KSTn | Studenten, OV-chipkaart en privacy (not)

Logo kamerstukken van de dagUw hulp is even nodig. Door de drukte lees ik de memorie van toelichting bij de aanpassing van de wet op de studiefinanciering voor het opnemen van de OV-chipknip misschien verkeerd.
Dus of u even wilt meelezen en kunt bevestigen danwel ontkrachten dat de IB-groep straks in staat is van alle studenten te zien waar en wanneer ze reizen.
Als ik het goed zie, wordt het OV-reisrecht van studenten namelijk via hun BurgerServiceNummer (BSN) gekoppeld aan de verstrekte OV-chipkaart.
In de systemen van RSR kunnen nu het OV-chipkaartnummer en het BSN van de studerende aan elkaar gekoppeld worden.

RSR = Regisseur Studenten Reisrecht (Reisbureau van de IB-groep)

De rest is een kwestie van techniek. Als het zo is, is het wel makkelijk. Kan je zien of een student een tijdje niet reist naar zijn/haar colleges. Stop je gewoon de bijlage.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Je hebt gelijk. Die gegevens wil men koppelen, zie ook:

  “Nadat de persoonlijke OV-chipkaart door RSR is gekoppeld aan de studerende kan de studerende het gekozen studentenreisrecht op zijn OV-chipkaart laden. Hierbij moet de studerende expliciet het studentenreisrecht accepteren vóórdat het op de OV-chipkaart wordt geplaatst. De dag waarop het studentenreisrecht is geaccepteerd markeert de start van het bezit van het studentenreisrecht. Dit moment wordt dan ook door RSR gemeld aan de IB-Groep.”

 2. 2

  Dat is eigenlijk niet het antwoord wat ik hoopte te krijgen :-(

  Zo te zien moet het CBP zich hier nog over uitspreken. Maar dat heeft in het verleden meestal weinig effect gehad.

 3. 4

  In de MvT lees ik het volgende:
  De vervoerbedrijven zorgen er vervolgens voor dat het reisrecht op de
  OV-chipkaart van de studerende kan worden gezet en er weer kan worden
  afgehaald als er niet langer een reisrecht bestaat. Deze taken worden
  uitgevoerd door RSR, de uitvoeringsorganisatie van de vervoerbedrijven
  voor het studentenreisrecht.

  Hieruit lees ik dat RSR geen onderdeel van IB-groep is (zal zijn?) maar vanuit de vervoerbedrijven. Maar goed, ik zit hier verder helemaal niet in, misschien lees ik het verkeerd.

  PS: Waarom werkt <blockquote> hier niet? Lijkt me wel praktisch bij dit soort quotes?

 4. 5

  Is iets waar ik al lange tijd bang voor ben. De overheid kan zometeen van iedereen precies zien waar hij/zij wanneer geweest is. Dit kan zometeen overal herleid worden via de OV-chipkaart, het rekeningrijden via GPS en mogelijk ook door GSM-tracking.

  Verder is het algemeen bekend hoe goed de overheid om weet te gaan met privacygegevens en databases. Zij zullen er ook absoluut niet voor terugschrikken om dit in te zetten voor justitiële zaken, in tegendeel, het zou me niet verbazen als de implementatie daarvoor al in volle gang is.

  Dat in combinatie met de “basisregistraties” van het VROM die binnenkort door de hele overheid ingezien kunnen worden is echt alles bekend over iedereen. (persoonsgegevens, adressen en gebouwen, geometrie van panden, foto’s van heel Nederland inclusief privéterreinen)

  Zie ook: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=12050

 5. 6

  @Joost: Het is niet heel relevant waar het opgeslagen is. De crux zit in de mogelijkheid de persoon op basis van zijn BSN te koppelen aan zijn reisgedrag. En dat lijkt dus mogelijk te zijn.
  Daarna pas je de regels gewoon aan zodat je kan doen wat je wilt.

  @Ikc: Kom ik later nog op terug.

 6. 7

  @5: Die koppeling zit er zeker aan te komen. De registratiecamera’s boven de snelweg A28 bij Zwolle worden nu al gebruikt door justitie. De eerste veroordeling m.b.v. bewijs verkregen door die camera’s is er al.

  Zie dit bericht

  P.S. volgens het document:

  RSR: Regisseur Studenten Reisrecht, de rechtspersoon die in opdracht van het vervoerbedrijf tot taak heeft de digitale administratie van de OV-chipkaart voor studerenden te voeren.

 7. 8

  Databases worden altijd gekoppeld. Zodra men het kan doet men het. Ook als het niet mag van de wetgever. Dan is het namelijk een kwestie van stiekum toch doen, laten zien dat je er eigenlijk heel ‘waardevolle’ informatie uit kan halen en je hebt de politiek zo overtuigd.

