Kernenergie statistisch gezien nu tot 4,5 keer minder veilig dan vorige week

Dit is een gastbijdrage van Kris de Decker van Lowtech Magazine

De belangenorganisaties voor kernenergie kunnen stapels documenten over de veiligheid van kerncentrales gaan herschrijven. Statistisch gezien ligt de kans op een ‘meltdown’ van een kerncentrale sinds de aardbeving in Japan flink hoger dan een week geleden. Als we de berekeningsmethoden van de kernindustrie hanteren – die tot nu toe werden gebruikt om aan te tonen hoe veilig nucleaire energie is – dan kunnen we vanaf nu gemiddeld om de 4 tot 8 jaar ergens op de wereld een kernramp verwachten. De kans dat er de komende 50 jaar in België een kernramp gebeurt, is voortaan 10 tot 20 procent.

——————————————————————————————————–

Eén enkele gebeurtenis kan de statistiek van vriend tot vijand kan maken

——————————————————————————————————–

De “World Nuclear Association” (WNA), de wereldwijde belangenorganisatie van de kernindustrie, houdt al jaren een webpagina bij waarop ze uitlegt hoe veilig kernenergie is. Dat doet ze door het cumulatieve aantal “reactorjaren” te delen door het aantal ongevallen. Eén reactorjaar komt dan overeen met één kernreactor die één jaar operatief is. Sinds de ingebruikname van de eerste kernreactor werden zo al meer dan 14.000 reactorjaren ervaring met civiele (dus exclusief militaire en experimentele) kernreactors opgebouwd.

Op de startpagina van de website wordt dat cijfer zelfs dagelijks geactualiseerd: gisteren ging het welgeteld om 14.420 reactorjaren. Gerekend aan het huidige aantal van 436 civiele kernreactoren komt dat neer op een gemiddelde van 32 jaar per reactor.

Vorige week: gemiddeld één meltdown om de 11 tot 16 jaar

Aangezien er volgens de organisatie op die tijd slechts twee “meltdowns” of “kernsmeltingen” hebben plaatsgevonden, komt dat neer op één ernstig ongeluk om de 7.000 reactorjaren. Voor alle duidelijkheid: een meltdown hoeft niet noodzakelijk tot een kernramp te leiden, maar de kans wordt dan wel erg groot (1 op 2 volgens dezelfde statistieken). De pagina in kwestie zal wellicht binnenkort worden aangepast, dus hier nog even het letterlijke citaat:

“There have been two major reactor accidents in the history of civil nuclear power – Three Mile Island [VS, 1979] and Chernobyl [Oekraïne, 1986]. One was contained without harm to anyone and the other involved an intense fire without provision for containment. These are the only major accidents to have occurred in some 14,000 cumulative reactor-years of commercial operation in 32 countries. The risks from western nuclear power plants, in terms of the consequences of an accident or terrorist attack, are minimal compared with other commonly acceptable risks.”

De World Nuclear Association erkent verder ook een tiental ongevallen met experimentele en militaire reactoren, waarvan er één ernstig wordt genoemd: de meltdown van een militaire reactor in Windscale in Engeland in 1957, met soortgelijke gevolgen als die in Tsjernobyl. Het “Institution of Mechanical Engineers” – géén belangenvereniging van de nucleaire industrie – neemt dat ongeval mee bij een soortgelijke berekening en komt bijgevolg uit op een meltdown om de 4.600 reactorjaren. Hier opnieuw het letterlijke citaat, voor het geval de pagina zou worden aangepast:

“Today 436 civil nuclear power reactors operate worldwide, generating 373 GWe of electrical power, which is about 15% of total global electricity consumption. These reactors have operated for 14,000 reactor-years, the vast majority working very safely and without any notable safety incidents. Based on past nuclear accidents at Chernobyl, Three Mile Island and Windscale the probability of a reactor core meltdown is about once in every 4,600 reactor-years.”

Gaan we uit van het huidige aantal kernreactoren voor elektriciteitsopwekking – 436 reactoren wereldwijd – dan mogen we volgens deze logica één meltdown verwachten om de 11 tot 16 jaar. Maar dat was vóór de aardbeving in Japan eind vorige week een niet eerder geziene ravage aanrichtte.

Nu: gemiddeld één meltdown om de 3,5 tot 8 jaar

Hoe erg de situatie in Japan is, blijft momenteel onduidelijk, en dat zal nog wel een tijdje duren. Maar er zijn aanwijzingen dat er, ondanks de geruststellende woorden van de Japanse regering, in totaal drie tot zes kernreactoren zijn gesmolten of zullen smelten. Als dat hoogste cijfer correct zou blijken, dan komen we aan een totaal van 8 of 9 kernsmeltingen op 14.000 reactorjaren, of één meltdown om de 1.550 tot 1.750 reactorjaren.

