Pyramid-Exploring Robot Reveals Hidden Hieroglyphs


The Great Pyramid of Giza has long been rumored to have hidden passageways leading to secret chambers. A robot explorer sent through the Great Pyramid has begun to unveil some of the secrets behind the 4,500-year-old pharaonic mausoleum as it transmitted the first images behind one of its mysterious doors.

The images revealed hieroglyphs written in red paint that have not been seen by human eyes since the construction of the pyramid. The pictures also unveiled new details about two puzzling copper pins embedded in one of the so called ‘secret doors.’

Meer bij The Presurfer.

  1. 2

    Verborgen? Aaach sterf toch de verrotte grafmoord met je kolererobots en mozaïekjes op een vloer wat mot ik dáár nou weer mee sodekankertieftstraalt op naar je grootmoeder.

    Want heeft die satelliet laatst niet tientallen nieuwe ouwe onontdekte piramides onthuld?

    Jawel. Prachtig nietwaar en wat een weelde.

  2. 3

    Mis ik het nou? Zes jaar geleden of zo was er gaatje geprikt in de deur (live on National Geographic toch?), en zijn ze nu pas zo ver dat ze iets om de hoek kunnen kijken. Zo duurt het wel heel lang……