Post-Atheïst | Nobody expects

Foto: Post-Atheïst
Serie:

COLUMN - amargaVan de week kreeg ik een petitie in mijn mailbox. Het ging om een zeventienjarig Oezbeeks meisje – Margarita Alexandrova – uit Kampen. Ze woont zeven jaar in Nederland en moet ingevolge het Nederlandse vreemdelingenbeleid terug naar Oezbekistan.

Voor mij was de zaak daarmee al meteen duidelijk. Je laat niemand eerst zeven jaar opgroeien in Nederland om daarna in volle ernst te besluiten dat ze weer terug moet. Het is van tweeën één: óf je hebt geen verstand en besluit direct dat ze mag blijven, óf je hebt geen hart en besluit dat ze meteen terug moet, maar én geen verstand én geen hart, dat gaat mij wat ver. Dus ik had de petitie al getekend voordat ik me verder in de kwestie verdiept had.

Aan de email was wat achtergrondinformatie toegevoegd, iets over een Russisch-Orthodoxe familie die protestants-christelijk geworden was en daarom niet terug kon naar Oezbekistan. Voor mij was dat allemaal niet belangrijk, temeer omdat enig googelen al snel leerde dat je in Oezbekistan maar beter helemáál niks kunt zijn. Toch was mijn nieuwsgierigheid gewekt, want op de één of andere manier was die overgang van de ene naar de andere christelijke denominatie door de overheid getoetst. Dat leek me onbestaanbaar, dus voerde ik de zoektermen “asiel geloof overgang” in.

Er ging een wereld voor me open:

De overheid blijkt dus wel degelijk veranderingen in denominatie te toetsen als het om asielzoekers gaat. In Nederland bedoel ik dan, niet in Oezbekistan. Enkele bloedstollende citaten uit uitspraken van de Raad van State:

Blijkens het verslag van het nader gehoor heeft de vreemdeling op de vraag wat het wezen is van de pinksterbeweging, geantwoord dat het voornamelijk om het geloof in Christus gaat; in haar antwoord verwijst zij niet naar de positie van de Heilige Geest. Het geloof in Christus is echter eveneens kenmerkend voor andere stromingen binnen het christelijk geloof en niet specifiek voor de pinksterbeweging.

De vreemdeling heeft zich naar eigen zeggen reeds in Iran bekeerd tot het christendom en is daar gedoopt. Zoals de staatssecretaris terecht tot uitgangspunt neemt, ligt aan een bekering tot een andere geloofsovertuiging steeds een welbewuste en weloverwogen keuze ten grondslag.

De aan de vreemdeling gestelde vragen over de naam van de kerk waar, en van de priester die hem heeft gedoopt.

De rechtbank is eveneens eraan voorbij gegaan dat de vreemdeling ruim achtenveertig jaar lang het orthodox-christelijke geloof heeft beleden zodat zij wordt geacht van de inhoud van dit geloof te hebben kunnen kennisnemen ondanks dat in een voor haar onbegrijpelijke taal werd gepredikt.

Ik kan toe met een hele korte karakterisering van deze misstand: Nederland wordt bewoond door geseculariseerde calvinisten – met de nadruk op dat laatste – die geen idéé hebben hoeveel redenen mensen kunnen hebben om van denominatie te veranderen (het consequent spreken van ‘bekering’ door de overheid en de rechtbank is al illustratief), geen notie van de rol die geloof kan hebben in andere delen van de wereld dan Noordwest Europa en ten slotte – hier komt het stukje secularisatie – geen flauw benul van geloof. En dat zootje ongeregeld slaat dan aan het toetsen.

Toen in 1492 de katholieke majesteiten Ferdinand en Isabella besloten dat het voor Spanje beter was dat alle joden katholiek werden, werden deze de keuze geboden: dopen of vertrekken. Wie de reis naar Noord-Afrika, het Ottomaanse rijk of de Lage Landen niet betalen kon, werd dus katholiek. Dat was zo’n succes dat in 1502 ook moslims dezelfde ruime keuze geboden werd. Een eeuw later, op 9 april 1609 (hier te lande beter bekend als het begin van het twaalfjarig bestand) werden voor de zekerheid toch ook maar alle bekeerde moslims het land uitgezet.

Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen even enthousiast de schoot van de heilige moederkerk opzocht en het bevoegde gezag wist dat natuurlijk ook. Aangezien het rijksbeleid gericht was op één geloofsovertuiging, was er dus nogal wat nazorg te verrichten in de vorm van het opsporen van lieden wier bekering ongeloofwaardig was. Daarvoor was al – de katholieke majesteiten beschikten over een vooruitziende blik – in 1478 een onderzoekscommissie ingesteld die de opdracht kreeg om landsdekkend mensen op te sporen wier geloofsopvattingen en -beleving niet afdoende geloofwaardig waren. Dat gebeurde uiteraard door middel van onderzoek, inquisitio in het Latijn.

In de twintigste eeuw maakte Monthy Python’s Flying Circus een grap over het zo ontstane instituut en daaraan is de titel van dit stukje ontleend. En met die grap hadden ze gelijk, voor je er erg in hebt, heb je ze opnieuw uitgevonden.

Reacties (46)

#1 Henk van S tot S

Los van achtergronden:
Het is doodgewoon schofterig, om iemand van 17 die al 7 jaar in Nederland woont terug te sturen.
Blijkbaar heeft Fred Teeven een opvolger van hetzelfde kaliber.

  • Volgende discussie
#2 Prediker

@1 Dat is gewoon beleid, dat heeft dus met de poppetjes verder niet zoveel te maken.

Verder is het natuurlijk niet zo heel vreemd dat er met enige argwaan wordt gekeken naar verhalen over geloofsvervolging door bekering; mensen zijn nu eenmaal berekenend: als ze er achter komen dat je een verblijfsvergunning kunt krijgen door te zeggen dat je je tot het Pinkstergeloof bekeerd hebt in een land waar dat zacht uitgedrukt niet op prijs wordt gesteld, dan zullen een flink aantal dat doen.

Helemaal niet zo gek dus dat daar kritisch naar wordt gekeken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 HenkVanIngrid

Nederland wordt bewoond door geseculariseerde calvinisten – met de nadruk op dat laatste – die geen idéé hebben hoeveel redenen mensen kunnen hebben om van denominatie te veranderen

Nederland wordt ook bewoond door domme blondjes die uit een misplaatst do-good-gevoel er blind vanuit gaan dat elke asielzoeker altijd de waarheid spreekt.

Als dat de nieuwe basis moeten worden van ons asiel-beleid dan zitten we voor het eind van dit decennium op 25 miljoen inwoners.

En dat in een land waar grachtengordel-menschen al gaan klagen als er 3 toeristen door de straat lopen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

@3:
Over dom blond gesproken:
Ga jij maar met foldertjes peroxide Geert(je) leuren ;-)

@2:
Ik schreef:

Los van achtergronden:
Het is doodgewoon schofterig, om iemand van 17 die al 7 jaar in Nederland woont terug te sturen.

Geloof of ongeloof doet er niet toe.
Men deporteert (jonge) mensen, tenzij men inhumaan is, niet na een verblijf na 7 jaar.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Frank789

@3: Is Richard Kroes een dom blondje?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 HenkVanIngrid

@5: Oops. Je hebt gelijk. Henk “beetje dom” vandaag. Richard Kroes gewoon dom.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#7 zuiver

@2: Met enige argwaan naar bekeringen van vluchtelingen kijken kan ik me nog voorstellen.

Het hele vluchtelingen gebeuren is een menselijke gebeuren. Onze beschaving gaat daar zg. voorzichtig mee om om menselijke drama’s te voorkomen. Er wordt onderzocht. Leugen en bedrog om levensgevaar te faken mag als onjuiste argumentatie van de vluchteling worden gezien.

Maar het gaat om de menselijkheid. Als je dat uit het oog verliest hoeven we ons nergens meer druk om te maken. Iemand van 10 tot 17 hier op laten groeien is iemand Nederlander maken. Dan ontheem je iemand als je die naar Oezbekistan deporteert.

Het probleem van #0 is dat het de combinatie maakt van het terugsturen van iemand van 17 met die geloofskwestie zonder dat aannemelijk wordt gemaakt dat het geloof echt een rol heeft gespeeld in het besluit. Er wordt aan een email gerefereerd zonder die te publiceren. Wat staat daar in?

Is er echt een relatie tussen die zaak van het meisje en onderzoeksmethode. Hebben we het hier echt over een moderne inquisitie?

Een linkje naar facebook was op zijn plaats geweest. En daarbij: ze is bekeerd in Kampen. KAMPEN! Dat is wel het andere Staphorst aan de westkant van Zwolle. Ze is geïndoctrineerd kun je ook zeggen.