Rekening houdend met het huidige aantal kernreactoren komt dat neer op één meltdown wereldwijd om de 3,5 tot 4 jaar (of om de 7 tot 8 jaar als de schade in Japan beperkt blijft tot drie meltdowns). Als het belang van kernergie wereldwijd zou verdrievoudigen, zoals onder meer het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat in 2050 graag zou zien (“Nuclear Roadmap”, pdf) dan zouden we – louter op basis van deze cijfers – om de 1 tot 2 jaar met een meltdown af te rekenen krijgen. En dan hebben we het niet eens over de plannen voor nucleaire schepen en de ontwikkeling van kleine reactors voor decentrale energieproductie.

De statistische kans op een kernramp in België

België telt zeven civiele kernreactoren met een totale capaciteit van 5,8 gigawatt, goed voor de helft van onze elektriciteitsproductie. Samen draaien die jaarlijks 7 reactorjaren, en in totaal hebben de Belgische kernreactoren sinds 1975 nu al meer dan 174 jaren gewerkt (bron, pagina 151). Als we uitgaan van de berekeningen van de World Nuclear Association (twee meltdowns op 14.000 reactor-jaren) dan is de kans dat één van deze zeven reactoren dit jaar smelt dus één op duizend. Anders gezegd: met 7 kernreactoren zou er om de 1.000 jaar een meltdown plaatsvinden in België.

Met de nieuwe kansberekening – uitgaande van drie tot zes meltdowns in Japan en twee tot drie eerdere kernsmeltingen – komen we echter aan een kans van 1 op 220 tot 1 op 500. Met andere woorden: met 7 kernreactoren zou er in België gemiddeld om de 220 tot 500 jaar een meltdown plaatsvinden. Er is dan 10 tot 20 procent kans dat er de komende 50 jaar in België een kernreactor smelt, 2 tot 4 procent kans dat er de komende 10 jaar een meltdown plaatsvindt, en 0,2 tot 0,4 procent kans dat het de komende 365 dagen gebeurt. Nogmaals: een meltdown leidt niet noodzakelijk tot een kernramp, maar de kans is groot.

Het nut van statistiek

Wie deze methode voor het berekenen van de risico’s van kernenergie simplistisch vindt, heeft gelijk. Maar dat is nu net het punt: de World Nuclear Association (en al wie zich achter kernenergie schaart) hanteert al decennia lang deze logica om de sceptici ervan te overtuigen hoe veilig kernenergie wel niet is. Zonder er bij stil te staan dat één enkele gebeurtenis de statistiek van vriend tot vijand kan maken. Het is dan ook uitkijken naar de manier waarop de bewuste pagina’s (maar bijvoorbeeld ook deze pagina over de bestendigheid tegen aardbevingen) de komende weken herschreven zullen worden.

Worden kerncentrales steeds veiliger?

Wellicht zal de nucleaire industrie voortaan een andere berekeningsmethode hanteren om de “veiligheid” van kernenergie in de verf te zetten. De kans op een meltdown kan ook op een andere manier worden geschat, via de berekening van de “Core Damage Frequency” (CDF). Deze risico-analyse wordt niet bepaald door het globale aantal reactorjaren te delen door het aantal kernsmeltingen, maar op basis van een analyse van een individuele kernreactor. Het voordeel is dat er rekening kan worden gehouden met de technologische vooruitgang: kerncentrales worden steeds veiliger.

Een studie in opdracht van de Europese Commissie, uitgevoerd in 2003, kwam tot een gemiddelde CDF van 20.000 reactor-jaren (“Environmentally harmful support measures in EU member states”, pdf, pagina 137). Een studie uitgevoerd door het “Electrical Power Research Institute” in 2008 kwam tot een CDF van 50.000 reactor-jaren voor de Amerikaanse kernreactoren (“Safety and Operational Benefits of Risk-Informed Initiatives”, pdf, pagina 3), een verbetering van 40 procent ten opzicht van het jaar 2000 en een verbetering van bijna 500 procent ten opzichte van 1992, toen de CDF van de Amerikaanse kerncentrales nog 10.000 reactorjaren bedroeg (dit cijfer komt erg dicht bij de 7.000 reactorjaren uit de berekening bij het begin van het artikel). Let op: het gaat hier om bestaande centrales waarvan de veiligheid door allerlei maatregelen werd verbeterd, niet om een vervanging van het productiepark. De WNA heeft het zelfs over nog hogere waarden:

“The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) specifies that reactor designs must meet a 1 in 10,000 year core damage frequency, but modern designs exceed this. US utility requirements are 1 in 100.000 years, the best currently operating plants are about 1 in 1 million and those likely to be built in the next decade are almost 1 in 10 million.”

