KSTn – Exit natuurbeleid

Logo kamerstukken van de dagDe overheid is al een tijdje bezig met het opzetten van de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarmee willen ze in heel Nederland voldoende gebied onder natuurbeheer brengen om zodoende een stabiele natuurlijke basis neer te zetten.
Aanvankelijk deden ze dit door grond aan te kopen. De laatste jaren doen ze het ook door agrariërs geld te geven om hun grond natuurlijk te beheren.
Volgens dit rapport (3Mb!) vlot het niet heel erg met dit beleid. Enerzijds weten te weinig agrariërs er van, anderzijds is financieel kennelijk niet interessant genoeg.

De recente ontwikkelingen op landbouwgebied kunnen in de toekomst nog wel eens voor stevige uitdagingen gaan zorgen. De stijgende prijs van basisproducten als graan en maïs, mede door krappe oogsten, maakt het gebruik van grond voor teelt weer aantrekkelijker. Niet voor niets geeft de EU nu de braakliggende grond vrij. Die capaciteit is nodig.
En als het werkelijk zo gaat zijn dat het voedseltekort toeneemt, dan zouden ook nog wel eens de nu al in beheer zijnde stukken grond weer terug kunnen vallen naar de landbouw. Exit natuurbeleid, er moet gegeten worden.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 2

  Is dat rapport misschien bedoeld om “de mensen” een beetje op te warmen voor die landbouwflats waar je het laatst over had, Steeph?
  De onvermijdelijke oplossing zal toch zijn: minder mensen en minder grond voor bedrijven die nutteloze dingen produceren. Hoeveel aardappels kun je telen op de grond van één luchtverversertjesfabriek?

 2. 4

  Er zijn in (NW-)Europa wel een aantal buffers tegen hongersnood: Een ding bijvoorbeeld, de grond is hier behoorlijk goed. Geen continent dat minder van erosie te lijden heeft.
  @Peter

  Precies. Want er gaat heel wat meer vruchtbare grond naar de klote door projecten als de Blauwe Stad, VINEX wijken als Leidsche Rijn en volstrekt overbodige bedrijventerreinen als Avantis dan door natuurgebieden.

 3. 6

  Toch zal in toekomst wel degelijk de druk om verder te gaan met ontginnen i.p.v. landbouwgebied op te offeren steeds groter worden. De meeste natuurgebieden zijn in handen van particuliere terreinbeheerders en staatsbosbeheer, dat verzelfstandigd is en dus niet onder een ministerie valt. Ik ben benieuwd hoe dat aflopen zal.

 4. 7

  @Theedoek
  Dus van wie is de grond? Van het hongerende hertje of van de hongerende mens?

  Ik wacht op het rapport dat adviseert jagers te subsidiëren om al het wild dat ONS voedsel opeet af te schieten.