Maar alles welbeschouwd: ze is hier geweest van tien tot zeventien jaar? Die stuur je niet terug. En in het seculiere calvinisme van Nederland – we noemen dat ook wel eens humanisme – zou je dat eigenlijk ook verwachten als beslissing. Dat zou ik redelijkheid noemen. En alle andere argumenten zouden daarbij in het niet moeten vallen.

-edit-
En waarom kwam ze niet in aanmerking voor het kinderpardon?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#8 Prediker

@7 Tja, ik reageer gewoon op het stukje waarin zo’n beoordeling of de bekering tot het Pinksterdom authentiek is of opportunistisch als een soort herhaling van de inquisitie wordt voorgesteld.

Als dat zo was, dan zou dat meisje wel met hete poken worden bewerkt om haar op de proef te stellen.

Overigens zou de overheid zich, gezien de vergrijzing, kunnen afvragen of het niet verstandiger is om tieners die volledig zijn geassimileerd gewoon van een verblijfsvergunning te voorzien.

Je zou daar zelfs regels voor kunnen maken: draagt iemand iets bij, ja/nee, zo ja: prima – zo nee, dan vertrekprocedure.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#9 Dante

7 jaar in Nederland. Kun je zien hoe lang procedures gerekt, gerekt en nog verder gerekt worden. Bij hoeveel jaartjes rekken moet er een verblijfsvergunning komen op oneigenlijke gronden? en moet dan papa mama broer zus ook maar blijven?
En voor die vergrijzing hebben we nog bakken vol mensen die hard willen werken in de bijstand aan Somaliërs, e.d.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#10 JP

@2: Het is logisch dat er kritisch wordt gekeken. Maar om het gaan naar een andere kerk omdat er geen Gr. Orthodoxe kerk in de buurt is als “bekering tot een ander geloof” bestempelen is vreemd, temeer daar zij en haar moeder nog steeds contacten onderhielden met een Gr. Orth. kerk die meer dan 80 km verder is.
Bovendien is deze “bekering” volgens het IND vreemd omdat ze konden weten dat heel het christendom in Oezbekistan wordt vervolgd (ongeacht welke denominatie van het christendom) en door verschillende instanties als een levensgevaarlijk land voor christenen wordt gezien, waaronder ook veel atheïstische of neutrale instanties zoals Forum18, Freedom House en US Deparment of State.
Nog vreemder wordt het dat zelfs door de IND voorbijgegaan wordt dat de kans dat dit meisje en haar moeder naar een Oezbeekse gevangenis moet, met groot risico op verkrachting en/of marteling, 90% is. De 10% kans dat ze daar niet in komt, betekent dat ze als christen haar leven niet zeker is vanwege allerlei ISIS-achtige groeperingen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#11 Micowoco

@9: Voor de vergrijzing zouden we wel eens bakken met Somaliërs, e.d. nodig kunnen gaan hebben. Of word je liever verschoond door een robot als je zelf over een paar decennia aan de beurt bent?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#12 Frank789

@11: Wie weet doen robots zoveel werk, dat er zat mensen overblijven om in een verpleegtehuis mensen te verschonen?

Persoonlijk zou ik op dit moment liever door een robot verschoond willen worden.

Maar het kan ook zijn dat je tegen die tijd een robotharnas “aantrekt” en daarmee onder de douche gaat en daarna gewoon lopend boodschappen gaat doen in plaats van op de scootmobiel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#13 Dante

@11: Je wilt vergrijzing dus oplossen met toekomstige vergrijzing? Helaas zie je aan alles dat robotisering veel arbeidskrachten overbodig maakt.
Persoonlijk zou ik dan liever door een robot worden verschoond dan door een mens. Iets met schaamte..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#14 Joop

Voor het produceren, programmeren en onderhouden van de robots heb je wel degelijk weer mensen nodig. Of moeten die robots uit Japan of China komen. Waar ze al compleet in dozen worden gestopt zodat ze hier gelijk goed draaien? Dacht het niet.

Buiten dat voor iedere 80-plusser die z n eigen kont niet meer kan wassen een robot aanschaffen is onmogelijk. Alleen al het kostenplaatje.

