‘Kabinet houdt immigratiecijfers bewust hoog’

Het kabinet houdt immigratiecijfers kunstmatig hoog om de gedoogconstructie van het kabinet te legitimeren. Dat zei Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) in een reactie op antwoorden van minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) op Kamervragen over gezinsmigratiecijfers.

Dibi stelde de vragen nadat uit onderzoek van het ANP en Sargasso.nl was gebleken dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ook baby’s die in Nederland worden geboren, als gezinsmigrant telt. Het cijfer voor gezinsmigratie zoals de IND hanteert, is daardoor ongeveer 20 procent te hoog.

,,Het is bizar,” vervolgt Dibi. ,,Je zou een vreugdedansje verwachten nu blijkt dat de cijfers in werkelijkheid minder hoog zijn dan werd aangenomen.” Hij vermoedt dat het kabinet de cijfers hoog houdt omdat het immigratieprobleem een belangrijke pijler onder de gedoogconstructie is. ,,Als dit probleem vervalt, is de noodzaak van gedogen voor een groot deel weg. Het kabinet heeft dus belang bij het bestaan ervan.”

Minister Leers zegt in de antwoorden op de vragen van Dibi dat hij niet van plan is de registratie van de IND aan te passen omdat de instantie uitgegeven verblijfsvergunningen telt. Het CBS telt immigranten. ,,In het IND-cijfer worden nu eenmaal procedures geteld en ook in Nederland geboren baby’s hebben een verblijfsvergunning nodig”, liet de woordvoerder van de minister weten.

Dibi is verontwaardigd omdat de minister bij de afgelopen begrotingsbehandeling het cijfer van de IND als het immigratiecijfer presenteerde en niet dat van het CBS. Dibi: ,,Hij weigert de cijfers uit te splitsen, dus hij geeft bewust een vertekend beeld.”

Met dank aan Flip van Dyke.

 1. 3

  Als familieleden van kennismigranten door IND worden geboekt onder VVR gezinshereniging en waar volgens Leers de stijging grotendeels aan te wijten is, zou ik wel eens willen weten om hoeveel personen dit dan gaat.
  Een kennismigrant met vrouw en 2 kinderen is dan 1 x VVR kennismigrant en 3 x VVR gezinshereniging.

 2. 5

  Wanneer ben je immigrant, wanneer houdt dat op, hoe tel je ze. Tijd, geest (intentie), cultuur (definities) bepalen dat.

  Een immigrant (M) is een Emigrant en verschilt daarin van een tourist T. Van de laatste neem je aan dat hij naar zijn land terug wil / zal gaan, van de eerste dat hij in het definitieve land van aankomst zal willen blijven. Het begrip ‘immigrant’ drukt dus primair een intentie uit, geen verplaatsing.

  Ik geef een voorbeeld. Iemand (M) uit een ver land waar NL niets mee heeft, meldt zich hier bij een regeringsbureau dat onze immigratie-zaken regelt. Daar vervoegt hij zich bij een loket waar hij de dienstdoende ambtenaar B die erachter zit iets duidelijk probeert te maken. Dat lukt haast niet, want M spreekt een onherkenbare taal. B die geverseerd is, vermoedt dat het een soort Chinees is en schakelt de tolkentelefoon in, op zoek naar een Chinese tolk. Die zijn er, maar geen die het Oeigoers beheerst. China barst van de dialecten die elkaar niet kunnen uitstaan. Tussen haakjes, M was een Oeigoers ogende vrouw (dochter, echtgenote, zuster?) vergezeld. Ze zag er niet zwanger uit.

  B kan voorlopig niets voor M doen en stuurt hem door een agent begeleid weg. M denkt realistisch dat hij naar een cachot zal worden afgevoerd, in afwachting van zijn retourzending naar huis; B hoort hem nog net ‘fuck the police’ prevelen. Maar het valt mee. M mag zijn zaak in een AZC afwachten. Totdat er een tolk is gevonden. In die tussentijd krijgt hij cum suis onderdak, voedsel en medische zorg. Mocht hij hartpatiënt zijn, is dat zijn kans.

  Na zo’n 3 maanden wordt voor M een tolk gevonden, ook een Oeigoer die 6 maanden eerder dan M hier aankwam en daarvóór nog nooit een woord Nederland had gesproken, gelezen enz.. Maar goed, behelpen moet je wel meer.

  M komt met de tolk (broer van M?) weer op het Immigratiebureeau, met zijn vrouw die er nu pregnant uitziet.

  Met behulp van de objectieve tolk, gebaren & grimassen legt M ongeveer uit wat hij wil: zich hier uitkeringsgerechtigd in Nederland vestigen. Waarom? Hij wordt bedreigd door de Chinese regering. Die hebben hem betrapt op het voeren van een vuurwapen zonder vergunning. Dat mogen burgers daar niet en willen ze hem ervoor straffen met een half jaar gevangenisstraf plus een boete van 10.000 yen en die heeft hij niet. Zo’n tyranniek regime is het vluchten waard.

