Leefbaar Rotterdam en de naïeve dictatuur

Op Sargasso is plek voor gastbijdragen. Vandaag plaatsen wij een bijdrage van EVH.

“Als moslims opvattingen hebben die niet passen binnen de Nederlandse cultuur, moeten ze ‘moreel’ uitgesloten kunnen worden van de samenleving.”

Aldus de volgende grote cultuurdenker uit de havenstad, wethouder Marianne van den Anker van Leefbaar Rotterdam. Of zij met ‘moreel uitsluiten’ bedoelt dat wij die mensen met rotte eieren moeten bekogelen op het marktplein, rode kruizen op hun voordeur zetten, of hen een tatoeage of het voorhoofd zetten zodat we hen allemaal ons geslachtsdeel laten zien als we ze in de Bijenkorf tegenkomen, dat vermeldt onze geachte volksvertegenwoordigster niet. Laat ik, diepe zucht, maar even uitleggen hoe walgelijk belachelijk de woorden van deze door Pim gezonden tuthola zijn, hoewel dat al bijna altijd teveel eer is. Maar vooruit, voor deze keer, omdat het bijna weekend is.

Allereerst gaat ze uit van het feit dat een cultuur als de Nederlandse een moreel gesloten systeem is, met een vast aantal gedeelde waarden. In die theorie (ik noem dat de Theorie van Eden) denkt elke echte Nederlander hetzelfde over euthanasie, het huwelijk, palingvissen en Big Brother. Of op zijn minst leuk afwisselend met een kleine standaarddeviatie. Gezellig. Mensen die buiten dat schattige stelseltje van goede ideetjes vallen, noemen we De Slang en die moeten we buiten de groep gooien. Het liefst van ons erf af, want ze bederven ons feestje, maar als dat niet kan zetten we ze in de bijkeuken en negeren we ze. Die lekkere oer-Hollandse bitterballen gaan aan hun neus voorbij!

De Theorie van Eden getuigt van een grenzeloos onbegrip van wat een cultuur is. In werkelijkheid is er geen gesloten systeem, en kun je op elk vraagstuk twee mensen vinden die radicaal tegenover elkaar staan en zich toch vol overtuiging Nederlander noemen. Sterker nog, onze hele democratie gaat daarvan uit. Het stelsel van politieke partijen is niets anders dan een vitale vertaling van die grote wolk van morele ideeën, centrerend rondom een bepaald middelpunt. (En zelfs dat middelpunt is niet oerhollands, dat is saai, dat is D66).

Waarschijnlijk heeft ze niet genoeg intelligentie om het te bevatten, maar in werkelijkheid stelt mevrouw van den Anker een krampachtige naïeve dictatuur voor. De Theorie van Eden is de cultuurtheorie van de psychotische dictator, waarin de slechten worden gedefinieerd als hen die afwijken van ‘de norm’. Slechteriken dien je af te schieten, of als daar de tijd nog niet rijp voor is, ‘moreel uit te sluiten’. Ze vertellen dat we in Nederland een wettelijk kader hebben waar hun ideeën niet helemaal samenvallen, en dat dat pech voor ze is, is uiteraard niet genoeg. Want ze zijn vervelend, ze ondermijnen de rust en het gezag en ze doen en denken enge dingen waar je niks mee kan. Maar zelfs Fidel Castro begrijpt de werkelijkheid wat weerbarstiger is, en elke dictatuur serieuze oppositie oproept die uiteindelijk bommenleggend komt en alleen bloedig kan worden neergeslagen. Want men is uitgediscussieerd.

Wacht eens even, de SGP had toch ook van die enge on-Nederlandse ideeën? Ik verheug me nu al op het moreel uitsluiten van Bas van Der Vlies! Pudding in zijn aktetas, zijn toegangspasje blokkeren, geslachtsdelen laten zien in de fractiekamer, iets op zijn naam bij Wehkamp bestellen. Nee, nee, nog beter: bij als hij wat zegt in de kamer, moeten kamerleden de vingers in de oren stoppen en hardop wawawa zeggen! Echt genieten, dat moreel uitsluiten. Zou Leefbaar Rotterdam de leuze van de politieke God nog onderschrijven: “Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten.”

 1. 1

  En toch bestaat er zoiets als een cultuur. Ik heb mij de laatste tijd vaak afgevraagd over wat dat dan precies is. Ik neig er de laatste tijd naar het te gaan hebben over een set taboes en beloningen die als een soort stille overeenkomst in een groep bekend worden geacht. Je ziet dat die regels vooral in gebeiden waarbij men kwestbaar is het duidelijkst gevoeld worden, bijvoorbeeld hofmakerij (Wat een mooi woord is dat toch..).

  Dus je zou over een stuk opvoeding die je van je omgeving, en niet van je ouders krijgt kunnen spreken.

