Macht, invloed, geld, meer

Blij verrast werd ik een tijd geleden door het nieuwe dossier macht van de volkskrant. Hierin wordt gekeken naar de invloed van achterkamertjespolitiek in Nederland met de top 200 meest invloedrijke Nederlanders. Ook onderzoekt de krant de gang van zaken bij benoeming van invloedsrijke beleidsmakers waarbij men schrijft dat “lidmaatschap van de juiste partij – een van de vier die doorgaans de regeringscoalities vormen: CDA, VVD, PvdA, D66” een voorwaarde is voor benoeming van topfuncties bij de overheid.

Dit veroorzaakt een probleem in een democratisch land als Nederland. De macht van de burger wordt ingeperkt doordat een consensusvisie door het systeem wordt afgedwongen, anders val je buiten de elitaire cirkel, en verlies je aan invloed. Zaken als het afschuiven van verantwoordelijkheid bij bestuurlijke fouten blijven op deze manier in stand. Mocht er echt wat fout gaan dan krijg je gewoon een handdruk met een dikke goude rand en een leuke functie.

In hoeverre we kunnen spreken van een werkelijke volksvertegenwoordiging is betwijfelbaar. Of wellicht is de elite een goede representatie van het volk? Dan zou dat neerkomen op een overmaat aan Universitaire studies economie of rechten. Opgroeien in de middenklasse van Nederland en heel veel oude sigarenrokende knarren zijn. Mannen boven de 50 hebben nou eenmaal meer invloed dan vrouwen. Het enige wat daarnaast nog nodig is is het bezitten van meerdere functies en een groot vermogen tot netwerken en achterkamerslijmvermogen.

Het lijkt erop dat we zoals gewoonlijk weer eens voor de gek gehouden worden.

 1. 2

  Lidmaatschap een voorwaarde? Dan moeten ze toch met betere argumenten komen. De meeste mensen die voor een topfunctie in aanmerking komen hebben politieke interesse, en hebben dat allang. Heel veel mensen die politieke interesse hebben zijn lid van een politieke partij. De meeste mensen die lid zijn van een politieke partij, zijn lid van één van de grootste partijen.

 2. 3

  @Robbert: Op dat laatste punt even een kanttekening.
  De verdeling wordt nu gemaakt over de partijen die deelnemen aan regeringen. De ledentallen van die partijen zijn (1-1-2006):
  CDA: 69.000
  Pvda: 61.913
  D66: 11.065
  VVD: 40.157

  Welke partijen vallen buiten de boot:
  CU: 24.156
  GL: 21.383 (af en toe wel iets).
  SGP: 26.400
  SP :44.853

  Die partijen zijn allemaal groter dan d66 en eentje zelfs groter dan de VVD. Samen zijn ze goed voor bijna 40% van de leden van politieke partijen. Maar slechts een zeer gering aantal posities (

 3. 4

  Robbert: Dat is toch wat kort door de bocht! In deze provincie is het toch echt eerder andersom: Als je een belangrijke functie wil moet je lid zijn van PvdA of (beter) CDA. Vandaar dat je hier zeer veel CDA-leden ziet die CDA-lid zijn vanwege hun CV, of omdat hun pa iets met ze voor heeft. Daar zitten er weinig bij met een serieuze politieke interesse.

 4. 5

  @Rembrandt:
  “Ook onderzoekt de krant de gang van zaken bij benoeming van invloedsrijke beleidsmakers”

  -en-

  “In hoeverre we kunnen spreken van een werkelijke volksvertegenwoordiging is betwijfelbaar. ”

  Zeg dat artikel in de VK ging over functies in de uitvoerende en controlerende macht – zoals de Nederlandsche Bank, de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad, etc – niet de Tweede Kamer. Als je de Kamer in wil zijn er absoluut geen ingangseisen wat betreft opleiding: je moet op een lijst zien te komen en/of zelf genoeg stemmen vergaren. Onze volksvertegenwoordiging is democratisch genoeg.

  Onze overige machten zijn dat niet, dáár ging het artikel over. De vraag is of dat erg is. Ik vind van niet: als het gaat om expertise mag van mij best de beste man/vrouw op de juiste plek zitten. Zelfs als hij of zij rechten of economie heeft gestudeerd. :P

 5. 6

  Ik vind van niet: als het gaat om expertise mag van mij best de beste man/vrouw op de juiste plek zitten.

  En daar wringt ‘m nou net de schoen. Wat als die partijloos is? Er wordt in het artikel een voorbeeld aangehaald van een prima gekwalificeerd partijloos persoon die werd gepasseerd voor wat alle kenmerken had van een partijbenoeming. (Het betrof geloof ik Frank de Grave).