Feestelijke Kyoto Ratificatie Linkdump

-boordevol kijktips en leesvoer voor het hele gezin-

Morgen treedt het Kyoto verdrag officieel in werking. Dit betekent dat landen (en bedrijven) kunnen gaan handelen in CO2 emissie rechten volgens het Clean Development Mechanism (CDM). Nederland heeft al contracten met enkele Zuid-Amerikaanse landen getekend. In de samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken dat Nederland minimaal 15 miljoen ton CO2 in Brazili

 1. 4

  Bot wil plasmaschermen verbieden, en Bot wil dat we opnieuw nadenken over het gebruik van kernenergie, zo las ik vandaag.

  Als we nou eerst die plasmaschermen verbieden, hebben we met een beetje geluk die kerncentrales helemaal niet meer nodig. Of zou ie daar nog niet over hebben nagedacht?

 2. 6

  @Phonkee

  Daar is hier eerder een en ander over gezegd en mij valt iets op aan dat onderzoek van Steven McIntyre en Ross McKitrick. Hun curve valt op een klein element na zo goed als binnen de foutmarge van de curve van meneer Mann.

  Zie hier.

  Ten tweede blijft de curve zoals die gepubliceerd is door Steven McIntyre en Ross McKitrick een verontrustende.

 3. 7

  @Pelayo: Meer verontrustend is het gedrag van sommige bekende klimaatwetenschappers die 1 kennelijk hun eigen methodes niet goed documenteren, 2 hun eigen bevindingen zelf niet meer kunnen dupliceren omdat ze “de dataset niet meer hebben” of 3 boos worden als anderen proberen hun bevindingen te reproduceren uit openbare datasets…

  There are lies, damn lies and statistics…

 4. 8

  Kyoto kost miljarden en miljarden en dat is weggegooid geld.

  Het verdrag is gebaseerd op de nooit bewezen hypothese dat de “opwarming” van de aarde veroorzaakt wordt door kooldioxide uitstoot.

  Kyoto is naar mijn mening dan ook een product van politici die hun oren laten hangen naar de milieulobby en gebaseerd op populaire junkscience.

  Bovendien is er berekend dat Kyoto (als iedereen meedoet) over een periode van 50 jaar een uitstel van twee jaar betekent.

  Weggegooid geld dus dat (ook voor het milieu) veel beter besteed kan worden.. geen wonder dat de VS niet willen ratificeren

 5. 12

  Beste Mensen,

  @Sikbock

  Sommigen ontkennen nog steeds de invloed van de mens op zijn mileu en het klimaat. Dit soort gedrag kost de maatschappij veel meer geld dan de ratificatie van kyoto.

  Kyoto is mogelijkerwijs ontstaan uit een nooit bewezen hyptohese ,maar het omgekeerde is ook waar. Dat CO2 totaal geen invloed zou hebben is ook niet bewezen. Bovendien wil die theories weleens horen. Daarentegen spreekt de vakliteratuur mijnsinziens wijze woorden door de in dit geval van de terechte aannames te spreken.

  De mens is conservatief van aard en nu de pijplijn vanuit Irak net gaat lopen, ga je niet die oliekraan van fossiele brandstof dichtdraaien.

 6. 13

  @SalonSocialist: Een hypothese wordt niet bewezen. Wel kan je een hypothese falsificeren. En niemand beweerd Dat CO2 totaal geen invloed zou hebben. Wat wel ter discussie staat is de hypothese dat de antropogene CO2-uitstoot invloed uitoefent op de waargenomen klimaatsverandering. Ik persoonlijk neig meer naar alternatieve hypotheses.

 7. 15

  De zonneintensiteit vertoont een betere correlatie met de gemiddelde temperatuur op aarde dan de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer. Andere pluspunten voor juist deze hypothese zijn a) minder modelparameters nodig en b) geen gevaar dat oorzaak & gevolg worden verwisseld.