Zowel bestaande als nieuwe kernreactoren worden dus steeds veiliger – volgens de risico-analyse dan toch. Want op basis van deze gegevens zou er statistisch gezien wereldwijd slechts één meltdown plaatsvinden om de 46 jaar (Europees onderzoek uit 2003) tot 115 jaar (Amerikaans onderzoek uit 2008). Iets te optimistisch, zo blijkt nu. Er is geen reden om aan te nemen dat de huidige Japanse kerncentrales minder veilig zijn dan de huidige Amerikaanse centrales. Er is nog een probleem met deze individuele risico-analyse: kerncentrales gaan bijzonder lang mee. Dat moet ook, want de bouw ervan kost erg veel geld (en energie). De indrukwekkende veiligheidsmarge van een nieuwe centrale zegt dus niets over de veiligheid van kerncentrales in het algemeen.

Volgens de “Nuclear Roadmap” (pdf) van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is de meerderheid van de centrales wereldwijd vandaag meer dan 20 of 30 jaar oud. De meeste centrales waren ontworpen voor een levensduur van 40 jaar, maar een levensduur van 50 tot 60 jaar wordt nu realistisch geacht en de IEA stelt dat een levensduurverlenging tot 80 jaar misschien zelfs mogelijk is. De kans is dus zeer groot dat die nieuwe, relatief veilige kerncentrales de oude, relatief onveilige kerncentrales niet zullen vervangen, maar aanvullen. Net zoals we, omwille van een alsmaar stijgend energieverbruik, al honderd jaar energiecentrales op elkaar stapelen.

Kris De Decker

Illustraties: kerncentrales wereldwijd (interactief) & dwarsdoorsnedes van kerncentrales.

Meer artikels over kernenergie:

* Liggen er straks nucleaire vrachtschepen in de havens van Rotterdam en Antwerpen?
* Een kerncentrale in je kelder: 40 jaar energiezekerheid
* Kerncentrales zonder brandstof: waar komt ons uranium vandaan?
* Zo lossen we de energiecrisis (nooit) op
* Hoeveel olie kost de productie van olie? En hoeveel olie energie kost de bouw van een kerncentrale?
* Moeten we het energieverbruik rantsoeneren?

 1. 1

  “Wie deze methode voor het berekenen van de risico’s van kernenergie simplistisch vindt, heeft gelijk.”

  Dus zowel de pro-mensen als deze tekst is een hoop statistisch gelul dat uiteindelijk niks zegt.
  Dank voor de overbodige tekst dan?

 2. 3

  Als je uit de tekst besluit dat de pro-mensen wat betreft veiligheid een hoop statistisch gelul verkopen, lijkt hij mij niet overbodig.

 3. 4

  Goed artikel van Kris de Decker! Hij schrijft heldere artikelen die antwoorden zoeken op technologische vraagstukken die er toe doen.

  Als nieuwe ontwerpen van kerncentrales steeds veiliger zijn, moeten de ontwerpers rond 2200 maar weer eens langskomen. Eéns in de 50 jaar een groot ongeluk is onacceptabel. Eéns in de 5 jaar natuurlijk helemaal.

  Zouden de vechters tegen windmolens ook de sanerings kosten na een meltdown/blowout meenemen bij het berekenen van de kosten van kernenergie?

 4. 5

  Met het grote verschil dat Chernobyl de meltdown niet kon bevatten, de centrales in Japan wel. Dat betekend dat de meltdown wordt opgevangen in de daarvoor afgeschermde ruimte. Die ruimte voldoet ook aan veel hogere eisen dan de centrale zelf. De ontploffingen hebben tot nu toe nog geen schade aangericht aan de ruimten om de kernen heen.

  Misschien is het ook eens aardig om te kijken hoeveel ellende olierampen tot nu toe hebben veroorzaakt en die gegevens te vergelijken met die van kerncentrale rampen.

  De straling die inmiddels gemeten is in Japan (dichtbij de centrale) is te vergelijken met die van 30 bananen. http://en.wikipedia.org/wiki/Banana_equivalent_dose

 5. 6

  Kernramp, waar? Er is maar 1 kernramp geweest, Chernobyl.
  Wat er nu in Japan gebeurt is niks meer dan een locaal ongeluk(je). Als dat al een ramp is, wat is die tsunami dan?

 6. 8

  Statistisch gezien is zo de kans op een zware aarbeving en een tsunami in Belgie ook toegenomen. Dat lijkt me veel enstiger dan een beschadigde kernreactor.

