Lichtheid van het Canadese bestaan verklaard

Canadezen wegen minder dan Amerikanen, das logisch zult u zeggen: ze eten immers gezonder en hebben meer bos om door te wandelen. Maar er is nog een andere factor: het zwaartekrachtveld vertoont in Canada een minimum. Jarenlang werd aangenomen dat dit kwam doordat de aardkorst in Canada na het verdwijnen van het landijs uit de laatste ijstijd weer opveert. Met ongeveer een stijging van 12 mm/jaar herstelt de aardkorst zich van de last van het landijs. Ultraprecieze satellietmetingen in Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) geven nu aan dat het minimum in het zwaartekrachtveld niet alleen verklaard kan worden uit isostasie maar dat een afwijkend patroon in de mantelconvectie ook meespeelt. Even after the Earth’s crust rebounds completely from the glacier melting, there may still be a gravitational low over the area due to mantle convection. That would suggest that even parts of a continent away from the tectonic plate boundaries are affected by mantle convection (Science). Mantelconvectie, onverwachts best belangrijk dus…

Reacties (16)

#1 Bismarck

Zou dat niet betekenen dat Canadezen een grotere massa kunnen hebben om toch even hard door de aarde aangetrokken te worden… En dus rustig wat ongezonder kunnen eten?

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Zou kunnen. Hij voelde zich ook prettiger in Canada, trouwens.
[img]http://images.contactmusic.com/images/reviews/bowling.jpg[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mescaline

Canadezen wegen minder dan Amerikanen, das logisch zult u zeggen: ze eten immers gezonder en hebben meer bos om door te wandelen.

Die ga ik vanavond aan mijn kinderen voorleggen. Eens kijken wat ze zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Rik

Convectie is ook best belangrijk, samen met diffusie en conductie behelst het alles :-D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 larie

Niet helemaal @RIK,

Laat ik u even bijspijkeren;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 larie

pardon reeds,

Het begrip warmtetransport

Er zijn drie manieren waarop warmte zich kan verplaatsen, convectie, conductie en straling. De warmte-energie wordt als het ware uitgesmeerd om verschillen in temperatuur te neutraliseren. Een heet kopje koffie is na verloop van tijd even warm als de kamer waar het kopje in staat. De kamer is dan wel ietsje warmer geworden. Om de verschillen in de hier genoemde drie manieren van warmtetransport te illustreren zetten we een met water gevulde glazen pot op een vuurtje. Het vuur verwarmd de onderste laag water in de pot. Toch wordt al het water in de pot warm omdat warm water sneller trilt en als gevolg lichter is dan koud water en gaat stijgen. Op weg naar boven verliest het warme water haar energie aan het omringende koude water en valt afgekoeld naar beneden om weer door het vuur verwarmd te worden en omhoog te stijgen. Na verloop van tijd beweegt het water zich in een ronddraaiende beweging in de pot. Dit proces heet convectie en speelt een zeer belangrijke rol onder onze voeten.
Warmte kan ook op een andere manier doorgegeven worden. Als u uw hand in het verwarmde water steekt trekt u de hand uiteraard snel terug. Uw hand is ietwat te heet geworden. De door het vuurtje opgepepte watermoleculen botsen tegen uw hand aan. Als aangestoten biljartballen beginnen de moleculen in uw hand sneller te trillen. De trilling verplaatst zich dieper in uw hand totdat vrije zenuwuiteinden worden bereikt. De zenuw geeft een stroomstootje af aan de spier die uw hand uit het hete water kan trekken (een reflex). Warmte is op deze manier via geleiding, oftewel conductie, doorgegeven.
U houdt uw andere hand in de omgeving van de warme pot. De warmte die u voelt is minder intens dan bij de andere hand die u in het water stak. Zelfs als er tussen de pot en uw hand geen lucht aanwezig was zou u de warmte nog voelen. Lucht kan immers warmte geleiden en dan zou het conductie zijn die de warmte doorgeeft. Een gedeelte van de warmte-energie in de pot wordt in de vorm van warmtegolven (infrarood) uitgestraald. Deze straling kan zich ook door het heelal verplaatsen. In het heelal zijn vrijwel geen deeltjes aanwezig om warmte te kunnen geleiden. Ondanks het tekort aan deeltjes in het heelal kunnen wij op aarde de warmte van de zon via straling toch voelen.
Warmte is trillen, hoe sneller hoe warmer. Deze trillingen zijn nauwkeurig te meten en geven een opmerkelijk beeld van de wereld. Er zijn vaste, vloeibare en gasvormige stoffen. In vaste stoffen zijn de moleculen met elkaar verbonden en verplaatsen zich dus vrijwel niet maar trillen toch met een snelheid van 500 meter per seconde. In vloeistoffen bewegen de moleculen zich in kleine groepjes terwijl de trilling de kilometer per seconde bereikt. In gasvorm bewegen moleculen zich tien kilometer per seconde trillend vrij in de ruimte. Al deze trilling zijn op kleine schaal uiteraard anders zouden de moleculen als kleine kogels door de ruimte schieten. Bij het absolute nulpunt, de laagst mogelijke temperatuur nul Kelvin, is er geen trilling en verliezen alle stoffen de samenhang en vallen als een kaartenhuis in elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 dr Banner

