 1 locatie en allemaal Esperanto leren.

Maar goed, ontken jij dan dat er veel geld over de balk word gesmeten? Of moet ik daarover gewoon mijn bek houden en doorlopen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 David Rietveld

Het bijbehorende (Haagse) filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=SA3GmB9Bxfc

Ik dacht dat de titel daarnaar verwees. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bianconero

@31 Was ik vergeten, leuk om terug te zien.
Maar overigens was en is het in Haagse volkskringen een staande uitdrukking, dat “pleurisparlement”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bismarck

@19: Interessante interpretatie. Ik ben toch benieuwd hoe je dat doet. Ik zie dat namelijk helemaal niet in de verschillende peilingen/verkiezingen en referenda. Ik zie vooral dat de Nederlander zeer wantrouwig tegenover zijn eigen regering staat (en dat is nog eufemistisch uitgedrukt). Lijkt me dus onwaarschijnlijk dat ze daar wel hun vertrouwen in zouden stellen als diezelfde regering via de Raad allerlei wetjes op Europees niveau doordrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lord Flash

@zwartwit

Een beetje wat Crachat ook zegt: je wil een volledig opgetuigd stelsel en je denkt daar medestanders voor te krijgen door alle Europarlementariers af te schilderen als lapzwansen.
Misschien probeer je “reversed psychology” maar bij mij werkt het in ieder geval niet.

Bovendien heeft het EP de afgelopen jaren meer macht gekregen dus we gaan de goede richting op. Niet snel genoeg misschien maar de beweging is onmiskenbaar.

als je die beweging wilt ondersteunen, moet je juist gaan stemmen. Een parlement waar maar 20% van de bevolking voor gestemd heeft, heeft uiteraard minder legitimiteit dan eentje met 80% opkomst. Welk parlement denk je dat de Commissie eerder negeert?

Kortom, schuif je rancune aan de kant en besteed je tijd volgende keer aan iets waar je misschien je idealen wel iets dichter bij brengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Taco Zip

Of je nou wél stemt of niet, die zetels worden toch gevuld. Je kunt dus beter maar zelf je minimale invloed laten gelden.
Het blijft vreemd dat je voor een Europees parlement enkel op kandidaten uit je eigen land kunt stemmen. De suggestie dat de afgevaardigden voornamelijk het eigen landsbelang zitten te verdedigen kon haast niet sterker zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Crachàt

Ja, en het bizarre is: in het parlement vormt men wèl fracties – partijen dus eigenlijk.
Kennelijk staat men daar mentaal toch al wat verder dan de pleurispoepers uit den Haag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Merijn

@24: Mijn pleidooi is inderdaad: een Europees parlement, bestaande uit volksvertegenwoordigers die op EU-niveau kunnen worden gekozen.

Zet dat dan in je stukje in plaats van woorden als “kermistent” en “pleurisbende” en weet ik niet wat; dit commentaar van jou klinkt al heel wat opbouwender.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Martijn

@28: En dan wordt bijvoorbeeld bepaald dat de zeggekorfslak een beschermde diersoort is. Waardoor de aanleg van de A76 een jaar werd vertraagd.

Hé, toch wel machtig eigenlijk, dat EP. Mooi dat de groene fractie daar relatief zo groot is.
Het EP regelt vooral praktische zaken zodat overal in de EU dezelfde regels gelden. Dat lijkt soms onbelangrijk, maar het is extreem belangrijk om de EU als één eerlijke markt te kunnen laten fungeren. Maar veel van die maatregel zijn ook heel verstrekkend, met als bekendste voorbeeld REACH

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Bianconero

@Martijn: toegegeven, dit snijdt hout, qua REACH dan

Maar in het algemeen: waarom maakt niemand zich ooit druk om het feit dat het EP geen recht van initiatief heeft en noodgedwongen aan de leiband loopt van EC en ER? Dat de macht niet verder gaat dan die van medebeslisser? Waarom lenen democratisch gekozenen zich voor dit halfzachte werk. Waarom niet op de barricaden daar in Brussel/Straatsburg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Yevgeny Podorkin

Alle idioten die zijn thuisgebleven of vergeten waren dat ze voor EUROPA moesten stemmen of donderdag de invloed van Nederland in Europa dachten te vergroten? Nederlandse stem gaat per saldo nóg zwakker klinken omdat invloed binnen de christen en sociaal- democraten kleiner is geworden, en omdat PVV zich nergens bij wil aansluiten zal deze in het niets verdwijnen. Hoor in de verte nu al weer het gekanker dat we niks in te brengen hebben én geen identiteit meer én geen whewhewhe…afijn, en dat reutelt dan nog jáááren door. Ikke ikke…en er ligt een naakt pervers wijf in de duinen bij Scheveningen in een zakkie te stikke *oud geborduurd spreekwoord* Pff, weet je wat? Smeer het maar in je haar dat Europa.