 7. 11

  Ja joh doe even alsof alle meltdowns hetzelfde zijn. Vooralsnog is in Japan _hoogstens_ sprake van een partiele meltdown en vooralsnog is de situatie volledig contained en is dit DUS geen kernramp. Bij een meltdown smelt de nucleaire brandstof, dat is in Japan vooralsnog nog helemaal niet gebeurd. Wel is een klein gedeelte van de ‘eerste containment’ gesmolten, oftewel het omhulsel van de brandstofstaven. Dat smelt bij 2200 graden celsius, de brandstofelementen zelf pas bij 3000 graden. Formeel gesproken is dit bij mijn weten dan dus nog niet eens een partiele meltdown. Zeker weten zullen we het pas over een paar jaar, als men die reactor uit elkaar haalt. Omdat Uranium niet oplost in het koelwater, is het verschil tussen het smelten van het omhulsel en het smelten van het uranium zelf vrijwel niet vast te stellen.

  En al was dit een meltdown, dat lijkt me nogal een stom criteruium. De kernramp in Tsjernobyl werd immers helemaal niet veroorzaakt door een meltdown. De hele handel was al lang uit elkaar geklapt voordat er een meltdown kon plaatsvinden. Het is de bij die explosie vrijgekomen rommel die het tot een ramp maakte, de resulterende meltdown was daarbij vergeleken kattenurine.

  En laat het NIET uit elkaar klappen van de reactor in Japan nou net aantonen hoe significant veel veiliger deze centrales zijn dan die van Tsjernobyl. De hele handel is nog intact na een aardbeving zwaarder dan waar ie op is berekend (9.0 ipv 8.2) gevolgd door een tsunami en daarna nog het volledig uit elkaar klappen van het omhullende gebouw. Doe dat maar eens na. Dit incident toont eerder aan hoe verschrikkelijk veilig zelfs 40 jaar oude reactoren zijn dan hoe gevaarlijk kernenergie is.

  En zelfs al zou het tot een meltdown komen waarbij de brandstofstaven smelten EN het drukvat het begeeft, de derde beschermlaag is nou juist ontworpen om zo’n meltdown volledig te beheersen, onder andere door de gesmolten kernbrandstof te verspreiden over een zo groot mogelijk oppervlak.

 8. 12

  Idioot veilig zelfs,
  aardbeving en een tsunami er tegenaan smijten en nog niet kapot willen gaan,
  ongelofelijk.

  Het geeft wel de kul aan van het gebruiken van statistieken in zaken als deze.

 9. 13

  @zmmco: we praten hier over een ramp in ontwikkeling. Het lijkt mij nog een beetje voorbarig om de situatie in Fukushima te bagatelliseren. Je praat in de verleden tijd, terwijl het juist gaat om wat er nog gaat gebeuren. Tot nu toe worden alle geruststellende woorden snel weer achterhaald.

  Zeker is nu al dat een flinke hoeveelheid radioactief materiaal is vrijgekomen. Het lijkt ook zeker dat smelting van de kern al gaande is, waarschijnlijk in meerdere reactoren. Wees voorzichtig dus, met je analyses.

 10. 14

  @cerridwen, #13 Ik bagatelliseer niks, ik vertel alleen de feiten. Er is ook zeker geen “flinke hoeveelheid radioactief materiaal vrijgekomen”. Er is een kleine hoeveelheid cesium gemeten (en dat is bij mijn weten nergens door officiele bronnen bevestigd) en de overige radioactiviteit komt van de afgeblazen stoom en betreft vrijwel enkel elementen met een halfwaardetijd van enkele secondes.

  Het lijkt er ook zeker niet op dat de smelting van de kern “al gaande is”. Afgezien van problemen met de koeling, lijkt alles onder controle. Bovendien smelt die kern nu niet zomaar meer aangezien de uranium-reactie is gestopt. De hitte die nu nog wordt geproduceerd, komt van het verval van verval-elementen van dat uranium die niet meer worden bijgeproduceerd. Deze hitte is op zijn hoogst 3% van wat geproduceerd wordt tijdens normale productie. Dit is dus een tijdelijke situatie van hooguit enkele dagen. En dan nog, vooralsnog hebben alle veiligheidsfaciliteiten in deze centrales het buitengewoon goed gehouden. Daarom stel ik voor dat we er vanuit gaan dat ook de betonnen bak die speciaal bedoeld is om een meltdown op te vangen ook gewoon zijn werk zou doen in het geval van een echt meltdown, hoe onwaarschijnlijk die ook is in deze fase.

 11. 16

  @kdd, #15 Wellicht hebben die dan ook enige research gedaan:P Van een duidelijk verhaal durf ik ze echter niet te beschuldigen…

 12. 19

  Potjandorie. Hoe moeilijk kan het zijn om water in een vat te pompen, denk je dan. Erg moeilijk blijkbaar:P Ik gok zo (maar dat is dus een gok) dat een bijkomend probleem inmiddels is dat het zoute zeewater van alles en nog wat gaat aantasten in die reactor.

