Kamerstukken van de dag (15/11)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagDit was wel weer een heel erg gevulde dag. Moest nu echt een selectie maken. Let even op dat de rapporten omvangrijk zijn (meer dan 2Mb).

Als eerste het eerder dit jaar verschenen rapport over het onderzoek naar de effecten van woonruimteverdeling op ethnische segregatie. De conclusie is niet heel erg duidelijk. Alleen geven ze volgens mij wel aan dat alleen het daadwerkelijk gebruiken van ethnische achtergrond bij het toewijzen significante veranderingen kan bewerkstelligen. Omdat de andere trends de concentratie toch per ongeluk in de hand werken.
Dit rapport gaat nadrukkelijk niet over de wenselijkheid/haalbaarheid van het “spreidingsbeleid”.

Dan het rapport over het electronisch medicatiedossier. Dit wil maar niet van de grond komen. En als je het rapport leest (of probeert te lezen) begrijp je waarom. Ze gaan op voorhand veel te veel eerst de details uitpraten alvorens een stap te zetten. Als ze nou gewoon een basis neerzetten waar iedereen het over eens is. Dit moet dan een flexibele opzet zijn waardoor het eenvoudig is om weer extra gegevens toe te voegen. Kunnen ze daar nog even een tijdje over doorpraten alvorens het erbij te zetten. Maar dan is er tenminste iets.
Maar goed, er zijn ook gewoon teveel belangenpartijen:
De werkgroep is voortvarend aan het werk gegaan en heeft binnen de beschikbare tijd getracht een zo compleet mogelijk rapport samen te stellen. Binnen de krappe tijdsplanning was het helaas niet altijd mogelijk om bij andere koepelorganisaties en instituten informatie in te winnen of deze partijen de tijd te gunnen om zich in de materie te verdiepen.

Dan een leuke brief van de minister van volkshuisvesting. Die gaat over het beschikbaarstellen van lege kantoorgebouwen van de overheid voor bewoning. Daar begint zo te zien wat schot in te komen. Zitten ook best wel wat leuke pandjes tussen. En hele lelijke trouwens (CBS Heerlen).

We sluiten af met een motie van de leden Kant (SP), Vendrik (GL) en Heemskerk (PvdA). In die motie geven ze aan dat ze bang zijn dat de zorgverzekeraars op de stoel van de arts gaan zitten. Of dat niet voorkomen kan worden.
Nou heb ik geen flauw idee hoe, maar ik vind het wel een goed punt.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Vindt u dit ook raar, steun dan de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (10)

#1 HansR

Wat mij opvalt, is dat het blijkbaar altijd erg goed gevulde dagen zijn. En dan niet met de minste rapporten (120 en 67 pagina’s). In dat licht is de opmerking van DP gisteren is het misschien inderdaad goed om eens een reactie vanuit de kamer te vragen waarom men soms zo in detail gaat. Ik kan mij niet voorstellen dat men tijd overhoudt (naast alle andere dingen als televisie waar men moet optreden) om dit soort rapporten goed te lezen.

Hoe zit de tijdsindeling van een kamerlid eigenlijk globaal in elkaar (mn. hoeveel leestijd, bezoektijd, televisietijd, studietijd) geeft men zichzelf.

 • Volgende discussie
#2 ALO

In de medische wereld heb je verzekeraars, medici en patiënten. De eerste 2 hebben altijd om de macht gestreden, de derde was de klos als er geen overheid was om te reguleren. De LPF wilde de macht aan de medici geven. Geef die 85 miljard maar aan ons dan komt het wel goed(*). Dat was tenminste in verkiezingstijd. In de formatie gingen ze akkoord met de thans gekozen constructie. Wederom een bewijs dat ze totaal niet begrepen waar het om ging. Ter geruststelling van de kamerleden kan ik ze verzekeren (sic) dat de verzekeringsmaatschappijen vanaf 1 januari de dienst uitmaken en dus zullen gaan bepalen wat goed voor ons en wat niet. Tevens kan ik voorspellen dat het volk, dat hiervoor gekozen heeft, het hardst zal jammeren en daarmee wederom zal bewijzen dat de grote manco van democratie is dat niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor eerdere keuzes. Met referenda wordt dat alleen maar erger.

Ik beschouw Wiegel als de grote motor achter dit verhaal.

(*) De fameuze dokter Snow samen met een supporter op televisie. Hij stond hoog op de lijst om minister van volksgezondheid te worden onder Pim. De uitzending had ook door Koot en Bie gemaakt kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 bicat

Ah… daar verschijnt de zinsnede ‘het volk’ weer. ALO, het volk… dat ben jij. Ik ook trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ALO

Dat klopt en dat ben ik mij ook bewust. Enig idee waar ik een uitzondering voor mijzelf heb gemaakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

@HansR De gedetailleerde santekraam van woorden informeert niet alleen de goedkeurende neuzen maar ook de uitvoerende. En verder maakt hij duidelijk welke gegevens tot welke conclusies hebben geleid. Vrij belangrijk, omdat je dan kunt toetsen of er hiaten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

@mescaline
Ja. Vraag is alleen of de goedkeurende neuzen dit alles ook daadwerkelijk lezen en weten wat ze goedkeuren gegeven de veelheid van informatie en de diepte van detail.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 bicat

@ALO, ik zie niet dat u een uitzondering maakt. Ik etaleer slechts mijn allergie voor de zinsnede ‘Het Volk’, een kwaaltje van de laatste jaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 e4

dat wonen in kantoorpanden ziet er wel goed uit. Schandelijk dat de overheid nu gaat zorgen voor (hopelijk betaalbare) woningen, omdat de woningbouwcorporaties villa’s aan het bouwen zijn (In Dordt in ieder geval)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bicat

Wonen in kantoorpanden; waar de muren dun als karton zijn. Liever niet, maar woningbouwcorporaties zijn vuige kapitalisten die huurders uitknijpen en voor dood achterlaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ALO

@bicat
als ik alleen de woorden mag je gebruiken waarbij jij niet de acute jeuk krijgt, wordt mijn vocabulaire wel erg beperkt. Vindje het erg als ik er mij niets van aantrek?

 • Vorige discussie