KSTn – Bestrijding eergerelateerd geweld als groot project

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagVoorlopig een iets andere opzet. De terugkoppeling gisteren en wat mailwisseling zetten mij aan tot experimenteren. De veranderingen:
– Een sprekende titel
– 1 stuk in de schijnwerpers
– Een lijstje met leesvoer
Kijken hoe dit uitpakt.

De kamer heeft, bij monde van het presidium, een interessante zet gedaan. Ze stellen voor dat alles wat beleidsmatig onder de noemer “eergerelateerd geweld” valt, als één groot en samenhangend project opgepakt wordt.
Dit zou de ministeries ertoe dwingen de zaken meer samen aan te pakken. En het zou ervoor kunnen zorgen dat er beter afgerekend kan worden op (tussentijdse) resultaten. Een groot project heeft immers tegenwoordig een bijzondere status in de kamer.
Hoewel het misschien een beetje misbruik maken is van het nieuwe begrip “groot project”, is het wel een goede zet.
Dit onderwerp verdient meer aandacht, al was het maar om boven tafel te krijgen hoe omvangrijk het nu eigenlijk is.
Ook wordt hiermee volgens mij tegemoet gekomen aan de wensen van mvr Ayaan. Want genitale verminking wordt ook onder eergerelateerd geweld geplaatst.
Nu is de grote vraag, wat moet en gaat de regering met dit verzoek doen?

Interessant leesvoer:
De definitieve wet WIA waar zoveel om te doen is. Getekend door Hare Majesteit.
Antwoorden op vragen over de cultuurnota. Voer voor discussies.
Rapport over de stand zaken mbt zwemvaardigheid. Iets wat vroeger heel normaal was, moet nu ineens ingewikkeld.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Vindt u dit ook raar, steun dan de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (12)

#1 marbel

*vrouwelijke* genitale verminking neem ik aan?
In jongetjes mag volgens mij nog steeds gesneden worden.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@Marbel: het wordt niet gespecificeerd. Dus ik vrees dat een bepaalde groep straks ook een probleem heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Het idee is natuurlijk erg goed. Geconcentreerde aanpak van iets dat toch wel als een probleem wordt ervaren.

Maar misschien wordt er toch echt ook een probleem mee gemaakt want om eerwraak en besnijdenis op een hoop te gooien lijkt mij vragen om een discussie die de tweede kamer echt overstijgt. Alle goede bedoelingen ten spijt.

Of is dat nieuwe probleem juist de bedoeling?
Want dat punt ziet de tweede kamer natuurlijk ook. Of niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

De algemene definitie voorkomt waarschijnlijk het probleem met “normale” besnijdenis:
“eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

Verder valt daar dan ook de weigering onder van een Nederlandfs-Turkse jongen om te trouwen met een nog nooit gezien Turks meisje. Neem ik aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 esgigt

Ik denk dat het grote project, waar het kamer presidium over spreekt, beter had kunnen luiden :

“Hoe gaan we in het algemeen om met de, in onze ogen, ongewenste aspecten van de cultuur van een immigrant.”

Hier valt gelijk de normen en waarden discussie weer als lijk (tgv eerwraak?) uit de kast. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde immigrant vaak denkt : “Hoe moet ik omgaan met de ongewenste bemoei- en bedilzucht van de Nederlandse samenleving?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@esgigt: Het goede aan het voorstel is dat ze aandringen op eerst goed in kaart krijgen hoe groot de problematiek nu werkelijk is. Als blijkt dat het beperkt is, neem ik aan dat ze geen grootse zaken gaan opstarten. Dan kunnen ze hun pijlen beter richten op het standaard huiselijke geweld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 esgigt

@Steeph : Goed, grondig en on-bevooroordeeld onderzoek zal zeker niet weg zijn. Zeker niet als er vervolgens, in goede dialoog met de immigrantengroepen die het betreft, een leefbare oplossing bereikt kan worden…

Helaas is het in politiek nederland maar al te vaak zo, dat de waan van de dag regeert: Nu is een bepaalde geweldsproblematiek actueel en morgen weer iets anders. Triest is het vervolgens te moeten zien dat, soms zeer goede initiatieven, een voortijdige dood sterven en de slachtoffers in de kou blijven staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@esgigt: Dat is mogelijk toch ook weer een positief effect van het benoemen van een groot project. Daarbij zetten ze gelijk de termijn waarop dit geheel loopt op 5 jaar (tot 2011). Dat gaat in ieder geval een stap verder dan de waan van de dag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kalief

Cultuurnota:
7V – Kan de staatssecretaris het begrip ‘autonomie van de artistieke expressie’ nader toelichten en daarbij aangeven hoe dit begrip zich in de praktijk onderscheidt van het Thorbecke-adagium?
7A – Onder ‘autonomie van de artistieke expressie’ versta ik dat kunstenaars de ruimte hebben om hun artistieke expressie in vrijheid te kunnen uiten. Het verschil tussen dit begrip en het Thorbecke-adagium is tweeledig. In een opzicht is het beperkter: autonomie van de artistieke expressie gaat om de puur artistieke uitingen van cultuurinstellingen en kunstenaars. Onder het Thorbecke-adagium zijn in het verloop van de tijd onbedoeld alle criteria samengebracht, waardoor ook het debat over niet-artistieke onderwerpen niet meer gevoerd wordt. Het Thorbecke-adagium is een excuus om niets meer te doen. In een ander opzicht is het ruimer. Thorbecke’s uitspraak betreft uitsluitend de rol van de staat waartegen de vrijheid van de kunstenaar moet worden afgeschermd. Met autonomie van artistieke expressie gaat het niet alleen om de staat maar ook andere maatschappelijke krachten.

Oftewel: (beperkter) een kunstenaar of instelling mag zich alleen nog maar bemoeien met haar/zijn kunstje en niet meer met de wereld er omheen, terwijl (ruimer) naast de staat ook de rest van de maatschappij zich voortaan moet onthouden van bemoeiienis met de kunst.

De schilder wordt schilderezel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

PS: Morgen geen KSTn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

Ik vind het wel weer jammer: Eergerelateerd geweld bestrijden… Dat kun je dus niet. Als je de straffen verhoogt zal het niet afnemen. Het is immers eergerelateerd en dus ontdaan van de logica van de ratio winst/strafrisico, die je bij economische criminaliteit tegenkomt (voorbeeld: een tasjesdief zal minder snel tasjes jatten als tasjes minder geld bevatten en er veel agenten in de buurt zijn).

Het enige dat je eraan kunt doen is het proberen te voorkomen door de eer aan te pakken: Maak de mensen zo eerloos als de hollander! Smijt een flinke zak ged tegen het lagere onderwijs, of doe daar onterende zaken zoals vroeger praktijk was op de paterscholen! Als ze eenmaal eerloos zijn geworden zullen ze ook geen eergerelateerde misdrijven meer plegen!

 • Vorige discussie