 8. 9

  Even de aluminium hoedjes af. Wat jullie suggereren over controle via reisgegevens mogen ov-bedrijven niet, willen de OV-bedrijven niet, doen de OV bedrijven dus niet en met het CBP zijn er harde afspraken gemaakt over gebruik van gegevens. OV-bedrijven staan alleen informatie af indien de rechter-commissaris dat vordert. Daarmee verschillen zij niet van internetproviders als xs4all. Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor commerciële aanbiedingen als je daarmee expliciet instemt. Verder kunnen reisgegevens worden gebruikt om te kijken waar een langere trein moet worden ingezet om 08.00 uur zodat je niet met zijn allen hoeft te staan. Meer niet. Dus geen indianenverhalen alsjeblieft. Studenten zijn gewoon hele goede klanten en die hebben recht op privacy. Check de privacy-dossiers op http://www.nieuwspunt-ov-chipkaart.org

 9. 10

  Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor commerciële aanbiedingen als je daarmee expliciet instemt.

  Leuk bedacht hoor, maar waarom zijn de bedrijven achter de OV-chipkaart dan zo gebrand op de koppeling NAW-gegevens reistraject?

 10. 11

  @Rob: Ik geloof best dat de regels goed zijn voor het reguliere gebruik.
  Het is het veranderen van de regels in de toekomst en het gebruik voor andere doeleinden (bv AIVD en politie) waar ik me zorgen over maak.
  Bovendien, als dan toch geen gebruik gemaakt wordt van die gegevens op die manier, waarom dan nog het BSN en het OV chipkaart nummer koppelen?

  Lees gerust de hele lijst even door om te zien hoe belangrijk het is ook dit in het juiste perspectief te zien:
  https://sargasso.nl/archief/2008/02/15/volksopstand-tegen-de-privacyschendingen/

 11. 12

  De RSR ontvangt geen NAW-gegevens of OV-reisgedrag. De RSR verstuurt geen BSN naar TLS en geen OV Chipkaart nummer naar de IB-groep.
  De RSR zorgt er juist voor dat privacy gevoelige koppelingen niet mogelijk zijn; de IB-groep en TLS zijn door de RSR van elkaar gescheiden.

 12. 13

  @Marcel: Organisatorisch correct. Maar dat is het punt niet. De registratie is bij RSR aanwezig en kan dus gebruikt worden. Ook al roept iedereen nu van niet.

 13. 14

  @Steeph(14): De OV studentenkaart is een persoonlijke kaart met een persoonsgebonden product. De koppeling met BSN is niet relevant meer omdat het ook zonder BSN gaat om een persoonlijke kaart waar het OV product op geladen gaat worden. De koppeling tussen reisgedrag en persoon is zodanig (theoretisch) altijd te leggen als er voldoende persoonskenmerken bekend zijn.

 14. 15

  @Rob, #10: Oh, je bedoelt net zoals banken vroeger toch vooral niet te pas en te onpas mochten verklappen wat ik allemaal uitspookte. Nu gaat het standaard zo hopla de computers van de overheid in. En beelden van cameras langs de wegen mochten alleen gebruikt worden om de verkeersveiligheid te waarborgen/verbeteren. En nu loopt er ineens een proef met de registratie van alle kentekent.

  Dit zijn geen indianenverhalen. Dit is de realiteit. In de praktijk worden technische mogelijkheden _altijd_ benut en wordt er nooit een stapje terug gedaan. Niet in Nederland.

 15. 16

  @gronk :”waarom zijn de bedrijven achter de OV-chipkaart dan zo gebrand op de koppeling NAW-gegevens reistraject?”
  Als jij nu alle dagen op saldo reist van A naar B en dat doe je al vier maanden, dan ben je voordeliger uit met een abonnement. Als je daar toestemming voor hebt gegeven kun je een mailtje krijgen met een aanbieding op maat. OV-bedrijven hebben overigens met CBP afgesproken dat tot 2010 in ieder geval nog niet te doen.

  @steeph Het is goed om in de gaten te houden wat er met je gegevens gebeurt. Ik neem wel altijd in mijn achterhoofd mee dat we gelukkig niet in een totalitaire staat leven, maar in een rechtsstaat met democratische controle. In Rusland of Iran bijvoorbeeld zou ik naast je op de barricade staan voor privacy (hoewel, best gevaarlijk daar). Mijn BSN moet verplicht onder al mijn mails staan als ondernemer omdat het mijn BTW nummer is. Maar mijn mails met het BSN zullen heus niet worden gekoppeld aan mijn IP nummer en mijn surfgedrag. Het kan wel, maar het mag niet.

