Massawerkloosheid of toch arbeidstekort?

Rutte, Cohen en alle andere politici willen er alles aan doen om de mensen weer aan het werk te krijgen en de koopkracht op orde te houden. Heel nobel van deze politici, maar we hebben in Nederland al de laagste werkloosheid van heel Europa. Als we het CPB moeten geloven komen daar nog honderdduizenden werklozen bij. De ervaring leert dat we het CPB juist niet moeten geloven. Keer op keer zitten ze er naast. Behalve het Centraal Plan Bureau kent Nederland gelukkig ook nog het Centraal Bureau voor Statistiek. Deze nijvere cijferaars pogen niet het onmogelijke, maar brengen de economische toestand van het heden in kaart. Wat blijkt? Het gaat langzaam de goede kant op met Nederland.

Geen fictieve problemen

Zijn er dan geen problemen? Natuurlijk wel. De vergrijzing, het energievraagstuk en de schuldencrises zijn geen fictieve problemen. Vanaf 2011 verlaten per week honderden mensen de arbeidsmarkt die niet kunnen worden opgevolgd. De komende 18 jaar zet die trend zich door. In de zorg, het onderwijs en de transportsector zullen arbeidstekorten nijpender worden. Laten politici zich vooral baseren op de betrouwbare cijfers van het CBS en de langetermijnvoorspellingen over aan sjamanen, kippenbotjeskijkers en het CPB. Hoe gaan we in Europees verband een volgende schuldencrisis voorkomen? Wat doen we met schaarser wordende fossiele brandstoffen? Die lastige vragen laten Nederlandse politici liefst onbeantwoord. Nederlandse politici baseren zich zonder enig voorbehoud op het CPB en gaan daarom ‘mensen aan het werk helpen’ en ‘de koopkracht op orde houden’.

Net zolang tot we massa-immigratie uit moslimlanden nodig hebben om ons arbeidstekort op te lossen, we 700 miljard aan gespaarde pensioenen kwijt zijn door een waardeloze euro en sjeik Abdoellah ons uitknijpt met zijn laatste restjes olie.

 1. 1

  Als je geen angst zaait, krijg je niks voor elkaar. Dus als iemand vindt dat er wat moet gebeuren, wordt er gedreigd dat zo’n beetje de wereld vergaat als het niet snel aangepakt wordt. Hoe erger, hoe liever, want dan komen mensen snel in actie. Achteraf blijkt telkens weer dat de wereld niet vergaan is.

  Dit artikel beschrijft het op een duidelijke manier.

  Daarom zullen de andere ‘niet fictieve’ problemen die jij aanstipt, waarschijnlijk in de praktijk ook veel minder groot zijn dan nu wordt aangegeven. Net zoals de problemen met de immigratie zoals Wilders die aangeeft of de problemen van de klimaatontwikkeling zoals sommigen ons willen doen geloven.

 2. 2

  “Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing(..) Van tijd tot tijd steekt het weer de kop op: het idee dat de naderende vergrijzingsgolf eenvoudig kan worden vermeden door extra immigranten aan te trekken.(..) recente opleving van dit demografische waanbeeld (..) In 1997 was 13,4 procent van de bevolking 65 jaar of ouder (zie ook de figuur). Volgens de prognose van het CBS zal dit aandeel stijgen tot 22,0 procent in 2050. Stel dat we die 13,4 procent via migratie zouden willen vasthouden. Over de gehele periode 1997-2050 hebben we dan in totaal 17 miljoen immigranten nodig, ruim 300.000 per jaar (daarbij is geen rekening gehouden met bestaande vruchtbaarheidsverschillen tussen migranten en autochtonen). Het jaar 2011 geeft topdrukte aan de grens: 1,1 miljoen migranten, om de AOW van de jubelgeneratie 1946 te helpen meebetalen. Waarom zouden we trouwens bij 2050 stoppen? Omdat die migranten zelf ook ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13,4 procent te houden. Van immigranten heeft men steeds grotere doses nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27 miljoen, in 2050 tot 39 miljoen, en in 2100 tot 109 miljoen. Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering. Die veroudering vindt zijn oorzaak namelijk in processen die niets met migratie te maken hebben: primair de vruchtbaarheidsontwikkelingen (vroeger hoog, nu laag), secundair de sterfteontwikkelingen (steeds hogere levensverwachting). Het is overigens een misverstand om te menen dat de bevolking over 30 jaar �extreem oud� zal zijn. Veeleer is het zo dat de bevolking in het verleden �extreem jong� was en dat op dit moment nog steeds is. We zullen eenvoudigweg moeten accepteren dat die jonge structuur als gevolg van onze moderne patronen van sterven en kinderen krijgen nooit meer terugkeert. Voor zover dat maatschappelijke problemen oplevert, moeten we de organisatie van onze samenleving daarbij aanpassen en niet in paniek over immigratie gaan praten. ” http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00021.html

  Ergo AB stelt een piramidespel / ponzi sheme voor.

 3. 3

  @seven: Volgens mij lees je niet goed, maar goed.

  @AB: Alleen omdat het CPB ‘niks weet’ moet je niet als totale leek ons (stem)advies geven. Jij herkauwt hier ook alleen maar linksige cliche’s zonder je echt verdiept te hebben in welk vraagstuk dan ook.

 4. 4

  @2: Volgens mij stelt AB geen migratie tegen vergrijzing voor, maar immigratie tegen arbeidstekorten. Dat kan best zinnig zijn. Je moet dan natuurlijk geen laagopgeleide moslims aantrekken, maar beter opgeleiden uit bv. India en eventueel seizoensarbeiders binnen Europa. Oh wacht, daar lijkt ons immigratieprofiel ook best wel op!

 5. 5

  @4: Niet echt, want circa 15000 gezinsherenigers per jaar worden niet geselecteerd op hun waarde voor de economie. Maar ik ben het met je eens, seven ziet spoken.

 6. 7

  Ja vreselijk overheidsinitiatief, dat werk zoeken voor werklozen die niet willen werken…

  Oh wacht, ik lees Sargasso.

 7. 9

  Op die aangekondigde tekorten op de arbeidsmarkt vanwege de uittredende babyboomers wachten we ook nog steeds. Die generatie is onderhand 65 dus daar werkt, dankzij de VUT al lang bijna niemand meer van.
  Bovendien moeten de grote crisis-ontslagrondes in bijvoorbeeld de bankensector nog komen.
  Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de werkloosheid onder hoogopgeleiden de komende maanden nog op gaat lopen.

 8. 10

  “werklozen die niet willen werken” is misschien wat simpel (ik zou zeggen: een PVV-versimpeling, maar dikke kans dat veel van die groep werklozen PVV stemt), maar de arbeidsparticipatie/productiviteit zal wel omhoog moeten gaan. En momenteel is er soms te weinig prikkel om te gaan werken. Dat heeft niet alleen te maken met WW oid, maar ook bv dat soms het hele (extra) inkomen opgaat aan kinderopvang als er (extra) gewerkt wordt. Iets anders is de belastingdruk: harder gaan werken heeft weinig zin – financieel, dan.