 8. 16

  Ach,

  Onlangs weer gezien dat door de uitstoot van menselijk handelen er meer stofdeeltjes in de atmosfeer aanwezig zijn, zodat er meer regendruppels worden gevormd, die op hun beurt weer zorgen dat er meer zonne(n)stralen worden weerkaatst wat tot gevolg heeft dat de aarde afkoeld.

  Tja,

  Ik mag dan wel geen wetenschapper zijn, maar als ik bedenk wat de mens sinds pakweg 1800 aan zooi de lucht in heeft geholpen, kan ik me nauwelijks voorstellen dat dit geen invloed heeft gehad op de gezondheid van de planeet aarde.

  Soort van klompen gevoel.

 9. 19

  De reactie van sikbok doet me denken aan die meneer van Clingendael die ze bij 2 vandaag (of was het netwerk?) interviewden. Eerst een heel economisch verhaal over de kosten van het uitvoeren van de Kyoto-bepalingen. Daar had ie verstand van, want het was een econoom.
  Maar daarna moest hij zijn persoonlijke meninkje over de oorzaak van de opwarming van de aarde even tegen ons aanhouden. Zeer onthullend van de econoom.

 10. 22

  @phonkee

  Wijs ’t Mounder Minimum ‘ns aan in de McIntyre-curve. Daar heb je je correlatie tussen zonnenactiviteit. Bekijk nu de huidige opwarming. Zie je ’t verschil in stijlte? Goed zo.

  @Sikbock

  De mensen die het Heidelberg Appeal hebben ondertekend zijn in de meerderheid van mening dat de huidige opwarming van ’t klimaat toe te schrijven is aan de mens. De stichting HAN is niet hetzelfde, die zijn slechts met de naam Heidelberg Appeal aan de haal gegaan.

  Overigens ben ik van mening dat de discussie op grond van wetenschappelijke argumenten moet worden gevoerd, maar opmerkingen als zouden zorgen over de menselijke invloed op ’t klimaat het product zijn van junk science zijn onzinnig, en niet onderbouwd. Dat er een correlatie tussen kooldioxide en oppervlakte temperatuur bestaat zie je onder andere bij Venus

 11. 23

  Gisteravond was er nog een discussie op de radio inzake het Kyoto-verdrag en daarin werd verteld dat er een machtige groep van Christenen in de VS aanwezig is die in de opwarming van de aarde het begin van de Openbaring van Johannes zien. Een club ook die invloed heeft tot in het Witte Huis en het Pentagon. Zij zijn ook deels verantwoordelijk voor het de milieuhouding die er nu in de VS bestaat. Een bizar verhaal, want het druist voor mijn gevoel helemaal tegen het rentmeesterschapprincipe in….

 12. 24

  @MMaas

  Economen zijn voor rechts wat de sociologen voor links waren. Ze zijn bedoeld om een academisch geurtje aan gebakken lucht te geven.

 13. 25

  @Praetoriaan
  Dan ken jij die Herboren Christenen niet. Dat zijn lui waarbij vergeleken ze in Staphorst verbleken. Die zien de vervuiling als godsoordeel zodat er niets aan gedaan hoeft te worden. En die hebben Sjors Dobbeljoe aan de macht geholpen, dus dat hele gedoe over de Co2 komt niet eens bij de Amerikanen in hun gedachten voor.

 14. 28

  @Pelayo: Het Heidelberg appeal is niet meer dan een verklaring die ondertekend is door een aantal vooraanstaande wetenschappers. In die verklaring stellen ze dat beleidsmakers zich teveel laten be

 15. 29

  @Sikbock

  Metingen gedaan op
  Mouna Loa observatorium.

  Lees ook dit

  There is also no doubt that human activity is pumping CO2 into the atmosphere, and that this has caused a sustained year-on-year rise in CO2 concentrations. For almost 60 years, measurements at the Mauna Loa observatory in Hawaii have charted this rise, and it is largely uncontested that today’s concentrations are about 35 per cent above pre-industrial levels.

