Quote du Jour | Wat is een natie?

SargQdJ09

De natie is geen kwestie van taal, van ras, van religie, van belangen, van geografie en zelfs niet van militaire noodzaak. De natie is ook niet langer een kwestie van gemeenschappelijke geschiedenis, van historisch toeval of van een ander vaag gevoel van eenheid. De natie is een kwestie van bewuste solidariteit, een volwaardige beslissing om samen te leven op basis van dezelfde wetten en beginselen. “Een natie veronderstelt een verleden, maar bestaat in het heden door een tastbaar feit: de toestemming, een duidelijk uitgesproken wens om samen te leven. Een dagelijkse volksraadpleging die – zoals het bestaan van het individu zelf – een voortdurende bevestiging is van het leven,” om het met de woorden van [de Franse historicus] Renan uit te drukken. Een contract dus, een “referendum dat elke dag vernieuwd dient te worden”. Mensen zijn niet de gevangenen van hun identiteit of nationaliteit, ze zijn er de rechtvaardiging van.

Niet iedereen zal zijn overtuigd door het ronkende proza van Guy Verhofstadt, die in De ziekte van Europa (en de herontdekking van het ideaal) betoogt dat Europa weliswaar verkeert in een “polycrisis” op economisch, financieel, sociaal, diplomatiek en democratisch gebied, maar dat er een uitweg bestaat.

Liever dan Europa te laten gijzelen door de stroperige besluitvorming van achtentwintig nationale regeringen, wil hij een efficiënte, federale en democratische centrale regering. Van de oude nationale identiteiten moet Verhofstadt weinig hebben:

Ik ben uiteraard de laatste om de mensen zo’n anker te ontzeggen. Alleen is het hoogst betwistbaar dat “identiteit” een houvast kan bieden. Die gedachte veronderstelt namelijk dat “identiteit” een eenduidig en vaststaand gegeven is dat van toepassing is op iedereen binnen eenzelfde samenleving. En dat is het niet.

Zoals gezegd zal niet iedereen zich door Verhofstadt (willen) laten overtuigen. Het is echter een verademing eens een politicus te horen die niet kiest voor bangmakerij maar onmodieuze ideeën hardop durft uit te spreken en gelooft in de kracht van de Verlichtingsidealen. De ziekte van Europa (en de herontdekking van het ideaal) leest daardoor als een trein.

 1. 3

  “hij kan het zo mooi zeggen”…
  sja
  en ondertussen neo-fascisten en regelrachte nazis uit de Ukraine ophitsen
  maar
  !
  goede speech!

  tip- zag je de speech van Timmermans bij de VN? Weer-Ga-Loos!

 2. 5

  “De natie is een kwestie van bewuste solidariteit, een volwaardige beslissing om samen te leven op basis van dezelfde wetten en beginselen”

  Solidariteit waar ik me van bewust ben ja. Maar beslist heb ik niks. Ik woon hier nu eenmaal. En als vrije westerling kan je wel kiezen om in een andere natie te gaan wonen, maar dat zal dan in het algemeen toch vooral gebeuren met het oog op een baan, studie, hobby of liefde. Misschien ook wel gewoon voor beter weer. Maar een bewuste keuze om tot die nieuwe natie te gaan behoren zal het niet vaak zijn. Die natie krijg je er gewoon gratis bij.

 3. 6

  @5: Naast verhuizen heb je nog andere opties als de natie waarin je geboren bent je niet aanstaat. Je kan pleiten voor het aanpassen van de geografische grenzen, van de inclusiecriteria en van de bestuursvorm, op allerlei manieren, inclusief geweld.
  Dat gebeurt overal op de wereld. Als er geen basale consensus is over de natie, leidt dit tot conflicten.

  Als dit niet ter discussie staat, is de instemming impliciet.

 4. 7

  @0: “De natie is een kwestie van bewuste solidariteit, een volwaardige beslissing om samen te leven op basis van dezelfde wetten en beginselen. Een natie … bestaat … door een tastbaar feit: de toestemming, een duidelijk uitgesproken wens om samen te leven”
  Die definitie is dusdanig afwijkend van de gangbare andere definities, dat vrijwel geen enkele bestaande natie (volgens welke andere definiete dan ook) erin zou passen, met als enige uitzonderingen de (micro)naties zoals je die in enkele uithoeken van de wereld nog onder de uitstervende volkeren van jager/verzamelaars en nomadische toendra/steppe/woestijnherders kunt vinden (en wiens innerlijke nationaliteit in geen enkel geval overeenkomt met de juridische nationaliteit).

  @6: Naast verhuizen heb je nog andere opties als de natiehet land waarin je geboren bent je niet aanstaat.
  FTFY. Geen enkel Westers land is een natie (volgens de meeste definities).
  “Als er geen basale consensus is over de natie, leidt dit tot conflicten.”
  Niet noodzakelijk. Ook als er geen consensus is (en die is er eigenlijk nooit), kan er toch conflictloos samengeleefd worden. Kwestie van tolerantie.