Dat gezegd hebbende zijn er genoeg schrijnende gevallen van mensen die terug moeten maar hier zijn opgeleid, geïntegreerd, enzovoort. Die hebben in hun thuisland niets meer. Zelf jarenlang gewerkt in een azc daar heb ik jonge mensen gezien die hoog opgeleid waren, maar hele dag op een houtje moesten bijten. Hemeltergend.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#15 Dante

@14: Denk dat je er naast zit. Kijk naar Foxconn. Dat bedrijf gaat goedkope Chinese arbeiders meer en meer vervangen door robotisering. Dat blijkt dus nog voordeliger te zijn. Ook hier zie je steeds meer werk verdwijnen door automatisering en robotisering. Niet alleen simpele baantjes overigens. En ja die robots moeten worden onderhouden. Dus een deel van de werknemers zal een goede baan vinden. Echter veel mensen zullen buiten de boot vallen. Eigenlijk vallen die nu al buiten de boot.Toenemende ongelijkheid dus.

Inderdaad schrijnend. Echter wat is de oplossing? Zag net nog op journaal een Syrisch jongetje die in een volgepropte trein zat richting het westen. Hij riep om zijn moeder die niet in de trein zat. Uiteindelijk werd hij weer uit de trein gehaald zodat ie naar zijn moeder kon. Om te janken zoiets. Het leven is niet altijd even eerlijk. Maar wat doe je er aan?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#16 HenkVanIngrid

@11:

Voor de vergrijzing zouden we wel eens bakken met Somaliërs, e.d. nodig kunnen gaan hebben.

Zucht. Zucht. Hele diepe zucht.

Uw argument is ouder als de weg naar Rome. Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat iemand de afgelopen 30 jaar met dit argument op de proppen kwam, dan kon ik in mijn eentje de Griekse staatsschuld aflossen, inclusief een rondje ouzo voor elke Griek.

Ik vind het prima om arbeidskrachten uit het buitenland als er tekorten zijn.

Maar het is echt te debiel voor woorden om kanslozen from all of the planet toe te laten in Nederland, omdat er over 30 jaar misschien handen aan het bed tekort zijn.

Heeft u wel eens gehoord van de uitdrukking “we cross that bridge when we get there”.

Het lijkt me een factor 10 goedkoper om handen aan het bed uit het buitenland hier naar toe te halen als we daadwerkelijk handen aan het bed te kort komen.

Als we 30 jaar geleden zo verstandig waren geweest, dan hadden we nu de helft minder werklozen, zou de wachtlijst voor een huurwoning gehalveerd zijn en de SP een partijtje zijn van de omvang Groen Links/SGP/CU.

Want de huidige kiezers van de SP zijn degene die de prijs betalen voor de verheven ideeen van de linksche do-gooders die een dikbetaalde boterham verdienen in de zielige-mensen-industrie en/of opportunitische linksche politici voor wie geen prijs te hoog is voor wat extra stemvee.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#17 Joost

@16: Ga even ergens anders je stropoppen optuigen, ajb…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#18 Joost

@Dante/#9: Misschien kan je je ook afvragen waarom rechters in 20% van de gevallen asielzoekers die in beroep gaan gelijk geven.

Het is dus niet zelden je recht halen, in plaats van “tijdrekken”. Dat alles omdat de – niet onafhankelijke – IND blijkbaar (ja, blijkbaar) te makkelijk en onzorgvuldig handelt.

Zorg er eerst maar eens voor dat dat percentage dat in beroep gelijk krijgt naar beneden gaat, dan kan je met recht zeggen dat je terecht terugstuurt en mensen tijdrekken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#19 zuiver

@8: Tja, ik reageer gewoon op het stukje waarin zo’n beoordeling of de bekering tot het Pinksterdom authentiek is of opportunistisch als een soort herhaling van de inquisitie wordt voorgesteld.

De authenticiteit van een bekering is binnen een seculiere samenleving irrelevant. Dat weet jij ook wel. De bekering zelf is irrelevant. Ze is alleen bekeerd omdat ze bij een sociale groep is gaan behoren. In KAMPEN namelijk.

Als dat zo was, dan zou dat meisje wel met hete poken worden bewerkt om haar op de proef te stellen.

Komkom, we zijn de VS [nog] niet. En verder hoef je zelfs Richard niet zo letterlijk te nemen.

Overigens zou de overheid zich, gezien de vergrijzing, kunnen afvragen of het niet verstandiger is om tieners die volledig zijn geassimileerd gewoon van een verblijfsvergunning te voorzien.