  @zmc De overheid heeft geen computers voor niet aan overheidszaken gerelateerde gegevens zoals reisgegevens. Als je je verdiept in hoe overheidsbegrotingen opgesteld worden en door het parlement met de stofkam doorgevlooid worden, weet je dat een begroting waarin een dergelijk computersysteem zou voorkomen afgeschoten wordt, groot nieuws wordt en een minister ten val brengt.

 16. 17

  Voor zover ik nu heb kunnen achterhalen is dit de meest volledige info:

  “de bestanden van Regisseur Studenten Reisrecht, de uitvoeringsorganisatie namens de vervoerbedrijven voor het studentenreisrecht (RSR) staan chipkaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) gekoppeld. Geen NAW-gegevens. Bij IB-Groep zijn BSN en NAW bekend, chipkaartnummer niet. Hierdoor is de noodzakelijke communicatie tussen RSR en IB-Groep mogelijk zonder dat de privacy van de student wordt aangetast. In het wetsvoorstel wordt volledig tegemoetgekomen aan eerdere bezwaren van CBP.

  Vanaf 1 januari 2010 is de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling nodig tussen de IB-Groep en RSR. De IB-groep is de partij die bepaalt of een studerende reisrecht heeft, en zo ja, welk reisrecht. Namens alle vervoerders is de rechtspersoon RSR verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken.

  In het systeem van RSR kunnen de studerende en zijn OV-chipkaart aan elkaar gekoppeld worden. Dit gebeurt als volgt. De studerende gaat met zijn OV-chipkaart en zijn geldige identiteitsbewijs naar een OV-balie. Daar wordt door middel van de pasfoto op de OV-chipkaart vastgesteld dat de juiste persoon aan de balie staat. Daarna wordt van deze studerende het BSN gekoppeld aan het unieke nummer van zijn persoonlijke OV-chipkaart (kaart-id). Dit wordt vastgelegd in een koppelingsbestand, waar deze unieke combinatie van BSN en kaart-id wordt bewaard. Dit bestand wordt beheerd door RSR.

  De IB-Groep levert wekelijks aan RSR een bestand met personen aan wie reisrecht is toegekend. Als het BSN dat de IB-Groep aanlevert voorkomt in het RSR-bestand, worden het daarbij behorende soort reisrecht en de datum van ingang van het reisrecht in het RSR-bestand opgenomen.

  Vanuit het RSR-bestand worden de gegevens vervolgens, exclusief het BSN, naar de vervoerbedrijven gestuurd. Op het moment dat de studerende het reisrecht op zijn OV-chipkaart wil laden weet de automaat bij het vervoerbedrijf dan wel het elders geplaatste oplaadapparaat, door lezing van de kaart-id, welk studentenreisrecht met welke ingangsdatum op de OV-chipkaart moet worden geladen (de koppeling tussen kaart-id en reisrechtgegevens heeft immers eerder in het RSR-bestand plaatsgevonden).

  Hetzelfde geldt wanneer de studerende zijn soort studentenreisrecht wijzigt of beëindigt.”

  Met name het feit dat CBP akkoord is, stemt mij als gewone toeschouwende burger wel gerust – jou ook?

 17. 18

  @Marije: Dank voor de info. Maar nee, daarmee ben ik nog niet gerust. Zelfs niet omdat het CBP akkoord is. Die gaan wel vaker akkoord met wetten omdat ze op papier een nette en sluitende procedure hebben.
  Maar dat doet niets af aan het feit dat de gegevens gekoppeld worden.
  Op dit moment hebben dan al instaties als de AIVD maar ook de politie de bevoegdheid om die koppeling en de achterliggende gegevens op te vragen. De AIVD alles, de politie alleen per individueel geval bij verdenking.
  En als er geen noodzaak is, waarom zou je het dan doen?

 18. 19

  Als jij nu alle dagen op saldo reist van A naar B en dat doe je al vier maanden, dan ben je voordeliger uit met een abonnement.

  Bullshitargument. 99% van de mensen weet prima hoe ze het goedkoopste kunnen reizen van A naar B, ook zonder ‘hulp’ van een OV-maatschappij.

 19. 20

  Het feit dat hier twee mensen, die overigens buitengewoon zorgvuldig en goed “positief” formuleren, komen berichten over de koppeling aan het NSB nummer, dát baart mij zorgen.

  @ Marije en Rob

  De gegevens worden gekoppeld en opgeslagen. Punt. uit. Daar waar een instrument gecreëerd wordt, wordt het ook gebruikt. Dat is nou eenmaal het soort nihilisme dat bij de mens hoort. En ook jullie kunnen niet ontkennen dat er fout op fout op fout wordt gemaakt met de bescherming van die gegevens. Er wordt per definitie onzorgvuldig mee omgesprongen.