Stomme Bloemenbuurtbewoners.

En met dank aan Rietveld#31. A welja, en we stoppen de Marokkanen maar in hun êige thuisland:Marokkanië.
Bedoel, plek zat in de Pyreneeën.
Het bûitenland leg naast de deûr…

Kun je de oogkleppen daarna weer opdoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lord Flash

@39

Ik denk dat er zat mensen zich hier druk om maken. Ik denk dat meer dan de helft van de mensen die op je gereageerd hebben het met je eens zijn, en waarschijnlijk op een partij hebben gestemd die zich daarvoor wil inzetten.

Het helpt alleen niet als mensen zoals jij zich in de tussentijd eens lekker tegen het EP gaan afzetten, terwijl je eigenlijk hetzelfde wil. Daar ga je de conservatief denkenden niet mee overtuigen.
Zie wat betreft ook het referendum over de europese grondwet… met dit soort “slimmeriken” (sorry martijn ;-) )
http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/06/03/open-brief-aan-de-europese-politici

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Jeroen

@Bianconero in 4: Nee hoor, niks feteren. Je betaalt maar lekker zelf voor de trein en komt gewoon simpel een dagje meelopen om te zien hoe onze (nieuwe Groene) Europarlementariërs zich dag in, dag uit keihard werken om hun idealen (en die van hun kiezers) dichter bij te brengen.
(Excuus voor het late antwoord, na een drukke campagne probeer ik een beetje rustig aan te doen.)
Wij zijn trouwens al jaren voor volledige Europese verkiezingen met Europese partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Crachàt

Omdat, heer Witzwart, het onmogelijk is om dat systeem nu al te laten werken. Al die parlementsleden leveren namelijk wèl werk in comissies, in wetsvoorstellen, in voorbereiden.
Men kàn nu eenmaal niet anders met een half miljard mensen een verbond maken via deze moeizame en eerlijke weg.

zucht.

Waarom hebben mensen het toch zo moeilijk zich een idee te vormen omtrent het waanzinnig ingewikkeld en behoedzaam proces dat Europa is, gegeven de grootte en de hordes haters die allemaal denken het grote gelijk in pacht te hebben terwijl ze de blik van een pleurisslak met zout erop hebben.
Waarom heeft men niet meer gewoon vertrouwen in plaats van dat achterlijk loeren vanachter de vooroordeelgordijntjes.

Wat een pijnlijk postje blijft dit toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 gronk

Al die parlementsleden leveren namelijk wèl werk in comissies, in wetsvoorstellen, in voorbereiden.

Ja, ze doen werk. Absoluut. Alleen, soms kneuzen ze behoorlijk mis. Neem bijvoorbeeld dat eerder gememoreerde REACH: da’s een voorstel om ‘de gezondheid van consumenten te bevorderen door het alleen stoffen toe te staan in producten waarvan een gezondheidsevaluatie is bepaald.’ Zo’n evaluatie is haske duuah. Stoffen die maar weinig worden gebruikt –maar onschuldig zijn– redden het dus niet. Daar moet je dus alternatieven voor zoeken. Soms zijn die er. Soms zijn die slechter qua functionaliteit. Soms zijn die er niet.

Daarnaast bereikt REACH z’n doel niet, omdat voor een hoop producten het niet gaat om dat ene stofje, maar om een combinatie van stoffen die afzonderlijk onschuldig zijn, maar samen juist wel giftig zijn.

’t initiatief is prima, alleen de uitvoering is zo verdomde bureaucratisch, en zo voorgekookt in lobbyclubjes dat ’t niet leuk meer is. *daar* zou wat aan gedaan moeten worden.

Maar inderdaad, de gemiddelde anti-europeaan gaat zoiets boven de pet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Bianconero

@Crach Pijnlijk postje en waarom dan? Omdat ik constateer dat EP’ers vanuit nationale partijen vol last en ruggespraak worden gedropt in een gremium, dat democratisch gekneveld is? Omdat niemand daar een woord van kritiek over uit, ook al zijn ze nog zo pro EU. En omdat de media dit ‘pijnlijke’ punt geheel en al negeren? En moet dat dan hier ook onvermeld blijven? Tsja…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lord Flash

@45

Omdat je als een klein kind loopt te janken en te tieren, in plaats van er daadwerkelijk iets aan te doen. Omdat je vanuit je ivoren bloggerstoren alleen maar zanikt en zaken de grond in stampt, zonder in te zien dat je daarmee je je eigen voeten aan het amputeren bent.

Omdat je niet verder nadenkt dan die lelijke neus met die wrat van je lang is.

Daarom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 gronk

Wat Lord Flash zegt.

 • Vorige discussie