 16. 30

  De stichting HAN produceert onderzoeken die stelselmatig de claims van millieu belangenorganisaties ondergraven. Nu is dat niet alleen hun goed recht, het is zelfs nuttig. Ik moet er niet aan denken dat beleid van regeringen wordt gemaakt door kritiekloos de argumenten van linkse belangengroeperingen over te nemen. Peer review!

  Maar dat maakt de stichting HAN zelf ook een belangengroepering, of een actiegroep. En we hadden net afgesproken om beleid op wetenschappelijke basis te baseren en niet op actiegroeperingen.

 17. 32

  Wat zijn de belangen dan van de stichting Han? wat maakt ze tot een actiegroep? En als het een actiegroep zou zijn: waarom kan een actiegroep niet met wetenschappelijke argumenten komen?

 18. 33

  @Pelayo: Dan is er nog steeds het gevaar dat je oorzaak en gevolg verwisselt. Misschien komt er door opwarming meer CO2 vrij uit de oceanen.
  Remote sensing satellieten geven trouwens een heel ander beeld van de mate van opwarming van de atmosfeer en de werkelijke CO2-concentratie.
  Een ander zwak ding in de IPCC-analyse is de isotopische samenstelling van al die nieuwe CO2. Die werd toch uitsluitend uit fossiele brandstoffen gevormd? Waarom zit er dan toch zoveel 14C in?

 19. 34

  Trouwens, de discussie is eigenlijk overbodig want als je bedenkt wat zo ongeveer 8 miljard mensen aan verwoesting en afvalstoffen produceert, is het niet zo gek dat het klimaat verandert. Dat kan elke randdebiel zelf verzinnen, daar hebben je geeneens belangengroepen of wetenschappers voor nodig.

 20. 37

  @Phonkee

  O, dat van die C14 vind ik interessant! Heb je daar meer informatie over? Wellicht bestaat de indruk dat ik daar open voor sta, niets is minder waar. Ik sluit me gehaal aan bij wat Carlos hierboven stelde. De beschikbare hoeveelheden olie
  zouden wel ‘ns cruciaal kunnen zijn. Volg ASPO maar.

  Maar waar ik op wil duiden is dat de gecorrigeerde grafiek van McI. en McK. niet het “zagen aan de poten van Kyoto” is. Je zou er net zo goed een bevestiging van de metingen van Mann in kunnen zien. En als we uitgaan van de McI&McK grafiek blijft er nog steeds onrustbarende trend zichtbaar.

  Het is overigens jammer dat McI&McK hun grafiek niet een eeuw verder terug hebben gemaakt. Ik zou zeer beniewd zijn of de val van de gemiddelde temperatuur rond 1400 te correleren zou kunnen zijn aan de krimp van de wereldbevolking na de grote pestepidemie van 1348 en de pestepidemieen die daarna volgde. (Ik laat ook maar ‘ns een proefballonetje op, overigens..)

  @Sikbock

  Wat zijn de belangen dan van de stichting Han?

  “Om de kwaliteit van het beleid te verhogen heeft de Stichting HAN, zich verenigd in samenwerking met de Burke Stichting, Platform Nederlandse Luchtvaart, Stichting Kernvisie en Stichting Klimaat onder de naam Koepel Groen.”

  Overigens vind ik dat dat sec geen diskwalificatie is van hun argumenten! Ik wil niet demagogisch zijn.

  “De gemiddelde jaarlijkse toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer, die nu is opgelopen tot
  ongeveer 1,5 ppm, komt dus overeen met ongeveer (1,5/365)x750 = 3 Gt C. Blijkbaar wordt nu
  ongeveer de helft van de menselijke uitstoot opgenomen door de planten en de oceanen. Dat dit (nog)
  niet m

 21. 38

  @Phonkee

  Wellicht bestaat de indruk dat ik daar niet open voor sta, niets is minder waar. Ik sluit me geheel aan bij wat Carlos hierboven stelde.

