KRAS | Klimaat

Uit piëteit zal ik geen namen noemen, maar er was gisteren een politieker met een kort lontje op den twitter die zich verontwaardigd afvroeg waarom het KNMI zich in ’s hemelsnaam met het klimaat bemoeide. Kamervragen! De opwarming van de aarde is immers een politieke kwestie, waar een verondersteld neutraal wetenschappelijk instituut zich verre van dient te houden.

Alles wat niet in één minuut inzichtelijk te maken valt, is alleen daardoor al geen feit maar een mening. Het is een prachtig uitgangspunt, waarmee je iedereen met een attention span onder de zestig seconden aan je zijde weet. Ik geef toe: ik ben daar wel eens jaloers op. Mijn eigen leven zou ook veel draaglijker zijn wanneer ik meer op een goudvis leek.

 1. 3

  De politiek zou zich eens bezig moeten houden met de gevolgen van de opwarming. Misschien is het verstandig om west Nederland op termijn te ontruimen. En de uiterwaarden vergroten c.q. ontruimen.

  Gewoon een plan voor Nederland in 2050.

 2. 4

  Die M in KNMI staat voor Klimaat blijkbaar? Op zich valt er wel wat voor de zeggen om klimaatuitspraken van activistische aard zoals in woord en beeld gebracht door de linkse NOS wat te temperen…
  Het was weer feest bij de publieke omroep gisteren…. De datum records van November, de overstromingen in Nederland van het jaar 2065 en als toetje de vermeende klimaatvluchtelingen in Bangladesh.

 3. 5

  @4: toe maar, activistische klimaatuitspraken, linkse NOS. Je weet best waar de M in KNMI voor staat en dat die wel degelijk met klimaat van doen heeft. Als je ook maar een beetje je best had gedaan om eens bij het KNMI te gaan kijken, had je toch wel de missie van het instituut kunnen vinden. Die begint met de zin: “Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s op het gebied van weer, klimaat en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken”. Mij dunkt dat het KNMI zich hier heel netjes aan haar missie houdt.

 4. 6

  En laten we eerst eens naar de feiten kijken. Achterom kijken dus. Nederland is minstens 1,5 graden opgewarmd. En…. we vonden het heerlijk! Neerslag is toegenomen, veel mensen zijn er geen fan van maar de boeren zijn er over het algemeen dol op… En de natuur horen we ook niet klagen. En wat hebben we met z’n allen genoten van die laatste relatief warme dagen van begin November. Zuchtend en steunend kijken we nu al uit naar de Lente… Tjonge wat vinden wij die opwarming toch vreselijk… En hoe zit het nu met die overstromingen van rivieren? Ach, indien je volledige bescherming wenst dan zal je om te beginnen je rivierdijken minstens bestand moeten zijn tegen de hoeveelheid water die we in het verleden gehad hebben. En dat is al niet zo. Kortom, overstromingen zo eens per 50 jaar horen er gewoon bij. Nog wat vergeten? O ja, de extremen… Ach gut ja, de extremen van code oranje…in naam van Oranje…

 5. 7

  Op zich zal de politiek toch moeten evalueren of het een en ander gaat zoals de wetgever heeft bedoelt….. En is die missie wel goedgekeurd door de politiek of heeft een communicatie Truus van de KNMI dat verzonnen…

  ” De werkzaamheden van het KNMI zijn gericht op de algemene doelstelling van het KNMI: bijdragen aan de veiligheid, de economie en een duurzaam milieu in en van Nederland met informatie, kennis en data op het gebied van meteorologie en seismologie.

  De KNMI richt zich op de publieke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. De daarbij behorende Ministeriële regeling is op 5 juli 2002 in werking getreden.

  De Wet op het KNMI zal worden ingetrokken op grond van de evaluatie van de Wet op het KNMI. Daarvoor in de plaats zal een «wet op de meteorologie en seismologie» komen die regelt wat de zorgplichten (publieke taken) van de Minister zijn op het gebied van weer, klimaat en aardbevingen. Tevens zal een ministeriële regeling worden opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe deze publieke taken worden uitgevoerd door het KNMI. De verantwoordelijkheid voor publieke taken op het gebied van weer, klimaat en aardbevingen (zorgplicht) en de wijze waarop hier invulling aan gegeven wordt (uitvoering) worden op deze manier ontkoppeld. Dit maakt het voor de toekomst makkelijker om in te spelen op zich in de toekomst voordoende ontwikkelingen.”

  En welk woord mis ik in de wet «wet op de meteorologie en seismologie» ?

 6. 8

  Man man, heel bijzonder hoe een volk dat meters onder zeeniveau leeft kan denken dat klimaatverandering helegaar niet zo’n issue is.

 7. 9

  @6: Dat de opwarming tot dusver heerlijk werd gevonden (ondanks de nodige problemen die er ook door zijn veroorzaakt en toch ook wel het geklaag dat we horen over hittegolven), betekent niet dat we nog komende opwarming ook heerlijk gaan vinden. Je kan wel gezellig achterom kijken, maar juist klimaatverandering verwacht ook anticipatie.

  @7: “En welk woord mis ik”
  In ieder geval niet het woord klimaat, want in het stukje dat je erover citeert komt het al twee keer voor. Dus vertel, ik ben benieuwd?