  De ambtenaar B, vol begrip voor M’s zaak, vraagt M toch nog waarom hij niet naar Afghanistan is gevlucht, waar zijn geloofsgenoten wonen. Daarop antwoordt M via zijn Tolk dat de uitkeringen er bedroevend laag zijn. Trouwens in Oeigoerië ook, dus je begrijpt … B begrijpt het en zegt dat het vrijwel zeker is dat M zal mogen blijven. Voorgoed. Met vrouw en kinderen. En eventueel nareizende familie. Denk aan gezinshereniging.

  In afwachting van dit besluit mag M terug naar zijn AZC. Wel zorgt B ervoor dat M’s vrouw een ‘babypakket’ zal worden uitgekeerd.

  Intussen is de PVV zich gaan roeren en dat heeft een fascistische = vertragende werking op het uitreiken van het officiële toelatingsbesluit (Besluit). Als dat dan eindelijk komt, geldt dat verzilverbare document voor M, zijn vrouw en zijn 2 kinderen. Vier immigranten! Voorlopig. Het hadden er ook 2 kunnen zijn, of 3, afhankelijk van het tijdstip toekenning van het Besluit. Of 0 als dat Besluit er nooit was genomen, wel een Afwijzing.

  Een stuk papier, een bureaucratisch stempel er een fractie van een seconde eerder of later op gezet, bepaalt of immigrantie ophoudt of ooit heeft bestaan. Massa immigratie waar men het wel eens over heeft, bestaat niet Eigenlijk bestaat er helemaal geen immigratie. Is er niet één wereld en zijn we niet allemaal landgenoten subs. immigranten / emigranten, eventueel touristen? Als het zo uitkomt?

  Wie het met bovenstaande redenering niet eens is, zal dan moeten toegeven, dat kinderen, geboren uit emi/immi-granten ouders pas nadat die zich hier domiciliair mochten vestigen, wel zeker als immigranten mogen meetellen.

  Hoe lang dat inmmigrant-zijn kan en mag duren? Weet ik veel! Vraag het aan het SCP. Veel hangt van de ‘immigranten zelf’ af. In PRIDE OF SMALL NATIONS, 1994, pg. 12, legt S. Goldenberg uit dat de Georgiërs de in hun midden wonende Ossetiërs geen deel van het land Georgië willen geven. Hun weigering motiveren zij met het argument dat de Osseten pas 200 jaar geleden in Georgië kwamen, als slaven van Prins Matchabelli.

  Ik ken landen en culturen waar het nog langer duurt, of zelfs nooit ophoudt.
  Indien wij dan de MNI een halve eeuw laten duren, is dat niet excessief, of zelfs overdreven tolerant. Uiteindelijk heeft het volk er niet om gevraagd. En we staan nog maar aan het begin van die Immigratie.

 3. 6

  Dat is dus nog niet bekend. Het tekent overigens wel het kromme beleid. Met stimuleert enorm kennismigratie, maar als die dan hun partner en kinderen meenemen dan begint men te gillen want, het zijn dus 3 vergunningen gezinshereniging. Het rare is dat niet zelden ze in hetzelfde vliegtuig zitten.

 4. 7

  De opvattingen op de planeet aarde zijn echter de volgende:

  Immigratie is dat je komende vanuit het buitenland je vestigt in dit land. Emigratie dat je vanuit dit land gaat vestigen in het buitenland.

  Over die definitie is iedereen het eens in deze wereld.
  Bijzonder fijn dat jij ons op de hoogte hebt gesteld van de opvattingen over migratie die buiten dit zonnestelsel leven.

 5. 8

  Het is dus geen immigratie volgens de definitie die GL of vandyke wil gebruiken. Who cares!!

  Ik blijf zeggen, stuur ze maar terug (onafhankelijk van de moeder) als we ze niet mee mogen tellen.

  Onze manier van tellen geeft 4 simpele mogelijkheden:
  moeder blijft, kind blijft: tel 2
  moeder terug, kind blijft: tel 1
  moeder blijft, kind terug: tel 1
  moeder terug, kind terug: tel 0

 6. 11

  ‘we’? lachen gieren brullen met alt.johan. geen argumenten, kan alleen maar roepen dat het onzin is.

  een minderheidskabinet met een incapabele premier, die kan al slecht rekenen, zit er wel eens een miljardje naast, maakt het uit. zolans die maar zich laat naaien door Wilders is er niets aan het handje. en Wilders maar roepen over hele bevolkingsgroepen die zo fout zijn – de groep azijnzeikers waar hij de aanvoerder van is, dat zijn de echte kapotmakers in Nederland.

 7. 18

  Als een minister of politicus de ene keer cijfers gebruikt van IND en de andere keer cijfers van CBS, wordt het er niet duidelijker op voor de mensen.
  De cijfers van IND zijn altijd gebaseerd op aanvragen en niet op verstrekte verblijfsvergunningen. Het aantal toegewezen verblijfsvergunningen wordt niet vermeld.
  Tevens wil het nog wel eens voorkomen dat men ineens de cijfers van MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf, 3 maanden geldig) gaat gebruiken om stijging van immigratie aan te tonen. Ook hier gaat het weer om aanvragen en niet toegewezen.

 8. 19

  @Mar: Al komen de cijfers van 10 verschillende instanties, dat maakt niet uit. Wat nodig is is openheid waar de cijfers vandaan komen.

  Als er sinds jaar en dag een bepaalde methode gebruikt wordt dan is die niet ineens fout omdat er een rechts kabinet zit.