 22. 39

  @Pelayo:
  Joos F, Bruno M (1998) Long-term variability of the terrestrial and oceanic carbon sinks and the budgets of the carbon isotopes 13 C and 14 C, Global Biogeochem. Cycles, 12, 277-295.
  Marchal O, Stocker TF, Muscheler R (2001) Atmospheric radiocarbon during the Younger Dryas: production, ventilation, or both ?, Earth Planet. Sci. Lett., 185, 383-395.
  Via Google Scholar

 23. 41

  @ pelayo: er zit dus een vertraging tussen de uitstoot en de natuurlijke opname..meer uitstoot, betekent dat er (met een vertraging) ook meer wordt opgenomen

  Gelet op het het feit dat slechts een heel klein deel van de totale CO2 in de atmosfeer afkomstig is van menselijk handelen, gelet op de vele andere factoren die een rol spelen bij de mogelijke opwarming van de aarde, heb je dus naar mijn mening nog niet aangetoond dat het de mens is die de oorzaak is van de opwarming..

  Dat is een punt waar naar mijn mening veel te gemakkelijk overheen gestapt wordt. (Ruud is daar een prachtig voorbeeld van)

  Het betoog van de stichting Heidelberg appeal Nederland staat wat mij betreft dus nog recht overeind.

 24. 43

  @Sickbok

  OK. Vehoog PCO2 (kooldioxidedruk) in de atmosfeer en het verschil tussen PCO2 in de atmosfeer en PCO2 in de oceaan wordt groter, derhalve wordt er meer CO2 in de oceaan opgenomen dan dat er wordt uitgestoten. Om dat geheel te “mengen” schat de auteur van HAN 100 jaar in.

  Nu verlaagt de PCO2 in de atmosfeer, het verschil wordt kleiner en verdomd: De oceaan gaat meer CO2 uitstoten dan dat ’t opneemt!

  Het is een dynamisch evenwicht.
  Maar dat houdt bij een stijgende productie van kooldioxide door verbranding van fossiele brandstoffen nog steeds in dat de opname door de oceaan achter de feiten aan loopt.
  De feitelijke CO2 hoeveelheid in de oceaan doet er overigens niet toe in deze vergelijking, alleen de CO2 druk.

  NOAA stelt dat er zo 85% van de door mensen geproduceerde kooldioxed kan worden opgenomen, en noemt een term in de orde van grote van millenia.

  Over the long term (millennial time-scales), the ocean has the potential to take up approximately 85% of the anthropogenic CO2 that is released to the atmosphere.

  Niet iedereen volgt dus dezelfde redenatie als die van de stichting HAN.

 25. 44

  Ook interessant (van dezelfde link):

  Carbon emissions from land use and land management have increased dramatically over the last two centuries resulting from the expansion of crop land and pasture, infrastructure extension and other effects driven by market growth, pro-deforestation policies, and demographic pressures

 26. 45

  Ook leuk:
  New Little Ice Age Instead of Global Warming?

  Landscheidt T (2003) Energy & Environment, 14 (2-3) 327-350.
  Analysis of the sun’s varying activity in the last two millennia indicates that contrary to the IPCC’s speculation about man-made global warming as high as 5.8

 27. 46

  @Sickbok

  Nee. Nu ik er even over gedacht heb blijft er geen spaan over van ’t model van HAN en daarmee jouw scpesis.

  er zit dus een vertraging tussen de uitstoot en de natuurlijke opname..meer uitstoot, betekent dat er (met een vertraging) ook meer wordt opgenomen

  Dat is apert gelul. Er is geen proces te bedenken dat een eeuw zou wachten aleer het zou beginnen met opnemen van gassen.

  Stel we nemen een bassin met vloeistof A, en een atmosfeer boven de vloeistofspiegel van dat bassin met uitsluitend gas B. Nu voegen we een gas C toe aan die atmosfeer. Ga jij mij een proces laten zien dat gedurende een eeuw geen enkele hoeveelheid van gas C laat diffuseren in ’t bassin, daarbij gedurende een eeuw ’t percentage van gas C in de atmosfeer ongemoeid latend, om daarna ineens te beginnen met gas C op te nemen? Ik ben zeer benieuwd!

