1. 2

  Tegen Herman Brood: “Ik ben altijd bang dat ik het allemaal niet goed doe”

  Dan moet je van goeden huize komen hoor.

 2. 4

  Ze deed goed werk, en dat deed ze.

  Mijn medeleven gaat uit naar Ron en Carlo (en ook een beetje Irene).
  [img]http://beeldbank.gentlelook.nl/retrievePhoto.php?filename=BOSZHARD%2C%20Carlo%20%26%20Ron.jpg[/img]

 3. 11

  Tja, de majoor. Eigenlijk inmiddels allang die rang ontstegen. Ik heb het geluk gehad haar ooit in levende lijve te mogen ontmoeten. Mijn vijf minuten met de Majoor waren indrukwekkend. Wat een rustgevende en inspirerende persoon. Ik ben zelf geen trouw aanhanger van welke religie dan ook, maar zoals het leger des heils het stelt op de website (Bevorderd tot de heerlijkheid), dat raakt toch wel een snaar en is op haar zeker wel van toepassing.

  Wie wordt nu ons lichtend voorbeeld?

 4. 15

  @13

  Zou het niet gaan om de “wederopbouwmissie” van de NEderlandse samenleving? Dat deze nog steeds niet is waar zij zijn moet qua tolerantie, verdraagzaamheid, armenzorg etc?

 5. 16

  mb – Zou het niet net een sappige homo zijn die verdriet heeft omtrent het heengaan van zo een geüniformidabele madam?

  En een vraagje, wat ten mijnen behoeve rethorisch mag blijven, maar wat de fok heeft dat Nederland toch met reliegie?
  ONBEGRIJPELIJK is dat, een fenomeen.
  Volgens mijn verblufte observatie is Nederland recordhouder, niet enkel in de langste soort mens, maar ook in het reliegieusste.
  Omdat er een vrouw rondloopt die middels een edge de liefde gods bazuint en eigenlijk de normaalste dingen ter wereld zegt en verkondigt, is zij plots een soort übermenske. En niemand die in een deuk ligt omtrent het surrealistische generaal-majoor gedoe.
  Geen kwaad woord van het wicht, -al hoort ze voor de Weldenkende eerder in een verzorgingsinstelling thuis- maar die beate ingetogenheid der schaapskudde….
  Zelfs fokke & sukke….
  on-voor-stel-baar.

  *Crachàt, hoofdschuddend weer weg*

 6. 17

  Ho ho,,even stilstaan, dit is een gedeelte van het buro der statistiek in mijn zo gewaardeerde Belgie:

  BELGIË, EEN OVERWEGEND KATHOLIEK LAND

  België is om historische redenen een katholiek land. De katholieke kerk bepaalde gedurende eeuwen het leven van de wieg tot aan het graf, zowel in de stad als op het platteland. Sinds de secularisatie van de jaren zestig en zeventig is de impact van het katholicisme op het leef- en denkpatroon afgenomen. Dit maakt België tot een “overwegend” katholiek land. De officiële cijfers staan echter in discrepantie met de manier waarop de Belgische bevolking zich betrokken voelt op zijn religie.
  Volgens statistische gegevens behoort ongeveer 88 % van de Belgische bevolking tot één of andere christelijke kerk. Dat komt neer op 8,9 miljoen inwoners van België. 8,2 miljoen mensen (of 81 %) daarvan behoren tot het Rooms-katholicisme. De protestanten en orthodoxen zijn “slechtst” met 120 000, respectievelijk 49 000 gelovigen.
  Wanneer gepeild wordt naar de zelfbepaling van de Belg zoals die werd bevraagd door het Europese waardeonderzoek in 1999, dan blijkt dat slechts 63 % van de Belgische bevolking zichzelf als lid bestempelt van een kerk of geloofsgemeenschap. 57 % daarvan wordt ingenomen door het lidmaatschap van de katholieke Kerk. Amper 1,7 % en 0,3 % Belgen noemen zichzelf protestant of orthodox. In het vorige waardeonderzoek in 1990 rekende 68% zich bij de katholieke Kerk, in 1981 was dat nog 72%.
  De leden die zijn afgevallen van de katholieke Kerk, gingen voor 90 % over naar de steeds groter wordende groep van de onkerkelijken (in totaal 37% van de Belgische bevolking). Het zijn mensen die zich niet meer verbonden voelen met één of andere kerk. Amper 4 % van de voormalige katholieken beschouwt zich momenteel als lid van een protestantse Kerk. 5 % is lid geworden van een niet-erkende godsdienst of levensbeschouwing, zoals het boeddhisme of sektarische bewegingen.

 7. 18

  @Crachat “we” zoeken nationaal een heilige moedersubstituut in de buurt van Moeder Theresa. Nu Beatrix (zie de haat bij velen) dat niet meer is.

 8. 21

  Wat de majoor heeft, dat heeft Foppe de Haan ook denk ik. Je je hebt graag oprechte mensen voor je, dat geeft nog hoop, het verzacht het cynisme.

 9. 23

  Kik, Larie, maar katholiek rijmt op en met hypocriet.
  Onze overlevingsvorm krijgt de reliegie die het verdient – of liever: verdient de overlevingsvorm die het krijgt.
  En dat heeft als gevolg een zekerheid: dat er nooit ofte nimmer, door een jong, weldenkend en opgeleid deel van een bevolking gedweept wordt met -ik noem het zeer bewust als voorbeeld- Bhagwan. Wat ik zag in ’76 tartte alle verbeelding: half Amsterdam zag rood of oranje.
  En die notie, dat niet in cijfers te vatten gevoel, die onderhuidse behoefte naar leiding – dan heeft geen Belg.

  In deze heeft mescaline, zoals zo vaak, weer een koele korte en correcte analyse gemaakt.

 10. 26

  Nou ja, hehe, moeders zegt altijd dat goed komt he (de leider dan), maar in je andere post zuipt een miskent genie zich kapot ;)

 11. 27

  #17 is naast de kwestie, Larie. Ja ja ja Walschap, enz. Edoch, als ik #16 bijtreed, dan is dat omwille van al die verschillende soorten religies, facties van het katholicisme, facties van het protestantisme, anti-polio-fanatisme hier, freaky Amerikaanse WASP toestanden daar. Als het in B of VL ooit freaky is, dan is dat op z’n Spekpater of Opus Dei, ‘Realglaub’ ahw, met hoogstens een Fabiola of ander begijntje die wat gaan zweven op z’n Hadewijch of Juan de la Cruz. Maar zealotry to the max ? NL !

 12. 28

  :-)
  De meest wijze les: het is niet OF OF, maar EN EN, MP…
  Stapel op, en van niks geen bang ni heb ni.

  Eens het inzicht verworven is dat er niet veel te veranderen valt aan de loop der dingen, komt EN alles wel goed, EN kan men zich Verdriettechnisch te pletter drinken – als één en ander met welvoeglijke stijl gebeurt.

  De lieden van de Titanic gingen naar verluidt stijlvol en vioolbegeleid ten onder, het zijn de centenplukkers, de Stemmenrovers die met het fatsoen, achteraf, aan de haal gaan – maar dood gaan we toch.