  Overigens is “fuel rods are melting” een beetje ambigu; dat hoeft niet te betekenen dat de brandstof ook aan het smelten is, het kan vooralsnog ook enkel om de beschermlaag gaan. Maar ook dat is Niet Goed™.

 13. 22

  @20
  als je die foto ziet zou ik het downplayen maar opgeven. Hoe kan je nou in die 2 volledig in puin liggende en 1 die ook al staat te stomen met noodagregaatjes dat inferno tegenhouden?
  Dat zeewater er in pompen geeft ook alleen maar oncontroleerbare resultaten en ‘vermoedelijk’ te hoge druk (ben geen kernfysicus maar heb wel begrepen dat zij die dat wel zijn er geen vertrouwen in hebben), hopelijk gaat het allemaal met een sisser (letterlijk en figuurlijk) aflopen, en geeft die sisser niet te veel straling af, maar ik geloof niet meer zo in die verhalen dat de mantel zich goed houdt.
  Geen materiaal houdt zich goed zonder een verantwoorde koeling, en die is er nu gewoon niet.

 14. 23

  @21
  heb je hem weer.
  Je mag geen woord zeggen over alternatieve energiebronnen, gevaren van kernenergie etc., of je bent lijkenpikker en opportunist.

  De vrede van Versailles was schaamteloos opportunisme over de lijken van WOI.
  Was uiteindelijk weer oorzaak van WOII dankzij sommige ‘grote denkers’.

  Zo kan je elk altenatief en oplossing wel weer een schaamteloze vertoning noemen ten opzichte van de slachtoffers van de dwalingen daarvoor.

 15. 26

  Die discussie verloopt misschien wat vilein maar dit is toch niet zo’n heel kies moment om kernenergie ter discussie te stellen. Kan dat niet even een paar weken wachten. Laat nu een beetje nare smaak achter.

 16. 28

  Maxm: als er een trein door het rood rijdt en op een andere knalt met tientallen doden als gevolg, is dat toch ook het moment om de veiligheid van de spoorwegen aan te kaarten? Niet drie weken later, als iedereen het voorval vergeten is. Waarom zou kernenergie anders behandeld moeten worden?

 17. 29

  @Maxm, #26 Het is niet alleen niet heel kies, het getuigt ook nog van een gebrek aan steekhoudende argumenten als je deze situatie, waar nog steeds geen gevaarlijke hoeveelheid radioactiviteit is vrijgekomen, daarvoor nodig hebt. Het enige _nieuwe_ wat hier gebeurt, is dat een kernreactor een aardbeving, tsunami en de ontploffing van het gebouw heeft doorstaan, vooralsnog zonder significante problemen voor de omgeving. Je zou bijna hopen dat het tot een meltdown komt (die dan conform design binnen de buitenste reactorschil blijft), dan is het argument dat kernenergie daadwerkelijk veilig is te doen welhaast compleet en kunnen we het weer eens over steekhoudende argumenten gaan hebben. Zoals dat het simpelweg vrijwel niet economische interessant is als je alle echte kosten meerekent en dan onze huidige manier van omgang met kernafval niet echt bepaald het grootste kado voor onze nakomelingen is.

  @kdd, #28 Als een incident “het moment” is om een misstand aan te kaarten dan is er OF (1) iets grondig mis met de beslisstructuur die ten grondslag ligt aan het incident (mogelijk) OF (2) het indicent brengt nieuwe feiten aan het licht (nee) OF (3) de argumentatie klopt niet (hmmm:P)

 18. 30

  @kdd. Bij een trein zo het ook netter zijn, maar daar zou je nog een acuut gevaar kunnen opvoeren wat door een snelle beslissing verholpen kan worden. Voor kerncentrales maakt dat weinig uit of je dat nu doet of over drie maanden zoals de Duitsers hebben besloten. Ad hoc wetgeving op basis van rampen is sowieso een heel slecht idee, zie 9/11.

 19. 32

  @ zmmoc: “Zoals dat het simpelweg vrijwel niet economische interessant is als je alle echte kosten meerekent”

  Zoals de verzekering van de reactor tegen ongevallen…

 20. 33

  @30: We zijn toch geen wetgevers? Anyway, eens met kdd: over “netheid” wordt niet gesproken als het een aanslag van islamitische terroristen betreft. Of überhaupt.

 21. 34

  Nou over netheid gesproken, Merkel stelt die beslissing ook alleen maar uit omdat er binnenkort deelstaatverkiezingen zijn in Duitsland. Hoe fucking walgelijk moet je het hebben.