  De door de mens in de atmosfeer gebrachte hoeveelheid CO2 wordt geschat op 6,5 Gt C per jaar (1 Gt
  C is een gigaton koolstof; 1 Gt = 109 ton). Per jaar worden door de atmosfeer en de oppervlaktelaag
  van de oceanen 90 Gt C uitgewisseld, door de atmosfeer en de planten op het land (inclusief microorganismen)
  60 Gt C, door de oceanen en algen e.d. 50 Gt C, en door de oppervlaktelaag en de diepe
  zee 100 Gt C. De door de mens geproduceerde CO2-stroom is dus ongeveer 4% van de natuurlijke
  stromen die de atmosfeer in- en uitgaan. Van alle CO2 die de atmosfeer bevat is dus hoogstens 4%
  afkomstig van menselijke activiteit.

  Dit is natuurlijk een wanredenering, en wel een die bewust op poten lijkt te zijn gezet door de auteur, zo makkelijk als dit door te prikken is:
  In eerste instantie beweert de auteur dat de verhoogde concentratie in de atmosfeer slechts 4% is van de hoevelheid kooldioxide van de atmosfeer en alle in de oceaan opgeloste en en in biomasse vastgelegde kooldioxede en daaruit concludeert hij dat dus 4% van de kooldioxide in uitsluitend de atmosfeer van menselijke oorsprong is. Maar uitwisselingsprocessen zijn geen eenrichtingsverkeer! We zijn niet geinteresseerd in de al of niet antropogene oorsprong van individuele koodioxide moleculen! Ons gaat de concentratie aan, en het feit dat de menselijke beschavingen een constante stroom kooldioxide toevoegen aan de bestaande kooldioxide cyclus.

  Jouw en stichting HAN’s argumenten houden geen stand. Wat dit wel verteld is dat ’t “model” van de stichting HAN laat zien dat ook al stoppen we nu direct met het toevoegen van kooldioxide aan de bestaande kooldioxide het nog een eeuw duurt (schatting van de auteur) aleer het niveau gezakt is tot 4% boven het preindustriele niveau.

 28. 47

  Ik wil nogmaals even benadrukken dat ik van mening ben dat deze discussie op grond van wetenschappelijke argumenten dient te worden gevoerd. Met name omdat ik denk dat ’t uitgangspunt dat massale verbranding van fossiele brandstoffen zoveel kooldioxide de atmosfeer in pompt dat dit mometeel de warmtebalans van de aarde veranderd en daarmee ’t klimaat veranderd stand kan houden in een wetenschappelijke discussie.

  Maar dat houdt niet in dat nooit aan de motieven van de “broeikassceptici” (vergeef me ’t woord..) mag worden getwijfeld.

 29. 49

  @Phonkee

  Ik kom een paar maal in artikelen op ’t net verwijzingen tegen als zou de C12/C14 ratio ook inderdaad veranderen door het verbranden van fossiele brandstoffen.

  Hier:

  Human influence on atmospheric CO2 is evident by the increase in global atmospheric CO2 and the increased ratio of C-12 to C14. CO2 concentrations follow an annual cycle corresponding to plant growing seasons. Recently the overall trend for CO2 concentration is an increase. Data from ice cores suggests a correlation between CO2 and temperature. The C-12:C-14 ratios have to do with fossil fuels. Carbon released by burning fossil fuels (~ 5 Gigatonnes C/year) is mostly C-12 because the more unstable C-14 and C-13 isotopes have had time to decay back to C-12. Other anthropogenic sources of atmospheric carbon include deforestation (~ 1.6 Gton C/year)and cement plants (~ 150 Mton C/year).

  Hier:

  I referred to natural C14 production above. “Unnatural” C-14 levels rose dramatically in the decades after Hiroshima, thanks to testing fallout; the peak was 70% greater than that from natural sources, and occurred in 1965. The ratio has been falling off ever since.[2]

  The burning of fossil fuels has been *reducing* the C14/C12 ratio for as long as we’ve been burning them in quantity, releasing into the atmosphere “old” carbon, C12 — the C14 having largely decayed away.