Het zou het leven vaak een stuk simpeler en begrijpelijker maken. Het zou tevens de erkenning zijn van de vluchtelingen, het waarom en het hoe. Alle drogredenen overboord: ze zijn hier omdat ze een leven zoeken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#20 Dante

@18: Ik denk dat je naar de huidige regelingen een punt hebt. 20 procent dat alsnog een verblijfsvergunning krijgt is nogal hoog. Waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt. Misschien tijd om de IND te robotiseren? Minder kans op fouten.
Ik vind echter ook dat ik een punt heb. In Nederland arriveren maar weinig echte vluchtelingen. Die komen niet zo ver. Voor jou misschien onderbuikgepraat.

http://nieuws.tpo.nl/2015/08/15/niemand-is-naar-kos-gevlucht-omdat-zijn-of-haar-leven-gevaar-liep/

Hoe dan ook doet het me zeer als je een klein ventje ziet janken. Maar is er bijjou ruimte om te beseffen dat de huidige toestroom van 1700 per week en later aangevuld met familie gewoon niet vol te houden is, los van de vraag of het hier al dan niet terechte vluchtelingen betreft?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#21 HenkVanIngrid

@18:

Misschien kan je je ook afvragen waarom rechters in 20% van de gevallen asielzoekers die in beroep gaan gelijk geven.

Omdat de rechtspraak een loterij is, uitgevoerd door zelfingenomen mensen met een politieke kleur en een schrijnend gebrek aan zelfkritiek.

Dat alles omdat de – niet onafhankelijke – IND blijkbaar (ja, blijkbaar) te makkelijk en onzorgvuldig handelt.

Rechters spreken recht, IND-medewerkers voeren wetten uit.

Het is mij dan ook een raadsel op basis van welke feiten u meent het falen van de rechterlijke macht in de schoenen te kunnen schuiven van mensen die dag in, dag uit, met hun poten in de klei staan en gewoon hun werk doen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#22 Prediker

Omdat de rechtspraak een loterij is…

@21 Nou, dat kun je dan vast wel even onderbouwen aan de hand van een willekeurig monster van 500 vergelijkbare zaken (zeg, fietsendiefstal), waar dramatisch verschillende uitspraken op volgen waar totaal geen peil op te trekken valt, van anderhalf jaar in de cel tot en met geld toe.

Tot die tijd: dank voor het illustreren dat de grootste schreeuwerts op xenofoob rechts bestaan uit volslagen imbecielen die waarheden uit hun onderbuik trekken.

En ook daarom ben ik dus voor censuur op Sargasso: omdat er met sommige malloten gewoon geen zinnig gesprek te voeren valt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#23 Prediker

De authenticiteit van een bekering is binnen een seculiere samenleving irrelevant. Dat weet jij ook wel.

@19 Nou, als die bekering het argument is waarom iemand een Nederlandse verblijfsvergunning zou moeten krijgen (“Ja, want anders wordt ze vanwege haar geloof vervolgd in het land van herkomst”), dan lijkt de authenticiteit van dat geloof mij alleszins relevant.

Het is namelijk wel een mensenrecht om je godsdienst in vrijheid te kunnen belijden, maar indien die geloofsvrijheid eigenlijk helemaal niet in het geding is omdat iemand maar doet alsof, is een asielvergunning op grond van geloofsvervolging natuurlijk helemaal niet aan de orde.

Ze is alleen bekeerd omdat ze bij een sociale groep is gaan behoren. In KAMPEN namelijk…

Dus wordt ze straks nu wel of niet vervolgd in Oezbekistan vanwege haar geloof? Want jij doet het klinken alsof ze zich in een nieuwe sociale groep net zo makkelijk bekeert tot weer een andere levensbeschouwing.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#24 Jona Lendering

@7: De ouders van het meisje zijn van geloof veranderd in Oezbekistan. Het meisje is dus niet in Kampen protestants geworden, maar is (vermoedelijk) in Kampen komen wonen om bij geloofsgenoten te wonen.

Waarmee overigens meteen een antwoord is gegeven op de vraag naar de oprechtheid van de bekering die de HH inquisiteurs van de IND stellen, want niemand zal overgaan tot een levensgevaarlijk geloof als het niet uit diepe overtuiging gebeurt.

