Kamerstukken van de dag (23/11)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagJawel, weer vier. Dat lijkt toch wel het favoriete aantal te worden.

Eerst een nota over corruptiepreventie. Nog lang niet helemaal gelezen. Maar ik moest wel gniffelen om de volgende zin:
Aangegeven is dat een onderzoek naar corruptie moeilijk is vanwege de heimelijke aard van corruptie
Snelle lezing leert dat er wel wat positieve beweging zit op dit vlak. En het past helemaal in de normen en waarden discussie. Daar kan ik ditmaal weinig tegen inbrengen.

Aardige brief van de minister van Defensie over het 10 punten plan van het CDA om defensie meer in de maatschappij te plaatsen.
Lees zelf hoe het staat met bijvoorbeeld oudmilitairen voor de klas plaatsen.

Brief van de minister van economische zaken over de marktwerking en digitalisering. Met daarin de zin:
Zo lijkt het beeld dat de Europese Commissie heeft van de snelheid waarmee alternatieven voor kabeltelevisie (zoals Digitenne en ADSL2) zich in de nabije toekomst kunnen gaan ontwikkelen, minder realistisch
Afgezien van het feit dat de minister de EU voor dom uitmaakt (gniffel) vraag ik me af of de EU nu te optimistisch of te pessimistisch is aangaande de ontwikkelingen.

En ten slotte een zeer lezenswaardig rapport over de bereikte resultaten van ontwikkelingssamenwerking in 2004. Maakt het voor mij een stuk inzichtelijker. Daardoor heb ik ook minder het gevoel dat het alleen maar geld sturen is. Het ziet er toch uit als zeer gerichte ontwikkelingen stimuleren en meten.
Vraag me alleen af wat ze doen als blijkt dat in een bepaald land de doelstellingen absoluut niet gehaald worden. Geven ze dan het land op? Of kiezen ze een andere aanpak.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Vindt u dit ook raar, steun dan de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (5)

#1 HansR

Bij corruptiepreventie denk ik ach, daar roept de mensheid al 12.000jaar iets over. Om kort te gaan: ja, men moet er altijd tegen strijden. nee, het zal niet lukken.

Die brief van het MvD is interessanter. Het gaat over meer dan onderwijs alleen. Het gaat echt om een echte poging tot integratie van het militair bolwerk in de maatschappij. Leiderschapscursus, stageplaatsen, (oud)militairen voor de klas aangeboden door het leger. Het grootste deel van de militairen – uit de aard der zaak en verder met alle respect – is gewoon soldaat en je kunt je afvragen of die de maatschappij nou zoveel te bieden hebben. Of ik die voor de klas wil en of ik daar een leiderschapscursus van wil hebben. Uiteindelijk zijn het mensen die gekozen hebben voor geweld, grote machines en een sterk hierarchische je doet wat ik zeg leiderschapsstructuur. Is dat wat we willen voor de maatschappij?

De communicatiesector. Ja,ja. Daar kan de overheid wel over praten maar of ze daar nou veel invloed op heeft waag ik te betwijfelen.

Het rapport over de ontwikkelingssamenwerking is inderdaad lezenswaardig. Het is dit soort rapporten dat toch de effecten van beleid laat zien en dat voor burgers, in een project als de open democratie, naar mijn smaak behoort tot de krenten in de pap. Net als de rapportage over de riolen van het land een paar dagen geleden geeft dit rapport inzicht over wat er gebeurt en wat nu eigenlijk de effecten van het beleid zijn. De toetsing naar correctheid en matching naar het beleid moet natuurlijk nog wel plaatsvinden maar dit leest lekker weg zo op de vroege ochtend. Mooie keuze!

  • Volgende discussie
#2 mescaline

‘Resultaten in ontwikkeling’ is een feel-good product.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Leon

@HansR: Corruptiepreventie is een belangrijk onderwerp. Dat het onmogelijk is er iets tegen te doen is simpelweg niet waar. Dat het niet makkelijk is, akkoord.

Er wordt het nodige onderzoek naar gedaan. Onder andere door Transparancy International.

Wat artikelen voor meer informatie (via wobverzoek.nl, io):

#1. Integriteit, van vriendendienst tot omkoping
Door Michel van Hulten

Ambtenaren en politici, maar ook bedrijfsleiders, personeel, aandeelhouders, leveranciers en klanten, vinden het soms (dikwijls?) moeilijk om vast te stellen of iedereen wel integer is. Meer dan vroeger wordt er nu immers waarde gehecht aan ”sociaal kapitaal”, aan netwerken van vertrouwen en wederkerigheid, aan vriendschap en collegialiteit. Daar kan niemand wat op tegen hebben. Hoewel: achter de ‘bouwfraude-affaire’ ligt een heel netwerk van ‘vrienden’ verborgen.

#2. Tussen corruptie en corruptieparadox
Door L.W.J.C. Huberts en K. Lasthuizen

Wie de affaires en schandalen achter elkaar opsomt, bekruipt het gevoel dat er sprake is van aanzienlijke fraude en corruptie. Toch staat Nederland bekend als een van de minst corrupte landen van de wereld. Op een ranglijst met de corruptiereputaties van 133 landen neemt ons land in 2003 de zevende plaats in. Welk beeld van Nederland is het juiste?

#3. De corrupte functionaris, zijn omkoper en hun relatie
Door G. de Graaf

Veel onderzoek naar corruptie is gericht op de vraag hoe omvangrijk het probleem is. Minder aandacht is er voor de aard en achtergronden van corruptie. In dit artikel staat de corrupte overheidsfunctionaris zelf centraal. Wat valt er te zeggen over zijn of haar profiel, en wat over de relatie met de omkoper?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 HansR

@Leon
De overheid is te koop en bedrijfsfunctionarissen zijn dat ook. Ik geloof niet dat het uit te roeien is. Volgens mij zeg ik wel dat je er tegen moet strijden. Er zal dus altijd een bepaald niveau geaccepteerd moeten worden. En ja, Nederland komt er mondiaal natuurlijk best redelijk af.
Bedankt voor de links overigens.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Leon

@HansR: je bent welkom.

  • Vorige discussie