  En hier:

  The central assumption that the ratio between C12 and C14 is constant in
  nature, and always has been, may not be valid. Years of burning fossil
  fuels have increased the amount of C12 in our the environment.

  Goed. Maar dit lijken verwijzingen,’t internet is nou niet het allerbetrouwbaarste medium en wij willen natuurlijk harde data zien.

 30. 50

  @ Pelayo: om nog even op je post onder 46 in te gaan:

  het eerste deel van je betoog: ik denk dat je de betreffende passage niet helemaal goed begrepen hebt. De strekking is namelijk dat CO2 langzaam maar zeker geabsorbeerd wordt. Het duurt dus een tijd voordat de CO2 geheel geabsorbeerd is.. je richt dus je pijlen op een niet bestaand discussieonderwerp ;-)

  Wat betreft het tweede deel van je betoog: Het stuk van HAN baseert zich op gegevens dat binnen de CO2 cyclus slechts 4% van menselijke oorsprong is.. dat lijkt mij helder genoeg.. we hebben het dan vervolgens niet over 104% CO2 maar nog steeds over 100 % (de totale cyclus).

  CO2 wordt uitgestoten en opgenomen, ook het menselijke deel.. Dat een deel van de totale uitgestoten CO2 niet direct wordt opgenomen hangt samen met de achterlopende opnamecapaciteit..nu sluit ik weer aan bij mijn eerste alinea..

  Jij stelt dat er zonder menselijke CO2 uitstoot geen broeikaseffect zou zijn.. ik denk dat je daarmee voorbij gaat aan allerlei dynamische invloeden en factoren, zoals zonneactiviteit (waterdamp), zeestromen, plantengroei etc..en dat dus niet hard kunt maken..

  Volgens mij probeer je dan ook die stelling met je eigen vooronderstellingen te onderbouwen.. ;-)

  Mocht je nog willen reageren, verzoek ik je dat in eigen woorden te doen.. ik heb namelijk geen zin om weer een veelheid van linkjes en citaten zonder contekst door te akkeren.

 31. 51

  @Sikbock

  Dat een deel van de totale uitgestoten CO2 niet direct wordt opgenomen hangt samen met de achterlopende opnamecapaciteit.

  En dat kan niet volgens de natuurwetten. Elke natuurkundige weet dat als je de gasdruk boven een vloeistof de opname daarvan onmiddelijk verhoogd totdat er een nieuw evenwicht is bereikt. Anders stellen is junk science.

  Het stuk van HAN baseert zich op gegevens dat binnen de CO2 cyclus slechts 4% van menselijke oorsprong is

  Dat is een wanredenering omdat het niet interessant is dat wat de oorsprong is van de individuele moleculen, maar wat het gevolg is van een constante toevoeging van CO2 aan de bestaande CO2 cyclus. En dat is een 60 ppm verhoging van ’t CO2 gehalte van de atmosfeer.

  Stel ik blaas in een keer een papieren zak op. Er zitten dermate veel kieren en gaten in de zak dat ie langzaam weer leegloopt. Dat is die langzame opname van jou. Nu blijf ik de zak constant opblazen. Dat is de constante stroom CO2 die momenteel elke dag wordt toegevoegd. Ook al wordt ’t overschot aan luchtmoleculen in die zak langzaam opgenomen door de buitenwereld en ook al is het merendeel van de luchtmoleculen in mijn omgeving niet door mijn longen geproduceert toch loopt de zak niet leeg maar steeds voller. Pas als ik stop met blazen loopt hij weer langzaam leeg.

  Dat heet een dynamisch evenwicht.

  Jij stelt dat er zonder menselijke CO2 uitstoot geen broeikaseffect zou zijn

  Laat de zin zien waarin ik dat beweer. Ik begin het idee te krijgen dat je niet goed leest.

  ik heb namelijk geen zin om weer een veelheid van linkjes en citaten zonder contekst door te akkeren

  Kijk ‘ns aan! Indruk bevestigd.