En voor wie het nog niet had gezien:
http://petities.nl/petitie/margarita-moet-in-nederland-blijven

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#25 HenkVanIngrid

@22

Nou, dat kun je dan vast wel even onderbouwen aan de hand van een willekeurig monster dan 500 vergelijkbare zaken (zeg, fietsendiefstal), waar dramatisch verschillende uitspraken op volgen waar totaal geen peil op te trekken valt, van anderhalf jaar in de cel tot en met geld toe.

Als u er van overtuigd bent dat, ik roep maar wat, de rechtszaak tegen Wilders geen loterij was, dan laat ik u graag in die waan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#26 Joop

@24.

Dank je, gelijk de petitie ondertekend. Raar gedoe. Een ander geen mooi leven gunnen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#27 HenkVanIngrid

@24:

Waarmee overigens meteen een antwoord is gegeven op de vraag naar de oprechtheid van de bekering die de HH inquisiteurs van de IND stellen, want niemand zal overgaan tot een levensgevaarlijk geloof als het niet uit diepe overtuiging gebeurt..

Uw naiviteit is werkelijk stuitend. Leest u geen kranten? Kijkt u geen TV. Snapt u nu werkelijk niet hoe de asiel-industrie werkt?

Mevrouw heeft ongetwijfeld van een sosjale advocaat te horen gekregen dat zij wettelijk geen recht heeft op een verblijfsvergunning en terug moet naar Oezbekistan, tenzij mevrouw bereid is te doen alsof ze bekeerd is. Dan heeft ze ineens wettelijk recht op gratis geld, een huis en een Miele.

U bent een van de blondjes uit post @3

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#28 Henk van S tot S

@27:
Heb je nu nog geen pvv-praatjes genoeg verkocht en plusje uitgewisseld met je hier overbekende medeleden.

Mij heb tot nu toe maar van 2 dingen echt kunnen overtuigen:

1. Je empathisch vermogen is lager dan dat van een bonobo.
2. Je sociaal I.Q. ligt dichtbij het nulpunt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#29 Joost

@Dante:

Misschien tijd om de IND te robotiseren? Minder kans op fouten.

Nee, misschien moet de IND eens op inhoud gaan beoordelen en niet op “zoveel mogelijk wegsturen”. De taak van de dienst is beoordelen of iemand terecht aanklopt, en daar is ze blijkbaar bar slecht in. En ja, het blijft mensenwerk en fouten worden gemaakt, maar als jij 20% fouten maakt op je werk, heb je je werk dan nog na een jaar?

Ik vind echter ook dat ik een punt heb. In Nederland arriveren maar weinig echte vluchtelingen. Die komen niet zo ver. Voor jou misschien onderbuikgepraat.

Ja, zolang het nergens op gebaseerd is ja. Zoek het eens op, zou ik zeggen, die cijfers zijn voorhanden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#30 JP

@24 @27 Nee de ouders waren al Gr. Orthodox in Oezbekistan, in Nederland onderhielden ze contact met dit kerkgenootschap, echter afstand was te groot om daar regelmatig naar toe te gaan en zijn daarom naar een andere kerk in hun verblijfplaats gegaan (je gaat toch ook niet voetballen in Groningen als je dat ook in je eigen woonplaats kan?) en dat wordt ze nu zwaar aangerekend, ik citeer de rechter in haar uitspraak “Eiseres heeft zich in Nederland vanuit het Russische-Orthodoxe geloof bekeerd tot de gereformeerde protestants-christelijke geloofsrichting. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een nieuw feit.” Dus het is niet “net doen alsof ze bekeerd zijn”, er wordt hier bewust een andere betekenis aan “bekering” gegeven door de rechter, daarbij voorbijgaand dat iedere kerkelijke denominatie wordt vervolgd:
In de periode 2001-2010 is het aantal christenen in Oezbekistan met 250.000 (=40%) gedecimeerd. Gegevens van daarna laten zien dat er nog minstens 100.000 zijn verdwenen (waarvan slechts 20.000 naar het buitenland zijn gevlucht, rest is waarschijnlijk vermoord). Op dit moment zijn er ongeveer nog 90.000 christenen in het land en gezien de omstandigheden zullen die binnen vijf jaar niet meer bestaan (lees gedood of gevlucht).

Om het kort samen te vatten: een spelletje Russisch roulette is veiliger, dan wat deze rechter over haar heeft beslist.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#31 Frank789

@14:

Buiten dat voor iedere 80-plusser die z n eigen kont niet meer kan wassen een robot aanschaffen is onmogelijk. Alleen al het kostenplaatje.

