“Kop d’r af”

Quote du JourZe houden in Nederland niet van klokkenluiders. Ze willen wel alles weten, maar als ze het eenmaal weten, dan – krrrt – gaat je kop eraf

Ad Bos, berooid omdat hij deed wat fatsoenlijk is. Hij krijgt geen compensatie omdat hij zelf ook strafbare feiten heeft gepleegd, waarmee de premier een duidelijk signaal afgaf: als je corrupt bent kun je beter je mond houden dan een eind aan zulke praktijken proberen te maken. We pakken jou namelijk net zo hard als de rest.

 1. 1

  …want zijn vermogen, opgegaan aan advocaatkosten, is verdampt…

  Democratie en rechtstaat (onverbrekelijk verbonden) hebben een goed en betaalbaar rechtssysteem nodig waar recht gehaald kan worden. Het betaalbaar lijkt niet aanwezig. Het recht dus ook niet.

  …al doet zijn huidige advocaat, Cees Korvinus het gratis.

  Als je maar arm ziek zielig en noodruftig bent!
  Maar als je je meet met de feodalen dan moet je dus vechten tot de armoede.

  En pas dan…

  En wie was zijn advocaat voor die Korvinus?
  Waarom wordt zijn naam niet genoemd?

 2. 2

  Hoezo net zo hard aangepakt als de rest? Hij zit toch niet in de bak of zo… maar om een crimineel te gaan betalen om zijn maatjes te verraden gaat natuurlijk twee stappen te ver.

 3. 4

  Het probleem is dat mogelijke klokkenluiders zich wel vele malen achter de oren zullen krabben voordat ze een boekje opendoen over een eventuele misstand in de samenleving. Zo’n doorzonwoning is immers immer te preferen boven een caravan. Ook het programma afrekenen met de bouwfraude gaf aan dat het probleem diep geworteld is.

  Triest.

 4. 5

  Mja, als je dan leest dat hij eerst keihard meedeed met de corruptie, maar pas toen hij ruzie met de baas kreeg en op straat belandde ging klikken, dan denk ik ook: Nee, die moet niet beloond worden, dan werk je chantage in de hand.

 5. 6

  Verder ben ik het met het eerste deel van #1 eens. Blijkbaar is ons rechtssysteem niet meer betaalbaar en profiteren vooral de advocaten ten koste ervan.

 6. 9

  Bismarck 8.

  Ben van mening dat het klokkenluiden van Dhr. Bos de Nederlandse belastingbetaler miljoenen heeft bespaard. Dit afgezien van zijn beweegredenen om te klokkenluiden.

 7. 10

  Interessant ivm Glenn “verkeersborden” Janssens : belachelijk rijk geworden door verleidingstechnieken die in de privé normaal zijn maar tegenover ambtenaren of publieke gezagsdragers laakbaar. Dermate arrogant rijk, ook, dat hij vanzelf vies overkomt. Maar z’n business model heeft er wel voor gezorgd dat de prijs van verkeersborden is gezakt, paradoxically.

  Maar er is wel degelijk plenty corrupty aan de hand. En dat geeft dan : een schandaal in het Vlaanderen dat moord en brand riep over de corrupte PS in Charleroi.

  En in de Visa-crisis was niet zoveel aan de hand als aanvankelijk leek. Niet te snel hysterisch worden.