 32. 52

  Dat had moeten zijn:

  Elke natuurkundige weet dat als je de gasdruk boven een vloeistof opvoert, de opname daarvan onmiddelijk verhoogt totdat er een nieuw evenwicht is bereikt.

 33. 53

  Ik zal een poging door mijn betoog meer te ver-jip-en-janneken:

  Het feit dat dat CO2 langzaam maar zeker geabsorbeerd wordt kan NIET leiden tot de conclusie dat over een aantal jaren het CO2 gehalte weer daalt. En iemand met HAVO-niveau natuurkunde kan dat beredeneren. Derhalve is de publicatie van de stichting HAN gebaseerd op onzin.

  Het feit dat slechts 4% van de TOTALE hoeveelheid CO2 in de CO2 cyclus van antropogene oorsprong is zegt NIET dat de 15% verhoging van het aantal ppm kooldioxide in de atmosfeer niet van antropogene oorsprong kan zijn, aangezien er door verbranding van fossiele brandstoffen jaarlijks en gestaag 6,5 Gt CO2 in de atmosfeer wordt TOEGEVOEGD aan de al bestaande CO2 cyclus.

  Volgende argument graag!

 34. 54

  @ Pelayo: dank voor het duidelijk maken van je argumenten!

  Hoewel ik helaas niet kan bogen op HAVO-opleiding natuurkunde het volgende.. Die

 35. 55

  *zucht*

  Stel we pompen morgen 1 Gt CO2 in de atmosfeer, en die wordt door langzame diffusie in de oceaan opgenomen, dan zakt de concentratie CO2 langzaam naar nul. Zeg in precies een eeuw.

  Nu gaan we ELKE JAAR 1 Gt CO2 de lucht in pompen. De eerste Gt is na een eeuw geheel opgenomen. Een eeuw waarin er weer 100 Gt is bijgepompt.

  100 – 1 = 99

  Netto resultaat na een eeuw is dus 99 Gt CO2 in de atmosfeer. Het volgende jaar is de oceaan weer klaar met het absoberen van 1 Gt, en pompen wij weer 1 Gt de atmosfeer in.

  99 -1 + 1 = 99

  Zolang wij CO2 blijven bijpompen zal de concentratie van CO2 op 99 Gt blijven staan. In de werkelijkheid stijgt ’t gebruik van fossiele brandstof jaarlijks. Er wordt op jaarlijkse basis steeds meer CO2 toegevoegd aan de bestaande cyclus.

  Ten tweede: Ik weet niet hoeveel CO2 er allemaal wel niet in welke cycli zitten, maar ik weet wel dat de concentratie ervan verhoogt precies in hetzelfde systeem als waar wij het inpompen: de atmosfeer. Of dat nu effectief dezelfde CO2 is niet boeiend. We weten weliswaar niet hoeveel CO2 weglekt uit het systeem, en hoeveel er weer in terugkomt maar dat is totaal niet belangrijk.
  Echter, de publicatie van de stichting HAN probeert ons gerust te stellen door te vermelden dat de gerpoduceerde slechts 4% van de totale hoeveelheid is, maar dat is een loos getal. Het zegt niets. Al was het 0,00004%! Het gaat alleen om de concentratie in de atmosfeer.

  Het argument van de stichting HAN snijdt geen hout, het is aantoonbaar fout, en dus moet de stichting HAN geschrapt worden als zijnde een betrouwbare bron.

 36. 56

  @ Pelayo: jaja, het is werken om op bepaalde punten gelijk te krijgen! ;-) Gelukkig waren je laatste paar stukjes veel helderder.

  Het pricipi

 37. 57

  @Sikbock

  Ik ga even, met het risico onsamenhangend over te komen of onzin te verkondigen, mijn eerste ruwe ideeen spuien:

  Als de CO2 concentratie in de atmosfeer zou stijgen als gevolg van opwarmting, waar zou dat door komen? Mijn eerste idee zou zijn dat dat door een warmere oceaan zou zijn. Een warmere oceaan zou immers minder opgeloste gassen toestaan. Maar dat zou net zo goed gelden voor alle *andere* opgeloste gassen en dus zouden net zo goed N2 en O2 gassen moeten vrijkomen. Dit zou dan weer resulteren in exact *dezelfde* verhoudingen.parts per million dus.