 22. 35

  @25 Afgaande op de twee enorme explosies vrees ik dat er niet veel ingenieurs meer over zijn om de problemen daar het hoofd te bieden.

  Een tsunami van deze omvang is uitzonderlijk in Japan, maar bij keuze van de locatie voor de centrale was al bekend dat er een redelijke kans was dat hij binnen de operationele leeftijd zou optreden. Het feit dat zelfs een rijk en op veiligheid georiënteerd land als Japan niet in staat is om de bouw en het beheer van en kerncentrale in goede banen te leiden toont aan dat geen enkel land de risico’s kan beheersen.

  Dat er nu geen radioactief materiaal lekt mag een wonder heten maar die nucleaire stoofpotjes aan de Japanse kust kan niemand meer opruimen. Die moeten daar heel wat eeuwen blijven staan. Als er voorstanders van kernenergie zijn die kunnen vertellen hoe die hele veilige stalen mantel de nucleair/chemische potpourri voor meer dan 250 jaar (tig aardbevingen en twee tsunami’s verder) kan vasthouden hoor ik dat graag.

 23. 36

  Van een linkje van YP uit een ander topic: http://rbth.ru/articles/2011/03/14/putin_orders_gas_for_crisis-hit_japan_12549.html

  Onishchenko, however, expressed concern that many Japanese nuclear power plants are located along the coastline and on landfill.

  Hier hebben we dan geen tsunami’s en aardbevingen, maar de zeeuwen weten wel wat overstromingen doen. Als ik zo wat foto’s bekijk dan lijkt ’t er niet op dat ze destijds de huidige centrale bij borssele op een stevige hoop zand hebben gebouwd (en dan nog..je wilt niet dat de fundering wegspoelt bij een stevige overstroming, met een omkieperende centrale als gevolg). Dusseh… Is borssele wel zo’n goede stek voor een tweede kerncentrale?

 24. 37

  Misschien hebben de Japanners die rond de centrale wonen ook wel een mening over het gebruik van kernenergie, wie weet. Maar volgens de moraalridders is dat helemaal niet kies.

 25. 38

  @zmmov:beschermlaag is nou juist ontworpen om zo’n meltdown volledig te beheersen, onder andere door de gesmolten kernbrandstof te verspreiden over een zo groot mogelijk oppervlak.

  Maar dat mechanisme werkte in Tsjernobyl toch ook fantastisch? Tot in holland mochten we geen spinazie eten, en anno nu moet je in duitsland uitkijken met het eten van paddestoelen omdat je zo mogelijk teveel cesium-137 binnenkrijgt. En vergeet de radioactieve everzwijnen niet.

 26. 41

  Ach ik hoor net dat Japanners die bezorgd waren over het gebruik van kernenergie weg werden gezet als linkse activisten. Het werkt overal blijkbaar

 27. 42

  @gronk, #38 Dat de Russen in 1977 nog reactors bouwden die wij en de Japanners in 1950 als als volkomen achterlijk hadden bestempeld, kan ik ook niet helpen. Ongeveer niets klopte aan dat ding. Toch heeft de onderkant van het gebouw de uiteindelijke meltdown opgevangen. Die meltdown was ook het probleem niet, het probleem was dat de ganze rotzooi vlak daarvoor al was ontploft.

  Om die rammelbak nou als vergelijkingsmateriaal in te zetten tegen de reactors van de Japanners, die zojuist een aardbeving, tsunami en de ontploffing van het gebouw waar ze in stonden vrijwel perfect hebben doorstaan, getuigt m.i. van weinig respect noch van enig inzicht in deze situatie of in de Tsjernobyl-ramp.

 28. 43

  Die meltdown was ook het probleem niet

  Nou, achteraf wel, want dat hoogradioactieve spul blijkt dus lekker uitelkaar te vallen, te verbrossen en daarna lekker te gaan stuiven als d’r een beetje wind langs komt. Natuurlijk, zo’n opvangbak van japans staal zal ongetwijfeld beter werken. Maar hoe houdt dat staal zich over 100 jaar? Moeten ze in Japan ook sarcofagen gaan bouwen?

 29. 44

  @gonk: Ter vergelijking: Windscale fikte in 1957 af, in 2008-2012 ontmantelen ze de boel. Dat is geen 100 jaar en dat is was kerncentrale met aanmerkelijk grotere schade. Waarschijnlijk kan men de brandstof uit de Japanse reactors al op veel kortere verwijderen. Maar waarom denk je überhaupt dat dit ook maar in de buurt komt bij Tsjernobyl, waar de rotzooi in de kelder ligt van een gebouw dat er helemaal niet op is voorbereid??