Klinkt als die man die ooit zei dat er over 50 jaar zeker in elke grote stad een computer zou staan.
Of dat er nodig distributieradio moest komen omdat het gemiddelde gezin zich geen radiotoestel kon veroorloven.
Of dat calculators op school verboden moesten worden omdat slechts weinigen die 250 gulden konden opbrengen.
Edit: Kermit, omdat zo weinigen zich de abonnementskosten van een mobiele telefoon konden veroorloven.

Als een robot een billen poetsende werknemer van 25.000 euro per jaar kan vervangen, wat mag die robot dan kosten? juist.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#32 Grûtte Pier

@25:

de rechtszaak tegen Wilders geen loterij was, dan laat ik u graag in die waan

De uitspraak tegen Wilders een loterij? Noem eens een handje vol vergelijkbare zaken waar de uitspraak totaal anders was okè. Tot die tijd blijf je een sneue gast die z’n leugenachtige bagger schijt vanuit de onderbuik!
Bàh.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#33 Grûtte Pier

@27:

Uw naiviteit is werkelijk stuitend. Leest u geen kranten? Kijkt u geen TV. Snapt u nu werkelijk niet hoe de asiel-industrie werk

Alweer uit je onderbuik an’t schijten?
Noem eens een TV-programma waarin aandacht besteed is aan Margarita Alexandrova, waarin klip en klaar blijkt dat “mevrouw bereid is te doen alsof ze bekeerd is”?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#34 Prediker

…als jij 20% fouten maakt op je werk, heb je je werk dan nog na een jaar?

@29 Dat hangt ervan af of de werkgever mij expliciet of impliciet de opdracht meegeeft fouten in zijn voordeel te maken.

Zo kan het bijvoorbeeld best zo zijn dat ik 20% van de verzekeringsclaims onterecht afwijs, maar dat mijn werkgever daar zeer in zijn nopjes mee is, omdat hem dat geld bespaart (zat mensen die het niet aanvechten).

Idem dito bij de IND: als de opdracht is asielaanvragen zoveel als mogelijk af te wijzen, en op zoek te gaan naar om het even welke reden dat te doen, kan het best zijn dat de overheid tevreden is hoewel de rechter in 20% van de zaken de IND in het ongelijk stelt.

Allemaal een kwestie van beleid. En het beleid is zo hardvochtig als staatrechtelijk maar mogelijk, want overheid en politiek zijn als de dood voor een aanzuigende werking.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#35 Noortje

Blendle: https://www.vn.nl/steeds-meer-asielzoekers-bekeren-zich-tot-het-christendom/
Artikel in Vrij Nederland waarin een tot christendom bekeerde moslim gevolgd wordt. Door de schrijfstijl ervaar je hie moeilijk de vraag inhoudelijk echt te beoordelen is. Tevens maakt het duidelijk hoe weinig verstand ind medewerkers van de verschillende geloofsstromingen hebben en stellen ze dus vragen die geen werkelijk antwoord op de vraag: bekeerd of niet bekeerd? Geven. Dus afwijzing.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#36 HenkVanIngrid

Sinds 1989 houdt president Islom Karimov het land in een stevige greep. Er is een oppositie, maar de verkiezingen worden steevast een overwinning voor Karimov en zijn partij. Vooral de militante islam wordt stevig onderdrukt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oezbekistan

Lijkt me een hele goede reden om de circa 25 miljoen moslims in Oezbekistan ook maar naar Nederland te halen en een verblijfsvergunning te geven.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#37 Bismarck

@36: Ja, omdat militante moslims onderdrukt worden, vind ik dat álle Oezbeekse moslims per direct naar Nederland moeten worden gevlogen en van een verblijfsvergunning worden voorzien.

/stropop

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#38 Joost

@36: Kleuter-argumentatie.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#39 Joost

@34: Uiteraard. Maar dat beleid zorgt dus wel deels voor de problemen waardoor we het beleid moeten “verscherpen”. Ad infinitum.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#40 Bismarck

Waar ik me trouwens wel zorgen over maak, is die nadruk op christelijke vluchtelingen. Ik weet dat het te maken heeft met de noodzaak om kabinetten te voorzien van genoeg (gedoog)steun in 1e en 2e Kamer, maar het valt me op dat er vooral voor christenen (inclusief bekeerlingen in Nederland, denk bv ook aan Iraanse vluchtelingen) een stuk ruimhartiger wordt omgegaan met verblijfsvergunningen dan met niet-christenen (inclusief atheïsten), ongeacht de risico’s die de betreffende levensovertuiging met zich meebrengt bij een eventuele terugkeer in het land van geboorte.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#41 Maggi

PVV’er: Enge mensen van buiten passen niet in onze “joods-christelijke” samenleving.