 5. 8

  @7: Zoals ik het begrijp is het dan ook een poging om natie op een nieuwe manie te definiëren, omdat de oude definities betekenisloos zijn geworden, en zeker niet behulpzaam zijn.

  Ook als er geen consensus is (en die is er eigenlijk nooit), kan er toch conflictloos samengeleefd worden. Kwestie van tolerantie.

  Dan is er dus consensus over de tolerantie, en dat is dan dus wat de natie definieert.

 6. 9

  Als ik het goed begrijp , dan vluchten de mensen vanuit Cyrië omdat hun land gebombardeerd wordt door mensen uit west Europa . Deze Vluchtelingen willen het liefst een Islamitische staat zoals Iran en Turkije alsook Saoedi Arabië gesteund door Rusland en een Turkije dat nu ook extreem rechts is en homo’s haat predikt alsook koerden op de lijst van terroristen zet . De omstandigheden zijn slecht in Duitsland voor vluchtelingen omdat Merkel hun te wijd te welkom heeft geluid .Veel Vluchtelingen zijn niet echt vluchtelingen ,maar eerder het tegenovergestelde van de westerse normen en waarden .Moslims laten hun kinderen bewust lijden en showen hun aan westerse media om maar toegang te verkrijgen tot het westen . De UK heeft besloten tot 2020 maximaal 20.000 vluchtelingen toe te laten en Canada trekt zijn troepen terug uit Cyrie

 7. 10

  Ze kunnen die Islamitische staat niet tegenhouden met bommen .Nederland moet zich net als Canada (onze bevrijders uit WW2) niet bemoeien met dat conflict in Cyrie .

 8. 11

  Ik heb het fenomeen ‘natie’ eigenlijk nooit zo begrepen. Ben ik verbonden met Friezen en Limburgers die een voor mij onbegrijpelijk taaltje spreken? Gedeelde ras of religie is ook niet aan de orde.

  In feite kan een natie -zeg Nederland- alleen bestaan bij de gratie van andere naties. Zouden alle andere naties op mysterieuze wijze verdwijnen, dan zou Nederland geen natie meer zijn, maar ‘de wereld’. (En waarschijnlijk zou Nederland vervolgens in allerlei ‘naties’ uiteen vallen)

  Stom gedoe, die naties.

 9. 12

  @9: Sorry ,het is 9/10 keer zo dat als ik hier iets plaats dat het gebeurt vanuit een bewustwording en nogal opgewonden gevoel ..Het wil nog wel eens gebeuren dat ik slechts wil verbeteren wat ik geplaatst heb ,maar dan krijg dan slechts een reset van de pagina te zien en lukt me niet om te plaatsen wat ik wou plaatsen . Het is nou eenmaal zo dat zodra ik hier iets wil plaatsen er geen aanpassing meer mogelijk is terwijl de website zich wel zo voordoet .

 10. 14

  @8: “Dan is er dus consensus over de tolerantie, en dat is dan dus wat de natie definieert.”
  Leuk geprobeerd, maar tolerantie heeft niets te maken met een basale consensus over de natie waar je over draaft. Verschillende naties kunnen door elkaar leven zonder enige consensus tussen de naties en slechts met tolerantie voor de de andere naties (NB ook binnen naties is er zelden consensus, hooguit tolerantie voor opgelegde normen en gebruiken). Dat is eigenlijk de standaard levenswijze zoals we die kennen in de verschillende samenlevingen door de hele geschiedenis heen, waarbij er af en toe conflict optreedt op momenten dat de tolerantiedrempel aan deze of gene zijde te laag zakt.

  PS. Tolerantie moet bovendien uitgewogen worden met de gevolgen van uitstoting uit de natie of andere straffen (die onverbiddelijk volgen op nonconformatie aan de normen en gebruiken van een natie). Ook als je het totaal niet eens bent met de normen en gebruiken, kun je deze toch tolereren uit puur lijfsbehoud. Er is dan overduidelijk geen sprake van consensus, maar van van normdwang. In de praktijk komt dit in elke natie voor.

  @11: Nederland is dan ook geen natie. De Friezen misschien wel (afhankelijk van de definitie van zowel natie als de Friezen).

 11. 15

  Net als een organizatie is een natie een sociale constructie, die enkel legitimiteit put uit het feit dat men het als een natie beschouwt. Zodra men geen natie meer ziet, is het er ook niet. #postmodernistischepraat

 12. 16

  @9: Dan heeft u het verkeerd begrepen.
  Veel Syrische vluchtelingen (de meeste, denk ik) die hier komen zijn op de vlucht voor Assad.
  En Rusland bombardeert voor Assad.