 30. 47

  Ik vind het maar een vreemd argument dat gemaakt wordt in het artikel. Als één gebeurtenis zo’n significant effect kan hebben op de veiligheidscijfers opgebouwd over decennia, dan geeft dat toch direct aan hoe ontzettend zeldzaam ongelukken zijn… Een dergelijke headline is dan misschien aardig gevonden, maar betekent inhoudelijk niets.

 31. 51

  Marc S: Nochtans vond niemand het al die jaren vreemd dat de kernindustrie precies hetzelfde argument gebruikte om aan te tonen dat kerncentrales veilig zijn.

 32. 52

  is ondertussen weer een nieuw draadje
  https://sargasso.nl/archief/2011/03/15/derde-explosie-fukushima/

  de één ziet het kennelijk als het ultieme bewijs dat kernenergie veilig is, de ander niet maar wordt dan ook maar beschuldigd dat hij aan lijkenpikkerij doet om z’n gelijk te halen.
  Dan maar lijkenpikken: volgens mij ziet het er niet goed uit.
  En nee, ik vind dit niet mooi omdat het m’n aversie tegen kernenergie zou bevestigen.
  (scheelt weer een paar comments)

 33. 53

  @5. mr. T
  Sorry to bother you, but don’t you write ‘betekend’ with a ‘T’ at the end?
  Ik word zó moe van mensen die denken alles te begrijpen, zonder fatsoenlijk hun Nederlands te hebben geleerd…

 34. 55

  @53 tot nu toe hield zmmoc vol dat dit gebeuren juist het ultieme bewijs was dat kernenergie veilig is, met die laatste explosie lijkt me dat moeilijk vol te houden (volgens de berichten is nu een deel van de kern gesmolten. Veel meer blijft er imho niet over.
  En nogmaals, ik hoop van ganser harte dat ik dit allemaal verkeerd interpreteer, voor die mensen die roepen dat ik en met mij al die groene gasten die met molentjes lopen deze ramp zouden toejuichen vanwege één of andere milieu-maffia-agenda, DIT IS NIET LEUK

 35. 56

  @51 tis niet zozeer lijkenpikkerij alswel dat je met een stompzinnig argument aan komt zetten. Feitelijk wordt er gezegd: Als er een gigantische ramp plaats vindt die de kerncentrale tot in het extreme beschadigd, dan is het erg gevaarlijk… Je meent het….

  En gezien er inderdaad vervolgens een groepje milieu-activisten mee aan de haal gaat wordt het nogal irritant om zo’n slecht argument constant aan te horen.

  Nu moet er vanzelfsprekend wel worden gekeken hoe men zo’n centrale veiliger maakt, of overgestapt worden op groene energie wat uiteindelijk toch zal moeten, kernenergie is net zo goed eindig. Maar dat kan wachten, in ieder geval totdat de ramp voorbij en we tenminste weten ofdat de centrale nu veilig genoeg was of niet. En hopelijk blijkt de centrale te doen waar hij voor is ontworpen en wat hij tot nu toe aardig heeft gedaan,

 36. 57

  @52 “Ik word zó moe..” Misschien wat eerder naar bed?

  Helaas ik heb een spelvout gemaakt. Sorry…
  Nog inhoudelijke kritiek waar we wat mee kunnen?

 37. 58

  Zeggen dat kernenergie inherent veilig is, is gelijk aan zeggen dat cavediving veilig is omdat er zo weinig blessures optreden vergeleken met voetbal. Met z’n allen massaal cavediven dus!

 38. 59

  @ zilverdael

  De aardbeving en daaropvolgende tsunami hebben de centrale zelf niet direct beschadigd maar de noodaggregaten. Infrastructuur/ elektriciteit ontbreekt volledig men kan simpelweg niet koelen of andere werkzaamheden verrichten.Tis simpel een kwestie van (zee)waterbestendigheid aggregaten en voldoende peil in de dieseltanks.

  40 jaar geleden de logistiek van het back upsysteem misschien niet helemaal doorgerekend/ uitgetekend op alle mogelijke doemscenario’s. Zal best wel eens een Japanner zijn vinger hebben opgestoken met de simpele vraag a) Wanneer hebben we een/het noodaggregaat nodig? en b) als iemand daar toevallig tegelijkertijd dan een plas water overheen gooit?

 39. 60

  @Timo van Esch, #53 Tot vannacht was er geen explosie IN een reactor geweest. Enkel in het reactorgebouw.

  @piet, #54 Helemaal niet. Ik vind kernenergie een redelijk stom idee en probeer hier enkel een beetje logisch nadenken in de discussie te brengen. Dit IS geen Tsjernobyl en het WORDT geen Tsjernobyl. Dat wil niet zeggen dat het geen kernramp is of wordt of dat het niet eens tijd wordt om jodiumpillen uit te gaan delen, maar om een ramp op de schaal van Tsjernobyl voor elkaar te krijgen is aanmerkelijk meer nodig dan hier gaande is. En dat het geen Tsjernobyl is, is enkel te danken aan het relatief goede ontwerp van deze reactoren, anders waren ze waarschijnlijk met zijn 6en direct na de aardbeving ontploft.