  Alweer, als wel vaker: Zo maar wat losse gedachtes.

 2. 2

  Cultuur is naar mijn smaak dan ook die grote wolk van ideeen, gecentreert (excuses voor het grammaticaal verkeerde woord in de tekst) rondom een middelpunt. Andere culturen zijn andere middelpunten.

  Dat klinkt wat vaag, maar komt neer op ziets als:
  Volksaard bestaat niet, maar hou er wel rekening mee…

 3. 3

  Volksaard als een soort grootste gemene deler waar desalniettemin iedereen een uitzondering op is?

  Ik wil ook benadrukken dat in ’t westen de cultuur een stille overeenkomst, terwijl de Islam met z’n sharia alles formeel regelt. In indonesie heten dit soort regeltjes dan adat.

  Tja. Iedereen moet een bepaalde sociale code kennen om te kunnen communiceren. Regels die als een soort substraat voor communicatie dienen.

 4. 5

  Jammer dat de overdaad aan krachtige bewoordingen; iedereen herkent ze zelf, zodat ik ze niet ga herhalen hier.

  Wellicht bedoelt ze een cordon sanitaire, naar goed voorbeeld van enkele onbenullen in een lager gedeelte van de vroegere Nederlanden.

 5. 6

  Als moslims opvattingen hebben die niet passen binnen de Nederlandse cultuur, moeten ze ‘moreel’ uitgesloten kunnen worden van de samenleving.

  Laten we nou niet zo verbaad kijken. In deze tijd van christelijke restauratie is het toch logisch dat uitsluiting van de macht plaatsvindt op de manier die altijd de techniek is geweest van de Kerk. Kijk nou naar de manier waarop adel en Kerk altijd hebben samengespannen in b.v. Frankrijk (maar elders kun je net zo makkelijk voorbeelden vinden). Het is gewoon de uiting van de angst voor het onbekende. De vreemde als ketter. De vreemde in het ghetto.

  Isoleer, verneder en vernietig.

  Eigen aan – maar niet uniek voor – de christelijke wereld die die techniek tot grote hoogten heeft ontwikkeld.

  Er is geen toeval: Wacht eens even, de SGP had toch ook van die enge on-Nederlandse ideeën? Maar maak je geen zorgen het CDA kan er ook wat van getuige de uitsluiting van dhr. Pastors wat natuurlijk gewoon een uitsluiting was (hoe abject zijn mening wellicht mag zijn, ik ken hem verder nietmaarde aanleiding was flauwekul).

  Er is geen toeval dat men het heeft over christelijk rechts (christelijk links heb ik nog nooit gehoord). Het is de groep die bang is voor vreemde invloeden. Die bang is sec. En daarom wordt een eigen wereld gemaakt en wordt het vreemde buitengesloten.

  Het is gewoon een techniek.

 6. 7

  Gerelateerd aan dit onderwerp, een kleine (volstrekt niet representatieve) enquete van de Telegraaf over patriotisme:
  http://www.telegraaf.nl/uwtelegraaf/watuzegt/28378481/Vaderlandsliefde_ontbreekt.html

  Meest opmerkelijke uitkomst (voor mij):
  Belangrijkste Nederlandse waarde: Een vreemde taal spreken…….

  Uhhhh, wel meer patriotisme willen maar toch het vreemde verlangen…. Misschien wel de beste samenvatting van de huidige problematiek. We begrijpen het zelf ook niet.

 7. 12

  @steep: U haalt uit een enquete een punt naar voren, welke u niet representatief vindt. Vervolgens stelt u wel dat ‘we’ het allemaal niet begrijpen. Is het nu wel of niet representatief?

 8. 16

  # 3 “Volksaard als een soort grootste gemene deler waar desalniettemin iedereen een uitzondering op is?”

  Dat lijkt me inderdaad juist ja. Zoals de optelsom van een heleboel mensen die praten in een kroeg een homogeen geroezemoes tot gevolg heeft. Maar niemand roezemoest.

  Maar vindt niemand deze mevrouw dictatoriaal?

 9. 18

  @Bicat: Ah!
  Poging tot toelichting:
  Niet representatief omdat het voornamelijk om Telegraaf lezers gaat. Kort door de bocht durf ik te beweren dat onder die lezersgroep een grote aanhang van het zogenaamde “nederlandse normen en waarden” cultuurgoed zit. En als die groep al tegenstrijdige uitspraken doet, kan je gerust spreken van onzekerheid. En daaruit kan je dan afleiden dat voor de hele bevolking dan al helemaal geldt dat er geen duidelijk (eenvoudig) beeld is van “onze” cultuur.
  Dit ter ondersteuning van EVH.

 10. 19

  Daar doe ik het voor, Steeph :)
  Is er geen duidelijk beeld van “onze” cultuur, of kan zelfs gesteld worden dat er geen eenvoudige definitie van ‘Cultuur’ gegeven kan worden?