  Een tweede item waar ik over aan ’t nadenken ben is het door phonkee gesuggereerde verband tussen globale opwarming en zonnenactiviteit. Zou dat niet suggeren dat er op andere planeten, en dan met name mars, iets vergelijkbaars te zien zou moeten zijn? Met name mars omdat daar meteorologisch stations (Viking 1 & 2) in de jaren zeventig hebben gestaan en momenteel ook meteorologische data beschikbaar is van landers. Mars is sowieso vrij goed en vrij vaak geobserveerd.

  Affijn, ik voorzie weer een hoop gegoogle.
  Later hierover meer. Bij dit topic, of een nieuw gestart.

 38. 58

  Als je iets wilt weten over veranderingen in het zonnestelsel, probeer deze link.
  http://www.tmgnow.com/repository/global/planetophysical.html
  of het waar is weet ik niet.
  Een mooie link voor het verband tussen zonneactiviteit/kosmische straling en tempertuur/wolken zie: http://www.dsri.dk/~hsv/

  Overigens geloof ik geen hout van de broeikastheorie. Het was een klein theorietje waar alleen een mogelijk statitisch verband was aangetoond tussen CO2 en temperatuur. De theorie is in de verkiezing campagne van Bush 1 (jawel!!) gebruikt en is sindsdien een eigen leven gaan leiden.
  Milieu was hot. En als je als wetenschapper het verkeerde onderzoek deed werd simpelweg de geldkraan dichtgedraaid. Dus doe je als wetenschapper het juiste onderzoek en je zoekt naar bewijzen. En een paar bewijzen zijn er altijd wel te vinden.

  Het is niet voor niet dat Bush junior niet achter kyoto staat. Hij weet donders goed wat Pappa Bush heeft gedaan.

  Alternatieven waren er wel, ze waren simpelweg niet hot.

  Ondertussen wordt het hele verhaal in de media als heilige waarheid gepresenteerd op een enkele documentaire na.

  Gaandeweg zijn er zoveel belangen mee gemoeid dat het bijna onmogelijk lijkt om terug te kunnen.
  Milieu beweging, wetenschappers en politiek, IPCC enz. Allemaal leiden ze gezichtsverlies als de waarheid aan het licht komt.

  Dat er klimaats verandering aan de gang is staat vast. Of we daar een deel aan bijdragen betwijfel ik.

  In het ruimte-onderzoek steeds meer vast te staan dat de aarde maar een speldeknopje is dat zo weggeblazen kan worden. gamma bursts, kometen en een grillige zon om er maar een paar te noemen. We stellen als mens helemaal niets voor. We zijn 0 komma niks. Niets anders dan een mierenkolonie die zo van de kaart kan worden geveegd.

  Van de zon weten we nog bar weinig af. We weten wel dat

 39. 59

  @Caveman

  Mja.. mja.

  Ondertussen wordt het hele verhaal in de media als heilige waarheid gepresenteerd op een enkele documentaire na.

  Dat valt wel mee. Gisteren in Netwerk ruim baan voor de sceptici.

  Een volkomen natuurkundig verschijnsel. En of we nou willen of niet, we zijn er nog steeds onderdeel van en op een bepaald moment staan we als mensheid gewoon met een bek vol tanden.

  Dat sluit wel een beetje aan op deze thread

 40. 61

  @phonkee

  Ik heb in reactie nummer 57 al geopperd dat indien verhoogde zonneactiviteit verantwoordelijk zou zijn voor (een deel van) de huidige opwarming van de aarde dit ook op andere planeten te zien zou moeten zijn, en verdomd als het niet waar is:

  In een aantal usenet artikelene wordt gewag gemaakt van een global warming op Mars! Ook nog een artikel op newscientist.