Komt er een Iranoorlog? Deel 2

In Harpers bekijken Amerikaanse defensie specialisten de kans op en de onwenselijkheid van een Iran-oorlog. Sommigen in de regering, onder leiding van vice-president Cheney lijken uit te zijn op een confrontatie met Iran vóór het eind van de regering Bush. Het Pentagon heeft honderden doelen in Irak vastgesteld.
Een aanval dreigt niet onmiddellijk en is ook niet onvermijdbaar maar het Witte Huis heeft alle belangrijke obstakels voor een militaire aanval uit de weg geruimd.