 11. 20

  @EVH: In mijn ogen is iemand pas echt dictatoriaal als hij/zij koste wat het kost bezig is de denkbeelden aan de rest op te leggen (en te vertalen in dwingend beleid).
  Zover is ze nog niet.
  “…moeten ..uitgesloten kunnen worden…”
  Daarmee staat ze nog open voor dialoog.

 12. 22

  Wie behoort tot onze cultuur is niet zo heel moeilijk. Er is nog een andere vorm van afstrepen/verbinden. Is-ie blank, o ja , is ie geschoren, oja, looptie rechtop, nette kleren, o ja, goedendag. Op straat, iedere dag, 10 x per dag door 16 miljoen bewoners van Nederland.

 13. 24

  @Steeph #20
  Ik vrees dat dat ‘kunnen’ slaat op dat de mogelijkheid gecreert moet worden, meer dan dat ze nog een mogelijkheid open laat.

 14. 26

  Wat is in helmels naam “morele uitsluiten van de samenleving”
  Ik kan me daar niet bij voorstellen.

  @HansR
  Christelijk links, kan daar niet de hele liefdadigheids beweging van de kerkelijk/echristelijke instelling onder vallen. o.a de opvang van assielzoekers en drugsgebruikers, legerdesheils ?.
  Ik erken dat het vaak samengaat met een evangelisatie drang.

 15. 27

  @obsidiaan:
  Ik heb een paar discussies terug (over gezondheid en religie; vanaf hier naar beneden) al gezegd dat christelijk niet lief is. Goede daden hebben daar altijd een dubbele agenda met – inderdaad – evangelisatie als eerste stap al zeggen ze van niet. Ik ben dus wat voorzichtig met zo’n definitie van christelijk links.

 16. 31

  @Sketzer
  Laten we dan iedereen die het goed vindt geweld te gebruiken uitsluiten.

  En neem dan ook iedereen met een geestelijke afwijking, sexuele afwijking en blond haar mee.

 17. 32

  Het dragen van witte sokken door mannen wordt in de Nederlandse cultuur afgekeurd. Draag je ze toch, dan is beschimping en uitstoting je straf. De politie zou dan ook meer aandacht moeten besteden aan het opsporen van potentiële tegenstanders van de Nederlandse cultuur door het controleren van de sokken onder de djellaba’s. Voorkomen is immers beter dan genezen.

  Maar het zou ook kunnen zijn dat Van den Anker het niet heeft over die verfoeide witte sokken, maar over bijvoorbeeld het afschieten van columnisten/filmmakers en dat mensen die dat goedkeuren niet meer zouden moeten worden uitgenodigd op theevisites. En dat zou dan weer jammer zijn, want we moeten natuurlijk wel met elkaar in gesprek blijven.

 18. 33

  “De Theorie van Eden is de cultuurtheorie van de psychotische dictator, waarin de slechten worden gedefinieerd als hen die afwijken van ‘de norm’. Slechteriken dien je af te schieten, of als daar de tijd nog niet rijp voor is, ‘moreel uit te sluiten’.”

  Het is natuurlijk als weldenkende intellectueel niet moeilijk om een minder slim typetje als Van Eden onderuit te halen. Het is ook leuk om te zien dat, zoals EVH het eigenlijk zo mooi verwoord hierboven, Van Eden met haar ideeen eigenlijk niet rechts is zoals haar partij, maar oude linkse ideeen en oplossingen van communistische en socialistische partijen als NSDAP en CPN eigen heeft weten te maken. Haar visie en oplossing komt overeen met de oude zure en vooral rotte smaak van 30 jaar geleden en ouder.

 19. 34

  Cultuur..? Ha, cultuur is bijna niet meer aanwezig in Rotterdam door de bezuinigingen. Door een wethouder van cultuur die notabene zelf heeft gezegt: dat hij geen verstand heeft van kunst; en alleen Sparta leuk vind. Mag ik even lachen, zeg, om deze stomzinnigheid.

 20. 35

  Als je al weet wat cultuur is, dan kan je er nog geen beleid op maken of politiek bedrijven. Je moet dan namelijk bepalen wie er voldoet aan je cultuurdefinitie en wie niet. Het probleem is dat als je iemand aanwijst er onmiddelijk redenen zijn om te twijfelen of deze persoon er nou wel of niet bijhoort.

  Cultuur voldoet hiermee aan de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Het is een quantumverschijnsel.

 21. 36

  Meestal kom ik erpas achter wat mijn cultuur inhoud als ik met buitenlandse mensen werk. Zij wijzen me erop.
  De aanwezig heid en inbreng van nieuwe culturen, maken me bewust van mijn eigencultuur.
  Misscien moeten we dat ook wat meer waarderen.
  Een bewustwoording.