Enge mensen van buiten: OK snap ik, dan pas ik me toch aan?

PVV’er: Ik geloof je niet, dus je past hier alsnog niet!

Dus: waarom die “joods-christelijke” samenleving er telkens bij pakken? Zeg dan gewoon eerlijk dat je niemand van buiten de grenzen binnen wil omdat je alles wat anders is gewoon eng vindt. Meer of minder is het niet. Houd dan ook alsjeblieft op met het verzinnen van non-argumenten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#42 CK

@40: Juist. Alle mensen zijn gelijk, maar christenen zijn wat meer gelijk. Ze lijken namelijk wat meer op ons.

De impliciete aanname is dat we iedereen gelijk moeten behandelen. Daar is iets voor te zeggen. Menselijkerwijs zul je je bij de een echter wat meer herkennen dan bij de ander. Is dat echt erg? Ik weet het gewoon niet.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#43 Bismarck

@42: “Alle mensen zijn gelijk, maar christenen zijn wat meer gelijk. Ze lijken namelijk wat meer op ons. “
Christenen uit Oezbekistan (en alle ex-Sovjetstaten, maar ook uit vele andere landen) lijken niet meer op ons dan atheïsten daarvandaan en ik durf gerust aan dat bv. Iraniërs die in Nederland atheïst worden echt wel meer geassimileerd zijn dan Iraniërs die zich hier tot het christendom bekeren.

“Is dat echt erg?”
Als je het hebt over mensen terugsturen naar een land waar ze vervolgd en/of vermoord worden, lijkt het me heel erg als je tegen christenen zegt, nee dat doen we niet en tegen alle anderen, ja dat doen we wel. Dan ben je als staat gewoon mee aan het werken aan afgedwongen bekering. En voor het geval je het niet gelooft: Je verhoogt als asielzoeker uit bv. Afghanistan of Irak (waar je eigenlijk niemand naar terug zou moeten sturen) je kansen op een verblijfsvergunning aanzienlijk als je je in Nederland tot het christendom bekeert en dat is ook meteen de reden waarom deze hele inquisitie is opgezet, want de IND gaat ervan uit dat je bekering daarom nep is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#44 j61

@41: Los van de buitenlander-angst van pvv-ers en los van de vraag of dat terecht is, is de kreet “joods-christelijk” gebruikt door Sarkozi (of was het Hollande?) toen die (eindelijk) inzag dat de immigratie van noord-afrikanen wellicht wel voor wat problemen hebben gezorgd.

Daarnaast heeft de-oorzaak-van-al-het-racisme-Wilders zelf een hongaarse vrouw, dus het lijkt me niet dat Wilders alles wat anders is eng vindt.

In zijn algemeenheid richting al de ongenuanceerdheid in deze discussie/zeurcussie/oude-bandjes-afdraaien: “alle asielzoekers zijn oprecht en goede mensen” is net zo dom als “alle asielzoekers zijn gelukszoekers en slechte mensen”.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#45 Dante

@29: Eigenlijk vind je gewoon dat iedereen vluchteling is die hierheen komt. Zelfs zoals nu een rechter uitspraak heeft gedaan is terugsturen weer geen optie.
Kennelijk vind je het ook geen probleem dat er met gezinshereniging elk jaar een stad ter grote van 100.000 bijkomt. In Duitsland verwacht men nu 750.000 vluchtelingen. Verreweg de meeste vluchtelingen lijken net zo lang te vluchten tot ze in een land komen met gratis geld en verzorging. Veiligheid in Turkije is niet genoeg. Gek he?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#46 Bismarck

@45: “Kennelijk vind je het ook geen probleem dat er met gezinshereniging elk jaar een stad ter grote van 100.000 bijkomt.”

Moet je je eens voorstellen wat de Turkse Dantes vinden van die 2 miljoen vluchtelingen die hun land in de afgelopen 4 jaar hebben overspoeld?

  • Vorige discussie