 8. 11

  @6

  Kortom, overstromingen zo eens per 50 jaar horen er gewoon bij.

  Daar heb je een punt. Een overstroming zo af en toe kan geen kwaad. Dat scheelt ook weer in de overbevolking. Even googlen wanneer de laatste was…..

 9. 13

  @11: Het onderwerp van gesprek in deze is overstromingen van rivieren beste Lutine. De laatste was in 1926. https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming_van_de_Maas_(1926)
  In januari 1926 werd bij Lobith de hoogste rivierafvoer bereikt die ooit is gemeten: 12.849 m3 We zijn eigenlijk pas sinds kort “beschermd” tegen een dergelijke waterafvoer. Tijdens de kritieke rivier hoogwaterstanden van 1993 en 1995 werd een dergelijk volume niet gehaald.

 10. 14

  @13

  Je hebt helemaal gelijk! En dat de klimaatverandering een hogere zeespiegel geeft zal ook wel een hoax zijn. En zo niet dan heb ik een zwemdiploma.

 11. 15

  @14: Nee dat is geen Hoax. Alleen dat is nu niet het onderwerp van het gesprek omdat de KNMI en NOS daar gisteren geen alarmistische propaganda over uit gekraamd hebben. En wat ook geen Hoax is dat er een toenemende kans bestaat op een gecombineerde waterbedreiging van zowel uit zee als van de rivieren. Indien de waterwegkering moet sluiten vanwege storm maar eigenlijk open moet blijven van wegens waterafvoer dan hebben wij een probleem. De polders rond Rotterdam liggen op min zeven meter….. Misschien een kleine kans maar gevolgen kunnen dan groot zijn.

 12. 16

  @15

  Alleen dat is nu niet het onderwerp van het gesprek

  Nou ja, ik meende dat het on topic was omdat hier politiek en klimaatverandering aan elkaar gelinkt worden. Dus mijn opmerking was dat de politiek zich eens bezig dient te houden met een reddingsplan voor de gebieden die gevaar lopen.

  Als we nu bijvoorbeeld besluiten niet meer te bouwen beneden +1 meter NAP, dan kunnen we het laaggelegen gebied verlaten in 2050. Of zoiets. Hetzelfde geldt voor de rivierengebieden.

 13. 17

  @16: “+1 meter NAP”
  Die consequentie is te groot om te aanvaarden (bedenk hoe Nederland eruit zou zien als alles beneden +1 NAP onder water zou staan), geen enkele politicus die zich daaraan wil wagen. Dan liever het probleem ontkennen en de de berichtgever neerschieten.

 14. 18

  @17

  Als je alles beneden + 1 NAP wegdenkt hou je nauwelijks de helft van Nederland over.

  Maar kijk naar hoe bijv Noord Holland er uit ziet. Grotendeels omringt door water en in feite is NH een soort pannetje. Dat water drukt waar de zeewering smal is behoorlijk wat aan. En zeker als er veel veen in de bodem zit veroorzaakt dat instabiliteit.

  Ik wil niet beweren dat er acuut gevaar is. Maar dat kan in 2050 wel zo zijn. De randstad is een belangrijk gedeelte van ons land waar veel mensen wonen. Als we 35 jaar de tijd nemen om te ontruimen, dan kan alles ordelijk verlopen.

  Het is ook maar de vraag of we het economisch gezien wel betalen kunnen als het technisch mogelijk is om ons te beschermen tegen zeespiegelstijging.

 15. 20

  @16: Het is een geheel ander onderwerp. Indien we besluiten niet meer te bouwen onder +1 meter ( Geen idee waarom we dat op korte termijn al moeten besluiten, de huidige zeepspiegel stijging langs onze kust is immers slechts 2 mm/jaar, evenveel als 100 jaar geleden) dan is opspuiten (verhogen) van land de meest voor de hand liggende optie en relatief eenvoudig uit te voeren voor open terrein. Voor bebouwde delen is dat natuurlijk een stuk moeilijker.

  Indien we te maken krijgen met meer dan een meter zeespiegelstijging dan is landuitbreiding richting zee de meest logische bescherming. Technisch gezien een peulen schilletje. Kost wel een hele grote bak met geld. Blijvende welvaart is inderdaad een voorwaarde om dit betaalbaar te houden.

 16. 21

  @20

  Opspuiten van land? Als de zeespiegel een meter stijgt dan moet je ook een meter ophogen. Wil je Limburg afgraven of zo?
  Daarnaast gaat het natuurlijk vnl om gebouwen (lees steden) .
  Amsterdam een metertje opkrikken? En er dan zand onder spuiten?

  En hoeveel land je zeewaarts ook in neemt, je blijft in een kom wonen. Afgezien van dit alles weet je vast ook wel dat west Nederland van nature al aan het dalen is.

  Nee, een ontruimingsplan zou per direct op de politieke agenda moeten. Over 35 jaar zijn gebouwen afgeschreven en hebben mensen de tijd gehad om te verhuizen en zich te settelen.

  En alle landen met bevolking in delta’ s zouden dit moeten doen.
  Tenzij je het als oplossing voor de overbevolking ziet natuurlijk.