“It would be very hard for someone to say it’s 100% post-glacial rebound.”

claimen ze.

maar de post-glacial rebound modellen (tot noch toe) berekenen die rebound velden -zonder- met mantelconvectie rekening te houden.
Onder het grote ijs onderschatten (=Canada) ze daardoor het rebound effect, rondom het ijs overschatten ze het (bv. Cariben, IJsland).

m.a.w. over 10 jaar – met nog verder gecompleteerde / avanceerde / detailleerde rebound modellen – kan in Science zo maar weer staan dat het ‘toch wel alleen rebound’ is en mantle isostatie ‘toch wel alleen rondom actieve subductie en mid-oceanische ruggen.’ een rol speelt.

Ach ja – onderzoeksgeld moet rollen.

terug naar de studio, terug naar Larie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 larie

Namens de kijkers danken wij U @Dr Banner..mogen wij uw comment als volgt samenvatten?

[IMG]http://img263.imageshack.us/img263/4587/denknietdatuallesweetlb0.jpg[/IMG]

ps: dit plaatje was oorspronkelijk een afsluiting bij een mijn ‘conferences’ maar werd al snel vanwege publieke vragen een waar discussiepunt en schoof aldoende op in de ppt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dr Banner

Denk niet
dat u
alles weet

…en geef meer geld ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michiel

Over luttele uren zet ik voet op Canadese bodem; ik zal ter plekke poolshoogte nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Oplawaai

@ Michiel: Verwacht er niet te veel van. Ik was er een maand of twee geleden en ik ben er alleen maar zwaarder geworden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie melig
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kim

@ larie thrillseekers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 kim

Daar waar trillingen over gaan in licht .
De mensheid bestaat uit druppeltjes energie binnen een universum van sterren en we gaan allemaal zoals bepaald door de tijd die ons is gegeven ,van grof naar fijn .Bij iedere boventoon ,trilt er vanzelf een lagere toon mee . Zo boven , zo beneden . Net als een heilige “klank schaal” .http://www.zayra.de/soulcom/grail.html
Bij een extreem lage toon of een orgelpijp trilt er van alles mee ,maar bij een pied pijper hoge toon luidspreker gebeurt er ook van alles .
Zo’n bult rug die hier voor de kust zwemt praat volgens mij onder het water over honderden kilometers met zijn maatjes ,maar ook met quantum fysica stephen hawking Aliens uit de toekomst .
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/5/12/120507_bultrug.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 kim

peak oil canada

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Dewy

ondraaglijk!

 • Vorige discussie