Het neoconservatisme van Ayaan Hirsi Ali

Cenk Uygur van de Young Turks toont overtuigend aan dat sinds Ayaan Hirsi Ali voor het neoconservatieve American Enterprise Institute is gaan werken, ze zich heeft ontpopt tot een havik, die voor een militaire overwinning op de islam en meer Westerse oorlogvoering in het Midden-Oosten pleit.

Uygur verwijst naar twee stukken, één op Think Progress, waarvan hij meent dat er meer gemaakt wordt van Ayaans uitspraken over Breivik dan nodig, maar ook een interview met Reason Magazine waarin zij oorlogshitser John Bolton bijvalt dat diplomatie met Iran zinloos is en even verderop repressie van de geloofsexpressie van moslims in de publieke ruimte en oorlogen aanbeveelt om de islam te vermorzelen.

Afgelopen week waarschuwde Ayaan Hirsi Ali in Time voor het gevaar van moslimimmigratie voor het karakter van de VS, met Europa als schrikwekkend voorbeeld.

Reacties (16)

#1 Ikje Ergens

Ik ben geen fan van Hirsi Ali, maar het lijkt me wel fair op te merken dat het interview in Reason Magazine waar hierboven naar wordt verwezen uit 2007 is en ze nu juist stelt dat gewone moslims (met name vrouwen) de islam kunnen – en moeten – hervormen.

Wat je ook van haar ideeën over het hoe vindt, ik hoor er niet meer in dat de enige weg is om de islam met alle middelen (ook militair) te verpletteren.

Maar ik heb haar pas verschenen boek niet gelezen en laat me graag corrigeren.

#2 Tinbergen

Goed gezien van de Young Turks. Gasten die opletten.

Fatsoenlijke Nederlanders, die vrijheid en democratie serieus nemen zullen walgen van de ideeën en lobby die de denktankers in de AEI ventileren en bedrijven.

Verklaart ook waarom zij niet door de media en politiek nog altijd als godsdienstczarina wordt aanbeden (pas een enorm lang interview in het ‘Göbbels’ Nieuwsuur).

De betaler bepaalt de inhoud. ‘Nieuws’ is handelswaar.

#3 Pineaux
#4 Ikje Ergens

@3: Je kunt niet lezen, domoor, het punt dat ik in #1 opvoer, komt in het stuk van Blumenthal niet ter sprake.

#5 Prediker

@4 Maar wel dat Ayaan op (inter)nationale Amerikaanse televisie de schuld voor 70% van alle oorlogen in de wereld eventjes in de schoenen van de moslims schuift.

Hetgeen dan weer een mooie legitimatie kan bieden om die hersenloze barbaren kapot te bombarderen.

#6 Micowoco

Ik was 10 jaar geleden al zo ontzettend Ayaan-moe.

#7 Olav

Ik niet. Vind haar nog steeds een fascinerend persoon. Ik ben het zelden met haar eens maar begrijp, denk ik, wel waar het in haar geval vandaan komt.

#8 Prediker

Bert Wagendorp in de Volkskrant van 7/4/’15 over Ayaan:

[img]https://pbs.twimg.com/media/CB9Tw6tUAAAD4wb.jpg[/img]

#9 Micowoco

Nee echt. Opbokken met die omhooggevallen opportunistische tuthola.

#10 Ikje Ergens

Zie ook de recensie van arabist Jan Jaap de Ruiter. “[…] raken wat voor moslims […] dan ook maar overtuigd van de noodzaak tot hervorming als die voorstellen gedaan worden door iemand die zich op de voorpagina van haar boek presenteert als ketter? En die het hele boek lardeert met de vreselijkste aberraties van de islam? Ik heb mijn twijfels.
Toch ben ik enthousiast over het boek. Ik vind het zeer te prijzen dat een publieke intellectueel als Hirsi Ali de wereld durft te laten weten van gedachte te zijn veranderd. Bovendien ben ik het met haar eens dat de moderniteit uiteindelijk de redding zal zijn van de islam.”

Wat mij overigens al jaren stoort, is dat Hirsi Ali zich kritiekloos genesteld heeft in de ‘clan’ van neocons die – onder veel meer ongein – oorlogszuchtiger zijn dan het gemiddelde islamitische land. Ik schreef daar ooit dit stuk over: ‘Gevlucht in de leugens van de politiek’.

Al te serieus kan ik Hirsi Ali mede om die reden niet nemen.

#11 Prediker

@10 – Ayaan preekt vooral voor eigen parochie.

En in Ayaans geval bestaat die parochie vooral uit een Westers, overwegend blank, niet-moslims publiek dat zich ongemakkelijk voelt bij de oprukkende politieke islam en de invloed daarvan op moslimimmigranten.

Ze spiegelt dat Westerse publiek in hapklare brokken een simplistische opdeling van de islam en de moslimwereld voor, en wat er nodig is om die moslims in lijn te krijgen met een op Westerse leest geschoeide wereldorde, terwijl de meeste moslimimmigranten weliswaar orthodox zijn, maar zich allang schikken naar de wet, en het Westen in nogal wat moslimlanden hetzij dictators steunt, hetzij dood en verderf heeft gezaaid.

Maar de wereldproblemen ontstaan vooral door die vermaledijde moslims en dat ze verstrikt zitten in de akelige kanten van hun religie. Een geruststellende gedachte voor haar lezerspubliek.

#12 Ikje Ergens

@11: Eens.

#13 Tinbergen

Mensen,
dat mens verkeert sinds zij ingehaald is in de politiek aan 1 stuk in fout gezelschap. VVD, PVV, American Enterprise Institute, CNN, etc. Haatpredikers. Het mens heiligt de verlichting. Zelfs dat wil zij maar niet goed begrijpen, schildert zij af als een spontaan democratisch proces zonder negatieve kanten. Geschiedvervalsing. En daar bouwt zij bewust op voort.

Vlek op vlek.

Hier te lande zijn we meer in de ban van de censuur en propaganda dan op tal van plaatsen elders op de wereld.
Een paar hints; de czarina van de moslimhaat ontmaskerd:

http://wijblijvenhier.nl/nieuws/video-jon-stewart-ontzenuwt-hirsi-ali/

http://www.dailykos.com/story/2006/05/15/210425/-Ayaan-Hirsi-Ali-exposed-as-fake-joining-American-Enterprise-Institute#

http://drmaxtor.blogspot.nl/2006/05/surprise-ayaan-hirsi-ali-is-exposed-as.html

http://rense.com/general95/media-war-on-islam.html

zgn. financiel crisis, zgn. burgeroorlogen, afbraak democratie zijn gepland:
http://martinvrijland.com/2013/01/01/marcel-messing-deel-5-nieuwsbrief-juni-2012/
http://www.jbs.org/videos/mediaitem/359-agenda-21-how-will-it-affect-you

#14 ed

@6 Ze hebben haar vanuit een Extremisme variant van de Islam voor de rest van haar leven verminkt .

#15 beugwant

Ze is ‘m indertijd tijdens haar Kamertermijn gesmeerd naar de VS. En Weiberstreit met Verdonk of niet; daarmee verraad je je kiezers.

#16 Le Redoutable

“Maar wel dat Ayaan op (inter)nationale Amerikaanse televisie de schuld voor 70% van alle oorlogen in de wereld eventjes in de schoenen van de moslims schuift.” Als je naar de cijfers van het heden kijkt zal dat er niet heel veel naast zitten. De Russen zijn een goede 2e in hun poging de Sovjet Unie weer in ere te herstellen, en dan heb je nog wat lokale grens conflicten maar dat is allemaal op een veel kleinere schaal.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*