  Dat mijn poging tot nuance blijkbaar niet past in de zwart-wit denkbeelden die jij en vele anderen hier hebben en dat je je daarom blijkbaar geroepen voelt om alle wat ook maar een beetje neigt naar “Nee, dit is geen Tsjernobyl” aan te vallen. Tsjah. Dat kan ik ook niet helpen.

 40. 62

  @59 De centrale zelf is dan niet beschadigd maar alles wat hem draaiende houdt wel en hierdoor dreigt de boel dus fout te gaan? Dat maakt het op zich makkelijk om hier in de toekomst rekening mee te houden. En dit is dan trouwens op zich geen bewijs van het gevaar van kernenergie, het betekent slechts dat men niet voorbereid was op een dergelijke ramp.

  Maar goed het verandert niks aan het feit dat je nu een grote groep mileu-fans hebt die nog steeds hetzelfde stomme argument staan te schreeuwen. Namelijk: Kerncentrales zijn gevaarlijk want als er een ramp van deze omvang gebeurt gaat het mis.

  Ofdat het nu de centrale zelf is die ingestort is door de aardbeving of alle dingen eromheen die de centrale draaiende houden, het blijft een open deur in trappen…

 41. 63

  Maar er is hoop! Met Maria van der Hoeven aan het roer, zal het de mooie plannetjes van het IEA zo vergaan als … het nederlands onderwijs? … het innovatieplatform?

 42. 65

  Dit IS geen Tsjernobyl en het WORDT geen Tsjernobyl.

  Ja maar jij oordeelt ook te snel hoor… misschien moeten we allemaal afwachten. Maar zonder te discussieren dat is.

 43. 66

  @51:
  Mijn punt ging niet over de “absolute veiligheid”, maar over de verandering in veiligheid die geïmpliceerd wordt. Als je nou bij het vergelijken van verkeersongelukken tussen twee jaren een factor 4,5 verschil zou zien, dan kon je stellen dat er structureel iets heel ernstigs veranderd is. Maar in dit geval slaat dat nergens op, omdat de verandering het gevolg is van 1 ongeluk.

  Ik ben het verder helemaal met je eens dat de maat “aantal ongelukken per reactorjaar” geen goede is om de veiligheid van kerncentrales te peilen. Het gaat uiteraard niet om het aantal incidenten, maar om de gevolgen ervan. Het probleem is dat dat veel moeilijker in kaart te brengen is. Daarbij komt dat, om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, ook alle nadelige gevolgen van fossiele brandstoffen (vervuiling -> longaandoeningen, om maar een voorbeeld te noemen) meegenomen moeten worden. Dat maakt de vergelijking al vrijwel onmogelijk.

 44. 69

  @ zilverdael

  Elke ramp voltrekt zich per definitie in een combinatie van buitengewone omstandigheden/toevalligheden en/ of opeenstapeling van falende techniek/ menselijk foutenfestival die onafhankelijk van elkaar in principe nooit tot die ramp hadden mogen kunnen leiden…

  Je wéét dat er 0,1% kans is dat je vliegtuig neerstort, oké: 100 levens het R.I.T. komt erbij en wat brokstukken bijeenvegen. Klaar. Het jammere van kernenergie is dat een onvermijdelijk fuck up % van 0,001 die 50 –100 jaar aanhoudt niet getolereerd kan worden…

 45. 70

  Nou ben ik ff terrorist: snij alle elektra naar centrale Borsele af (of beter: blaas centraal transformatorhuisje op, toch niet beveiligd) maak de noodgeneratoren onklaar en steek de dieseltank in de hens (staan w.s. gewoon buiten, weliswaar achter het hek)…hoppa, die reactorstaven 7 a 8 uur zonder koelwater.

  Ja, gewoon om wat paniek te zaaien hoor.

 46. 72

  @de Zorgen, #71 De aardbeving heeft toch niet direct veel problemen veroorzaakt voor de kerncentrales? Die tsunami daarentegen… beter zou men eens nagaan welke kerncentrales in tsunami-gevoelig gebied staan want klaarblijkelijk schort het bij de ontwerpers van die dingen aanmerkelijk meer aan het tsunami-inschattingsvermogen dan aan het aardbevings-inschattingsvermogen.

  Ander aandachtsgebiedje lijkt me de opslag van kernbrandstof. Vergeleken met het ontwerp van de gemiddelde reactor is dat natuurlijk volkomen belachelijk. Er lijkt volstrekt niet over nagedacht te zijn.