1. 1

  Is dit goed of slecht? Opkomen voor verdrukte indianen en bescherming van een reservaat klinkt goed. Maar als de blanken in Zimbabwe uit hun boerderijen worden gegooid klinkt het slecht. Waar zit het verschil?

 2. 3

  @#1: Waar zit het verschil?

  Het verschil zit hem in de waarde van hun cultuur; die wordt hier beschermd als zijnde wereld-erfgoed. Het is goed en slecht. Goed omdat er een unieke cultuur beschermd wordt, slecht omdat het volgens onze moderne normen en waarden nogal moeilijk goed te praten is.

  Maargoed, de praktijk zal uitwijzen dat dergelijke maatregelen de cultuur helemaal niet beschermen, dat is volgens mij namelijk nog nooit ergens gelukt.

 3. 4

  Met de indianen wordt ook het bos beschermd, die boeren zijn er recentelijk komen wonen en kappen het bos. Uiteraard hebben deze mensen ook rechten maar als de overheid beslist dat het land toebehoort aan de indianen en het bos verder beschermt dan moeten die boeren weg. Uiteraard voldoende schadeloosgesteld worden want de Braziliaanse overheid heeft altijd boeren gestimuleerd om het bos om te kappen.