Liever 147 dan een ‘verduidelijkt’ 137c

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Wetten (Foto: Flickr/F.S.M.)

“Het lijkt soms een kruistocht tegen alles wat met geloofsovertuiging te maken heeft. Het is voor een groep mensen in de maatschappij heel pijnlijk dat dit verbod verdwijnt.”

Aldus CDA’er en Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma in een ietwat ongelukkige vergelijking. Hij is, net als de fracties van de SGP en CU, tegen de oproep van de Tweede Kamer om het verbod op Godslastering (artikel 147) te laten vervallen.

Helaas voor de oproep, ingezet door D66 en gesteund door de PvdA, SP, VVD, GroenLinks, PVV, de Partij voor de Dieren en Rita Verdonk, hebben de voorstanders van het verbod de meerderheid in dit kabinet. De kans het voorstel direct wordt overgenomen is dus klein.

Daarnaast is Hirsch Ballin bezig met zijn eigen plannetje. Hij wil het artikel tegen Godslastering (147) ook schrappen, maar tegelijkertijd het artikel 137c – dat tegen discriminatie – “verduidelijken”. Die verduidelijking zal inhouden dat er “middellijk of onmiddellijk” wordt toegevoegd aan het artikel. Het zou dan zoiets worden:

“Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, middellijk of onmiddellijk, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Het verschil met het oude artikel is dat je niet meer direct én indirect mag discrimineren op geloof. Het zou betekenen dat een spotprent van Mohammed niet meer zou mogen.

Een mooie “verduidelijking”. In plaats van de papieren tijger 147, die door rechters allang niet meer serieus wordt genomen, hebben we dan een artikel dat nog springlevend is, en niet genegeerd kan worden door rechters, omdat dan andere anti-discriminatiebeginselen (zoals die op ras) aangetast worden.

Gelukkig is er veel weerstand tegen deze aanpassing in de Kamer. Het is alleen niet te hopen dat er een paar partijen zullen zwichten om maar van 147 af te zijn. Want ik heb liever een tandeloos 147, dan een 137c “on steroids”.

Reacties (6)

#1 clerkenwell kid

Je standpunt is duidelijk, maar waarom niet in je artikel schrijven waarom je deze mening bent toegedaan? Want het model dat je nu gebruikt lijkt natuurlijk nergens op. Vereenvoudigde weergave:

titel: liever optie A

artikel: om deze redenen vinden andere mensen optie B beter

conclusie: gelukkig is daar weerstand tegen, en ik heb liever optie A

(Als je begrijpt wat ik bedoel.)

  • Volgende discussie
#2 Joost

Ik zeg toch duidelijk waarom?

“In plaats van de papieren tijger 147, die door rechters allang niet meer serieus wordt genomen, hebben we dan een artikel dat nog springlevend is, en niet genegeerd kan worden door rechters, omdat dan andere anti-discriminatiebeginselen (zoals die op ras) aangetast worden.”

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Martijn

@2: Maar is de beste optie niet gewoon 147 afschaffen en 137c hetzelfde laten?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Joost

@3: Inderdaad. Maar als dat politiek gezien niet mogelijk is, dan liever 147 behouden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Turiddu aka Sante Brun

Waarmee maar weer eens aangetoond is dat de georganiseerde godsdienst de Nederlandse politiek nog altijd in een verstikkende houdgreep heeft.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Bismarck

@4: Vanwaar die zekerheid dat het politiek niet haalbaar is dat 147 geschrapt wordt zonder aanpassing van 137c. Het gaat uiteindelijk toch om wat de meerderheid van de kamer wil (zij bepalen de wet, niet de regering)? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat één van de partijen die van 147 af willen, een verandering van 137c wil.

Ik weet, het is natuurlijk de vraag in hoeverre regering en kamer bereid zijn tot een regeringscrisis, maar dat speelt in dit geval in het voordeel van de kamer (CDA/CU zullen de regering ten val moeten brengen, omdat hun ministers weigeren om de wens van de Kamermeerderheid uit te voeren en dat zal ze electoraal parten spelen, zeker gezien de publieke mening over deze artikelen).

  • Vorige discussie